Etiket arşivi: Quebec eyaleti

Türkiye’nin Bölünmez Bütünlüğü


Dostlar
,

Sayın Prof. Dr. Anıl Çeçen‘in

portresi

 

 

 

 

“Türkiye’nin Bölünmez Bütünlüğü” başlıklı 8 sayfalık kapsamlı makalesi bize ulaştı.

Uzunluğu nedeniyle pdf olarak veriyoruz.

Yazı şöyle başlıyor :

“..Genel kamu hukukunun önde gelen konularından birisi olarak devlet olgusu hukuk fakültelerinde öğrencilere anlatılırken, önce tanımı yapılır ve daha sonra da unsurları üzerinde durulur. Bir devleti oluşturan üç ana öge bulunmaktadır.

–     Bunlardan birincisi ülke,

–        ikincisi millet,

–        üçüncüsü de insanların örgütlenmesinden meydana gelen
tüzel kişilik organizasyonudur…”

Devamla :

“.. Benzeri bir durum dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Kanada’da ortaya çıkmış ve bu Britanya İmparatorluğu içinde halen koloni olarak yer alan bu büyük devletin içinde Korsika benzeri bir sorun olarak Quebec eyaletinde Fransız milliyetçiliğinin kışkırtmaları sonucunda bağımsızlık istemi öne çıkmıştır. Bir anlamda on milyonluk Fransız asıllı nüfusu ile Amerika kıtasında ikinci bir Fransa olarak bağımsızlık kazanmak isteyen Quebec eyaleti bağımsızlık mücadelesi verirken, Kanada devleti ile karşı karşıya gelmiştir. Büyük Britanya İmparatorluğu içinde yer alan bu Commonwealth ülkesinde Fransız asıllı bir nüfusun, Anglosakson egemenliğine karşı başkaldırışının açık bir örneği olarak gündeme gelen Quebec eyaletinin bağımsızlığı konusunda, Kanada yüksek mahkemesi gene Fransız yüksek mahkemesi doğrultusunda hareket ederek, Kanada devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü dikkate alarak karar vermiştir. ..”

Ve şöyle bağlanıyor     :

“..Küreselleşme ya da bölgeselleşme adına, Türklerin Misakı milli sınırları içindeki anayurtlarını kurtararak elde ettikleri bağımsızlık statüsü içinde, üniter, ulusal ve merkezi devletlerini geleceğe taşıyacak olan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine yargı organları gibi bütün kamu kurumlarının ve Türk vatandaşlarının da saygı göstermeleri ülke ve toplum güvenliği açısından zorunlu görünmektedir.

Türk yüksek yargısı kadar, devlet organları ve toplum kesimleri ile bütün
Türk vatandaşları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına saygılı davranırlarsa o zaman yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarda emperyalizme hizmet eden çifte standartlı tutum ve kararlardan uzaklaşmak durumunda olacaklar ve böylece Türkiye’nin Batı dünyası ile olan ilişkileri gene eskisi gibi normal bir düzeyde sürdürülebilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi sayesinde güçlenecek Türk devleti, önümüzdeki dönemde merkezi alanda barış ve güvenliğin güvencesi olarak yoluna devam edebilme şansını yakalayabilecektir..”

Makalenin tümünü okumak için lütfen tıklar mısınız ?

Turkiye’nin_Bolunmez_Butunlugu

2._Sevr_de yirtilacak_Turk_ Yolu_Aralik_2006_ kapak

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgi ve saygı ile.
30.5.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net