Etiket arşivi: Sağlık Meslekleri Kurulu

TTB : Binlerce Yıldır Burada, Bu Topraklarda Hekimlik Yapıyoruz, Yapmaya Devam Edeceğiz!

TTB : Binlerce Yıldır Burada, Bu Topraklarda Hekimlik Yapıyoruz,
Yapmaya Devam Edeceğiz!


Dostlar
,

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) tarihsel derecede önemli, yiğit ve yürekli basın açıklamasını paylaşmak istiyoruz. İzninizle, Hacettepe Tıp’tan sınıf arkadaşımız
TTB Başkanı sevgili Prof. Dr. Özdemir Aktan‘ı kutllamak ve teşekkür etmek istiyoruz.

Şu dakikalarda Taksim’de halkın direnişi ve özgürlük isyanı sürüyor..

Gelen haberler korkunç..

1 yurttaş panzer altında kalarak yaşamını yitirmiş,

1 yurttaşımızın kolu kopmuş..

İktidar hala olayların özünü kavrayamadı; öylesine aciz ki, polisiye önlemlerle
sorunu bastırmayı seçiyor..

Tüm diktatörleşen yönetimlerin aczi içinde..

 • Hükümeti, halka yönelik görülmemiş şiddeti
  DER-HAL durdurmaya çağırıyoruz. 

İstanbul Valisi ve Emniyet müdürünü, iktidarın yasa ve hukuk dışı emirlerini yerine getirmeyerek görevden çekilmeye davet ediyoruz.

 • Muhalefet miletvekillerini, CHP, MHP ve BDP’si ile ve aklı başında
  AKP’li vekilleri
  halka kalkan olmaya davet ediyoruz.
  Polis ile halk arasında tampon olmalarını istiyoruz..
 • TBMM Başkanını’nın hükümeti uyarmasını ve TBMM’de olağanüstü oturum başlatmasını istiyoruz.
 • Cumhurbaşkanına Devletin başı olduğunu anımsatıyor ve olaylara ivedilikle
  el koyarak anayasal yetkisi ve görevi kapsamında Bakanlar Kurulunu Başkanlığında toplamasını, gerekli insancıl-barışçıl-hukuka uygun-şiddet içermeyen kararların orada hızla alınmasını sağlamasını istiyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
1.7.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=====================================

TTB_logosu

Binlerce Yıldır Burada, Bu Topraklarda Hekimlik Yapıyoruz,
Yapmaya Devam Edeceğiz!

29 Haziran 2013, Ankara

Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi, Dünya Tabipler Birliği ve
çeşitli Avrupa hekim örgütlerinin katılımıyla hekimlik değerlerinin ve hekim bağımsızlığının ele alındığı gündemlerle 29 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da toplandı. Kongrede, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Önü’nde
TTB tarafından bir basın açıklaması da gerçekleştirildi. Basın açıklaması metni
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan tarafından okundu.

 Basın Açıklaması

29.06.2013

BİNLERCE YILDIR BURADA, BU TOPRAKLARDA HEKİMLİK YAPIYORUZ,

YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Türkiye’de yaklaşık bir aydır olağanüstü günler yaşandı, yaşanıyor. Taksim Gezi Parkı’nı yok etme girişimini protestoyla başlayan gösteriler, siyasi iktidarın toplumu dini kurallara göre şekillendirme politikalarına, Başbakan’ın kendi anlayışına uygun “dindar nesil yetiştirme” projelerine, kadınların kürtajından doğumuna kadar karışan “fikirlerine”, otoriter yönetim tarzına, diktatörlük planlarına karşı isyana dönüştü. Ülkenin dört bir yanında ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan milyonlarca yurttaş sokaklara dökülerek tepkilerini gösterdiler. AKP Hükümeti’nin bu demokratik protestolara karşı tavrı ise büyük bir polis terörü oldu. Son derece barışçıl olan gösterilere katılan insanların üzerine TOMA’larla, Akreplerle, gaz bombalarıyla,
basınçlı sularla, coplarla, çivili sopalarla saldırıldı;

 • Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük kardeşlerimiz öldürüldü,
 • Binlerce yurttaşımız yaralandı, sakat bırakıldı.

