Etiket arşivi: Sefa Yürükel

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİ HER KOŞULDA KUBİLAY OLARAK 100 YILDIR VARLAR, AYAKTALAR

Sefa Yürükel,” Ermeniler tarafından yapılan soykırımların peşi bırakılmamalıdır!” – Brüksel Türk

Sefa Yürükel
Antropolg- Yazar

Adı, Mustafa Fehmi Kubilay olan bir yiğit devrimci öğretmen ve asker, Menemen’de, 92 yıl önce, 23 Aralık 1930 tarihinde, Cumhuriyeti ve devrimci idealleri savunduğu için katledildi.

Bugünün Türkiye’sinde ise şimdi iktidarda olan ve Kubilay’ı şehit eden ideolojiyi taşıyan bu mevcut gerici güce ve o günün gericilerine karşı çıkarken ve o günün emperyalizminin desteklediği bugünkü iktidarın seleflerince katledilen devrimci öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay‘ı şükranla anarken, o gün Mustafa Kemal’in bu yiğit askerinin başına gelenler, bugün de yine aynı güçlerce 92 yıl sonra da olsa değişik biçimlerde ve yıllar sonra yine Mustafa Kemal’in askerlerinin başına aynı gerici amaçlar ve hedefler doğrultusunda ve yine emperyalizmden destekler alarak getirilmektedir.

Türkiye’de yine bugün de Mustafa Kemal’in askerlerine karşı harekete geçen o günkü gericilerin halefi olan bugünkü gerici iktidar tarafından, yine emperyalizmin istekleri ve onların destekleri  doğrultusunda yürütülen ve sürdürülen bu gerici süreç, Mustafa Kemal’in askerlerini:

103 Amiral davasında olduğu gibi, mahkemelerle ve davalarla korkutmaya çalışarak, sindirmeye çalışarak, gözaltına alarak, emperyalizmin örgütü FETÖ tarafından planlanıp icraa edilen 28 Şubat kumpas davasında olduğu gibi Em. Org. Çetin Doğan ve silah arkadaşlarını hapislere atarak, Em. Korg. Vural Avar örneği cezaevinde ölmesinin koşullarını yaratarak ve Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e bağlı olan bu yiğit askerlere rütbe sökümleri ve ağır cezalar adı altında gözdağı vererek ve aynı zamanda bu yiğit askerlere karşı düşman hukuku uygulanıp onları hapislerde çürütmek için tutsak ederek, tutuklayarak, çeşitli doğal, toplumsal ve hukuksal olanaklardan yoksun bırakarak ve Em. Jnd. Krm. Alb. Aziz Ergen gibi orduevlerine girmesi yasaklanarak sürdürülmektedir.

Görüldüğü gibi, bu tip gerici hamleleri korkudan katmerli bir kin ve nefretle Mustafa Kemal’in askerlerine karşı vicdansızca yapanlarca hala bu gerici süreç, iktidar odaklı olarak sürdürülmekte ve bu son süreçte yaşanan olaylardan çıkarıldığı gibi, emperyalizme bağlı aynı Ortaçağ ideolojisinin 92 yıl öncesinde olduğu gibi ve bugünkü selef – halef ilişkisince yine Türkiye‘de Mustafa Kemal’in askerlerine karşı yinelenmektedir.

Kısaca  Mustafa Kemal’in askerlerine karşı bugün de pervasızca yapılan bu saldırılar, emperyalizme bağımlı aynı gerici ideolojinin 92 yıl sonra da o günün gerici seleflerinin bugünkü haleflerince, bugün yine Türkiye’de iktidar kaynaklı olarak, değişik kategorilerde ve katmerli bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

O gün, emperyalizme bağlı olan bu gericileri Atatürk’ün bizzat devrimci emriyle milli devlet, bunları dünya aleme ibret olsun diye hak, adalet, birlik ve dirlik için Millet adına ezmişti. Çünkü  o gün iktidarda devrimci ve anti-emperyalist bir Atatürk ve devrimi yapmış kadrolar ve devrimci bir millet vardı. Şimdi ise karşı devrimci ve emperyalizm tarafından iktidara getirilmiş bir gerici iktidar, karşı devrimci kadrolar ve belli bir düzeyde edilgen kılınmış bir Millet var.

Fakat  “bu iş“ daha bitmedi. Gericiler ve  emperyalizm hiç de erken sevinmesinler.
Bu gericiler ve onların bağlı olduğu emperyalistler 92 yıl önce olduğu gibi yine yenilecekler.  Çünkü hala binlerce Mustafa Kemal’in Askeri tüm Türkiye sathında, sözleri ve eylemiyle diri ve direnen olarak var.

Ama tek sorunları var; o da Kuvvayi Milliye gibi çok örgütlü değiller, icracı değiller.
Ve bu yüzden de ortak olarak ulusal ve Kemalist bir eyleme geçemiyorlar.
Ama bugün iktidardakiler, bu milli askerlerin çok örgütlü olmadığı bu hallerinden bile korkuyorlar. Her saldırılarında korkunun ürettiği icraatları içinde ise her gün kendi zaafiyetlerini üretiyorlar. Yani her saniye “bir şey mi olacak??” diye panik (ürkü) içindeler.
“Enselerine “ bakarak yürüyorlar.

Dün bu gerici iktidara karşı, Jön Türk komutan Vural Avar’ın cenazesinde yer alan binlerce Mustafa Kemal’in askeri, net tutumlarını onurlu bir biçimde gösterdiler. Dün Başkent, onların Cumhuriyete ve Devrimlere ve gerçek silah arkadaşlığına bağlılık haykırışlarıyla yankılandı.
Ve aynı devrimci Kemalist ruh, bu Milletin içinde Kuvvayi Milliye ruhunu taşıyan siyasal, sosyal ve kültürel gruplar olarak da var. Ve ölmedi.

Bunlar, dün Mustafa Kemal’in askeri Vural Avar’ın cenazesinde olduğu gibi, Millet içinde aynı ruhla yarın söz ve eylemlerinde Cumhuriyete ve Atatürk ideallerine bağlılığı yine aynı biçimde haykıracaklar. İşte bunlardan, bu devrimci ruhu taşıyan Mustafa Kemalcilerden bugünkü Menemen’in gerici halefleri iktidarda olsalar bile çok korkuyorlar. “Yarın ne olabilir??” diye çok korkuyorlar. Aman ne korkuyorlar. Korksunlar. Korkacaklar. Korkuları onların hapishanesi olacak ve onların korkudan kaynaklanan zaafları olan bugünkü Kubilaylara karşı düşmanca  ve çağdışı baskıları onların yıkımını ve sonunu getirecek. Yani meydan boş değil. İyi ki değil.

Her zaman olduğu gibi bağımsızlıkçılar:

Atatürk ile kalın
Cumhuriyetle kalın
Bilimle kalın
Akılla kalın
Hoşçakalın

Maraş, Sivas ve Çorum’da Alevilere Karşı Soykırım Suçu İşlenmiştir.

