Hukukçu hekimler bir arada

Hukukçu hekimler bir arada

(AS: Bizim katkılarımız yazının altındadır..)
Prof. Dr. Özcengiz: “Platformun üyeleri arasında akademik kariyer yapmış hocalar, diplomalılar, doktoralılar var. Tanımlanması çok kolay olmayan, renkli bir topluluk. Gelecek, interdisipliner bir dünya üzerinden şekillenecek. Daha fazla hukukçuyu ve hekimi platformumuza davet ediyoruz.”
Hukukçu hekimler bir arada

Hem tıp hem de hukuk eğitimi almış Hukukçu Hekimler, hem hukuksal hem tıbbi birikimlerinden yararlanarak sağlığı ülke çapında geliştirmek ve hasta-hekim haklarını savunmak için “Hukukçu Hekimler Platformu” ile biraraya geldi.

Hukuk ve tıp alanları arasında köprü görevi görmek isteyen platformun üyelerinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, platformun nasıl bir araya geldiğini ve gelecekte yapmayı planladıkları çalışmaları Medimagazin’e anlattı.

1.    Öncelikle platformunuzun kuruluş öyküsünü kısaca anlatır mısınız?
Mevcut 50 üye nasıl bir araya geldi?

Platformumuzdaki kimi üyeler tıp fakültesinden sınıf arkadaşı, kimisi aynı kurumda çalışıyor ya da aynı daldan hekimler bir biçimde birbirlerini tanıyarak platformumuza yönlenmiş oluyor. Kimi üyeler hukuk fakültesinde sınıf arkadaşı ya da yüksek lisanstan tanışıyor. Bu biçimde bir çekirdek yapı oluştu. Çevresinde toparlanma oldu. Aslında biraraya gelmek çok hızlı ve kolay oldu. Hem hekimlikten gelen organize olma yeteneği hem de hukuk eğitiminin verdiği örgütlenme bilinci birlikteliğimizi kolaylaştırdı. Hala platformdan haberi olmayan hukukçu hekimler olduğunu da düşünüyoruz ve onları da bekliyoruz.

2.    Platformunuzun ne gibi amaçları var? Öbür  topluluklara göre farklılıklarınızın
ya da güçlü yanlarınızın neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Platformumuz hem tıp bilgisine hem de hukuk bilgisine egemen. Ayrıca platformda hemen hemen her daldan arkadaşlarımız var. Bu bize tıp dünyasında olan her türlü gelişme ve değişim hakkında fikir sahibi olmamızda büyük katkı sağlıyor. Tıp dünyasında ortaya çıkan değişimler, yeni gereksinmeleri de birlikte getiriyor ve sosyolojik bir etki doğuruyor. Toplumsal değişimler de hiç kuşku  yok ki hukukta yeni gereksinimler doğmasına neden oluyor.

Hukukçular tıp dilini anlamıyor doğal olarak. Hekimler için de hukuk korkulası bir şey. Oysa her iki meslek kesimi birbirini net anlamalı. İşte biz hukukçu hekimler platformu olarak bu köprü görevini yapmaya istekliyiz öncelikle. Bunun bir süreç olduğunun da bilincindeyiz. Ortak bir anlayış zemini için çaba göstereceğiz. Ülkemizde sağlık alanında birçok sorun olduğunun da farkındayız. Hekimlerin hukuk bilincini artırmak ve haklarını, sınırlarını anlatmak yönünde eğitimler vermek için hazırız. Ancak hukukçu farkındalığımızla kuşku yok ki hasta haklarının gelişmesine ve savunulmasına da katkı sağlayacağız. Tıp ve sağlık hukuku alanında oluşmuş literatür doğal olarak hukukçular tarafından üretilmiş. Biz literatüre katkı sağlayacak kitaplar yazmayı, çalışmalar yapmayı da planlıyoruz. Hatta sürdürdüğümüz bir kitap projemiz de var. Zamanla platform daha da olgunlaştıkça bizim oynayacağımız roller de farklılaşacaktır.
Bizim topluluğumuz, öğrenmeye aşık insanlardan oluşuyor. Platformun üyeleri arasında akademik kariyer yapmış hocalar, diplomalılar, doktoralılar var. Tanımlanması çok kolay olmayan, renkli bir topluluk. Tıp ve hukuk yanında, öbür ortak noktamız bilme ve öğrenme sevdası. Platformda yalnızca öğrenme aşkına dayalı davranış modeli bizi idealist yapıyor. Herkes kendisini çok alanda da kanıtladığı için bir onaylanma beklentisi veya başka bir getiri peşinde değil. Topluma ve bilimin gelişimine  hizmet dışında amaç taşımıyor olmamız bizim en güçlü yanlarımızdan birisi. Elbette topluluk yürüyen bir kütüphane gibi, bunu vurgulamaya bile gerek yok.

