MÜLKİYE İNSAN HAKLARI MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ

MÜLKİYE İNSAN HAKLARI MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ

Törene katıldık.. notlarımız yazının sonunda..

Mülkiye’de insan hakları alanında lisans ve yüksek lisans derslerinin işlenmesinin 60 yıla yakın bir geçmişi var. Bu gelenek, 1978 yılında, Soğuk Savaş yıllarında ve henüz “insan hakları” kavramı popüler olmadan önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nin kurulmasıyla daha kurumsal bir niteliğe kavuştu. Anılan dönemde bir yandan enstitülere dayanan Mülkiye geleneği bir yandan da Fakültelerin özerkliğinin tanındığı hukuksal alt yapı yeni Merkez’in hızla tanınmasını ve gelişmesini sağlamıştı.

Ne var ki Merkez ilk büyük darbeyi kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 12 Eylül 1980 darbesinde aldı. İHM’nin kuruluşunda yer alan çok sayıda akademisyen 1402 Sayılı Yasa uyarınca üniversiteden uzaklaştırıldığı için İHM uzunca bir süre sessizliğe gömüldü.

1990’lı yıllarda tekrar akademik çalışmalara başlayan İHM, 2000’li yıllarda diğer akademik insan hakları merkezlerinden farklı olarak ulusal ve uluslararası alanda insan hakları örgütleriyle yürüttüğü faaliyetlerle insan hakları alanında çalışan çok farklı kesimlerin önemli bir bilgi odağına dönüştü. Bu dönemde gerçekleştirilen çok sayıda panel ve konferans yanında insan hakları savunucularına yönelik yaz okulları, Türkiye’nin her yerinden insan hakları savunucularına ulaşmayı mümkün kılmıştı. İHM’de faaliyet gösteren öğretim elemanları 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında disiplinler arası bir anabilim dalını kurmuş, akademiyle sivil toplum arasındaki ilişkiyi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmuştur.

1970’lerde İnsan Hakları Merkezi’nin kuruluşunda olduğu gibi 2000’lerde alternatif bir insan hakları yaklaşımını, araştırma ve eğitimini mümkün kılan da Mülkiye’nin özgürlükçü ve çok disiplinli akademik ortamı olmuştu. İHM, 2. büyük darbeyi yine bir olağanüstü hal döneminde yaşadı. İnsan Hakları Anabilim Dalı’nın iki araştırma görevlisi yanında, İHM Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi ve İnsan Hakları Yüksek Lisans Programının 9 hocası OHAL KHK’leriyle ihraç edildi. İHM’nin kalan haliyle bile rahatsızlık vereceği düşünülmüş olacak ki, 40 yıllık Fakülte Merkezi, 2017 yılında YÖK’ün talebine uygun olduğu gerekçesiyle kapatılmış ve Rektörlük nezdinde yeni bir İnsan Hakları Merkezi teşkil edilmiştir. Yeni Merkez için hazırlanan Yönetmelikte, birçoğu insan hakları alanında çalışan 36 Siyasal Bilgiler Fakültesi üyesinin ihracı için isimlerini Başbakanlığa gönderen Ankara Üniversitesi Rektörü yeni merkezin Müdürü, Yönetim ve Danışma Kurulu’nu seçmekle yetkilendirilmiştir. Prof. Dr. Erkan İbiş, beklendiği gibi bu Merkeze İHM ile ilgisi olmayan Fakülte dışında bir Müdür atamış, Mülkiye’nin on yıllardır devam eden insan hakları geleneğini sonlandırmayı planlamıştır. Anabilim dalı başkanlığı da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden alınarak Merkez’le ilgisi olmayan aynı öğretim üyesine devredilmiştir.

Oysa yukarıda anlatıldığı gibi Mülkiye’nin insan hakları geleneği; YÖK’ün, OHAL’in veya Üniversite yöneticilerinin keyfi tercih ve kararlarıyla sınırlandırılacak veya sonlandırılacak bir gelenek değildir. Nasıl akademi, OHAL’in ağır koşullarında bile üniversitenin dört duvarı arasına sıkıştırılamazsa, İHM’nin zengin geçmişi de bu keyfiliğe mahkûm olmamalıdır.

