Etiket arşivi: radikal İslamcı

İktidar ve muhalefet

Yavuz Alogan yazdı…

İktidar ve muhalefet

Şu sıralarda Saray’a muhalefet etmek çok kolay. Saray suretine bürünmüş siyasî iktidarın tabanı kayıyor, içi fokurduyor. Krizleri yönetemediği, vaziyete hâkim olamadığı, ipin ucunu kaçırdığı çıplak gözle görülüyor.

Nitekim muhalefet partilerinin sözcüleri televizyon ekranlarından ellerini kollarını sallayarak, başarılı hitabet örneği sergileyerek coşkuyla Saray yönetimini eleştiriyorlar. Ekonomi kötüymüş, halk geçinemiyormuş, esnaf kan ağlıyormuş vs… Fakat Saray’ı erken seçime zorlamıyorlar. Seçim yasalarıyla, Siyasî Partiler Kanunu’yla oynamasını önlemiyorlar, hatta eleştirmiyorlar. Burada kilit sözcük “zorlamak”tır.

Zorlamak, konuşmaktan, açıklamaktan farklı bir mücadele yöntemini gerektirir. Siyasî partilerin, başta laiklik olmak üzere Devrim Kanunları’na bağlı kitleleri milyonlarca kişinin katıldığı mitinglerle, yürüyüşlerle harekete geçirmek, alternatif bir program üzerinden muhalefet yapmak gibi bir niyetleri yok. Sorunun rejimin yapısıyla, Devlet’in esas teşkilatıyla ilgili olduğunu görmezden geliyorlar. Parlamentoyu nasıl güçlendireceklerini, yargıyı nasıl bağımsızlaştıracaklarını, kuvvetler ayrımını nasıl sağlayacaklarını da söylemiyorlar. Örgütlü militan kadroları yok. Seçim güvenliğini denetleyebilecekleri bile şüpheli. Konuşuyorlar, yakınıyorlar ve bekliyorlar.

Toplumu zehirleyen tarikatları ve cemaatleri hâlâ “sivil toplum örgütleri” olarak görüyorlar mı, belli değil. Fakat AKP’nin homurdanan tabanını etkilemek için dinî bir söylem tutturmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ana muhalefet partisinin başkanı her lafa “Allah’ın izniyle iktidara geldiğimiz zaman…” diye başlıyor. Şahsen ben Allah’ın Sayın Saray’ı tercih edeceğini düşünüyorum.

Tarikat ve cemaatlerin özümseyemediği en yoksul dindar kesimin hızla cihatçı örgütlere yöneleceğini anlamak için üstün zekâlı olmaya gerek yok. AKP yirmi sene boyunca bu yönelimin zeminini hazırladı. Orta vadede AKP’nin kravatlı kadrolarını mumla aratacak cihatçı eylemlere ve kalkışmalara hazır olmak gerekir. Şeriat düzenine ılımlı geçişin başarısızlığa uğraması, ideolojik hegemonya kurmaya çalışan karşıdevrimci partinin yolsuzluk ve rezaletlerle yıpranması, aynı çizgide fakat daha radikal hareketlerin yolunu açacaktır. Bu işler böyledir.

Muhalefet partileri Saray iktidarının bir seçim daha kazanmasını sağlayacak şekilde mevcut seçim yasalarını değiştirmesini, laikliği ebediyen kaldıran “demokratik-tik” bir anayasa kampanyasıyla yeni bir hamle yapmasını, yeni bir “çözüm süreci” başlatmasını mı bekliyorlar?

Beklemiyorlarsa, Saray’a bu yönde zaman kazandıran bir aymazlık içinde neden debeleniyorlar?

Saray, kazandığı zamanı değerlendirerek rejimi daha da derin bir değişime uğratmak, ülkeyi dönüşü olmayan yolda daha ileriye götürmek için Diyanet’e Devlet protokolünde öncelik vermek, Yargıtay Başkanı’na cüppeyle dua ettirmek, en gerici tarikatların vakıflarına vergi muafiyeti sağlayarak bütün cemaatlerin cüretini artırmak gibi hamleler yapıyor. Böylece Ortadoğu ve Asya’da Batı’nın Müslüman halklar üzerindeki operasyonlarına aracı olma rolünü güçlendiriyor.