3.    Bir hekim olarak hukuk alanında aldığınız eğitimlerin size ve pratiğinize ne gibi katkıları oldu?

Hukuk alanında aldığımız eğitimler bizim doğal olarak bakış açımızı değiştirdi. Her birimiz farklılaştık. Hekimlik mesleğini sürdüren arkadaşlarımız, mesleksel sınırlarını ve haklarını daha iyi fark etti. Bunun yanında da yeni hukuksal gereksinmeleri daha çok hissettik. Hukukçu olarak mesleği sürdüren arkadaşlarımız ise, hekim olarak öğrendiklerini de o alanda kullanarak farklı bakış açıları ortaya koyuyor.

4.    Hekimken farklı düşündüğünüz, hukukçu hekim olduktan sonra ise bakış açınızın tümüyle değiştiği konular var mı?

Her iki meslek de doğumdan ölüme dek gerekli meslekler! Hukukçu olmak kişiye daha başka bakış açıları kazandırıyor kuşkusuz. Hukukçular hekimlerin düşmanı değildir düşüncesi galiba en önemli değişiklik. Hukuk da tababet gibi insana hizmet eder. Bu yönden de benzerler. Her ikisi de insan haklarına dayanır. İki meslek için de özgürlük, adalet ve kişilik hakları önceliklidir. Hukuk eğitimi, hekimken de sahip olduğumuz bu düşünceleri daha da pekiştirmiş olabilir.

5.    Hangi sağlık konularına hukuksal açıdan katkı sağlamayı planlıyorsunuz?
Özellikle sorunlu gördüğünüz, hukuksal temelinin ve bilincin geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz sağlık konuları var mı?

Hekimlerin çalışma koşullarının çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Bir hekimin günde yüz hastaya bakması olur şey değil. Bu hem hekimin iş yükünü artırırken hem de hastanın etkin ve doyurucu bir tedaviyi alamaması sonucunu getirebilir. Hekimin hastaya kısa süre ayırmak zorunda kalması ile karşılaşacağı hukuksal sorunlar da ona zarar verecek mi? Bu ve benzeri sorular var. Her iki meslekte de karar veriliyor. Bu kararların doğru ve adil olması gerekli. Ayrıca güncel bilimsel temele de oturması gerek. Hasta haklarının da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlığın bir hak olduğunu bilerek bu yönde eksik gördüğümüz alanlarda da fırsat tanınırsa görüş bildiririz. Organ bağışı, yaşam sonu yararsız tedavinin durdurulması, yoğun bakım yatakları gibi değerli yataklardan daha çok hastanın yararlanması, evde bakım hastalarının gereksinmeleri, hasta insanların sosyal destekleri, yaşlıların bakımı gibi çözüm ve görüş bekleyen ortak alanlar olduğu görüşündeyiz. Ayrıca ötenazi, rıza, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı, çocuk istismarı, kimyasal kastrasyon, genetik alanındaki gelişmelerin hukuksal yönü, organ nakline ilişkin sınırlama ve sorunlar, hasta ve hekim hakları sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi, hekimler ve öbür sağlık çalışanları için Sağlık Hukuku alanında lisans düzeyinde ve yaşam boyu eğitimler boyutunda yapılacak çalışmalar gibi konularda katkı sağlamayı düşünüyoruz. Hasta memnuniyeti kuşku yok ki hekimin memnuniyeti ile el ele gider. Bu nedenle de sorunların çözümünde katkı sağlamak için çaba göstereceğiz.

