Teyit.Org, Fatih Altaylı’nın konuğu Soner Yalçın’ın aşı yalanını ortaya çıkardı

Teyit.Org, Fatih Altaylı’nın konuğu Soner Yalçın’ın aşı yalanını ortaya çıkardı

(AS: Bizim kapsamlı katkımız ve 104 yansılık pdf sunumumuz yazının altındadır..)

  • Gazeteci Soner Yalçın, Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki Teke Tek programında, Almanya’da çocuk doktorlarının yalnızca %8’inin kendi çocuklarını aşılattığı savında bulunmuştu. Ancak bu bilginin gerçek ile hiçbir ilgisi yok.teyit.Org’a göre, Almanya’da araştırmaya katılan 2010 çocuk doktorunun neredeyse hepsi çocuklarını aşılatıyor. Öbür hekimler de katıldığında Almanya’da çocuklarını aşılatan doktorların oranı ise %99,33.

Soner Yalçın’ın 14 Kasım 2019’da konuk olduğu Teke Tek programında “Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre çocuk doktorlarının yalnızca % 8’inin kendi çocuklarını aşılattığı” savı, teyit.org tarafından çürütüldü.

Soner Yalçın’ın söz konusu savına hiçbir kaynak göstermediğini anımsatan teyit.org, çocuk doktoru ve öbür doktorların kendi çocuklarını aşılatmayla ilgili tutumlarını inceleyen farklı araştırmaları derledi.

Bu alanda yapılan ayrıntılı ve önemli araştırmalardan biri, 2014’te European Journal of Public Health adlı dergide yayımlanmış. Araştırmada doğu ve batı Almanya kökenli 2010 çocuk doktoruna kendi çocuklarına aşı yaptırıp yaptırmadığı sorulmuş. Aynı soru 1712 pratisyen hekime de yöneltilmiş.

Araştırmaya göre 2010 çocuk doktorundan yalnızca altısı çocuğuna hiç aşı yaptırmadığını ifade etmiş. Aynı sorunun yöneltildiği 1712 pratisyen hekimden ise salt 19’u… Yani çocuk hekimi ve pratisyen hekimleri bir araya katarsak 3722 hekimden yalnızca 25’i çocuklarına hiç aşı yaptırmamış. Çocuklarına aşı yaptırmayan doktorların oranı %0,67; aşılatanlarınki ise %99,33.

GERÇEKLER, SONER YALÇIN’IN AKSİNİ SÖYLÜYOR

Teyit.org’un yayınladığı makalede şu bilgilere yer verildi:

Ülkedeki doktorların aşılar hakkındaki görüşlerine ışık tutan başka çalışmalar da var. Yine 2014’te yapılan ve doktorların meningokok menenjit aşısı hakkındaki tutumunu ölçen bir araştırma var. 3107 katılımcının görüşlerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, doktorların % 79,1’i ailelere meningokoksik menenjit aşısını önereceğini belirtiyor.

Kızamık salgınıyla mücadele kapsamında kızamık aşısını zorunlu kılan Almanya’da, çocuk doktorları da Yalçın’ın savının aksi açıklamalar yapıyor. Çocuk Doktorları Meslek Birliği Başkanı Thomas Fischbach (BVKJ) 1 Temmuz 2019’da kızamık tartışmaları hakkında yaptığı açıklamada, çocuk doktorlarının zamanlarının büyük bölümünün anababalara bekleyen aşıları anımsatmakla geçtiğini söylüyor. Fischbach başka bir açıklamasında da Aşı Konseyi tarafından önerilen aşıların yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Almanya’daki en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Robert Koch Enstitüsü’nün internet sitesinde de atıfta (AS: göndermede, yollamada) bulunulan bir araştırmaya göre, homeopati doktorları tetanoz, difteri ve çocuk felci gibi aşıları, neredeyse öbür doktorlar kadar kullanıyor.

Robert Koch Enstitüsü tarafından 2019’da yayımlanan bir belgede Almanya’daki aşılama oranlarının son yıllarda azalmış olsa da %90’ların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Çocuk doktorlarının bile yalnızca %8’inin kendi çocuklarına aşı yaptırdığı doğru olsaydı, %90’ları bulan aşılama oranlarına ulaşmak pek olanaklı olmazdı.