Maraş, Sivas ve Çorum’da Alevilere Karşı
Soykırım Suçu İşlenmiştir

KIZILBAŞ ALEVİ SOYKIRIMI – SİVAS KATLİAMI -1- | hasan hüseyin beydil

Sefa Yürükel
Sosyal Antropolog ve Etnograf
Soykırımlar ve terörizm araştırmacısı

Uluslararası, BM 1948 Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesine Göre:

 • Maraş, Sivas ve Çorum’da Alevilere Karşı Soykırım Suçu İşlenmiştir. İşlenen suç katliam suçunu aşar. Bu hukuken sabittir. Bu konuda hukuken bir zaman aşımı olmaz ve yoktur.

12 Eylül öncesi ve sonrası Gladio (Kontrgerilla) tarafından, belli bir grubun menfati için, bir dini grubun hedef seçilerek (Alevilerin), planlı, propagandalı, icraatlı ve delilli olarak Alevileri kısmen ya da tamamen yok etmeye için gerçekleştirilen: Maraş, Sivas, Çorum’daki olaylar ve neticeler, Türkiye’nin de altında imzası olan BM 1948 Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesine göre bu durum hukuken ‘katliam’ suçunu aşan, bir soykırım suçudur! Bu suça göre zaman aşımı yoktur! Mağdurlar ve millet, hukuken bu durumun uluslararası soykırım yasasına göre yargılanması gerektiğini bilmediği için, olayı gerçekleştiren soykırımcı grubun üyeleri ve tetikçileri hakkında SOYKIRIM suçundan bir dava açılmamıştır. Devletin içindeki soykırımcı bu güç odakları ve üyeleri de bu konuda millet içindeki bilgisizlikten dolayı mevcut durumdan gayet memnundur!

Ama bu suçta zaman aşımı olmadığı için suçlu olan gerçek şahıslar tekrar yargılanabilir. Bunda hukuken bir engel yoktur. Bu konuda bilimsel bilirkişi raporları ile hukuka başvurulmalıdır ve uluslararası standartlara göre, ulusal ya da uluslararası yetkili bir mahkemede hukuki süreçler başlatılarak ve takip edilerek yargılama başlatılmalıdır. Soykırım hukukunda geç kalındı diye bir durum söz konusu değildir! Çünkü zaman aşımı maddeleri bu suç için geçerli değildir.

Bu soykırıma yönelik olaylar ve soykırımların failleri gerçekten soykırım mahkemesinde yargılandıkları zaman, aynı zamanda da ne amaçla, neden, nasıl, niçin, hangi metodlar kullanılarak, kimler tarafından (tek tek kişiler) soykırımın yapıldığı ortaya çıkartılacak ve Türkiye’nin yakın tarihindeki bu karanlık sayfa aydınlatılacaktır. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bundan ders alıp, bu tür propaganda ve icraatlara karşı ön alacak bir mücadele gerçekleştirerek, bilinçli bir şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklar, ilerde olası soykırımları da daha önceden önleyecekler ve bu tür soykırımcılar, insanları galeyana getirerek bir daha asla bu soykırımcı cürümlerini gerçekleştiremeyeceklerdir.

Türkiye artık bu gibi soykırımcı olayları bünyesinde bir daha yaşamayacaktır.
Yaralar kapanacak, aileler ve Aleviler rahatlayacaklardır. Türk vatandaşları arasına dini, ırki, etnik ve milli kökenden dolayı bir şüphe, düşmanlık, kin yayılamayacak, ayrımcılık, ırkçılık yapılamayacak ve bu kavramlar bir daha icraata dönüştürülüp enstrüman olarak soykırım için bir daha kullanılamayacak ve kardeşlik bu şekilde perçinlenecektir.

Bu konuda içtenlikli ve gerçekçi olunmalıdır. Bu konu hafızalardan asla silinmemiştir. Kimse ve hiçbir güç bu konuyu zamana yayarak unutturamaz. Hiçbir şey unutulmamıştır, unutulmamalıdır da. Yara hala kanamaktadır. Soykırıma uğrayan ailelerin ve Alevilerin olaylara ilişkin yargıları ve kanaatleri kendilerine haksızlık, adaletsizlik ve hukuksuzluk yapıldığı konusunda değişmemiştir. Olaylara ilişkin oluşturulan mahkemelerdeki sonuçlar asla aileler, Aleviler ve millet açısından da gerçekte tatmin edici değildir. Olayların her yıl dönümünde ve soykırımdaki kurbanları anma günlerinde bu her geçen yıl yeniden tazelenmektedir ve yaralar hep gün yüzüne çıkmaktadır. Bu durumun bundan sonra da devam edeceği aşikardır.
Hiçbir şey kendiliğinden gelişmez ve değişmez.
Bu konuda ailelere, Alevilere, Sünnilere, Hıristiyanlara, Yahudilere, değişik etnik gruplara ve Devlete büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Bir devlette barış içinde bir arada yaşamanın koşulu, insanı yaşatmak, ayrımcılık ve ırkçılık yapmamak, eşit davranmak, adaleti savunmak ve hukukun üstünlüğüne inanmak ve bunları icra etmek, vatandaşlık bilinci, duygusu, görevleri, hakları ve uygulamasıdır.
Milletin ortak paktı olan Anayasanın uygulanmasıdır. Bu bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye içinde mutlak bir gereklilik ve zorunluluktur. Bu aynı zamanda Türkiye’nin birliği, dirliği, istikrarı, gelişmesi, kalkınması ve geleceği için de olmazsa olmazıdır!

Not: Soykırım suçundan, Suçu işleyen gerçek kişiler yargılanır; Devletler değil!
Burada da kişiler yargılanacaktır.

Atatürkçülere Eleştiri ve Öneriler..

Atatürkçülere Eleştiri ve Öneriler..

