GALLUP : Türkiye’de Yoksunluk Artıyor..!


GALLUP : Türkiye’de Yoksunluk Artıyor..!

Portresi_gulumseyen

 

 

Prof. Dr. D. Ali ERCAN

 

Değerli arkadaşlar,

ABD ‘deki meşhur kamuoyu araştırma şirketi Gallup tarafından  yapılan bir anket, Türkiye’de ekonomi kaynaklı çok kötü yaşam koşullarından yakınmacı yurttaşların oranının %20’lerden %35’lere doğru yükseldiğini söylüyor…

Bu durum  önümüzdeki seçimlerde AKP’ye net 15 puvan kaybettirmezse,
daha başka ne kaybettirir bilemiyorum..  

Ayrıca Gallup Türkiye’de hükümete güvensizliğin %45 oranında olduğunu,Seçimlerin dürüstlüğüne güvenmeyenlerin ise % 55 olduğunu eklemiş raporuna. æ
Suffering Increases in Turkey

Suffering Increases in Turkey

August 21, 2013
The percentage of Turks who are suffering nearly doubled in 2013, jumping to 35% amid recent protests, from 18% in 2012. With more Turks struggling financially, the root of this uptick is more likely economic than political.
************************
Bizim notlarımız                       :
– 2013 yılı ilk 6 aylık cari açık 36 milyar $!
– Dolar, TC Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın feryatlarını duymuyor ?!
Maliye Bakanı Mr. Mehmet Simsek : “Satacak Devlet malı kalmadı..”
 Çevirisi : Öncülüm Kemal Unakıtan “babalar gibi satarak”
bana birşey bırakmadı!
AKP-RTE bitti.. ama ülkemizi de bitirdi..
perisan_portresi_28.8.13
Sonbahardan başlayarak vuruşarak çekilecek, dağılıp gidecek..
Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 28.8.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

AKP’nin On Yılının Ekonomik Resmi : On yılın envanteri

Dostlar,

AKP’nin On Yılının Ekonomik Resmi : On yılın envanteri

Eski Hazine Müsteşarlarından Sayın Dr.Mahfi Eğilmez‘in web sitesi son derece yararlı çalışmalar içeriyor.

Mahfi_Egilmez_portresi

Aşağıdaki derlemeyi oradan aldık :
(http://www.mahfiegilmez.com/2013/01/akpnin-on-ylnn-ekonomik-resmi.html)

Sayın Eğilmez’e nitelikli emeği için teşekkür ederiz.

Özenle okunmalı, çıkarımlar yapılmalı ve öneriler geliştirilmeli.

Ülkemiz hızla bir ekonomik bunalıma sürükleniyor.

Maliye bakanı Mr. Mehmet Simsek’in itirafı :

SATACAK DEVLET MALI KALMADI!

AKP’yi de böylesi bir ekonomik bunalım – çöküntü götürecek ama ülkemizin belini doğrultması hiç de kolay ve hızlı ol(a)mayacak korkarız..

Dr. Eğilmez şu önerileri sıralıyor makalesinde :

Bundan sonra neler yapılmalı?

(1)Enflasyon % 2–3 düzeyine indirilmeli. Bunu gerçekleştirebilmek için TCMB’nin para ve kur politikası uygulamasına, başta harcamalar politikası olmak üzere, maliye politikasıyla verilen desteğin artırılması gerekiyor.

(2)Reel faizler 1,5–2 puan arasında pozitif düzeyde olmalı. Bunun gerçekleşmesi enflasyondaki düşüşle otomatik olarak sağlanır. Faizleri fazla zorlamak ise olumlu gidişi tersine döndürmekle sonuçlanabilir.

(3)Büyümede iniş çıkışların yerini % 5–6 arasında istikrarlı bir gidiş almalı.
Gerekli önlemler alındıktan sonra büyümeyi biraz doğal haline bırakmakta yarar var. Aşırı zorlamalar cari açık gibi, bütçe açığı gibi alanlarda artışlara yol açabiliyor.

(4)İşsizlik % 8’in altına düşürülmeli. % 8, 2001 krizi öncesinde Türkiye’deki işsizlik için tavan orandı. Dolayısıyla öncelikle işsizliğin tekrar o düzeye gelmesine çalışmak gerekir.

(5)Bütçe dengesi geldiği düzeyde tutulmalı ama bu denge bir seferlik gelirlerle değil kalıcı gelirlerle ve harcamalarda kısıntı yapılmak suretiyle sağlanmalı.

(6)Cari açık yüzde 5’in altına çekilmeli. Bunun yolu ithal edilen malların bir bölümünün iç üretimle sağlanmasına çalışılmasından geçiyor. Uygulamaya konulan yeni teşvik sistemiyle ilgili beklentiler oldukça yüksek. Bu sistemin işleyişini sürekli denetleyerek zamanında yönlendirmeler yapılabilmeli.

*****

Sn. Dr. Eğilmez’in Söz konusu çalışmasınınun tümünü pdf olarak okumak ve indirmek için lütfen tıklayınız :

AKP’nin_On_Yilinin_Ekonomik_Resmi_Mahfi_Egilmez

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 25.8.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net