6.    Son olarak hem hukukçulara hem hekimlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Her iki meslek de insana hizmet ediyor. Birbirlerini daha çok anlayarak ve daha çok ortak alanda proaktif (AS: öngelen) çalışmalar yaparak ülkemizdeki karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz birçok soruna çözüm bulabilirler. Her meslek değerlidir. Dolayısıyla işini düzgün ve bilimsel sınırlarda, insanlara saygı duyarak ve insan haklarına dayanarak yapan her birey topluma katkı sağlar. Her iki meslek kesiminin de sahip oldukları toplumsal sorumlulukları hatırlamaları ve bu yönde çaba harcamaları önemlidir. Geleceğin dünyası interdisipliner bir dünya üzerinde biçimlenecektir. Daha çok hukukçuyu ve hekimi bu konuda ortak eğitime çağırıyoruz.
(https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hukukcu-hekimler-bir-arada-11-681-75523.html)
================================
Dostlar,

Biz de bu girişimin üyesiyiz..
Çoğumuz Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan SAĞLIK HUKUKU tezli yüksek lisans (master) programında tanıştık..
Biz Şubat 2016’da bu eğitime başladık ve Ağustos 2018’de tamamladık. Tez konumuz

“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ZORUNLU AŞI UYGULAMASININ YASAL DÜZENLEME BULUNMAMASI GEREKÇESİYLE HAK İHLALİ OLDUĞUNA İLİŞKİN BİREYSEL BAŞVURULAR ÜZERİNE VERDİĞİ KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ” idi.

Kazanılan derece, uluslararası kısaltması ile “MSc” (Master of Science). Pratik karşılığı “Sağlık Hukuku Uzmanı“. Dileriz Sağlık Hukuku doktora programları da ülkemizde yaygınlaşır.

Tıp öğrenciliğimizden bu yana (1971 Hacettepe Tıp) tıp – sağlık hukukuna ilgi duyduk.
Tıbbiyenin (İstanbul Tıp) son 2 sınıfında, üniversite sınavına  girerek kazandığımız (ilk 2 bine girerek, 526 puanla) İstanbul Hukuk Fakültesinin de ilk 2 sınıfını okuduk. Yaşam bizi İstanbul dışına savurunca bitiremedik. Ancak 2018’de çıkarılan 7143 sayılı yasanın Ek.1 md. sinden yararlanarak bu fakülteye kaydımızı yeniledik ve Ankara Hukuk Fakültesine yatay geçiş yaptık.

Adı geçen Derneğe üyelik için temel koşul tıp + hukuk lisans diploması (hukuk öğrenciliği dahil).. Bu durumda, bizim bildiğimiz bir de Üroloji profesörü hocamız var, aynı fakültede hukuk lisans öğrencisiyiz..

Bizim bir de yeni başladığımız Anayasa Hukuku Doktora (PhD) programımız söz konusu..
Bilim ve öğrenme aşkına sınır yok.. Ve kazanımları mutlaka toplum yararına sunma yükümü..

Sevgi ve saygı ile. 10 Ekim 2018, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı  (Toplum Hekimliği) Uzmanı, AÜTF Halk Sağlığı AbD
Sağlık Hukuku Uzmanı – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI


Dostlar
,

TIP ve SAĞLIK HUKUKU alanı giderek genişliyor..
Tıp öğrenciliğimizden bu yana çok ilgimizi çeken bir alan..
1970 sonlarında sağlık mevzuatı, kağıda basılı olarak kollarımızın zor kavuştuğu
çok sayıda cilde zor sığardı..

Sanırız günümüzde 1 DVD’ye (4,7 GB) değilse de bir BRD’e (Blue Ray Disc) çook rahat sığar (yaklaşık 25 GB) ve erişimi de o denli hızlı, kolay..

İlgimiz yüzden İstanbul Tıp Fakültesi’nin 5. sınıfında iken İstanbul Hukuk Fakültesi’ne de kaydolmuş (sınavla elbette!) ve Tıbbiyenin son 2 yılı ile Hukukun ilk 2 yılını birlikte okumuştuk. Ancak ardından hekimlik mesleği bizi değişik yerlere götürünce Hukuk eğitimini resmen tamamlayamadık. Ama yıllar içinde hep uygulamanın içinde olduk.
İlgimizin ve gereksinimlerin beslediği bilgi birikimi de hep işimize yaradı.
Başhekimlik görevimizde, Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğümüzde (Su ve Gıda Mevzuatı), Sağlık Müdürlüğü çalışmalarımızda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek
Onur Kurulu üyeliğimizde, TTB İş Sağlığı Kolu Akademik Üyeliğimizde (İş Sağlığı – Güvenliği hukuku)  Üniversitede, Tabip Odası Yöneticiliğimizde, Tarım Bakanığı Biyogüvenlik Kurulu Bilim Kurullarında (Gıda Mevzuatı), Mahkemelerin bilirkişilik dosyalarında.... uygulamanın içinde olduk.

