TÜRKER ERTÜRK : Ukrayna’da Niçin darbe yapıldı?


UKrayna’da Niçin darbe yapıldı?

turkererturk

TÜRKER ERTÜRK
AYDINLIK,
31.5.14

 

Geçen Perşembe bu köşede Ukrayna’da Neonazi ve aşırı sağcı Svoboda ve Right Sector gibi taşeron örgütler eliyle darbe yapıldığını ve bu darbenin arkasında ABD ve AB’nin olduğunu anlatmıştık. Ayrıca beyin fırtınası yaratarak bu tip bir darbeyi Rusya’nın Kanada’da sahneye koyması durumunda ne olur sorusunu sormuş ve yanıt olarak; ABD’nin NATO’yu da kullanarak derhal Kanada’yı darbecilerin kafasına geçireceğini ve Rusya’yı tüm dünyadan tecrit edebileceğini yazmıştık.

O zaman aklınıza mutlaka geliyordur, niçin aynı şeyi Rusya Ukrayna’da yapmıyor
veya yapamıyor? Yanıt esasında çok basit! Bu iş bir güç (power) sorunu!
Rusya, ABD’nin Ukrayna operasyonu için direniyor ama aynı tip bir operasyonu
ABD için arka bahçe sayılabilecek bir ülkede asla yapamaz.

ABD’nin çöktüğü, yıkılmak üzere olduğu, Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da yenildiği ve artık dünyanın çok kutuplu dünya düzenine geçtiği kimi zaman iyi niyetli olmak üzere yazılıyor ve söyleniyor. Keşke böyle olsa ama gerçek ne yazık ki biraz farklı!

Bu yenme ve yenilme işi futbol takımlarının aldığı mağlubiyet (AS: yenilgi) ve galibiyetlere (AS: yengilere) benzemez. Hatta 19. ve 20. yüzyılın savaşlarına da! Burada aslolan belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığıdır.

ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki hedeflerini;

– bölgeyi istikrarsızlaştırmak,
– ulus devletlere son vermek,
– etnik, dinsel ve mezhepsel olarak bölmek,
– bölgeye askeri olarak iyice yerleşmek ve üsler zinciri kurmak,
– enerji ve stratejik hammadde kaynaklarını denetim altına almak,
– İslam’ı radikalleştirmek, bölgenin Arap-İsrail ana çatışma ekseni Şii-Sünni olarak evirmek ve
– zaman içinde Kürt Devleti’nin kurulmasını sağlayacak gelişmelerin önünü açmak..

olarak özetleyebiliriz.

*****

Tecavüz ediliyor

Şimdi arkanıza yaslanıp bir düşünün. ABD bu hedeflerine ulaşma açısından
24 yıl öncesine (Soğuk Savaşın bitişi 1990) göre, 10 yıl öncesine göre
mesafe mi kat etmiştir, yoksa gerilemiş midir?

Dünyanın ekonomik, askeri ve siyasal ağırlık merkezinin doğuya, Asya-Pasifik bölgesine doğru kaydığı doğrudur. Ama dünya hâlâ tek kutupludur ve henüz dengeye gelmemiştir. ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü) ve BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti) gibi girişimler ABD’yi dengeleme ve dünyayı çok kutuplu hale getirme çalışmalarıdır. Fakat BRICS içinde bulunan Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti ABD’ye yakındır. ABD, 1,3 milyar nüfusa sahip dünyanın
10. büyük ekonomisi Hindistan’ı Çin’e karşı kullanmak üzere hazırlamakta ve desteklemektedir. ABD kökenli çok uluslu şirketlerin birçoğunun Hintliler tarafından yönetiliyor olması da rastlantı değildir.

Mademki ABD şimdilik bu denli güçlü, dünya henüz dengeye gelmedi, o zaman ne yapılabilir? Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) kısaca, bölgenin siyasal olarak yeniden dizaynı (AS: tasarımı, kurgulanması) ve BOP : bölge ülkelerinin ırzına geçilmesi olarak özetleyebiliriz. Bu proje kapsamında Türkiye’ye, Suriye’ye, Irak’a, İran’a ve öbür bölge ülkelerine tacavüz edilecektir. Plan böyle, ediliyor da!
Böyle bir durumda akıl, bu projeden zarar görecek ülkelerin birleşerek mücadele etmelerini gerektiriyor. Birleştiler mi? Hayırsa saatin tik takları ve takvimin yaprakları emperyal projeden yana demektir. Bırakalım öbür ülkeleri, biz Türkiye’ye gelelim. Emperyalizmin işbirlikçisi Cumhuriyet yıkıcılarına karşı biz birleştik mi?

Önümüzdeki ilk sınav Cumhurbaşkanlığı seçimleri, göreceğiz!
Hayırsa, proje başarı ile uygulanıyor demektir.

Şimdi göstermeye çalıştığımız bu büyük resimden sonra tekrar konumuza,
Ukrayna’ya dönelim ve soralım; ABD Ukrayna’da niçin darbe yaptırdı?

1. Rusya’nın Suriye’ye ve öbür hegemonyaya direnen güçlere verdiği desteği ve gösterdiği direnci kırmak.

2. Rusya’ya yönelik kuşatmayı sıkılaştırmak, daraltmak ve çevresini istikrarsızlaştırmak. Sonuç olarak dünyanın jeopolitik merkezinde az ve azalan nüfusla çok geniş topraklarda oturan Rusya’yı bölmek ve parçalamak.

3.Rusya’yı ABD ve AB kamuoyuna karşı ötekileştirmek ve düşmanlaştırmak.

4. Rusya’yı düşmanlaştırarak Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra savunma harcamalarını iyice kısan Avrupa’yı silahlanmaya kaynak ayırmaya zorlamak.

5. ABD ekonomisinin başat gücü savunma sanayisi için talep yaratacak
ortamı sağlamak.

6. Rusya’yı ötekileştirerek NATO’yu ve Batı’yı bir arada tutacak
düşman gereksinimini karşılamak.

7. Farklı kültürlerden gelen Slav nüfusun bir arada yaşama koşullarını ortadan kaldırmak ve ülkenin bölünmesini sağlamak.

8. Avrupa’nın Rusya’ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak için
bölgede güvenlik sorunu yaratmak ve Avrupa’yı seçenek (Doğu Akdeniz havzası,
Amerikan kaya gazı) seçeneklere yöneltmek,

9. Karadeniz bölgesinde istikrarı bozarak ve güvenlik sorunu yaratarak
Montrö’nün masaya gelmesinin önünü açmaktır.

Bugün 13.00’da Tekirdağ’da Vilayet önünde olacağım ve Sessiz Çığlık eylemine katılacağım.

Saygılar sunarım.