‘Atatürkçüler’ Kendi Zaaflarını Görmeli ve Sözde ve Eylemde Atatürkçü olmalılar

Sefa Yürükel
Sefa Yürükel
Sosyal Antropolog ve Etnograf
Soykırımlar ve terörizm araştırmacısı
Atatürkçülük (Kemalizm) günümüzde bürokratların ya da toplumdan uzak entellektüellerin arasında kalmış ve kitleselleşmemiş, fikri, felsefesi ve bir akım olarak varlığı fikri gettocu bir kesimin elinde kalmış bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kemalizm son 82 yıldır karşı devrimcilere verilen ödünlerle de doğrudan Kemalistim diyenler ve o günkü iktidar sahiplerince Devlet ideolojisi olmaktan zaten 1938’den sonra çıkartılmış, Atatürk’ün başlattığı devrimlerden vaz geçilmiş ve iktidar altın tepside ABD işbirlikçisi  ve Türk ve Türk devrimlerinin düşmanı Emevici (saltanatçı) gericiliği ideoloji olarak kabul eden odaklara teslim edilmiştir.  
Fakat aynı Atatürkçüyüm diyen kesim  bu süre içinde hiçbir şey üretemediği, devrimci değerler konusunda mücadele etmediği ve halkı örgütlemediği gibi, 1920’den 1938’e dek Kemalizmin milleti ve devleti için ürettiği mirası yemekten de geri kalmamış, yapay bir ‘Atatürkçülükle’ kendilerini avutmuştur.
Bugün Atatürkçüyüm diyen oluşumlar, bugüne dek olduğu gibi genellikle ve yalnızca anma ve kutlama oluşumları olmaktan kurtulamamıştır. Aşırı bürokratlaşmışlar ve bu kültürden kurtulamayarak kendilerini odalara ya da binalara ve salonlara hapsetmişlerdir. Bu arada da kendilerine özgü bir biçimde klasik bir ‘Atatürkçü’ getto’ da yaratmayı unutmamışlardır.
Şimdi bu ‘Atatürkçü getto’ nun Covid 19 pandemisi döneminde bile sanal ortamda sürmekte olduğu görülmektedir.
Bugünkü görünüm maalesef budur.
Bu tür oluşumlar normalde, özelinde toplumun ve genelinde Türkiye’nin: hukuk, siyaset, sağlık, kültür, eğitim, sosyal, ekonomik, inanç vs alanlarındaki sorunlarına eğilen, dış ve iç politika üreten, Atatürk’ün devrimci-aksiyoncu felsefesini uygulayan olmalıdır. Halkın içinde halkı örgütleyen olmalıdır. Ama eylemde öyle olmadıkları görülmektedir.
Örneğin somut olarak belirtirsek, iç politikada: İşsizlik, üniversitelere rektör atama, siyasal ve toplumsal şiddet, medya, basın ve ifade özgürlüğü, müfredatlar, terör, kadın cinayetleri, cinsel istismar ve tacizler, sağlık, polis şiddeti, pandemi ve aşı sorunu, yoksullaşma, sadaka ekonomisi, çevre sorunları ve siyanürlü maden aramalar, liman, fabrika ve toprakların peş keş çekilmesi, inancından dolayı insanlara ayrım yapılıp evlerine çarpı işareti konulması, inançlarının tanınmaması ve devlet kadrolarından dışlanması, laiklik devriminin düşmanı ve kanunsuz Diyanet fetvaları vs. Dış politikada, Doğu Akdeniz, Ege, Ortadoğu, Kafkasya, Yeni İpek yolu, AB ile ilişkiler, güvenlik sorunları, uluslararası ilişkiler vs. konularında Atatürkçü oluşumların fikir ve eylemini bugün bile bilen yoktur.
Böyle bir durumda ve görüntüde bu oluşumlar konusundaki algı ise, toplum gözünde tuzu kuru kanarya derneği algısı gibi bir yansıma olmaktadır. Bu oluşumlar, Atatürkçülüğü Atatürk gibi anlamadığı için zaaf oluşturmuş, bundan dolayı toplumsal düzeyde yol alamamış ve işlevsizleşmiştir. Küçük bir oluşum gettosu olmaktan ileri gidememiştir. Güçlenmemiş aksine erimiştir. Çekim merkezi durumuna gelememiştir!
Niye gelsin ki? Ya da nasıl gelsin ki?
Sessiz  halkın önemli bir bölümü ise bunlardan, yaşam farklılıkları, yaşam biçimi ve içeriğiyle kendisine Atatürkçüyüm diyenlerden bu işin ticaretini ve reklamını yapmadan güncel olarak yaptıklarıyla kendi Atatürkçülüğünü yaşamda zaten göstermektedir.
Yani halk bu oluşumların yanına: Salt Atatürk’ü anmak veya ulusal bayramları kutlamak ve ezberlenmiş Atatürk sloganları atmalarını dinlemek ve hararetli konuşma yapmalarını dinlemek için zaten gelmesi de gerekmemektedir. Ve gelmiyor da!
Halkın bu yalnızca Atatürk’ü anma ve ulusal bayramları kutlamalar yapma gibi olan Atatürkçülüğü, görüldüğü ölçüde zaaf içinde değil zaten. Halkın Anıtkabir ziyaretleri ve ulusal bayramlara katılımlar ve kutlamaları bunu belli etmekte ve kanıtlamaktadır. Halkın büyük bir kesimi, eğer Atatürkçülük salt buysa, bu konuda kimseye gereksinim duymadan görevini zaten yerine getirmektedir.
Ama Atatürkçülük yalnızca bu mu?
Burada da görülüyor ki, zaaf içinde olan halkın önemli bir kesimi değil, Zaaf içinde olan, Kemalist düşünce ve pratik için hiçbir şey üretmeyen, kendini yenilemeyen, değiştirmeyen, onu eylemiyle uygulamayan ve kendisini yönetici, önder ve entellektüel sananlardır.
Görüldüğü ölçüde, gerçekten Halkın önemli bir bölümü yaşam biçimi bakımından bu ‘Atatürk’çü getto’ unsurlarından gerçekte çok daha fazla ve  dürüst Atatürkçüdür.
Halkın önemli bir bölümünün Ulusal bayram ve anma törenlerindeki örgütlü olmayan ama gönülden Atatürk’e bağlılığını gösterdiği şevk ve pratik, bu anlamda da yönetici ve entellektüel ‘Kemalistlerden’ daha içten ve daha gerçekçidir.
Hiç değilse halkın kendisinin Atatürkçü olduğuna ilişkin öbür Atatürkçüyüm diyen bürokrat, önder ve yöneticiler gibi bir ilgi çekme ve ille bir hiyerarşide yer alma beklentisi yoktur.
Çünkü halk kendi Atasına ve fikirlerine ilişkin olarak burada doğal  davranmaktadır.
Kimsenin yönlendirilmelerine bu gibi konuda gereksinimi yoktur.
Halk, Atatürk’ü ve Ulusal şehitleri anmalarda ve ulusal bayramları kutlamalarda, etkinlikleri en iyi biçimde yapma yeteneğinde olduğunu ve bunu hiçbir yardım almadan bile yaptıklarını, yapabileceklerini herkese her kezinde göstermektedir.
Her Ulusal bayram ve anmalarda gözlenen siyasal güçler arasındaki siyasal bunalımda, halkın önemli bir kesimi Atatürk’e olan  bağlılığını da dosta düşmana doğal olarak ve örnek alınacak tepkisiyle ve coşkusuyla ve saf tutarak göstermektedir. Bunu yaşam biçimine de yansıtmaktadır.
Yani halk, bugünkü durumda, kabul etmek gerekir ki Kemalistim diyenlerden daha ileridir.
Ve bir adım öndedir. Halk bu anlamda kendisine Atatürkçüyüm diyen oluşumlardan daha Atatürkçüdür.
Bunu Kemalistim diyen  oluşumların, bürokratları, entellektüelleri ve yönetici kadroları iyi analiz edip ve gerçekten halka ve devlete yararlı olmak istiyorlarsa, içten bir biçimde idrak etmesi gerek. Millete özeleştiri vermesi gerek.
Şimdiki durumda gerçeği belirtmek gerekirse, bugüne dek özellikle son 40 yıldır bu tür ‘Atatürkçü’ oluşumların topluma fikir ve eylem açısından, Cumhuriyet mitinglerinin oluşturduğu bilinç rüzgarı dışında, gerçekte dile değer hiçbir katkısı olmamış ve kalmamış durumdadır.
Bu tür oluşumlar ve yöneticileri şu aşamada; fikir üretmeyen, eylemi olmayan ve sanki Türkiye’de ve bu dünyada yaşamıyormuş gibi davranan insan kütlesi gibi bir konumda bulunmaktadır. Cesaretli bulunmamaktadır. Algı budur.
Burada yapılması gereken şey, bu tür ben Atatürkçüyüm diyen oluşumlarda varolan ataletsizliğin (AS: eylemsizliğin) yaratıcı bir biçimde tersine çevrilmesi ve kabuğun da kırılması gerekmektedir. Bunun için Yeniden 3. Kez Ergenekon çıkışı yapıp, bunu öncelikle iç devrim olarak kurumlaşmalardan başlatarak kabuk gerçekten kırılmalıdır. 1908’den başlayan Türk Devriminin yeniden Türkiye’de inşasının sürdürülmesi için bu bir zorunluluktur.
Bunun için olması gereken, Atatürk’ün 6 OK programının içine ek olarak Çevrecilik de (OK 7‘ye çıkartılmalı) katılarak bu ilkelerin Türkiye’de siyasal, sosyal, ekonomik, askeri ve kültürel olarak uygulanması için fikir ve eylem oluşturulması ve bu konuda ulusun seferber edilmesi, öbür benzer STK’ları da belli başlı konularda bir Cephede toplayıp zorlaması ve çeşitli güncel konularda Atatürk’ün devrim yasaları ve ilkeleri doğrultusunda, düşüncede, fikirde, eylemde ve amaçta birlik yaratılması için Türkiye’de değişimi tetikleyici, yönlendirici ve fikir akımı sağlayıcı olan bir halk hareketinin ve karşı devrime karşı devrimci baskının merkezi olması gerektiğidir.
Yani kısaca söylemde değil fikir, düşünce ve eylemde Atatürkçü olunması gerekmektedir! Halka bu konuda devrimci bir güven verilmelidir.
Bu doğrultuda, umarım Atatürkçü oluşumların en bilineni olan örneğin ADD, Türk İstiklal Platformu, Milli Birlik Hareketi gibi oluşumlar, önümüzdeki dönemde  oluşturacakları yöneticilerle ve kadroları ile birlikte bu konuların programını ve eylem planını yaparlar.
Türkiye’de, akıl ve bilimin ışığında bir devrimci bir değişimin çekim merkezi ve halk hareketi (Kuvvacı) oluştururlar. Yeniden bir devrimci Atatürk Rüzgarı estirirler.
Ve  Atatürkçüler arasında iyi bir istişare (AS: görüş alışverişi) ve ortak devrimci bir ortam ve program ve eylem planı ile de bir amaca varma potansiyelini güçlendirerek, klasik olmayan bir anlayış içinde, yaratıcı eylemci fikirler, düşünceler oluşturarak ve uygulayarak, devlet, millet ve halk için kendi örgütlenmelerini geliştirip hem örgütlü gücünü ve hem de halkı da motive ederek, farklı örgütlenmeleri bir birleşik Cephe olarak birleştirilip, iktidarın tekrar 82 yıl sonra Atatürk değerlerine sahip ellere geçmesi için çabalayacak, çağdaş bir mücadele perspektifi içinde gelişecek devrimci ve gölge bir kabine için, ortak kadro ve önderlik oluştururlar.
Yani özetle; Atatürkçülük bu olmalıdır! Hatta bundan da çoğu olmalıdır.