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde… SAĞLIK HUKUKU – TIP VE SAĞLIK MEVZUATI dersleri verdik.

Halen de AÜTF (Ankara Üniv. Tıp Fak.) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Dönem 5 öğrencilerimize “Sağlık Mevzuatı” derslerini biz vermekteyiz. Bu derslerin power point yansılarını da (pdf olarak, oldukça kapsamlı, yakl. 140 yansı) öbür tüm derslerimizde olduğu gibi web sitemizde bulabilirsiniz (http://ahmetsaltik.net/2014/04/11/saglik-mevzuati/, SAĞLIK MEVZUATI / Turkish Health Legislation).

Öteden beri SAĞLIK HUKUKU’nın bir özgün disiplin olarak tanımlanmasını arzuladık.
Dileriz Hukuk Fakültelerinde “Tıp ve Sağlık Hukuku Bilim Dalı” daha çok gecikmeden kurulur. Benzer gereksinim Tıp Fakültelerinde de vardır. Temel Bilimler içinde Tıp ve Sağlık Hukuku – Mevzuatı Bilim Dalı açık bir gereksinimdir. Halk Sağlığı, Adli Tıp Anabilim Dalları ile klinik- temel dallardan ilgili öğretim üyeleri böylesi bir Bilim Dalını yaşama geçirebilirler..  YÖK’e ve gelişmiş Tıp Fakültelerine çağrımızdır..

Şimdiki yapısıyla son derece dağınık çok disiplinli (mülti-disipliner) veya disiplinler arası (inter-disipliner) bir alan olarak duruyor. Ceza hukukundan borçlar hukukuna, medeni hukuktan uluslararası hukuka …. dek pek çok hukuk disiplinine dağılmış durumda. Dolayısıyla Alanda bütünsel bir egemenlik kurmak neredeyse olanaksız ve geniş bir takım çalışması zorunlu.

Bu bağlamda, son yıllarda özellikle sağlık mevzuatı üretiminin hız kazanması,
sağlık hukuku alanının de derinleşmesi, eşlik eden mevzuata aykırılıkların ağır yaptırımları (malpraktis davaları, sigorta zorunluğu gibi..).. konunun en azından
temel bilgisini edinmeyi hemen tüm sağlık çalışanları için zorunlu kıldı.
Hem ulusal ölçekte hem de uluslararası düzlemde antlaşma – sözleşmeler ve yapılageliş (teamül) kaynaklı olarak sağlık mevzuatı giderek oylum kazanmakta.

Sağlık çalışanı yetiştiren okullarda, Tıp Fakülteleri dahil, SAĞLIK HUKUKU – MEVZUATI eğitimi gereksinimi karşılamaktan uzak kalıyor. Gereksinim ise kendisini dayatıyor. Bu yüzden son yıllarda SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARI güncelleşti ve önem kazandı. Bu programlara zaman zaman biz de katılıyoruz.

Eğitim programını yürüten arkadaşların çoğunu yakından tanıyoruz.
Halk Sağlığı Uzmanı Hekimler çoğunlukta.. Sonra değişik dallardan hukukçular ve
Adli Tıp Uzmanı hekimler var..

Sevgili Dr. Nezih Varol (Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı) öncülük yapıyor..
Aşağıda, hiçbir reklam kaygısı duymadan ve gütmeden, 13 Ekim – 27 Kasım 2014 arasında yürütülecek 4. Uzaktan Eğitim Programını paylaşmak istiyoruz..

Emeği geçenlere teşekkür ediyor, eğitimin yararlı olmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygıyla.
3.9.2014, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

=============================================

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

–  4. Uzaktan Eğitim –

13 Ekim – 27 Kasım 2014

Sağlık çalışanlarında sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumunu ve hukuk bilimi öğretisinde mevzuat oluşturan, standart geliştiren, tıp etiği yaratan, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan,
hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, multidisipliner bir bilim dalı olarak “Sağlık Hukuku” günümüzde ve “Sağlık Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği”nde önem kazanmıştır.

