Etiket arşivi: SABİM

Ankara Tabip Odası : Şiddete uğramayan hekim yok gibi!..

Şiddete uğramayan hekim yok gibi!..

Tarih : 09 Ekim 2012

Hekimlere göre, şiddetin çözümü için hekim örgütüyle Bakanlık birlikte çalışmalı. Bakanlık ise ihbar hattına ulaşan şiddet vaka sayılarını dahi hekim örgütünden gizliyor. ATO’nun şiddet anketi;

* Hekimlerin %91’inin sözlü, %27’sinin fiziksel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

Ankara Tabip Odası, Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan’da öldürülmesinin ardından her ay yaptığı gibi 17 Eylül’de de bir basın toplantısı düzenleyerek, yetkililer tarafından çözüme yönelik adımlar atılana kadar hekime yönelik şiddetin takipçi olacağına dikkat çekti. ATO’da gerçekleştirilen basın toplantısında ayrıca, Ankara Tabip Odası tarafından Mayıs-Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’da 784 hekimle gerçekleştirilen “Hekime Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Nedenleri Anketi” sonuçlarının bir kısmı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Şiddete ilişkin rakamlar meslek örgütünden saklanıyor

ATO Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Özden Şener, Dr. Sarp Saraç ve Dr. Haluk Alagöl’ün katıldığı basın toplantısında, Dr. Ersin Arslan öldürülene kadar sağlıkta şiddetin varlığını inkar eden Sağlık Bakanı ve yetkililerin son dönemde kendilerine ulaşan vaka ihbar sayılarını dahi hekim örgütünden gizleme yoluna gittikleri ifade edildi. Açıklamayı okuyan Dr. Özden Şener, geçtiğimiz ay Bakanlığın kendi ihbar hattına tam 1067 başvuru olduğunu vurgulayarak, bu ay sayının açıklanmasına yasak konulduğuna işaret etti ve “Bu rakamları meslek örgütünden esirgemek acaba şiddeti önlemek üzere aldığınız tedbirlerden biri midir?” diye sordu.

Toplantıda ayrıca devlet hastanelerinde bulunan kameralarca çekilmiş hekime yönelik saldırı görüntülerinin nasıl olup da sosyal medyada reyting malzemesi gibi kullanılabildiğine de dikkat çekildi.

“Kamerayla, dedektörle, kendini koruyamayan güvenlik görevlisiyle bu iş çözülmez. Doktorun evine de mi kamera yerleştireceksiniz? Kapısına dedektör, olmadı güvenlik görevlisi mi koyacaksınız?” denilen basın
toplantısında ayrıca, Siirt’te evi basılıp saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

SABİM’in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünüyorum; %94

– Katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamaların sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünüyorum; %80

– Meclis Araştırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı “Sağlıkta Şiddet Yönetmeliğinin” şiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını düşünüyorum; %26

– Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında şiddet sorununun çözülebileceğini düşünüyorum; %29

– Sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum; %97

Sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum; %99

SAĞLIK BAKANI’NDAN 7 İVEDİ İSTEM / 7 Urgent Demands from Health Minister

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012’den bu yana sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmadı.. Temel çözüm sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve ntelikli verilerek bütçeden gidererlerin karşılanmasıdır. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM masalı dış daaytamadır ve son verilmelidir..

SAĞLIK BAKANI’NDAN 7 ACİL İSTEM

http://ato.org.tr/#/duyurular/detay/163/

1. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması.
Komisyon kuruldu. Çalışmalarını takip ediyoruz.

2. TCK’ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması.
Bekliyoruz.

3. Başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi başında bu tür saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi.
Bekliyoruz.

4. SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle işlevlerinin gözden geçirilinceye kadar durdurulduğunun açıklanması.
14 Mayıs’ta yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi’yle SABİM’e gelen şikayetlerin
filtre edileceği bi
5. Tüm sağlık kuruluşlarının (kamu, özel vb.) çalışanların sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç
iki ay içinde uygulamaya geçirilmesi.
14 Mayıs’ta yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi’yle SABİM’e gelen şikayetlerin filtre edileceği bildirildi. Takip ediyoruz.

6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düşündüğümüz, değersizleştiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi.
Bekliyoruz.

7. Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düşündüğümüz, izlenen
sağlık politikasının sağlık alanındaki şiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının
Sağlık Bakanı başkanlığında en kısa sürede gerçekleştirilmesi.

Bekliyoruz.