Sözde Ermeni Soylkırımına Uzmanlardan 3 Dev Yanıt

Sözde Ermeni Soykırımına
Uzmanlardan 3 Dev Yanıt


Değerli Dostlar,

Soykırım ve Terörizm Araştırıcısı Sefa Yürükel,
sözde Ermeni soykırımının emperyalistlerin Osmanlı’yı parçalama
ve Türk’ü ortadan kaldırma planı olan Şark Planı‘nı,
çok yerinde bir benzetmeyle, bugünkü BOP Planıyla örtüştürüyor.
Ekte konuyla ilgili çok önemli uzmanların raporları var.
Lütfen paylaşınız.
 
Dostlukla, 01.04.2015
Lâle Gürman 
**********

Değerli Dostlar,
Bu yilin asirlik yalani propagandasi, emperyalistlerin Osmanliyi parcalama ve Turku imha etmesi olan, Sark Plani (Bugunku adi ile BOP) cercevesinde, sözde Ermeni faaliyetleri esasta ise Emperyalist Patron/patronlar ve piyon faliyetleri (PKK=HDP de bu işi bugün yüklenmistir) babında Ermeni tehciri bir soykirim gibi butun Uluslararasi içtihat ve hukuka karşı oldugu halde, 1. Dunya savasinin devam ettirmeye calismaktadirlar.
Biz Turklerde onurlu milletin evladi olan bir avuc KURSAD da olsak, bunun Emperyalist bir proje oldugunu, Milletimizi ve dunyayi uyarmak. tavir aldirtmak icin calismalar yapmaliyiz. Alinan tehcir kararinin hakli oldugunu bilerek ve savunarak hareket etmeliyiz.
Bu anlamda, bugune kadar emegi gecmis bircok degerimizin eserlerini hem kendi milletimizin mensuplarina, hem Ermenistan ve diger milletlerin mensuplarina da (Cumhurbaskanlari ve parlementerler de dahil olmak uzere) elimizdeki olanaklar dahilinde iletmeli ve Hz. İbrahim Karınca örneğinde olduğu gibi dik durmaliyiz..
Bundan boyle de tavrimiz böyle olmalidir.
Gonderdigim ekteki eserleri de Turk dunyasinin mensuplari olarak, bizim lehimize
etki uyandirmak, tavir aldirmak ve taraf oluşturmak için tum dunyadaki gerekli merci ve kiiliklere yaymaliyiz.
Bunlari bugunku sorunlari gelecek kuşaklara bırakmadan halletmek icin yapmaliyiz
ve yazili metinlerlede Türk’ün alana çıkmasini saglamaliyiz diyorum.
Tum Türk dünyasinin bireylerine, kuruluslarina, calismalarinda bu anlamda
basarilar diliyorum.
Saygilar selamlar
Sefa M. Yürükel
Soykirim ve Terrorizm arastirmacisi
Etnograf ve Sosyal antropolog.
Lahey Türklere Soykırımları Araştırma Vakfı Başkanı.

