SAĞLIK HUKUKU / Turkish Health LAW

logo_AUTF

 

 

Değerli AÜTF Dönem 5 Öğrencilerimiz, Asistanlarımız;
Site okurlarımız,

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Dönem V’te 2 saat süreli staj dersi olarak sunduğumuz TEMEL SAĞLIK HUKUKU MEVZUATI konulu dersin güncellenmiş yansılarını pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız..

Son olarak 25.08.2017’de 694 s. OHAL KHK’si değişiklikleri ve 1 ve 703 sayılı CBK ile yapılan değişiklikler yansıtılmıştır… Örn. artık Yüksek Sağlık Şuramız yok.. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı da.. Bakan yardımcıları var.. Bütün örgüt yapıları 9 Temmuz 2018 sonrası adeta “reset” lendi TEK ADAM tarafından..

Saglik_Hukuku (08 Şubat 2020)

Bilindiği üzere sunular sizlere kaynak sağlamak için geniş tutulmakta,
derste özetlenerek işlenmektedir. Bu konu 205 yansı içermektedir (4,2 MB).
Sınav kapsamında ilk 95 yansıdan sorumlusunuz. Sonrakiler ek bilgi içindir.

Konuya ilişkin olgu çalışmasını da yapmanız gerekmektedir..
Verilen 4 olgu örneğinin kazanılan bilgilerle çözümlenebilmesi gereklidir.
Bu amaçla “657 Sayılı Yasada İzinler” başlıklı dosyadan da yararlanılmalıdır.

657’de izinler

SAGLIK_HUKUKU_SEMINERI_TBB_19.9.2015

Sevgi ve saygı ile. 08 Şubat 2020

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
AÜTF Halk Sağlığı AbD Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı, Mülkiyeli 
www.ahmetsaltik.net      profsaltik@gmail.com

2014 yılının ilk Sağlık Mevzuatı dersi 8.9.14 günü sabah 08:30 – 10:20 arasında işlenmişti.
Bu ders ve ardından “Gıda Güvenliği ve Sanitasyonu” dersimiz için 
yıllık iznimiz içinde Datça’dan Ankara’ya günübirlik gelmiş ve sevgili öğrencilerimize görevimizi yapmıştık..

1. SAĞLIK HUKUKU SİMPOZYUMU – İZMİR


Dostlar,

Sağlık / Tıp Hukuku öteden beri ilgi duyduğumuz bir alan..
Hatta Tıp öğrenciliğimizin son 2 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nin de
öğrencisi olmuştuk.

Bu temel bilgiler çok işimize yaradı, yaramaya devam ediyor.
1975’te piyasada 20 dolayında Anayasa Hukuku kitabı vardı ve hepsini okumuştuk.

Daha sonraki meslek yaşamımızda hep sağlık mevzuatı ve hukukunun içinde olduk.
Başhekimliğimizde, Bölge Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğümüzde, Sağlık Müdürlüğü Yardımcılığımızda, TTB Yüksek Onur Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı,
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilimsel uzmanlık kurullarında, İşyeri hekimliklerimizde, Üniversitede….

Sağlık Mevzuatı basılı ciltler olarak kitaplığımızda kollarımızın kavuşamadığı genişlikte yer tutardı..

Şimdilerde sanırız tüm sağlık hukuku mevzuatı 1 ya da birkaç “Blue Ray” e
rahatlıkla sığar.. Toplamı kilogramlar değil 50 gm bile tutmaz!

Yaşasın Bilişim Devrimi!

Yaşasın, Büyük Atatürk‘ün

“YAŞAMDA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ US VE BİLİMDİR…” sözü..

Pek çok genç meslektaşımıza sorunlarında danışmanlık yapmaya çabaladık.
Konuya ilişkin makalelerimiz, TV programlarımız, konferanslarımız.. oldu.
Son yıllarda öne çıkan SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARINDA
eğitici olarak yer aldık.

Halen Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD’ında Dönem 5 öğrencilerimize ve asistanlarımıza SAĞLIK MEVZUATI derslerini biz üstlendik.

Bu dersler sitemizde yüklü..(http://ahmetsaltik.net/2014/02/19/saglik-mevzuati/)

İzmir Üniversitesi ve İzmir Tabip Odası, sevgili arkadaşımız – meslektaşımız
Oda Başkanı Dr. Suat Kaptaner sevinçli bir haber olarak 1. Sağlık Hukuku Simpozyumu haberini ulaştırdı.

Duyuru posteri aşağıda..

1._Saglik_Hukuku_Simpozyumu_Izmir_15.3.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emekleri için teşekkür ederiz.

Hep düşledik; SAĞLIK HUKUKU Hukuk Fakültelerinde bir disiplin olsun diye..

Sanırız 10’a yakın üniversitede tezsiz – tezli SAĞLIK HUKUKU Yüksek Lisans (Master) programları başladı. Yakınlarda Doktora (PhD) programları da açılır dileyelim..

Az sayıda meslektaşımız var tıp eğitimine ek olarak hukuk eğitimi de alan.
Özellikle özel sektörde yönetici konumda görev alacak hekimlerin çekirdek düzeyde de olsa Sağlık Hukuku ve Mevzuatı bilgisi olması çok arzu ediliyor. Şimdilik Sağlık Hukuku Sertifika Programları katkı sağlıyor. Yaklaşık 42 saat dolayındaki
bu kursların bir bölümü yüz yüze, bir bölümü de uzaktan eğitimle yürütülüyor.
Adli Tıp, Halk Sağlığı ilgili 2 ana tıp dalı.. Bir de konuya ilgi duyan Avukat ve
hukuk bilimcileri ile birlikte..

Halen ülkemizde Sağlık Hukuku alanı Kodifiye edilmiş değildir.
Ceza’dan Medeni Hukuka, Borçlar’dan Ticaret Hukukuna, Uluslararası Hukuk’a dek
pek çok hukuk disiplini içinde dağınıktır. Yer yer genel hükümler yer yer alana özgü hükümlerle düzenlenmiştir.

Geleceğin genç hekimleri için coşku veren yepyeni bir disiplin olarak
oldukça çekici SAĞLIK – TIP HUKUKU ya da Mediko-Legal..

Sevgi ve saygı ile.
19 Şubat 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net 

Dr. Mustafa Bilgiç, hastasından bulaşan KKKA yüzünden öldü!

Doktora hastasında geçen ölümcül hastalık..

KKKA’lı (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastasının enjektörünün eline batmasıyla hastalığa yakalanan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi acil tıp araştırma görevlisi genç meslektaşımız Dr. Mustafa Bilgiç yaşam savaşımını yitirdi.

Yakınlarına, sevenlerine sabır ve dayanç, bütün meslektaşlarımıza ve
sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

(22.9.12, http://ato.org.tr/#)

Genç meslektaşımızın yasal hakları ile ilgili temel mevzuat kurallarını anımsatmamız yerinde olacaktır, 657 sayılı yasada iş kazası ve meslek hastalığı madde 105 ve 188 :
(Daha fazla bilgi için sitemizde yer alan SAĞLIK MEVZUATI dosyasına başvurulabilir.. http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Saglik_Mevzuati.pdf)

KENELERDEN NASIL KORUNMALI ??

Olanak olduğu ölçüde kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılmalı,
kapalı giyinilmelidir..

Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda,
beden belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli;

Yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan,
bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi alınmalıdır.
(Aşağıdaki şekle bakınız..)

Biz bu dosyayı webe koyduktan sonra Türk Tabipleri Birliği bir basın toplantısı düzenledi..
Bu metni ayrı bir dosya olarak 24.9.12 günü sitemize koyduk..