Konu hakkında Türkiye’de yapılan çalışmalar da var. 2018’de 10 doktor tarafından hazırlanan “Pediatristlerin Meningokok Enfeksiyonları ve Aşıları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları” adlı çalışma da benzer sonuçlara ulaşmış. Katılımcılara “Çocuğunuza (varsa ya da olsaydı) meningokok aşısı yaptırır mısınız?” diye sorulduğunda, %80,1’i “evet” seçeneğini işaretlemiş. (sf. 61)

Doktorların ulusal aşı programlarında olmayan aşılara karşı tutumları da kimi araştırmalara konu olmuş. Örneğin, 2018’de The Turkish Journal of Pediatrics’de yayımlanan bir araştırmada, Türkiye’de ulusal aşı programında olmayan dört aşının doktorlar tarafından kendi çocuklarına yapılma oranları incelenmiş. RV, MCV4, HPV ve Tdap aşılarını kendi çocuklarına uygulamayan doktorlar, uygulayanlardan daha çok çıkmış. Fakat doktorlar bu aşıların ulusal aşı programına alınmasını desteklemiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

=========================================

Dostlar,

Buraya bir pdf dosyası eklemek istiyoruz.. Yaklaşık 1,5 yıl önce bilimsel jüri önünde savunduğumuz, Sağlık Hukuku alanındaki Master / Yüksek Lisans Tezimizi..

Anayasa Mahkemesi’nin 2 bireyel başvuru nedeniyle “aşı yaptırmayabilirsiniz” diye verdiği 2 kritik ve Halk Sağlığı açısından son derece tehlikeli kararlarına ilişkin..

Bu 2 tarihsel kararı hukuksal ve tıbbi – halk sağlığı açısından irdeleyen ve kanımızca da net olarak çürüten bir tezdi sunduğumuz (250+ sayfa).

Soner Yalçın ve benzer düşünen aşı karşıtı – aşıdan çekinen – aşılamayı erteleyen insanlarımızın, siyasal iktidarın… sunumda sergilediğimiz bilimsel ve hukuksal gerçekleri dikkate almaları hepimizin yararına olacaktır.

S. Yalçın’ın KARA KUTU adlı kitabında 0,5 cc (ml) aşı içinde 2,5 gm Civa olduğu ileri sürülecek ölçüde bilimsellikten kopulması acı vericidir. Yarım (0,5) cc / ml sıvı aşı içine 2,5 gm etil civa bileşiği sığdırmak olanak dışıdır. Avogadro katsayısı, Dalton formülü ile atom ağırlığı hesabı bilgilerinden tümü ile yoksun olmak anlamına gelir. Bu olanaklı olsaydı, olasılıkla bir fil bile kısa sürede akut civa zehirlenmesinden ölebilirdi! Oysa tüm dünyada böylesi bir olay yok!

Yaşamda en gerçek yol gösterici, hiç kuşku yok, Mustafa Kemal ATATÜRK ve pek çok bilim – felsefe insanının tartışmasız kabul ettiği BİLİMSEL AKILCILIKTIR.

104 yansıdan oluşan (9,4 MB) kapsamlı tez savunmasını pdf olarak izlemek, indirmek yaygın olarak paylaşmak için lütfen tıklayınız  : AHMET_SALTIK_Tez_sunumu_10.08.2018

Sevgi ve saygı ile. 18 Mart 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc

Hekim, Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimci (SBF-Mülkiye)
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Uzm. Dr. Ali Rıza ÜÇER’den Soner Yalçın’a

Uzm. Dr. Ali Rıza ÜÇER’den Soner Yalçın’a..