Stat Identity Pulat Tacar & Guigen
(15 sayfa, İngilizce, 278 KB) 

ArmenianFalsifications_Ataov
(128 sayfa, İngilizce, 7,16 MB)


Kamuraneng ermeni konusu
(327 sayfa, İngilizce, 1,15 MB) 

==========================================

Dostlar,

Değerli araştırmacı Sefa Yörükoğlu ve Lale Gürman hanımefendiye paylaşımları için teşekkür ederken;

Ermeni sorununda uzman 3 değerli araştırmacıya da emekleri için teşekkür ediyoruz..

Sayın Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV‘e

Sayın E. Büyükelçi Kamuran Gürün‘e ve

Sayın E. Büyükelçi Pulat Tacer‘e…

Toplam 470 sayfalık son derece değerli 3 kaynak..

Sevgi ve saygı ile.
02.04.2015, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

TUTSAKLAR LİSTESİ ve CEZAEVİ ADRESLERİ


Dostlar
,

“Bayram tatili” -hem de 9 günlük!- bitti!

Bu evlere şenlik, dünyada örneği bulunmaz “Kurban Bayramı” tatilinin ardından
(laik bir ülkede!??) kanyollarında 120’yi aşkın gerçek “kurban” verdik..
Yaralı sayısı 700’ü aşkın, kaza sayısı da yüzlerce..

Türkiye bu yakıcı kanlı soruna çözüm üretmek zorunda..

 • Tayyip beyin çok övündüğü “bölünmüş yollar”ın da anlamlı bir katkısı olmadı görünen..

Oysa reçete belli : TOPLU TAŞIMACILIK! Yani demiryoları öncelikle..

“Bayram” mı, “matem” mi belli olmadan yarın sabah 21 Ekim 2013 gününe uyanıyoruz.

Bayramda “kurban” verenlerden biri de ODTÜ – Ankara halkı oldu..
2 km uzunluğunda 50 m genişliğinde bir şeritte gece yarısı polis eşliğinde ve desteğinde bir ormanlık alan, Başbakan RT Erdoğan’ın deyimiyle tam bir “vandallıkla” tahrip edildi, binlerce ağaç kesildi! Yasalar apaçık çiğnenerek..

Sitemizde yer verdiğimiz

 • GECENİN KARANLIĞINDA DÜŞMAN TOPRAĞINA GİRER GİBİ GELDİLER ODTÜ’YE…GELDİKLERİ GİBİ DE GİDECEKLER…

başlıklı yazıya bakılması dileğiyle.. (http://ahmetsaltik.net/2013/10/20/gecenin-karanliginda-dusman-topragina-girer-gibi-geldiler-odtuyegeldikleri-gibi-de-gidecekler/, 20.10.13)

*****

Ülkemiz gündemi çok ağır, bunaltıcı ve de siyasal iktidar tarafından çok ciddi biçimde yönlendirilmekte (manuple edilmekte, gündem manüplasyonu diyor
kimi Türkçe bilmezlerimiz!).

Bu bilinçli kurgu, zindanlarda yıllardır tutsak alınan yüzlerce asker  – sivil yurtseverimizin unutturulması, gündemde hep alt sıralara itilmesi hedefli. Ama ne mümkün??
Ateş düştüğü yeri yakmakta..

 • Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner
  kendini feda etti bir sada doğurmak adına!
  Hangi basında sesini duyurabiliyor birkaç bildik dışında??

Ne var ki, kendisine dönük asimetrik psikolojik savaşın ayyuka çıktığı bir kesitte
Türk Genelkurmayı hala sessiz ve savunmasız, havlu atmış gibi..
Özel paşa derin – gaflet??- uykularında.. yarın çoook geç olabilir Sayın komutan!

*************

Türkiye’de çok sayıda sivil – askeri zindanda tutsak alınan asker  – sivil yurtseverlerin listesini ve tutuldukları zindanların adreslerini bir kez daha veriyoruz..

Cumhuriyet Bayramı’nda bu yurtseverlerimize kartpostal yollanması dileğiyle böylesi bir dosyaya sitemizde dün yer vermiştik.. (http://ahmetsaltik.net/2013/10/19/balyoz-davasinda-hukum-alanlara-29-ekim-kutlamasi-yollayin/, 19.10.13)

Hollanda’dan yurtsever arkadaşımız Sn. Sefa Yürükel (sefamyurukel65@gmail.com) yeniden yollamış sağolsun..Kendisini Türklere dönük soykırım çalışmaları nedeniyle tanyor ve takdir ediyoruz.

Çabalarını çok değerli ve anlamlı buluyoruz.
Bu son çağrısı da öyle..

 • Tutsak yurtseverlere 29 Ekim Cumhuriyet bayramında,
  Cumhurietimizin 90. yılınde birer kartpostal yollamak..
  Çok hoş ve coşkulu, vefalı bir eylem..

Çok acıdır ki, yüzlerce tutsak yurtseverin listesi dolu dolu 8 sayfa tutuyor..

İnsanlık tarihinde böylesine bir zulmün örneği belki de görülmedi..
AKP iktidarı ve sorumluları bu katlanılmaz utançla tarihe geçecek, geçti bile!
Yargıdaki yandaş teslim alma o boyutta ki, koca Yargıtay 9. Ceza Dairesi bile yüzlerce uydurma kanıtı dikkate almadan yüzlerce insana inanılmaz ağırlıkta cezaları onayladı.

Daha da ürkünç olmak üzere, bireysel bavuruları inceleyecek Anayasa Mahkemesi’nin başındaki muhasebeci zat (Haşim Kılıç), hiç sıkılmadan, “ihsas-ı rey” de bulundu!

 • “Sanıklara boş yere umut vermeyin.
  Bizim mahkumiyet ve hapis cezalarına müdahalemiz olamaz…”

Ve sonra esas bombayı patlatıyor:

 • “Zaten Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki arkadaşlarımızı tanırım.
  Orada başarıyla görev yapıyorlar. Donanımlı, bilgili ve tecrübelidirler.  Olaylara hakim, titiz ve tecrübeli bir ekiptir.
  Arkadaşlarımızın yanlış yapma ihtimali çok ama çok düşüktür…”
   

Olacak şey midir??

Bir mahkeme başkanı böylesine peşin yargılı olabilir ve hiç çekinmeden , meydan okurcasına kamuoyuna açıklar mı??

Tüm bu musibetler ülkemizin başına devr-i AKP’de geliyor..

Halka bir bilse AKP’nin bu hünerlerini, bir anlatılabilse?!