  • İzmir’de cüppeli adamlar meyhanelerde içenlere ve sokakta el ele tutuşan çiftlere “tebliğ”de bulunuyorlar.

Bizim gençliğimizde bu türden “tebliğ”de bulunanlara haddini bildirirler, çevredeki halkı toplayıp “Türkiye laiktir, laik kalacak!” diye slogan attırırlar, topluca İzmir Marşı’nı söyleyip olaysız dağılırlardı. Fakat günümüzde bu türden baskılara karşı çıkmak şöyle dursun, bunları dile getirmeye cesaret eden bir muhalefet partisi bile yok.  Halkın sessizliği insanların tebliği tebellüğ ettikleri (alıp kabul ettikleri) anlamına gelmiyor, öndersiz oldukları, kendi kaderlerine kayıtsız kaldıkları, başta muhalefet partileri olmak üzere kimseye güvenmedikleri anlamına geliyor. Kentli orta sınıf siyasetten soğuyup, partilerden umudu kestikçe, radikal İslamcı unsurlar AKP’nin önüne geçip toplumu şekillendirmeye çalışacaklardır. Ayrıca “Tebliğciler”in mesela Yozgatlıya değil de İzmirliye musallat olması kimseye bir şey anlatmıyor mu?

Saray’ın “Pentagon” binası askerlerin çok hoşuna gitti. Emekli bir general binanın teknolojik imkânlarını, hava savunma kabiliyetini övdü. 1930’da hizmete açılan, mimarisinde Erkân-ı Harbiye sözcüklerinin baş harfleri esas alınan tarihî Genel Kurmay Başkanlığı binasının muhafazasını rica etti. Binayı tıpkı Ankara Garı’ndaki Mustafa Kemal Evi ve Başkumandanlık Karargâh Binası gibi muhafaza (!) edeceklerinden, onu vakıf üniversitelerine devredeceklerinden, otel rezidans ya da AVM olarak kullanacaklarından emin olabilirsiniz.

Ayrıca mevcut sorun bina ve teknolojiyle değil, bunları kimin nasıl kullanacağıyla, iktidar partisinin değil Devlet’in ve milletin ordusu olmakla, askeriyenin emir-komuta birliğiyle, hiyerarşisiyle ve İç Hizmet Kanunuyla ilgilidir.

  • Laik ülkede Genel Kurmay Başkanı türbanlı teğmene diploma vermiştir.

Böyle şeyler askerlerin dillerinden düşürmedikleri “birlik beraberlik” ilkesini bozmuyor mu? Bu yol bir kez açıldığında, sarıklı bir amiral, sakallı bir yüzbaşı, deist bir üsteğmen vs. neden olmasın? Demokrasi ve insan hakları oluyor bu, öyle mi?

17-25 Aralık rezaletini (“Babacığım, bir kısmını istifleyip gönderdik, kalan paraları kürekle kamyonete yüklüyoruz” gibisine…) şu dönemde muhalefetin değil de AKP içindeki muhalif unsurların gündeme taşıması çok anlamlıdır. AKP’nin kurucu vekili, “partinin %90’ı itirafçı olacak,” dedi. AKP yolsuzluk irtikap rüşvet ve rezaletin ağırlığı altında çatırdarken, ana muhalefet partisinin başkanı gündemi değiştirdi.

Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “İskilipli Atıf Hoca’ya nasıl iadeyi itibar verilmiş ise tabii ki Çerkez Ethem’e de iadeyi itibar verilmeli, daha ötesi mezarı da Türkiye’ye getirilmeli, bunlar bizim değerlerimiz.”

  • İskilipli Atıf bizim değerimiz, öyle mi Kılıçdaroğlu?

Bu sözlerden CHP yönetiminin ve bu sözlere sessiz kalan diğer muhalif parti yönetimlerinin “bizim değerlerimiz”e yabancı olduklarını anlıyoruz. Bir gözüyle yabancı ülke elçiliklerini, öteki gözüyle etnik ve dinî örgütleri gören muhalefet, tarihe, topluma ve geleceğe şaşı bakmaktadır.