Türk Hukuk sistemindeki yeni düzenlemeler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Hukuk (AS: ve Ceza) Muhakemeleri Kanunu, Tüketici Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, ZMSS Tebliği (AS: Zorunlu Mesleki Sorululuk Sigortası),
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb
.), Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler kapsamında denetimlerle ilgili olarak yapılan birçok düzenlemeler, SGK ile yürütülen çalışmalar ve SGK tarafından ödeme sistemlerine yapılan müdahaleler,
“Sağlık Hukuku” biliminde yeni öğretileri ve kavramları gündeme getirmiştir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumun, kişilerin ve özellikle hastaların yüksek yararını ortaya koymak, iradeyi bu yarara ortak etmek, katılımcı hizmet ile iyi hekimlik adına bir hakkı kullandığını gösterebilmek, başka bir deyişle yapılanların kanıtlanması, Sağlık Hukuku’nun ana ve can alıcı noktasını oluşturmaktadır.

Sağlık kurumunun kalibrasyonunda günceli yakalamak, var olan sağlık yönetim bilimi ışığında davranış göstermek ortak yarardır.

Bu ince ayrımda sağlık hizmet sunumunda görev alan sağlık yöneticileri, hekimler ile öbür sağlık çalışanları (Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Eczacı, Biyolog, İşletmeci vb.) ve hukukçular,
sağlık hukuku biliminin temel ögeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır.

Amaca uygun olarak hazırlanan SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI,
zamanın iyi değerlendirilmesi ve yüksek istem doğurması üzerine
UZAKTAN EĞİTİM yöntemi ile uygulamaya sokulmuştur.

Adli Bilimciler Derneği ve SAHUMER –Sağlık Hukuk Merkezi- işbirliği içinde
alanında yetkin geniş eğitimci kadrosu ile aşağıdaki 4. program oluşturulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi için bkz www.sahumer.net

Uzaktan eğitim programı 100 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı ücreti: Kişi başına 1250 TL + KDV (1475 TL) dir. Ön kayıt ücreti : 275 TL. Kalan ücret (1200 TL) Ekim ve Kasım ayı içinde iki taksit (600 TL) olarak ödenebilecektir.

Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Sağlık kurumlarına grup indirimi yapılmaktadır.

Ön veya kesin kayıt yaptıranlar, adı soyadı, çalıştığı birim, fatura bilgileri,
telefon numarası (cep ve iş), e-ileti adresi ile ödeme miktarını bildiren notu info@sahumer.net adresine gönderecektir.

Ön kayıt sonrası eğitimden iki gün önce başvuru sahiplerine eğitime giriş şifreleri ve eğitim yönergesi gönderilecektir.

Eğitimler, internet üzerinden on-line hafta içi saat 18:30 -21:30 arası 7 modül üzerinden 1,5 ay sürmektedir.

İnternet şifresi verilen katılımcılara, interaktif yöntemle yetişkin eğitim tekniği uygulanmaktadır.

Herhangi bir özürü nedeni ile eğitimi izleyemeyen katılımcı, şifresi ile web sayfası üzerinden ertesi günden başlayarak istediği zaman diliminde video olarak eğitimi izleyebilmektedir. Yüz yüze eğitime katılma koşulu olarak tüm izlemleri yapmak vardır
ve bu durum bilgi-işlemce izlenmektedir.

Program başladıktan sonra yeni katılımcı dahil olmak istediğinde, sistem izin verdiği sürece geçen eğitimlerin izlenmesi koşulu ile programa aynı ücret ile katılım sağlanabilecektir.

Sonradan katılan katılımcı, ad, unvan, görev yeri, adres, iletişim bilgileri (e-posta, gsm) ve T.C. kimlik numaralarının bildirilmesinden bir gün sonra programa dahil edilebilmektedir. 4. modülden sonra katılımcı alınmamaktadır.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarında Internet Explorer veya Google Chrome programlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.

Program sonunda on-line eğitimi izleyen ve yüz yüze eğitime katılan katılımcıya
tüm izlemler ve bilgi notları ile “SERTİFİKA” verilmektedir.