Profesöründen doçentine, uzmanından asistanına, en başta da gencecik tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere yüzlerce, binlerce hekim gösterilerin başladığı günden itibaren parklarda, sokaklarda, alanlarda, bize ihtiyaç duyulan her yerde göstericilerin yanında olduk.

Biber gazlarıyla boğulan, kimyasal maddelerle vücutları yakılan,
gaz kapsülleri ve plastik mermilerle vurulan bütün yurttaşlarımızın yardımına koştuk. Acılarını azaltmaya, yaralarını tedavi etmeye çalıştık.

Bu nedenle de siyasi iktidarın hedefi olduk.
Bütün suçu sağlık hizmeti vermekten ibaret olan hekimler darp edildi, gözaltına alındı; yaralıları tedavi ettiğimiz revirlere, hastanelere gaz bombalarıyla saldırıldı.
O korkunç şiddet gecelerinde yaralıların ilk müdahalelerini yaptığımız
Dolmabahçe Camisi’nde içki içildiği yalanı üretildi, bizzat Başbakan tarafından tekrarlanıp duruyor. Başbakan, tüm bu sürecin sorumlusu olarak gösterdiği biz hekimleri şöyle suçladı:

“ Sizin insan sevginiz nerede, insanlarla ilgilenme aşkınız nerede?
Bunlarda insan diye bir dert yok. Bunlarda insana yönelik bir sevgi, bir aşk yok.
Bunların her şeyi menfaate dayalı!”

(Sizin ve iktidarınızın insan sevgisini, insana yönelik aşkını Uludere’den Taksim’e
bu topraklarda yaşayanlar yakından biliyor Sayın Başbakan; gaz bombası attığınız hastanelerin koridorları, bahçeleri, yatan hastalar, aciller biliyor; polis saldırısında yediği darbelerle vücutları moraran, kemikleri kırılan, gözlerini kaybeden, dalağı alınan insanlarımız biliyor.)

Bunlar yetmezmiş gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından, gösteriler sırasında oluşturduğumuz “gönüllü revirler” hakkında soruşturma başlatıldı. Bu revirlerde görev alan meslektaşlarımızın ve hastalarımızın isimlerini bildirmemiz isteniyor. Hangi yetkiyle hekimlik yaptığımızı açıklamamız isteniyor. İnsanlara sağlık hizmeti verdiğimiz için savunmamız isteniyor.

(Üstüne bir de, Gezi Parkı Direnişindeki hekim tutumunun intikamını alırcasına hazırladıkları Torba Yasa Taslağı’yla; Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, hasta mahremiyetini ihlal etmemiz, hastalarımızın tüm sağlık verilerini Sağlık Bakanlığı’na vermemiz isteniyor; siyasi otoritenin kontrolündeki Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından ömür boyu meslekten men edilmekle tehdit ediliyoruz.)

Cevap veriyoruz                       :

Biz bu işi burada, tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’in,
Bergamalı Galenos’un
yaşadığı bu topraklarda binlerce yıldır hep yaptık.

Ağrısını, acısını, ızdırabını dindirdiğimiz, sağlığına kavuşturduğumuz insanlarımızdan, hayata döndürdüğümüz hastalarımızın sunduğu şükran duygularından, ameliyat ettiğimiz yaşlı amcaların, teyzelerin gözlerindeki yaşama sevincinden, kızamığını, zatürresini, havalesini tedavi ettiğimiz çocukların yanağımıza kondurduğu öpücüklerden, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın zor günlerimizdeki evrensel dayanışmasından aldığımız güçle yaptık. İnsan yaşamına adanmış mesleğimizden aldığımız yetkiyle yaptık. Sevgisiz, hürmetsiz, değerbilmez yöneticilere;

“Doktorları ağaca bağlayın, kaçmasınlar.” diyen diktatörlere, “Doktor efendi dönemi bitti.” diyen taklitçilerine rağmen yaptık.