Türkiye işgal edilmiş, siyasî partileri “dizayn” edilmiş bir ülkedir. Yurtsever siyasî parti üyelerinin parti yönetimlerine itaat etme mecburiyeti sona ermiştir.

Laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin yeniden kurulması, Kurucu Meclis biçiminde bir heyet-i temsiliye’nin oluşması, bu heyetin Türkiye’yi yeniden tarif etmesi (kimliğini tanımlaması!) ve Kuruluş ilkelerine uygun bir Anayasa yapması gerekir.

İDLİB KONUSUNDA BİRKAÇ UYARI

İDLİB KONUSUNDA BİRKAÇ UYARI

Prof. Dr. Selçuk Duman

PROF. DR. SELÇUK DUMAN
Giresun UniversityUluslararası IlişkilerFaculty Member

1- Türkiye Astana sürecinde maalesef yerine getiremeyeceği radikal unsurların silahsızlandırılması sorumluluğunu üslendi.

Bu görevi Türkiye yerine getiremez çünkü radikal islamcı guruplar için geçmişten günümüze Türk Müslümanlığı tehdittir ve küresel istihbarat örgütleri ile birlikte iş yaparlar. Bu nedenle Türkiye bu yapıları kontrol edemeyeceği gibi, Türkiye için de bu yapılar tehdittir.

2- Türkiye’nin İdlib’e yönelik bir operasyona kalkışması durumunda tereddütsüz Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelecektir.

Çünkü Rusya ulusal stratejik hedefleri bunu gerektirmektedir. 300 yıldır bu böyledir ve Lazkiye ve Tartus’ta elde ettiği imkanları sizin için terk etmeyecektir.

Türkiye ile savaşmak gerekirse onu da yapacaktır. Bakın bu konuda AB ve ABD’yi bile karşısına alma riskini göze alabildi.

3- Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile bir savaşa girmesi durumunda NATO’nun 5. Maddesi devreye girmez.

Çünkü NATO savunma amaçlı bir teşkilattır ve Türkiye saldırıda bulunan olacaktır.

4- Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki sünni guruplara siyasal organizasyon projesinden acil vaz geçmesi lazım.

Çünkü Arap dünyasında sünni demek; siyasallaşmış islam ve demokrasi karşıtı demektir.

Bunun Türkiye için risk olduğu gibi küresel güçler içinde kabul edilemez olduğu ortadadır.

Son söz : Türkiye, Rusya ve Suriye yönetimi ile M4 ve M5 karayolunun batı ve güneyinin Türkiye’nin denetiminnde sivillerin yerleştirilmesi için anlaşmalıdır ve Türkiye’nin gözlem noktaları bu hattın gerisine çekilmelidir.

Diktatörler de ölür

Diktatörler de ölür

Ülkesini 23 yıl yöneten ancak halkın sokağa dökülmesiyle 23 günde devrilen Tunus’un diktatörü Bin Ali 2011’de kaçtığı Suudi Arabistan’da perşembe günü öldü. Tam yerinde. Vahabi mezhebine göre mezar taşı bile olmayacak. Ekim 2011’de yapılan ilk Kurucu Meclis seçimlerinde İslamcı Nahda 217 sandalyenin 89’unu kazanarak 1. parti olmuştu. Kendi aralarında anlaşamayan 10 sol ve liberal parti adaylarıyla 16 bağımsız geri kalan sandalyeleri paylaşmıştı.

NAHDA’nın iki liberal ve cumhuriyetçi partiyle kurduğu koalisyon radikal İslamcı kişi ve akımların güçlenmesine yol açmış ve en az 15 bin Tunuslu kadın-erkek IŞİD ve NUSRA saflarında savaşmak üzere Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmişti.

Ülke giderek karanlığa sürükleniyordu. Halkın direnmesiyle NAHDA hükümeti dağıldı ve 2014’te yapılan seçimleri bu kez laik Çağrı Tunus partisi kazandı ve lideri Sibsi cumhurbaşkanı oldu.