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

– Uzaktan Eğitim –

13 Ekim – 27 Kasım 2014

1. Modül: Sağlık Hukukuna Giriş

Açılış ve Kurs İçeriği Tanıtımı ve Sağlık Hukukuna Giriş Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL
Adli Bilimler ve Sağlık Hukuku Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Temel Hukuk Kavramları – Sorumluluk Kuralları(Kusurlu Sorumluluk –  Kusursuz Sorumluluk) Av. Nesrin ÖZKAYA

2. Modül: Sağlık Mevzuatı ve Etik

Sağlık Mevzuatı (Ulusal / Uluslararası Mevzuat) Sağlıkta Reklam Yrd. Doç. Dr.Yıldırım Gülhan
Biyotıp Sözleşmesi‘nin Sağlık Hukuku açısından değerlendirilmesi Prof. Dr .S. Serhat GÜRPINAR
Etik ve Deontoloji Kavramları Doç. Dr. Gürkan SERT

3. Modül: Sağlık Yönetimi (Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları)

Sağlık İşletmeciliği (Özel ve Kamu ) Prof. Dr. Haydar SUR
Sağlık Sistemleri ve Sağlık Yönetimi Prof. Dr. Osman HAYRAN
Sağlık Hukuku Açısından Uluslararası Sözleşmeler ve Kurumların Ülke Sağlık Hizmeti Politikalarına ve Sunumuna Etkisi Prof. Dr. Mithat KIYAK
Sağlık Haberciliği ve Medyaİş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından Sağlık Hukuku Sibel GÜNEŞYrd. Doç. Dr. Turhan SALVA

4. Modül: Sözleşmesel Sorumluluk 

Hasta – Hastane ve Hekim arası ilişkiler Ve Sözleşmesel Sorumluluk Av. Ahşen OKTAY
Medeni Hukuk açısından kişilik hakları, kişinin sıkı sıkıya bağlı hakları, Bedene müdahalede izin ve sözleşmeye etkisi Uz. Dr. Rayhan BOZABALI 
Sağlık Hukuku açısından sözleşmenin değişen koşulları Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

5. Modül: Ceza Sorumluluğu ve Bilirkişilik 

Suç ve Ceza kavramlarıCeza Yargılaması Usül ve Esaslar Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Sağlık Çalışanlarının Ceza SorumluluğuBedene Müdahalede Ceza sorumluluğu Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Bilirkişilik ve Ceza hukukunda bilirkişinin rolü   (CMK) Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

6. Modül: Hasta Hakları ve Şikayetler

Hasta HaklarıHasta Hakları İhlallerini Sağlık Hukuku açısından değerlendirme Av. Ümit ERDEMAv. Gültezer Hatırnaz EROL
Hasta şikayetlerinin (SABİM, BİMER) hukuksal yönüÖzel Sağlık Kuruluşlarında Hasta Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Av Devrim KARAKÜLLAHDr. Didem SUR
Tabip Odaları Onur Kurulları, TTB yüksek Onur Kurulu Çalışmalarının Sağlık Hukukuna katkısı, Mesleki etik kurallar, Sağlık Politikası oluşturmadaki hukuksal rolleri Av. Mithat KARA.

7. Modül: Malpraktis ve Sigorta 

Tıbbi Hatalar Komplikasyon – Malpraktis ayrımı Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
Hasta ve Hasta Yakını Rızası ve
Aydınlatılmış Onam
Prof. Dr. Zerrin ERKOL
Sağlık hizmeti sunumunda meydana gelen olayların sağlık hukuku yönünden irdelenme biçimi Prof. Dr.Zerrin ERKOL
Sigorta Mevzuatı, Hastane ve ZMSSSağlık Hukuku Açısından uzlaşma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

– Yüz Yüze Eğitim1

Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri

CUMARTESİ    09:30 – 18:30               

09.30-10.10       Tanışma

10.00-11.30       Sağlık Hukuku Uygulama “Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu”

11.30-11.45       ARA

11.45-13.00       Sağlık Hukuku Uygulama “Kavramlar ve Olgu sunumlarının Dağıtımı”

13.00-14.00       YEMEK ARASI

14.00-15.30       Grup Çalışması

15.30-16.00       1. Grup sunum

16.00-16.30       2. Grup sunum

16.30-17.00       3. Grup sunum

17.00-17.15       ARA

17.15-18.00       Sağlık Hukuku Uygulama Örneği “Olgu Sunumları Tartışma”

18.00-18.30       Programın değerlendirilmesi ve Sertifika dağıtımı

1 Yüz yüze eğitim, katılımcıların bulunduğu iller dikkate alınarak
birkaç yerde tek gün olarak yapılacaktır.