Etiket arşivi: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası

Dünya Tabipler Birliği’nden devletlere çağrı: Biber gazı kullanmayın!

 

Dünya Tabipler Birliği’nden devletlere çağrı: Biber gazı kullanmayın!

Dünya Tabipleri Birliği (DTB), 14-17 Ekim 2015 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen
Genel Kurul’da, tüm devletlere yönelik olarak biber gazı da dahil olmak üzere gösteri kontrol ajanlarının hiçbir durumda kullanılmaması çağrısında bulunan bir tutum belgesini kabul etti.

Türk Tabipler Birliği’nce önerilen tutum belgesi, tüm devletlere yönelik olarak;

  • Gösteri kontrol ajanlarının ifade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin bastırılması için kullanılmaması,
  • Sağlık çalışanlarının yaralılara yardım görevlerini yerine getirebilecek şekilde engelsiz çalışabilmelerinin ve korunmalarının sağlanması,
  • Sağlık ve yaşam açısından oluşturdukları riskler nedeniyle, hangi koşullarda olursa olsun
    gösteri kontrol ajanlarını kullanmaktan kaçınılması,

yönünde çağrılar içeriyor.

DTB Başkanı Sir Michael Marmot, konuya ilişkin düşüncesini;

“Hükümetlerin halen bu ajanları olumsuz sağlık etkilerini en aza indirecek biçimde kullanmaları gerekiyor. Ancak nasıl kullanıldıkları, bireylerin maruz kaldığı konsantrasyonu etkiliyor. Bu ajanların kötüye kullanımı ciddi zararlara hatta ölüme yol açabilir. Delegeler hükümetlerin bu kontrol ajanlarını artık kullanmamaları gerektiği ve ayrıca toplumsal olaylar sırasında sağlık çalışanlarının yaralılara engelsiz ve korunaklı biçimde erişebilmelerinin sağlanması gerektiği yönünde karar almışlardır.”

biçiminde ifade etti.

Dünya Tabipleri Birliği Gösteri Kontrol Ajanları Üzerine Tutum Belgesi 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/gka-5659.html, 20.10.2015

====================================

Dostlar,

Polisin, jandarmanın (Kolluğun) toplumsal olaylarda kitleleri dağıtmak amacıyla biber gazı kullanımı son yıllarda Türkiye’de çok yoğunlaştı. Bu sitede sorun birçok kez irdelendi.
Özellikle gaz kapsülü ateşlenirken havaya doğru, yatayla (yerle) en az 45 derece açı yapacak biçimde ve ASLA hedef gözetilmeden püskürtülmesi zorunluğu üzerinde durduk..

Oysa pek çok örnekte polisin gaz fişeği tabancalarını klasik silah gibi hedef gözeterek kullandığını kamera kayıtlarında izledik. Böylelikle son derece yoğun ve yaşamsal tehlike oluşturacak biçimde gaz kitlesinin insanların yüzüne püskürtüldüğü kayıtlara geçti.
Bu birden ve yoğun doz biber gazı solunması birden (aniden) ölümlere neden oldu.
Bu durumlarda solunum durması, kalp durması birden ölüm nedeni oldu.
Hele kişinin astımı, kalp hastalığı.. varsa..

Ayrıca gaz fişeği kapsülünün başına geldiği insanlar öldü, ağır beyin yaralanması ve sekelleri görüldü. Hatta bu kapsüllerin 16 dolayında insanın gözüne gelerek göz yitiğine neden olduğunu biliyoruz. Bunlar basit ihmal, dikkatsizlik – tedbirsizlik değil, bilerek ve planlayarak kasıtlı biçimde, Ceza Hukuku deyimiyle “nitelikli” insan yaralanması, engelli bırakılması ve öldürülmesidir. Ağır cezayı, meslekten atılmayı ve kamu görevlerinden yoksun bırakılmayı gerektiren eylemlerdir. Devlet ve Devlet memuru bu tür ağır cezalık suç olan eylemlerde bulunamaz.

Hele toplantı ve gösteri yürüyüşleri Anayasal bir hak iken (md. 34).. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası‘na aykırı bile olsa, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü engellenmeyecek, tutanak tutulacaktır. Sonrasında, böyle davranmanın
hukuksal yaptırımı ne ise mahkemede o hüküm uygulanabilir.

Ayrıca ölüm, göz yitimi, ağır kafa yaralanması… gibi kabul edilemeyecek ve birazcık özenli davranılırsa mutlaka engellenebilecek sonuçlara yol açan polislere etkin yaptırım uygulandığına tanık olmadık. Bu durum ise, bir hukuk devletinde hiçbir biçimde kabul edilemez.

Üstüne üstlük, Türkiye’de polisçe kullanılan biber gazının içerik ve yoğunluğunu da bilmiyoruz. TTB’nin hem Bilgi Edinme Yasası kapsamında hem de tıbbi müdahalede uygun anditotu belirlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne resmi yazılı başvuruları yanıtsız kaldı.
Bu davranış da hiçbir biçimde onaylanamaz, kabul edilemez. Dilekçeye yanıt vernek Anayasal yükümlülüktür. Bürokrasinin bu cesareti siyasal iktidardan (AKP’den!) aldığını da biliyoruz.