Korkusuzca yapmaya da devam edeceğiz.

Biz bu topraklarda binlerce yıldır nice yöneticiler, nice krallar, nice sultanlar, nice padişahlar gördük. (Özentilerini de çok gördük.)
Onlar hep geçip gitti, biz hep burada kaldık.

Bunlar da geçip gidecek…

Biz devam edeceğiz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Anayasa Mahkemesi 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin İptalini Görüşüyor

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası, İVEDİ bir çağrıda bulunuyor..

Son derece yaratıcı bir girişim..

Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 günü 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin iptali istemini görüşecek.

Sürecin mağdurlarının somut örnekleri Mahkemenin bilgisine sunmayı amaçlıyor.

Görülmekte olan bir davaya müdahale, tavsiye, telkin vb. bir hukuk ihlali yok..
Yalnızca somut örnekleri sunmak.. Mahkeme de kamu vicdanını dikkate alsın diye..

Gereğini yapalım..

Biz bir ileti göndereceğiz..

Sevgi ve saygı ile.
11.2.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

 ==============================

ATO_logosu


Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

TBMM’den kaçırılarak 2 Kasım 2011’de gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getirdi.
Pek çok meslektaşımız geçtiğimiz bir yıldan fazla sürede

* görev yerlerinin değişmesinden ünvanlarının kaybına,
* nöbet uygulamalarından ek ödemelerdeki azalmalara,
* bazı üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinden
* müfredat belirleme dahil pek çok akademik konunun Sağlık Bakanlığı’nın denetimine geçmesine…

kadar sayısız mağduriyetler yaşadı. ,

* Sağlık Meslekleri Kurulu adında çoğunluğu Bakanlık ve siyasi otoritenin kontrolünde bir heyet eğitim düzeyimizi belirlemeden

* ömür boyu meslekten mene varan cezalar verme yetkisiyle donatıldı.
* İthal hekimlik uygulaması başladı.
* Yurttaşların aldığı sağlık hizmetinde bir düzelme olmadığı gibi
yaşanan keşmekeş yüzünden önemli mağduriyetler yaşandı.

Hekimler olarak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin değinebildiğimiz- değinemediğimiz hükümleri nedeniyle yaşadığımız mağduriyetleri, gözlediğimiz-yaşadığımız yurttaşların aldığı sağlık hizmetindeki olumsuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne bildiriyoruz. Meslektaşlarımızın, ekte ana çerçevesi bulunan
dilekçe örneğini yaşadıklarını ve gözlemlerini içerecek biçimde doldurarak
Anayasa Mahkemesi’ne 13 Şubat 2013 Çarşamba gününe kadar mail ve/veya faks yoluyla iletmelerini bekliyoruz.

Anayasa Mahkemesi e-ileti adresi: bilgi@anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi faks numarası: 0312 4637400

Gerekli desteği vereceğiniz inancıyla şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 11.2.2013

ANKARA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

=========================================

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                         ANKARA

DOSYA ESAS NO                    E.2011/150

BAŞVURUDA BULUNAN           :

BAŞVURU KONUSU                            663  Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile birlikte sağlık hizmeti ve çalışma ortamında yarattığı sonuçlar hakkında bilgi sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                        :          

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin uygulanması ile birlikte  sağlık hizmeti sunan hemşireler / hekimler / diş hekimleri /… üzerinde ve sağlık hizmetlerinde aşağıdaki sonuçlar gözlenmektedir;

……………..

……………….

……………………

Konu ile ilgili somut olgular üzerinden 663 sayılı KHK’nin yarattığı olumsuzlukları Heyetinizin bilgisine aktarabilmeyi amaçladım. Bilgilerinize saygıyla sunarım.