Ege Cansen : Bir Türkiye meselesi

Bir Türkiye meselesi

Ege CANSEN
02 Kasım 2017, SÖZCÜ

(AS : Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

Müslümanlar, iki bin yıl önce yaşamış İsa isimli bir hazretin öğretilerine ”İsevilik” der. Bu öğretileri yaşam kılavuzu yani kısaca din olarak kabul edenlere de İsevi denir. İsa, başka dillerde Hristo, Kristo, Christ ve sair şekillerde söylenir. Biz Türkler, bu dinin peygamberine İsa, ama kurduğu dine Hıristiyanlık, mensuplarına da Hıristiyan diyoruz. Hristiyanlığa göre İsa, Tanrı’nın oğlu olduğu için hem Tanrı, hem de Tanrı’nın emir ve öğütlerini insanlara müjdelediği için peygamberdir. Müslümanlar, İsa’nın tanrılık vasfını ret, ama peygamberliğini kabul eder. Hıristiyanlar için İsa, kurtarıcısıdır. Çünkü inançlarına göre insanlar doğuştan günahkârdır. Tanrı onları cezalandıracaktır. Bunu gören İsa “durumdan vazife çıkarmış” ve hiç ölmeyecekken, sırf Tanrı insanları bağışlasın diye ölmeyi kabul etmiştir.

KURTARICI İSA HEYKELİ

Yirminci yüzyılın başlarında Brezilya’da Tanrı yoktur diyenler çoğalmaya başlamışmış. Mümin Hristiyanlar, Tanrı’nın varlığına inanmama fitnesi yaygınlaşırsa “din elden gider” diye endişeye kapılmış. Tanrı’nın varlığını, münkirlerin gözüne sokmak için bir anıt inşa etmeye karar vermişler. Bu amaçla 8 senelik bir çalışmadan sonra 1931 yılında başkent Rio de Janerio’nun Corcovada Dağı’nın tepesine 32 metre boyunda, kollarını iki yana açmış bir İsa heykeli dikmişler. Bu heykele de “Cristo Redentor” (Kurtarıcı İsa) adını vermişler. Bu anıtın İngilizce ismi “Christ The Redeemer”dir. Redeem, finansmanda borçtan kurtulmak demektir.

İNSAN VE VİCDAN

Dr. Sigmund Freud (1856-1939) “insan üç katmandan oluşur” der. Bunlar sırasıyla

a. Beden (id),
b. Ben (ego) ve
c. Vicdan (süper ego) dır.

İnsan, anasının karnından bir beden ve bir benlikle doğar. Ama insanın doğuştan vicdanı yoktur. İnsanın vicdanı, çok sonra, kişi erginleşip çevreyle ilişki kurdukça teşekkül eder. Ego, insanı hodkâmlığa (egoist olmaya) iterken, süper-ego yani vicdan; kişiyi diğerkâmlığa (alturist davranmaya) yani üçüncü kişilerin ve toplumun çıkarlarını savunmaya teşvik eder. Bu yüzden vicdan teşekkül ederken insan, “kendi kendine” azap çektirir. Hiç vicdan azabı çekmeyenler, muhtemelen vicdanı hiç teşekkül etmemiş olanlardır. Benlik (ego), bedenin (id); vicdan da (süper ego) benliğin (ego) polisidir. Ego, bedenin hayvansı davranışlarını frenler. Süper-ego yani vicdan da insanın anti-sosyal davranışlarını (engelleyebildiği kadar) engeller.

HANGİ CUMHURİYET KUTLANIYOR

Dendiğine göre “Cumhuriyet” bu yıl AKP’liler tarafından bile daha içtenlikle kutlanmış. Peki, giderek daha “kapsayıcı” hale gelen (Daron Acemoğlu’nun kulakları çınlasın) Türkiye’nin “cumhuriyet”i ile İran’ın “İslam cumhuriyeti” aynı şey mi? O da cumhuriyet bu da cumhuriyet denebilir mi? Eğer AKP’liler Türkiye’nin cumhuriyetini kutluyorsa, öncelikle bunun en fârik (AS: ayırt edici) vasfının laiklik olduğunu kabul etmeli ve bunu içselleştirmelidir. Aman dikkat! Laiklik insana “günah işleme özgürlüğü” vermez. Laiklikte, insanın günahlarının “kefaretini ödeyen bir kurtarıcı İsa” veya “ibadetle tavlanacak bir Tanrı”  yoktur. Laiklik zor zanaattır. İnsana çok vicdan azabı çektirir. Öyle anıt önünde sap gibi durmakla laik olunmaz. Laiklik, liyakat ister.

