TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDEN KAMUOYUNA

AVUKATLARLA VEYA AVUtbb_logosuKATLIKLA UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ OLMAYAN MENFUR BİR TERÖR OLAYINI VESİLE KILARAK AVUKATLARA YÖNELİK ALEYHTE KAMPANYA BAŞLATILMASI GİRİŞİMLERİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

31 Mart 2015 Pazartesi günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan korkunç olaydan duyduğumuz büyük üzüntüyü kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu olayın hemen ardından, konunun avukatlarla hiçbir ilgisinin olmamasına karşın, avukatları hedef alır şekilde geliştirilmesini şiddetle kınıyoruz.
Son derece anlamlı bu algı operasyonunun amacının, vatandaşlarımızı
avukat güvencesinden yoksun bırakmak olduğunu görüyoruz.

Adliyelerdeki güvenlik açığının nedeni olarak avukatlar gösterilemez;
avukatlara potansiyel suçlu muamelesi yapılamaz.

Adliyeler, avukatların da iş yerleridir.
Dolayısıyla güvenliğin sağlanmasını bizler de talep ediyoruz.

Avukat, hâkim ve savcılarla birlikte yargının kurucu unsurudur.
Bu itibarla adliyelere girişte hâkim ve savcılara hangi tedbirler uygulanıyorsa,
avukatlar bunların dışında hiçbir işleme tabi tutulamaz.
Avukatlara, meslek itibarını zedeleyici, meslek sırrına zarar veren,
baskı ve yıldırma amaçlı hiçbir muamele yapılamaz.

Adliyelerin güvenlik zaafı, akıl ve hukuk dışı dayatmalarla değil, baro başkanları, başsavcılar ve adalet komisyonu başkanlarının bir araya gelmesiyle oluşacak
ortak akılla çözülebilir. Türkiye Barolar Birliği de bu konuda HSYK ve
Adalet Bakanlığı katında girişimlerde bulunacaktır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
http://www.barobirlik.org.tr/Detay61380.tbb, 3.4.15

====================================

Dostlar,

Avukat arkadaşlarımızın haklı savaşımlarını destekliyoruz.
Kamuoyunu duyurusunu içerik olarak biz de paylaşıyoruz.

Avukatlık Yasası’nın ilgili maddesini anımsayalım, anımsatalım :
(Yayımlandığı R. Gazete tarihi 7/4/1969 sayı 13168)

Made 58 : “…Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı
suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz…”

Sevgi ve saygı ile.
05 Nisan 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com