********************

Uzuuuuuuuuuuuuuuuun mu uzun listeyi bir de pdf olarak veriyoruz..

CEZAEVI_ADRESLERI_ve_TUTSAKLAR_LISTESI

Bir inanca ve kesin bir diyalektik tarih yasaya tercüman olmak üzere şöyle bağlayalım :

 • – YUREVERLER ÇIKACAK HESAP SORACAK!

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 20.10.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

====================================

TUTSAKLAR LİSTESİ ve CEZAEVİ ADRESLERİ

HASDAL ASKERİ CEZAEVİ İÇİN ADRES:

3.KOLORDU KOMUTANLIGI ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ MD.LÜGÜNE

HASDAL –  İSTANBUL

 

HADIMKÖY ASKERİ CEZAEVİ İÇİN ADRES:

GANİ AKMAN KIŞLASI, CEZAEVİ HADIMKÖY – İSTANBUL

 

MALTEPE ASKERİ CEZAEVİ İÇİN ADRES:

MALTEPE ZIRHLI TUGAY ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ MALTEPE- İSTANBUL

 

MAMAK ASKERİ CEZAEVİ İÇİN ADRES:

MAMAK ASKERİ CEZAEVİ TURGUT ÖZAL BULV. ORGENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASI,

MAMAK/ANKARA

 

ŞİRİNYER ASKERİ CEZAEVİ İÇİN ADRES:

EGE ORDU KOMUTANLIĞI, ŞİRİNYER ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ BUCA/İZMİR

 

SİLİVRİ İÇİN ADRES:

SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ

 … NO.LU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU, KOĞUŞ …- …   SİLİVRİ / İSTANBUL
NOT: Silivride koğuşlar ve bloklar için ayrı yazmak gerekiyor ve oraya mektuplar en erken 1 ayda gidiyor …!!!)

ASKERİ CEZAEVLERİ İÇİN ADRES: KİŞİLERİN İSİMLERİNİ YAZIP göndermek yeterli oluyor.

SİNCAN İÇİN ADRES:

ANKARA 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU  SİNCAN / ANKARA

 

İZMİR BUCA KAPALI-AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İÇİN ADRES:

BARIŞ MAH., MENDERES CAD., NO: 108   BUCA / İZMİR

TEL: 0 232 487 1366   FAKS: 0232 487 1365    GSM : 0 506 600 6280 

HASDAL, HADIMKÖY ve MALTEPE’DE KALANLAR (Balyoz)

(LİSTE RÜTBE SIRASINA GÖRE KENDİ İÇİNDE SOYADINA GÖRE ALFABETİKDİR)

 

Adı Soyadı                                                                  YERİ
Hv.Korgeneral Turgut ATMAN                            Hadımköy
Koramiral Deniz CORA                                       Hadımköy

 

Tümamiral Erdem Caner BENER                        Hasdal
Tümamiral Ahmet Sinan ERTUĞRUL                  Hadımköy

Hv.Tümgeneral Ayhan GÜMÜŞ                           Hadımköy

Tümg. Gürbüz KAYA                                         Hadımköy
Hv.Tümgeneral Bülent KOCABABUÇ                  Hadımköy

Hv.Tuğgeneral Kubilay BALOĞLU                      Hadımköy
E.Tuğa. Abdullah GAVREMOĞLU                      Hasdal
Tuğamiral Ali Sadi ÜNSAL                                  Hadımköy

Tuğamiral Fahri Can YILDIRIM                         Hasdal

 

Dz.Kur.Alb. Kadri Sonay AKPOLAT                    Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Enver AKSOY                                  Maltepe

Dz.Kur.Albay Muharrem Nuri ALACALI              Hadımköy
Dz.Kur.Albay Nihat ALTINBULAK                       Hadımköy

Dz.Kur.Albay Utku ARSLAN                                Hasdal

Dz.Kur.Alb. Erdinç ALTINER                              Maltepe

Dz.Kur.Albay Ergün BALABAN                            Hasdal

Dz.Kur.Alb. Mustafa Haluk BAYBAŞ                   Hasdal
Dz.Kur.Albay Servet BİLGİN                              Hasdal

Hv.Kur.Alb. Şenol BÜYÜKÇAKIR                               Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Yaşar Barbaros BÜYÜKSAĞNAK      Hasdal

Hv.Plt.Kur.Albay Çetin CAN                                        Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Alpay ÇAKARCAN                            Hasdal
Dz.Kur.Alb. Taylan ÇAKIR                                  Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Önder ÇELEBİ                                 Maltepe

Hv.Kur.Alb Davut İsmet ÇINKI                          Maltepe

Dz.Kur.Alb. Mehmet ÇOLPAN                            Hasdal

Dz.Kur.Alb. Mehmet Cenk DALKANAT               Hasdal

Dz.Alb. Ahmet DİKMEN                                     Hasdal
J.Kur.Alb. Kahraman DİKMEN                           Hasdal

Hv.Per.Kur.Alb. Hüseyin DİLAVER                     Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Faruk DOĞAN                                  Hasdal
Dz.Kur.Alb. Tayfun DUMAN                               Hadımköy

Hv.Hak.Albay Ahmet ERDEM                             Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Celal Kerem EREN                           Hasdal
Hv.Kur.Alb. Mehmet ERKORKMAZ                     Hadımköy

Dz.Kur.Albay Ayhan GEDİK                                Hasdal

Dz.Kur.Alb. Ramazan Kamuran GÖKSEL            Maltepe

Dz.Kur.Alb Derya GÜNERGİN                            Maltepe

Dz.Kur.Alb. Ender GÜNGÖR                               Hadımköy

Hak. Alb. Bülent GÜNÇAL                                  Hadımköy
Alb. Yüksel GÜRCAN                                         Hasdal

J.Kur.Alb. Ahmet HACIOĞLU                             Hadımköy

Dz.Kur.Albay Hüseyin HANÇER                          Hadımköy

Hv.Kur.Alb. Cenk HATUNOĞLU                          Hadımköy

Dz.Alb. Meftun HIRACA                                    Hasdal

Dz.Kur.Alb. Zafer Erdim İNAL                            Maltepe

Kur.Alb. Ender KAHYA                                       Maltepe

Dz.İk.Kur.Alb. Alpar KARAAHMET                      Hasdal

Dz.Kur.Alb. Bahadır Mustafa KAYALI                 Hasdal

Dz.Kur.Alb. Engin KILIÇ                                    Hasdal

Dz.Kur.Albay Kıvanç KIRMACI                           Hasdal

Dz.Alb. Mehmet Cem KIZIL                              Hasdal
Jnd.Alb. Mustafa KOÇ                                       Hadımköy

Dz.Kur.Albay İbrahim Özdem KOÇER                        Hasdal

Dz.Kur.Alb. Ayhan Türker KOÇPINAR                Hasdal

Hv.Kur. Albay Cengiz KÖYLÜ                             Hadımköy
J.Kur.Alb. Erhat KUBAT                                     Hadımköy

