Etiket arşivi: The World Medical Association

Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz”

Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama:
”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz”

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Dünya Tabipler Birliği (WMA) Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin gözaltına alınmalarına ilişkin derin kaygılarını belirten bir açıklama yaptı.

WMA Başkanı Dr. Yoshitake Yokokura bu gün yaptığı sert açıklamada gözaltıları, fiziksel şiddet tehditlerini ve TTB hakkında yapılan suç duyurusunu şiddetle kınadı.

‘WMA, Türk meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir. Doktorların ve ulusal tabip kuruluşlarının savaşın ve silahlı çatışmaların yol açacağı insani sonuçlar konusunda hükümetleri uyarma görevi WMA’nın açık politikasının bir parçasıdır.

Türk Tabipleri Birliği’nin insan haklarını ve barışı destekleme görevi vardır; son gözaltılar ve suç duyurusu bu açıdan bizi derin kaygılara sürüklemiştir. Türkiye’nin 2003 yılında onaylamış bulunduğu Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesinde öngörülen ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

‘Türk yetkililerden TTB yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını ve sindirme kampanyasına son verilmesini talep ediyoruz. Dünyadaki hekim kuruluşlarını, sağlık, örgütlenme ve ifade hak ve özgürlükleri dahil olmak üzere Türkiye’nin insani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.’
*****

The World Medical Association has expressed its grave concern over the arrests of leaders of the Turkish Medical Association (TMA).

In a strongly-worded statement today, the WMA President Dr. Yoshitake Yokokura condemned the arrests and the threats of physical violence and the criminal complaint that has been made against the TMA.

‘The WMA fully supports our Turkish colleagues in their public statements that war is a public health problem. The WMA has clear policy that physicians and national medical associations should alert governments to the human consequence of warfare and armed conflicts.

‘The Turkish Medical Association has a duty to support human rights and peace and we are alarmed about the latest arrests and the criminal complaint. We strongly denounce these attacks on freedom of expression, which is enshrined in article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights that Turkey ratified in 2003.

‘We call on the Turkish authorities to immediately release the physician leaders and to end the campaign of intimidation. We urge national medical associations around the world to advocate for the full respect of Turkey’s humanitarian and human rights obligations, including the right to health, freedom of association and expression’.
(https://www.wma.net/news-post/arrest-of-turkish-medical-association-leaders-condemned-by-wma/)
======================================
Dostlar, değerli meslektaşlarımız,

Dünya Hekimler Birliği’nin (The World Medical Association) çağrısını bütünüyle paylaşarak, katılarak yayınlıyoruz.

Siyasal iktidar herkese ve her kuruma gözdağı vererek susturmak, giderek teslim almak istemektedir.

Bu politikanın Demokrasinin D’si ile bile ilgisi veya bağı yoktur, kurulamaz.. Tam tersine faşizm – baskıcı rejim – totaliter / otoriter / despotik / diktatoryal bir rejime Türkiye kurgulu olarak sürüklenmektedir.

Gözdağı – korkutma – sindirme – bezdirme… politikası yaygın – ortalama halk kitlesine de dönüktür. Olasıdır ki gerçekte ileti verilmek istenen kesim bu yığınlardır. Bilinir ki,
yurtsever aydınlar kolay kolay bu tür manevralara teslim olmaz, pes etmezler.

Siyasal iktidarın başvurduğu baskıcı – hukuk dışı işlemlere bakarak gerçekte ne denli zorda hatta aciz durumda olduğunu görmek hiç de zor olmasa gerek. Ahh bir de bu tür eylemlerin özneleri aynaya bakıp ne yaptıklarını sorgulasa ve bir parça farkındalık sergilese; çok geç olmadan..

Başta AKP iktidarı – yöneticileri olmak üzere tüm Türkiye’nin serinkanlılığa ve sağduyuya öyle çok gereksinimi var ki..

TTB, Anayasa korumasında (md. 135) yasa ile kurulmuş (6023 s. yasa) kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur ve 65 yaşındadır (1953).
Gerçekte ilk kuruluşu 1929’a (İstanbul Etibba Odası) tarihlenir.
Nice iktidarlar, 12 Eylül faşizmi gelmiş geçmiş, TTB varlığını güçlenerek sürdürmüştür.

AKP de “şansını deniyor..” (!) boşu boşuna..

Sevgi ve saygı ile. 01 Şubat 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
TTB Ankara Tabip Odası Üyesi – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com