SAĞLIKTA TEKELLEŞME ve İŞÇİLEŞME / Monopolisation and Becoming Labour in Health Sector

Saglikta_tekellesme_ve_iscilesme

ATATÜRK : “.. Millet yekvücut olup.. gerekeni yapacaktır..”