Alb. Sefer KURNAZ                                           Maltepe

Kur.Albay Dr. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN                   Hasdal

Dz.Kur.Alb. Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY                Maltepe

Kur.Alb. Abdullah Cüneyt KÜSMEZ                   Maltepe
Dz.Kur.Albay Ümit METİN                                  Hadımköy
Dz.Kur.Albay Rafet OKTAR                                 Hasdal
Dz.Kur.Albay Mehmet Cem OKYAY                    Maltepe

Dz.Kur.Albay Bülent OLCAY                               Maltepe

Dz.Kur.Albay Derya ÖN                                      Hasdal
Dz.Kur.Albay Mehmet ÖRGEN                            Hadımköy

Albay Emin Hakan ÖZBEK                                 Hasdal
J.Kur.Alb. Murat ÖZÇELİK                                 Hadımköy

J.Kur.Alb. Hüseyin ÖZÇOBAN                            Hasdal
Dz.Kur.Alb. Hasan ÖZYURT                               Maltepe

Dz.Müh.Alb. Devrim REHBER                            Hasdal

Dz.Kur.Alb. Murat SAKA                                     Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Mesut Zafer SARI                            Hasdal

Hv.Plt.Kur.Alb. Namık SEVİNÇ                           Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Aydın SEZENOĞLU                          Hasdal

Dz.Kur.Alb. Hannan ŞAYAN                               Hasdal

Dz.Hak.Alb. Ali Cengiz ŞİRİN                            Hasdal

Dz.Albay Dora SUNGUNAY                                        Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Bayram Ali TAVLAYAN                    Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Aykar TEKİN                                   Hasdal

Dz.Kur.Alb. Ali Yasin TÜRKER                           Maltepe

Dz.Kur.Alb. Ali TÜRKŞEN                                   Hasdal

Dz.Kur.Alb. Levent Kerim UÇA                           Maltepe

Dz.Kur.Alb. Ertuğrul UÇAR                                Hasdal
Dz.Hak.Alb. Onur ULUOCAK                              Hadımköy

Dz.Kur.Alb. Fahri Yavuz URAS                           Maltepe

Dz.Kur.Alb. Murat ÜNLÜ                                    Hasdal

Dz.Alb. Fatih Uluç YEĞİN                                  Hasdal

J.Kur.Alb. Hanifi YILDIRIM                               Hadımköy

Dz.Müh.Alb. Necmi YILDIRIM                           Hasdal
Albay Recep YILDIZ                                         Hasdal

J.Kur.Alb. Aziz YILMAZ                                      Hadımköy

Dz.Yb. Armağan AKSAKAL                                Hasdal

Dz.Kur.Yb. Mehmet AYGÜN                               Hasdal

Dz.Yarbay Levent ÇEHRELİ                               Hasdal
Yarbay Mehmet Ferhat ÇOLPAN                        Hasdal

J.Yb. Yüksel GÜRCAN                                       Hasdal

J.Kur.Yb. Nail İLBEY                                         Hasdal
Dz.Kur.Yb. Ercan İRENÇİN                                        Hasdal
Dz.Yb. Ercan KİREÇTEPE                                  Hasdal

Müh.Yb. Gürkan KOLDAŞ                                  Hasdal

Hv.Plt.Kur.Yb. Süleyman Namık KURŞUNCU     Hadımköy

Hv.Plt.Kur.Yb. Necdet Tunç SÖZEN                   Hadımköy

 

Bnb. Fatih ALTUN                                             Hadımköy

Dz.Bnb. Mehmet Cem ÇAĞLAR                         Maltepe

Dz.Bnb. Eren GÜNAY(Poyrazköy)                                Hasdal

Dz.Bnb. Erme ONAT(Poyrazköy)                         Hasdal

J.Bnb. Özgür Ecevit TAŞÇI                               Hasdal

Dz.Kur.Bnb. Refik Levent TEZCAN                     Hasdal

Dz.İsth.Bnb. Kemalettin YAKAR                                Hasdal

J.Yzb. Mehmet ULUTAŞ                                    Maltepe

 

Üsteğmen Muhammed SARIKAYA                     Hasdal

Teğmen Cihan ARIK                                         Hasdal
Teğmen Emre BALTACI                                    Hasdal

Teğmen Mehmet Ali ÇELEBİ                             Hasdal

Astsubay İlhan BULAYIR                                  Hasdal
Astsubay Ali Oktay ŞAHBAZ                              Hasdal

HASDAL’da KALANLAR (Gizli Belge Davası)

J.Mu.Yzb. Hamza KAYA                                        Hasdal

MAMAK CEZAEVİNDE KALANLAR – (Sözde Balyoz)

 

Hv.Tuğgeneral Mehmet ELDEM

Tuğamiral Şafak YÜREKLİ (Bayramdan sonra)

Dz.P.Kur.Alb. Yusuf AFAT

Dz.P.Alb. Gürsel ÇAYPINAR

SG.Alb. Hakan İsmail ÇELİKCAN

Dz.Kur.Alb. Hüseyin ÇINAR

J.İs.Kur.Alb. Ali DEMİR

Dz.Kur.Alb. Haldun ERMİN
Dz.Albay Cahit Serdar GÖKGÖZ

Dz.Kur.Albay Nuri Selçuk GÜNERİ

Dz.Kur.Alb. Taner GÜL

Dz.Kur.Alb. Yavuz KILIÇ

Dz.Kur.Albay Hakan Mehmet KÖKTÜRK

J.Kur.Alb. Mustafa ÖNSEL

Dz.Kur.Albay Murat ÖZENALP

Dz.Kur.Albay İbrahim Koray ÖZYURT       

Dz.Kur.Albay Erhan ŞENSOY

Dz.Kur.Albay Berker Emre TOK

J.Kur.Alb. Hüseyin TOPUZ

Dz.Kur.Alb. Sinan TOPUZ

Hv.Svn.Kur.Alb. Yusuf Volkan YÜCEL

 

Dz.İsth.Yb. Cemalettin BOZDAĞ

Dz.Yb. Kürşad Güven ERTAŞ

J.Kur.Yb. Yusuf KELLELİ

J.Kur.Yb. Hüseyin TOPUZ

 

Dz.İsth.Bnb. Ayhan ÜSTBAŞ

 

J.Yzb. Erdinç ATİK

 

MAMAK CEZAEVİNDE KALANLAR – (Sözde Gizli Belge)

 

J.Mly.Alb. Bülent ACAR

Dz.Kur.Alb. Celalettin AKÇİL

Top.Kur.Alb. İrfan BULUT

J.Per.Alb. Hami ÇETİNER

J.Mu.Alb. Engin ÇIRAKOĞLU

Dz.Kur.Alb. Mete Varol GÜNEŞ

J.Mu.Alb. Erdal ÖZKAN

İsth.Kur.Alb. Erdal ŞENER

 