Son söz: Cumhuriyet, Türkün süper egosudur.
========================================0
Evet dostlar,

AKP = RTE‘de Atatürk takiyyesi sürüyor… Musa Kart Cumhuriyet’te nefis biçimde sergiledi.

AKM ile ilgili girişim ve zamanlaması da rastlantı değil.
AKP = RTE %51’e mahkum.
Dolayısıyla bu ölüm – kalım sorunu uğruna feda edilmeyecek yok; göze alınmayacak risk yok. Dikkatle izlemek gerek..
“Yetmez ama evet” aptallığı sergilenmemeli. 12 Eylül 2010 ve 16 Nisan 2017’de en azından 2 kez kandırılmadık mı? Açıkçası RTE hep kandırılan değil; epey de kandıran olabilir pek ala.. Şu TBMM Başkanı İsmail  Kahraman’a bakar mısınız? Giderayak Başbakan B. Yıldırım’ın yakını bulaşıkçıyı TBMM danışmanlığına getiriyir (Halk TV, 08.11.17 gece haberleri). İstedikleri Sultanlık değil Cumhuriyetmiş! Atatürk’ün adını ağzına almamaya yeminli, Abdülhamit – Vahdettin hayranı, frak ve papyon alerjili zat-ı muhterem, 2 yıllık görev süresi dolarken şaşırtmaya başladı. Necipler necibi milletimiz bu açık takiyyeyi de yutar ya da hoş görür mü, bilemiyoruz. Ancak 15 yıldır tek başına iktidar olan siyasal islamcı – radikalist siyasal hareket, 15 yılın sonunda ATATÜRK CUMHURİYETİNİ bütün hışmına karşın yıkamadığı gibi, takiyye de olsa Büyük Atatürk’ü selamlamak zorunda kaldılar…

Atatürk gerçekten büyük… Yalnız Türkiye ve Türkler için değil; insanlık için de umut!

  • “ Biz Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batılı emperyalistlerin güçleri ve bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme araç yapmak istemelerine engel oluyoruz. Böylece bütün insanlığa
    hizmet ettiğimiz kanısındayız.” (22.10.1922)

    AKP = RTE dün TTK (Türkiye Taş Kömürü Kurumu) satışını da Torba Yasanın 58. maddesini geri çekerek iptal etmek zorunda kaldı.. Madenciler Bartın’da kendilerini madene hapsedince..

Dileriz bu gelişmeler kalıcı olsun.. AKP = RTE takiyye yapıyor değil de yıllaaaar yıllar sonra Türkiye – Dünya – ATATÜRK gerçeğini sonunda görüp – kavramış ve artık O’na saldırmaktan vazgeçmiş olsunlar.. İnanınız en başta kendilerinin olmak üzere hepimizin yararına olacak.
Bu arada Başbakan B. Yıldırım’ın ABD’de uzuuun uzun kalarak Başkan Yardımcısı Pence ile neleer mi neler görüşecek / pazarlık edecek?? Öyle çok merak ediyoruz ki şu Zarrab sorunu korkunç karın ağrıtırken nasıl ve ne gibi muazzam – devasa ödünlerle çözülecek?? Malta’daki oğullarına – yakınlarına ait olduğu savlanan şirketler, “ateşi düşmeyen” (!?) Dolar vd.

Bir de AKP = RTE, 2018 Ekim’inde yeniden yaz saatına dönüyor.. Önce Danıştay kararı ile inatlaşma, ardından Suudi Kralı Salman’ın ABD baskısı ile Hicri takvimden Miladi takvime geçişi m, neden oldu acaba? Benzer baskı Türkiye’ye de mi yöneltildi??  ABD / Trump radikal İslamı dizginlemede kesin kararlı gözüküyor.. Dünüşüme de “Kale” den, Vehhabi  burçlarından başladı.. Suudi Kral Salman, “Ilımlı İslama” geçeceklerini ilan etti.. Kadınlara araba kullanma hakkı gibi.. Bu daha başlangıç!

Sevgi ve saygı ile. 08 Kasım 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ GELDİKLERİİ GİBİ GİDERLER: MUSTAFA KEMAL

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER: MUSTAFA KEMAL

Dr. Ali Nejat ÖLÇEN

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

Hiçbir Batı ülkesinde bizdeki kadar nankör, art niyetli ve alçak kişiler yetişmemiştir. AKP iktidarının bu tür insanların ortaya çıkmasına neden olan davranış ve kararları bir gün tarihin çöplüğünde yok olup gidecektir.
Kendi yakın tarihini öğrenmeye bile gereksinim duymayan böylesi nankör ve alçakların kişilerin ortaya çıkılının nedenleri, bir gün Sosyal Psikoloji’nin gündeminde yer alacaktır elbet.