Kolluk, güvenlik önlemleri ile insan öldüremez, yaralayamaz, engelli bırakamaz.
Güvenlik önlemlerinin zorunlu, sıralı ve ölçülü olması vazgeçilmez idari sorumluluktur.
Türkiye’de kullanılan biber gazının en güçlü formüllerden biri olduğu ve yoğunluğunun da
çok yüksek tutulduğu duyumları alınmaktadır.

Türk insanı bunları haketmemektedir..
Türk polisine de böylesi hukuk dışılıklar hiç yakışmamaktadır.

Dünya Tabipleri Birliği‘nin çağrısına uyularak Biber Gazı vb. kimyasal maddelerin
toplumsal etkinlikleri denetlemede – dağıtmada kullanımı engellenmelidir.

Sevgi ve saygı ile.
21 Aralık 2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

İstanbul Tabip Odası’ndan : HEKİM KAMUOYUNA DUYURU

Dostlar,

İstanbul Tabip Odası Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük
Tabip Odalarındandır.

Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulan Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarındandır. 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin en büyük Odasıdır. Yaklaşık 30 bin hekim üyesi vardır.. Bu rakam Türkiye’de hemen hemen
her 4 doktordan 1’i demektir.

Bu örgütün Genel Sekreteri Adli Tıp Uzmanı Dr. Ali Çerkezoğlu, hukuk ayaklar altına alınarak gözaltındadır.

Dr. Ali Çerkezoğlu, Taksim Gezi Direnişi adına Başbakan RT Erdoğan ile görüşen ve zıvanadan çıkaran DİSK Genel Sekreteri Patoloji Uzmanı Dr. Arzu Çerkezoğlu‘nun eşidir. Bu ilişki rastalantı mıdır?

İstanbul Tabip Odası’nın seçimle gelen Genel Sekreteri Adli Tıp Uzmanı Dr. Ali Çerkezoğlu, şimdi de tutuklanması istenmektedir.

  • AKP iktidarı artık lamı cimi yok dinci – faşist bir iktidardır.

Yapılanları kınıyor, dayanışmayı selamlıyorum.

Sevgi ve saygı ile.
11.7.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

==========================================

Istanbul_Tabip_Odasi_logosu
HEKİM KAMUOYUNA DUYURU

 

Taksim Dayanışması (TD) bir platformdur. Bu platformda meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum örgütleri kurumsal düzeyde yer almaktadır. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da İstanbul Tabip Odası’nı temsilen bu platformda yer almış ve eşgüdüm kurulu çalışmalarına odamızı temsilen katılmıştır.

Taksim Gezi parkının İstanbul Valisi Mutlu tarafından 8 Temmuz Pazartesi günü açılması üzerine TD temsilcileri İstiklal Caddesi üzerinden Gezi parkına doğru yürümeye başlamışlardır. Tam bu sırada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası‘na aykırı hareketten gözaltına alınmışlardır. 32 temsilci ve sonrasında alınanlarla beraber 51 kişi, Pazartesi 19’dan beri İEM’nün Vatan Caddesi’ndeki hizmet binasında
bodrum katında havasız, oksijensiz ve kötü hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar.

24 saatlik gözaltı süresi keyfi olarak önce 48 saate şimdi ise azami süre olan 72 saate uzatılmıştır. Sağlık sorunları yaşayan ve kalp hastası olan TMMOB İstanbul Mimarlar Odası yöneticisi ve TD Sözcüsü Mimar Mücella Yapıcı girişimlerimiz sonucu
bu akşam serbest bırakılmıştır.

Mücella Yapıcı ve diğer 50 gözaltı 11 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09:00′ DAN ITIBAREN Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilerek mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılarına ifadelerini vereceklerdir.

Hukuksuz ve keyfi olarak gözaltına alınan ve bununla da kalmayıp yine hiçbir gerekçe gösterilmeden kapıları kırılarak evleri aranan 5 arkadaşımızla birlikte
51 arkadaşımızın tamamının serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Arkadaşlarımız ne yazık ki havasız, klimasız ve yetersiz hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar. Bu durum ve kalp hastası Mücella Yapıcı’nın uzun gözaltı süresini protesto etmek için gözaltına alınan 50 kişi kamuoyuna açlık grevi diye yansıyan ama gerçekte yemek yememe olarak adlandırabileceğimiz bir protesto eylemine başlamışlardır.

Taksim Dayanışması gibi İSTANBUL TABIP ODASI ÜYESI HEKIMLER DE
GENEL SEKRETERIMIZ Dr. ALI ÇERKEZOĞLU ve TTB BÜYÜK KONGRE DELEGEMIZ Dr. KAMIL TEKEREK VE 51 ARKADAŞIMIZ ÖZGÜR KALANA, SERBEST BIRAKILANA KADAR SAAT 11’DEN ITIBAREN ÇAĞLAYAN ADLIYESI
C KAPISI ÖNÜNDE BEKLEYECEĞIZ.

ARKADAŞLARIMIZLA BIRLIKTE SAAT 21.30’DA BAŞLAYACAK OLAN
BEŞIKTAŞ ABBASAĞA PARKINDAKI SAĞLIK FORUMUNA KATILMAYI PLANLIYORUZ.

Sizlerin desteği ve gücüyle bu haksız, keyfi ve hukuksuz gözaltılara son verileceğini umut ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur

İSTANBUL TABIP ODASI
YÖNETIM KURULU