SAĞLIK HUKUKU / Turkish Health LAW

logo_AUTF

 

 

Değerli AÜTF Dönem 5 Öğrencilerimiz, Asistanlarımız;
Site okurlarımız,

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Dönem V’te 2 saat süreli staj dersi olarak sunduğumuz TEMEL SAĞLIK HUKUKU MEVZUATI konulu dersin güncellenmiş yansılarını pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız..

Son olarak 25.08.2017’de 694 s. OHAL KHK’si değişiklikleri ve 1 ve 703 sayılı CBK ile yapılan değişiklikler yansıtılmıştır… Örn. artık Yüksek Sağlık Şuramız yok.. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı da.. Bakan yardımcıları var.. Bütün örgüt yapıları 9 Temmuz 2018 sonrası adeta “reset” lendi TEK ADAM tarafından..

Saglik_Hukuku (08 Şubat 2020)

Bilindiği üzere sunular sizlere kaynak sağlamak için geniş tutulmakta,
derste özetlenerek işlenmektedir. Bu konu 205 yansı içermektedir (4,2 MB).
Sınav kapsamında ilk 95 yansıdan sorumlusunuz. Sonrakiler ek bilgi içindir.

Konuya ilişkin olgu çalışmasını da yapmanız gerekmektedir..
Verilen 4 olgu örneğinin kazanılan bilgilerle çözümlenebilmesi gereklidir.
Bu amaçla “657 Sayılı Yasada İzinler” başlıklı dosyadan da yararlanılmalıdır.

657’de izinler

SAGLIK_HUKUKU_SEMINERI_TBB_19.9.2015

Sevgi ve saygı ile. 08 Şubat 2020

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
AÜTF Halk Sağlığı AbD Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı, Mülkiyeli 
www.ahmetsaltik.net      profsaltik@gmail.com

2014 yılının ilk Sağlık Mevzuatı dersi 8.9.14 günü sabah 08:30 – 10:20 arasında işlenmişti.
Bu ders ve ardından “Gıda Güvenliği ve Sanitasyonu” dersimiz için 
yıllık iznimiz içinde Datça’dan Ankara’ya günübirlik gelmiş ve sevgili öğrencilerimize görevimizi yapmıştık..

Onun dizinin dibinde kim var?

Dostlar,

Sevgili arkadaşımız Sayın Bülent ESİNOĞLU‘nun altından kalkılması son derece güç sorular ve çarpıcı saptamalar içeren yazısını paylaşmak istiyoruz.

T.C. Başbakanı R.T. Erdoğan‘ın bu göreve gelmeden önce çekilmiş,
bu yazının konusu kişi ile çekilmiş fotoğrafını da biz ekleyelim ..

Tayyip ve Taliban

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkürler Sn. Esinoğlu..

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 11.10.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

========================================

Onun dizinin dibinde kim var?

Bulent_Esinoglu_portresi

Bülent ESİNOĞLU

 

Haberimiz Resmi Gazete‘den.

Yani açık istihbarat, yani yorum yapmıyoruz.

12.9.2013 tarihli Remi Gazete’de, hem de Erdoğan’ın imzasıyla…

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun‘un
5. maddesi Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir.

Kimler terörist, kimlerin finansmanı önlenecek diye baktığınızda, 42. sayfada
Gulbettin Hekmetyar’ın ismi ile karşılaşıyorsunuz.

  • Kim bu Hekmetyar?
  • Hekmetyar’ın dizinin dibinde fotoğraf çektiren Erdoğan’ın dostu.

ABD’nin ve dolayısı ile İnterpol’ün terörist diye belirlediği kişi.

Hekmetyar’ın eğer varsa, terörist olduğu için Türkiye’deki mal varlığına el konulacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi, eğer mal varlığı var idiyse bile, kendisine yardım ve yataklık edenler tarafından yurt dışına çoktan çıkarılmıştır.

Burada önemli olan mal varlığına el konulup konulmaması değildir.

Uluslararası camiada, terörist olarak belirlenmiş olan birisinin,
bir zamanlar Erdoğan’ın yanında olmasıdır.

Basındaki fotoğraflar bunu gösteriyor.

Erdoğan’ın kaderine bakın ki, bir zamanlar kader birliği yaptığı Hekmetyar’ı,
şimdi kendi imzaladığı terörist listesine koyuyor.

Bir ülkenin Başbakanının, üstelik kendi imzası ile terörist olarak ilan ettiği birisi ile
birlikte fotoğrafının bir manası yok mudur?

Türkiye bir hukuk devletiyse veya Türkiye’de hukuk varsa,
Erdoğan Başbakanlık yapabilir mi?

Diyelim ki, Hekmetyar, Erdoğan’ın ölçülerine göre terörist değil.

Ama ABD ve İnterpol, Hekmetyar’ı terörist ilan etmiş.

Bu durumda daha büyük bir felaket ortaya çıkıyor.

  • Amerika’nın talimatları, Erdoğan’ın en yakın dostunu harcamasına sebep oluyor.

Bu durumda ister istemez, insanın aklına, Gülen Cemaati‘nin bu listelere
ne zaman gireceğidir.

Burada cereyan eden ahlakın tartışılması başka bir yazının konusudur.

Ancak ülkemizde medya namuslu olsa, hukuk işlese, savcılar çalışsa, bu konuda
dava açmaları gerekmez mi?

“Hukuk siyasetin piçidir..” derlerdi…

Gerçi şimdilerde ondan da öteye geçti.

  • Bir ülke bu kadar zilleti nasıl kaldırabilir?

Yaşadığımız süreç; bunların daha beterinin gelişeceği yönündedir.

Suçları artıyor.

Suç işleme özgürlüğü, kuvvet sizin elinizde olduğu müddetçe olur.

Güç gitti mi?

Yandı külüm keten helvası…

11.10.2013, bulentesinoglu@gmail.com