Bir İngiliz yazarın yıllar sonra yazdıklarını kaynak göstererek 14 Kasım 1918 tarihinde “İngilizlerden görev isteğinde bulunduğu”nu doğruymuş gibi nasıl ileri sürebilirler anlamak olanak dışıdır. Onların zihinlerini çarpıtan psikolojik olguyu, uzmanlar inceleyerek yorumlayabilmelidirler. Böylesi çarpıklaşan zihin nasıl oluşabilir, hangi kanı ve sanılardan etkilenebilir ve bu denli gerçek dışı zanlara nasıl ulaşılabilinir. Öyle umuyoruz ki 21. yüzyılda bu alanı psikoloji bilimine kazandıracak bir Sigmund Freud (1856-1939) ülkemizde yetişebilmelidir. Bu kişilerin “nervous disorders”ini yaratan olayların  “hysteria”sı incelenmelidir. Ve belki de bu inceleme sonucunda AKP kadrolarının  “nervous disorders”lerinin yorumu ortaya çıkacaktır.

Şimdi kim olduğu kimsenin ilgisini çekmeyen İngiliz yazarı, 14 Kasım 1918 günü Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Boğazında demir atan ülkesinin donanmasını gördüğünde acaba merak edip öğrenmek amacıyla O’na soru yöneltti mi? Yönetseydi acaba ne yanıtı alacaktı:

  • Geldikleri gibi gideceklerdir, yanıtını alacaktı.İşte geldikleri gibi gittiler. (Kaynak: Türk İstiklâl Harbi, s. 80. Selahattin Tansel, Mondoros’tan Mudanya’ya Kadar, MEB, 1991, s. 75) Ve o İngiliz yazar, 1 Kasım 1918’de Mustafa Kemal’in Ali Fethi (Okyar) ile Minber gazetesini çıkarmaya başladıklarını acaba biliyor mu:

Ve İstanbul’da demir atan İngiliz ve Yunan savaş gemilerinin nasıl ve kimin öncülüğünde ülkelerine geri döndüklerini öğrendi mi? Ve Çanakkale’den Anadolu’ya ulaşacağını sanan  komutan Churchill, ”Can çekişen bir İmparatorluk içinden çıkan bir kahraman, bir milletin varlığını meydana koydu..” diyebilmişti.

Ülkemizdeki nankör, ard niyetli ve alçak yaratıklar Churchill bu sözlerini işiterek acaba utanç duyacaklar mı? Osmanlıcılıkçılar o can çekişen devleti mi yeniden yaratacaklarını sanıyorlar? Mustafa Kemal Atatürk’ün yoktan var ettiği Cumhuriyetinin ve Devrimlerinin koruyucuları varken Osmancılığı tarihin çöplüğünden çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Böyle biline. (17.8.2017)
===========================================
Dostlar,

Sayın Ali Nejat Ölçen Cumhuriyetimizden yaşça büyüktür. 95’i bulmuştur!
İTÜ mezunu mühendis, Ekonomi doktoralı (Sağlık Ekonomisi tezli) politikacı ve eski CHP milletvekilidir. Tam katıksız bir Cumhuriyet aydını ve Mustafa Kemal ATATÜRK sevdalısıdır.
Kendisi ile geçmişte ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Genel Yönetim Kurulunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz..

Milletvekillerine tanınan kıyak emeklilik ödemesini etik bulmayıp, hak etmediğini düşünerek, iade etme yolu da olmadığından, yaklaşık 20 yıldır ‘‘TÜRKİYE SORUNLARI” başlıklı kitapçığı 2 ayda bir çıkararak ücretsiz dağıtmaktadır. Dileyen, www.olcen.net web sitesinden kendisine erişerek, bu değerli çalışmanın kendisinde de gönderilmesini isteyebilir.. En son 115. sayı Mart 2017’de web sitesinde yüklüdür. (Kimi sayılarda biz de yazdık…)

Sayın Dr. Ali Nekat Ölçen büyüğümüze ülkemize kattıkları ve katacakları için şükran borçluyuz..  Yazdığı kitaplar sayıca 10’a yaklaşıyor.. O’nu okumak ve tanımak gerek..
Kendisine, aydınlık üretimini sürdürecek nice sağlıklı yıllar dileriz..

Sevgi ve saygı ile. 17 Ağustos 2017, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com