Hv.Plt.Kur.Yb. Oğuz OKUYUCU

 

P.Bnb. Merdin KIŞKAN

SİLİVRİ CEZAEVİNDE KALANLAR (Sözde Balyoz ve Ergenekon)

 

Sevgi ERENEROL

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 8 nolu L Tipi Cezaevi, C-1 Koğuşu Silivri/İSTANBUL

 

E.Orgeneral Çetin DOĞAN

E.Tümamiral Deniz KUTLUK

E.Tümamiral Aydın GÜRÜL

Semizkumlar mahallesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş F-9 Alt Silivri/İSTANBUL

 

E.Org. İlker BAŞBUĞ

E.Org. Hurşit TOLON

E.Org. Tuncer KILINÇ

Semizkumlar mahallesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş F-9 Üst Silivri/İSTANBUL

 

E.Tüma. Cem GÜRDENİZ

E.Tuğa. S. Okan KIRÇİÇEK

E.Tuğa. Alaettin SEVİM

E.Hv.Tuğg. Haluk SELVİ

E.Tuğa. Levent ERKEK

E.Dz.P.Kur.Alb. Dursun ÇİÇEK

E.Jan.Alb. Cemal TEMİZÖZ

E.Hv.Alb. Yusuf Ziya TOKER

E.Alb. Fuat SELVİ

Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş C-10 Silivri/İSTANBUL

               

E.Orgeneral Hasan IĞSIZ

E.Tuğamiral Hasan HOŞGİT

E.Tuğamiral Hüseyin HOŞGİT

E.Tümamiral Özer KARABULUT

E.Koramiral Feyyaz ÖĞÜTÇÜ

E.Tümamiral Engin BAYKAL

E.Dz.Kur.Alb. Ümit ÖZCAN    5 B8 de mi?

E.Dz.Kur.Alb. Turgut KETKEN

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş C-19 Silivri/İSTANBUL

 

E.Hv.Korg. Korcan POLATSÜ

E.Hv.Korg. Ziya GÜLER

E.Tümg. Nuri Ali KARABABA

E.Hv.Tümg. Beyazıt KARATAŞ
E.Hv.Tümg. Nedim Güngör KURUBAŞ
E.J.Alb. Kubilay AKTAŞ

E.P.Kur.Alb. Suat AYTIN

E.Alb. Mehmet YOLERİ

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş C-8 Silivri/İSTANBUL

 

E.Dz.Kur.Alb. Nuri ÜSTÜNER
E.Yb. Mehmet Seyfettin ALEVCAN

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş C-7 Silivri/İSTANBUL

 

E.Kora. Lütfü SANCAR

E.Korg. Hayri GÜNER

E.Korg. Doğan TEMEL

E.Tüma. Taner BALKIŞ

E.Tuğa. Mustafa KARASABUN

E.Tuğa. Turgay ERDAĞ

E.Dz.Alb. Sencer BAŞAT

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş C-4 Silivri/İSTANBUL

 

E.J.Kur.Alb. Hakan SARGIN

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Koğuş C-3 Silivri/İSTANBUL

 

E.Tümg. Uğur UZAL

E.Tüma. Fikret GÜNEŞ

E.Tuğa. Cem Aziz ÇAKMAK

E.Tuğa. Hakan ERAYDIN

E.Tuğa. İsmail TAYLAN

E.Tuğa. Fatih ILGAR

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş C-2 Silivri/İSTANBUL

 

Hv.Org. Bilgin BALANLI

E.Kora. A.Can ERENOĞLU
Hv.Tümg. İsmail TAŞ
E.Tüma. Ali Semih ÇETİN

Hv.Tümg. Yalçın ERGÜL

E.Tuğa. Osman KAYALAR

Hv.Tuğg. Mustafa Erhan PAMUK
Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 5 nolu Kapalı Cezaevi, Koğuş B-8 Silivri/İSTANBUL

 

E.Tümg. Tuncay ÇAKAN

E.Tuğg. Mehmet Kaya VAROL

E.Tuğg. Halil KALKANLI

E.Tuğg. İzzet OCAK

E.Alb. Bülent TUNCAY

Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 5 nolu Kapalı Cezaevi, Koğuş B-10 Silivri/İSTANBUL

 

E.Korg. Mehmet ERÖZ

E.Tümg. Ahmet YAVUZ

E. Tümg. Hasan Fehmi CANAN

E.Tuğg. Suha TANYERİ

E.Tuğg. İhsan BALABANLI

Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 4 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş B-11 Silivri/İSTANBUL

E.Jan.Yb. Mustafa DÖNMEZ

Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 4 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş B-9 Silivri/İSTANBUL

 

E.Korg. Ayhan TAŞ

E.Korg. Metin Yavuz YALÇIN

E.Tümg. Abdülkadir ERYILMAZ

E.Tümg. Behzat BALTA

E.Tümg. R.Rıfkı DURUSOY

E.Tuğg. Bulut Ömer MİMİROĞLU

E.Tuğg. Faruk Oktay MEMİOĞLU

E.Tuğg. Süha TANYERİ

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 4 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş B-8 Silivri/İSTANBUL

 

E.Ora. Özden ÖRNEK

E.Org. Halil İbrahim FIRTINA

E.Org. Şükrü SARIIŞIK

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 4 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Koğuş B-7 Silivri/İSTANBUL

 

E.Kora. Mehmet OTUZBİROĞLU

E.Kora. Kadir SAĞDIÇ

E.Korg. Korkut ÖZARSLAN

E.Hv.Korg. Yurdaer OLCAN

E.Tüma. Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU

E.Hv.Tümg. A. Bertan NOGAYLAROĞLU

E.Hv.Tuğg. Mustafa İLHAN

E.Hv.Alb. Hakan BÜYÜK

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 4 no.luL Tipi Cezaevi, B-5 Koğuşu, Silivri/İSTANBUL

 

E.Tuğg. Mustafa Kemal TUTKUN

E.Alb. Mustafa ÇALIŞ

Semizkumlar Mah., Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 4 no.luL Tipi Cezaevi, B-4 Koğuşu, Silivri/İSTANBUL

 

E.Alb. Muzaffer TEKİN

E.Alb. Mehmet Fikri KARADAĞ

Semizkumlar Mah., Silivri Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumları Kampüsü, L Tipi, 1 nolu Cezaevi, F-9,
Üst koğuş, Silivri/İSTANBUL

 

Kemal AYDIN

E.Kur.Alb. Orhan ÇOBAN

Semizkumlar Mah., Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri 1 nolu Kapalı Cezaevi, Koğuş F-8 Silivri/İSTANBUL
(20 Ekim 2013, sefa m. Yurukel, sefamyurukel65@gmail.com