Bu keyfiyete karşı koymak için izlenebilecek farklı yollar vardır. Gerçekten de İHM’nin ihraç edilen üyeleri, ihraç edildiklerinden beri akademik çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Bununla birlikte, İHM’nin kurumsal geleneğini yürütecek sürekliliği olan bir çatının varlığının önemi de yadsınamaz. Bu çatı için en doğru adresin, özgürlük ve demokrasi mücadelesine her zaman ev sahipliği yapan Mülkiyeliler Birliği olduğu da açıktır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski, Mülkiyeliler Birliği’nin ise yeni İnsan Hakları Merkezi’nin hem akademiye hem de sivil topluma yeni bir açılım getireceği umuduyla;

12 Mayıs 2018 günü saat 15:00’te

açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

15:00 – I. Oturum: İnsan Hakları Merkezi’nin Kuruluşu ve İlk Yılları
Cem Eroğul – Fazıl Sağlam
16:30 – II. Oturum: İnsan Hakları Merkezi’nin Üçüncü Dönemi ve Kapanışı
Kerem Altıparmak – Feray Salman
18:00 – SBF İnsan Hakları Merkezi Tabelasının Mülkiyeliler Birliği’ne Asılması
18:30 – Kokteyl
===============================================

Dostlar,

İçimiz acıyarak bu duyuru ve çağrıyı, –gerçekte çığlığı!– paylaşmak istiyoruz.
Girişimi son derece yerinde, haklı, gururlu, onurlu, bir duruş – aydın direnişi olarak görüyoruz.
Elimizden gelen dayanışmayı göstereceğiz.
Zaman tanığımız olacak ve tarih tüm özneleri hak ettikleri yere yerleştirecektir.
Mülkiye İnsan Hakları Merkezi‘ne ve çalışmalarına dayanamayan, ona zarar veren ve engellemeye çalışan kişi ve kurumları esefle anıyoruz..
Tersine; direnenleri, saygı ve şükran ile selamlıyoruz..

Sevgi ve saygı ile. 28 Nisan 2018, Ankara
==========================================

Bu törene bu gün (12 Mayıs 2018 ) katıldık.

Devletin engellediği SBF İnsan Hakları Merkezi, çalışmalarını Mülkiye’lilerin kadim örgütü Mülkiyeliler Birliği bünyesinde sürdürecek.
Simgesel tabela, Mülkiyeliler Birliği girişinde duvara çakıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Kerem Altıparmak ve Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dr. Dinçer Demirkent tarafından.. Oradaydık, ana tanık olduk.
Emeği geçen ve geçecek herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
MB-İHM‘nin (Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi) başarılı çalışmalar üreteceğine inanıyoruz. Sanal ortamda insan hakları eğitimini sürdürmek, yaz okulları düzenlemek..
Mağdurlara danışmanlık hizmeti vermek.. Bilimsel yayın yapmak..
Şimdiye dek olduğu gibi AİHM içthatlarının oluşmasına katkı koymak gibi..

Bu zor günler de geçecek elbet..
Ülkemizin ve dünyanın seçkin bilim kurumlarından Mülkiye – SBF, kendisine yakışır ağırbaşlılık ve sorumlulukla bilimsel üretimini gerçekleştirmeye, eğitim – araştırmaya devam edecek.

Dr. Ahmet SAL,TIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İNSAN HAKLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır, bakılması özellikle rica olunur…)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2010 yılından beri yürütülen insan hakları yüksek lisans programına Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla 2016 güz dönemi için kontenjan verilmedi. Her yıl, açtığı kontenjanın en az 10 katı başvuru alan bir yüksek lisans programının gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakamazdık.

Diplomasız bir yüksek lisans programı başlatıyoruz.

Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı; bünyesinde siyaset bilimi, iletişim, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerden, alanında kendisini kanıtlamış çok değerli akademisyenleri bir araya getiren Türkiye’deki çok az sayıda insan hakları yüksek lisans programından biridir. Programımız, 2010’dan beri her yıl, programın disiplinlerarası yapısına uygun olarak farklı alanlardan mezun olmuş toplam 15 öğrenci almaktadır. İnsan hakları yüksek lisans programı, kimisi kamuda kimisi özel sektörde kimisi ise sivil toplumda insan hakları alanında çalışan bu öğrencileri bir araya getirerek akademi ile aktivizm işbirliği yoluyla her iki alanı da beslemeyi amaçlamaktadır. SBF İnsan Hakları Merkezi’nin sivil toplumla işbirliği halinde yürüttüğü yaz okullarıyla ve düzenlediği akademik konferans ve toplantılarla bu amaç desteklenmektedir.

2016 yılı için de benzer bir hazırlığa sahip olan yüksek lisans programımıza, istemimize ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün olumlu kararına karşn Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kontenjan verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar alınırken, resmi veya gayrı-resmi yoldan Anabilim Dalı ve hocaları bilgilendirilmiş değildir. Dahası Anabilim Dalı ve Enstitü tarafından uygun görülen kontenjanın kimin tarafından uygun görülmediği de belirsizdir, çünkü konu Senato’da da tartışılmış değildir. Bu kararın gerekçesini öğrenmek ve bu kararın geri alınmasını sağlamak için resmi düzeyde idari girişimler yapılmıştır.

Bu karardan dönülmesi, dönülmediği takdirde de bu kararın yalnızca bir döneme özgü kalması umudumuzdur.