Sibsi 25 Temmuz’da ölünce geçen hafta seçim yapıldı ancak ortaya herkesi şaşırtan bir sonuç çıktı. 26 adayın yarıştığı seçimlerde İslamcı NAHDA başta olmak üzere bildik tüm siyasal parti ve oluşumların adayları yerine bağımsız 2 aday en çok oyu alarak 2. tura kaldı.

Bu 2 adaydan 1. olanı Kays Said bir hukukçu, dürüst, yolsuzluklarla mücadele sözü verdi, mirasta kadınlarla erkeklerin eşit olmasından yana olduğunu savundu, devlette israfa son vereceğini ve gençlerden yana olacağını söyledi.

Partisi ve örgütü olmadığı için kampanyayı tek başına yürütmüştü.

İkinci olan Nebil Kuravi bir iş adamı, medya patronu ama rüşvet ve vergi kaçırmaktan dolayı içerde. Berlusconi’ye benzetilen Kuravi devrik lider Bin Ali’nin eski dostu.

İkinci turda seçimi kim kazanır belli olmaz ama demokrasi heyecanı giderek azalıyor. Daha önceleri %50 dolayında olan seçime katılım oranı geçen hafta %45’e geriledi.

Libya’da ise bir değişiklik yok.

2011’de 42 yıllık Kaddafi iktidarı devrildi ama ülkede iç savaş bitmedi. Bir yanda Türkiye ve Katar’ın desteklediği İslamcı gruplar, karşı tarafın arkasında Mısır, BAE ve S. Arabistan var.

Hepsi de Sünni. Kimin ne istediği belli değil ama demokrasi hiçbirinde yok.
Petrol ve doğal gaz zengini ülke ve insanları şimdi perişan durumda.

Mısır çok ilginç.

3 Temmuz 2013’te Müslüman Kardeş Mursi‘yi deviren Savunma Bakanı Sisi şimdi bir gençle başı belada. Belki de Kavalalı’yı çağırıştırır diye Mehmet Ali adını kullanan eski yandaş, sinemacı ve müteahhit genç, şimdi sosyal medyanın fenomeni.

Videoları izlenme ve paylaşılma rekorları kıran Muhammed Ali ‘Yeter artık Sisi‘ ya da ‘Hadi git artık‘ gibi farklı sloganlarla izleyicilerine ulaşarak Sisi’yi yolsuzluk ve halkın sefalet içinde olduğu sırada kendine yeni saraylar inşa etmekle suçluyor ve halkı sokaklara çağırıyor. Bu çağrıya kulak veren yüzlerce insan Kahire ve öbür kentlerde sokağa çıktı.

Sisi’nin diktatörlük iktidarını kurmak için çocuklarını, yakınlarını ve arkadaşlarını önemli görevlere atadığını söyleyen Muhammed Ali’yi susturmak için Sisi şimdilik kendi yandaşı gazeteci ve sanatçıları televizyonlara çıkartarak onlardan medet umuyor.

Muhammed Ali’yi susturmak için çareyi sosyal medya patronlarına başvurmakta bulan Sisi, İspanya’ya kaçtığı söylenen Muhammed Ali’nin Twitter, Facebook ve YouTube gibi hesaplarını kapattırdı ama adamın tek başına Sisi’yi sarstığı ve sarsacağı kesin. O kadar ki geçen hafta Sisi canlı yayınlanan bir gençlik etkinliğinde Muhammed Ali’nin suçlamalarına yanıt vermek zorunda kaldı.

Sisi; sarayları kendisi için yapmadığını, çalıp çırpmadığını ve Allan’tan korkan dindar bir insan olduğunu söyledi ama diktatörlükle ilgili bir şey söylemedi.

Oysa Trump onun için ‘En çok sevdiğim diktatörüm‘ demişti.
Demek ki, Trump’ın sevdiği başka diktatörler de varmış.

Ben olsam kıskanırım. Yanlış anlamayın ‘ben’ ben değil adaşım Hüsnü Mübarek‘ten söz ediyorum. O da başka diktatörler gibi er ya da geç ölecek.
Geriye beddualar kalır. Hesabı da öbür dünyada sorulur.