Sayın Yalçın, 

Kara Kutu ile ilgili eleştiri yazılarımı gıyabında paylaşmamın etik olmayacağını düşündüğüm için sana da yolluyorum, eleştirilerimle ilgili çok olumlu geri bildirimler alıyorum. Önemsenmeye hiç ihtiyacım yok, zira endüstri ile ilgili olarak yaptığımız işler ortadadır, somuttur, kuru sıkı atmadan yaptık yapacağımızı. Merak ediyorsan sorup soruşturabilirsin bu konuda yaptıklarımızı.
Eleştirilerimin sığlığından, hiçbir derinliği olmadığından  söz ediyorsun en iyi olasılıkla yanılıyorsun daha büyük bir ihtimalle ne dediğimi anlıyorsun anlamazlığa geliyorsun. Daha neyi çürüteceğiz? “Saklı Seçilmişler“de Türkiye’de bebek ölümleri tüm ölümlerin üçte biri dedin (yani neredeyse % 35’i). Bunu da aşılara falan bağlayıverdin. Biz de bebek ölüm oranını 10’la çarptığını kanıtladık, suspus oldun geçiştirdin, Sana o zaman yolladığım iletiyi de hatırlatayım istersen.. (AS: 2018’de toplam ölüm 426.106, bebek ölümleri 11.623)
 
Frengi antibiyotikle iyileşmez diyorsun, komik duruma düşüyorsun, eleştiriyoruz cevap veremeyip geçiştiriyorsun. Almanya’da kamuoyu araştırmalarında toplumun % 82’si çocuğuna aşı yaptırmıyor diyorsun, gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtıyorsun, Zira 2018 yılında Almanya’da çocukluk çağı temel aşılarının toplumdaki uygulanma oranları ortada. Neredeyse yüzde yüze yakın bir bağışıklama (AS: aşılama denmeli..) söz konusu. Bunu Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019’daki dokümanları ile önüne koyuyoruz, görmezden gelip geçiştiriyorsun. 
 
Türkiye’de çocukluk çağı temel aşıları zorla dayatılıyor (zorunlu) diyorsun, yani kuru sıkı atıyorsun, Sağlık Bakanlığı yetkilisi Fatih Altaylı’nın programına bağlanıyor, aşı reddi formunu dolduran aileler aşı yaptırmama hakkına sahip diyor (ki bu çok yanlış ne yazık ki, temel aşılar zorunlu olmalı, ailelerin keyfine bırakılamaz, zira çıkacak bir salgın tüm toplumu etkiliyor), sanki bunu söylememiş gibi geçiştiriyorsun. 
 
Çin’de çocuklara aşı yapmıyorlar diyorsun, bu konuda uzman bir hekim Çin’deki çocukluk çağı temel aşı programını ortaya koyuveriyor, öfke krizine kapılıyorsun, kardeşim Çin beni ilgilendirmez, ben Mao zamanından bahsediyorum deyip güzel aldırmazlıkla geçiştiriveriyorsun.
 
Aşılar otizm yapıyor, astım yapıyor, alerji yapıyor diyorsun, kuru sıkı atıyorsun, hiçbir bilimsel kanıt yok, üfürüyorsun sansasyon için..
 
Cumhuriyetin sağlık atılımlarına damga vuran simge isimleri Refik Saydam’lara, Aras’lara, Or’lara, Tokgöz’lere Rockefeller‘in adamı diye kara çalıyorsun…  
Kara Kutu‘yu didik didik ediyoruz, bütün palavralarını tek tek yüzüne vuracağız, bunların hepsini nasıl uydurduğunu ortaya koymak boynumuzun borcudur.
Antidepresan almam tavsiyene gelince; senin alman iyi olacak kanımca, ne kadar umutsuz bir vaka olsan da.. (AS: İnsanlara ilaç önerisini yalnızca hekimler yapar, hekime ilaç önerisini de mi Soner Yalçın kendinde görüyor??)
 
Dr. Ali Rıza Üçer
 
 
Soner Yalçın <syalcin@sozcu.com.tr>, 3 Ara 2019 Sal, 16:48 tarihinde şunu yazdı:
Sayın Ucer,
Şunu merak ediyorum;  zorlama yazını bana niye gönderiyorsun?
Önemsenmek mi istiyorsun?
Kusura bakma hiçbir derinliği olmayan sığ bir yazı bu.
Soner Yalçın’ın tek bir belgesini çürütemeyip, demagoji yapmaya çalışmışsın. Olmamış.Ama şunu yazayım; okudukça Kara Kutu sizin önyargınızı kıracak. Ha gayret kitabın daha başındasınız.
Selamlar
sy
not. antidepresan almaya başladınız mı?