Diplomasız Yüksek Lisans Programı

Ancak hevesle yürüttüğümüz ve çok ilgi gören bu yüksek lisans programının geleceği hakkındaki kararları programda ders veren akademisyenlerin belirlemesi gerektiğini düşüncesiyle bu girişimlerin olası olumsuz sonuçlarını da gözeterek aşağıda adlarını görebileceğiniz öğretim elemanları olarak “diplomasız” bir yüksek lisans programı başlatmaya karar verdik. Kuşkusuz bu programı, resmi makamlar aracılığıyla yürütmek olanaklı değildir. Bu nedenle alınan karar bir anabilim dalı kararı değil, anabilim dalında ders veren ve bu programa katılmak isteyen hocaların kararıdır.

Bu yüksek lisans programı, insan hakları yüksek lisans programında ders veren akademisyenlerin gönüllü katılımıyla ve mesai saatleri dışında yürütülecektir. Mekânımız ise Ankara’da faaliyette olan ve desteğiyle bizleri güçlendiren aşağıda adları sayılan çeşitli insan hakları kuruluşlarının sağlayacağı sınıflıklar olacaktır. Programdan mezun olmak için her biri üç kredilik yedi ders ve bir semineri başarıyla tamamlamak gerekmektedir Programda resmi yüksek lisans programı için öngörülen standartlardan hiçbir şekilde ödün verilmeyecektir. Bu nedenle, program devam zorunluluğu olan bir programdır. Başvuru koşullarımız da daha önceki yıllarda olduğu gibi 50 yabancı dil ve 55 ALES (Sözel) puanı ile en az 2.00 lisans ortalaması şeklindedir.

“Diplomasız” yüksek lisans programımıza başvurmak isteyen adaylar 25 Ağustos- 5 Eylül 2016 arasında diplomasizyukseklisans@gmail.com adresine CV’leri ve koşulları sağladıklarını gösterir belgeler (ALES, diploma ve yabancı dil belgesi) ile birlikte başvurabilirler. Mülakat ise 8 Eylül Perşembe günü İnsan Hakları Ortak Platformu’nun ofisinde (İHOP) yapılacaktır.

Destekleyen Hocalar Listesi

 1. Dr. Ayhan Yalçınkaya
 2. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç
 3. Dr. Bedriye Poyraz
 4. Arş. Gör. Dr. Cavidan Soykan
 5. Doç. Dr. Elçin Aktoprak
 6. Arş. Gör. Dr. Ersin Embel
 7. Dr. Funda Keskin Ata
 8. Dr. Gökçen Alpkaya
 9. Doç. Dr. Kerem Altıparmak
 10. Doç. Dr. Murat Sevinç
 11. Arş. Gör. Nisan Kuyucu
 12. Doç. Dr. R. Barış Ünlü
 13. Dr. Sevilay Çelenk
 14. Dr. Ülkü Doğanay
 15. Arş. Gör. Dr. Zafer Yılmaz

Destekleyen Kurumlar Listesi

 • AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu
 • Gündem Çocuk Derneği
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği
 • İnsan Hakları Derneği (İHD) ve İHD İnsan Hakları Akademisi
 • İnsan Hakları Ortak Platformu
 • Kadın Dayanışma Vakfı
 • Kaos GL Derneği
 • Mülkiyeliler Birliği
 • Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

==========================================

Dostlar,

Çok hüzün verici bir tablodur.
Ankara Üniversitesi’ne hiç yakışmamaktadır..
İdarenin her türlü eylem ve işleminin hukuka uygun ve gerekçeli olması,
hukukun evrensel kabul gören yüksek ilkeleri (Jus Cogens) gereği zorunludur.
Ankara Üniversitesi yönetiminin, Rektörlüğün / Rektör Sn. Prof. Erkan İbiş‘in
geçerli bir açıklama yapMAması düşünülemez ve kabul edilemez..

Bu durumu içimize sindiremiyoruz..
İkna edici, makul, haklı, hukuka uygun bir gerekçe gösterilene dek bu eylemi,
simgesel olarak biz de destekliyoruz.. Meşru direnme hakkı türevi olarak görüyoruz.

Bir Mülkiyeli de olsak, bu programda ders vermemiz söz konusu olmadığından,
simgesel olarak desteğimizi açıklıyoruz.
Dileriz hızla sorun çözülsün, yanlıştan dönülsün, bu da bir erdemdir.

Sorun uza(tılır)rsa, gelecek yarıyılda EN TEMEL İNSAN HAKKI : SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI konusunda bir dersin programa eklenmesini önerecek ve kabul görürse,
bu dersi Tıbbiyeli sorumluluğumuzla üstleneceğiz..

Yarın 1 Eylül…
Dünya Barış günü..
Üniversite yönetimine anımsatmak ve taze bir gül sunmak istedik..

Islak gül

Sevgi ve saygı ile.
31 Ağustos 2016, Tekirdağ

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com