Etiket arşivi: public health

TELE1 TV Programımız : Erdoğan’ın Sağlık Durumu

Dostlar,

23 Temmuz 2021 Cuma günü akşam 21:00’de TELE1‘de olacağız.. / OLDUK..

Kanalın Genel yayın Yönetmeni Sn. Dr. Merdan Yanardağ‘ın BEŞİNCİ BOYUT programına katılacağız.. / KATILDIK.. 

Konumuz, AKP Gn. Bşk. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu..

Düşüncelerimizi kapsamlı olarak sunduk. Youtube erişkesi (linki) bize ulaştığında burada paylaşacağız.. Konuşmamızın 10 dakikalık bir bölümü : https://youtu.be/IXoaAM4oftY

***
İsviçreli Doktor Hakkı Açıkalın: Erdoğan epilepsi hastasıdır :
…….

‘ERDOĞAN EPİLEPSİ OLMASINA GÜVENİYOR’

“Erdoğan aslında bugün birazda epilepsi olmasına güveniyor çünkü yarın ülkede bir şeyler değişirde Erdoğan’a yargılama yolu açılırsa, Erdoğan kendisini Epilepsi hastası olmasına dayandırarak savunacak” diyen Açıkalın, Epilepsi hastalığı kanıtlanmış bir kişinin yargı önünde cezalandırılmasının zor olduğunu söyledi.

İsviçreli Doktor Açıkalın: Erdoğan epilepsi hastasıdır – TurkIsh Forum (turkishnews.com)

PDF : Erdogan_epilepsi_hastasidir_Isvicreli_Doktor_Acıkalin
***
Washington Post, 11 mayıs 2021                     :
……
The White House has said more up-to-date information will be released “soon” and, when pressed, said he would do so by the end of the year.

“The President is planning to have a checkup later this year, and the results will be released to the public,” White House spokesman Andrew Bates said.

White House press secretary Jen Psaki has said Biden would “absolutely” be getting a comprehensive health report and releasing it. When asked during three briefings over the past six weeks, she has not said when Biden would schedule his appointment.
….

“I don’t have an update at this moment, but certainly when he has his next medical appointment, we will be transparent about that and provide that information to all of you,” Psaki said on Friday.

None of Biden’s immediate predecessors had released physical results by this point in their presidencies. Biden, 78, vowed as a candidate to be “totally transparent in terms of my health.”

Stuart Jay Olshansky, a professor of public health at the University of Illinois at Chicago who analyzes the longevity of presidents, said he thinks the public should want to know “how our No. 1 employee is doing.” (https://www.washingtonpost.com/politics/biden-health/2021/05/10/a880e38c-af6a-11eb-ab4c-986555a1c511_story.html)

Fransa’da durum : 6 ayda bir Elysee sarayından cumhurbaşkanın sağlık bilgileri kamuya açıklanıyor. Klinik muayene, analizler, nöroloji ve kardiyoloji konsültasyonu.
****
Ülkemizi post-modern sultan yetkileriyle TEK ADAM olarak yöneten AKP’li Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, sakıncalı dedikoduları gidermek için sağlık durumu hakkında bir tıbbi raporu kamuoyu ile paylaşmalıdır. Tam donanımlı bir kamu üniversite hastanesinden kurul raporu almalıdır. Bu rapor sürecine TTB (Türk Tabipleri Birliği) adına ve Tıpta Uzmanlık Dernekleri Birliği adına birer uzman hekim de gözlemci olarak katılmalıdır.

Böylesi bir rapor her yıl düzenli olmalı, gelenekleşmelidir Demokratik hukuk devletinde.

Erdoğan, Kurban bayramı iletisini camdan (prompter) okurken birkaç saniye uyuklamış,  zorlukla bitirebilmiştir. Çekim, Kaçak Sarayda (Külliye!) yapılmış ve resmen servis edilmiştir. Bu olay ilk değildir. Kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı ile ortak basın açıklamasında da uyuklamış muhatabınca kürsüye vurularak dinlemeye – uyanmaya zorlanmıştır.

Aşırı yorgunluk (sürmenaj) ya da tükenme sendromu da olsa Ülkemizin geleceği için kabul edilemez. Kaldı ki, ucube ve siyasal tarihte örneği – benzeri olmayan bir uyduruk CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİTEMİNDE başka ne beklenebilir??
Tek 1 kişinin olağanüstü geniş – kapsamlı – çooooooooooooooook uzun bir görev – yetki – sorumluluk listesi karşısında biyonik adam verimi sağlaması düşünülemez.

Bu ağır patolojinin kök nedeni, AKP = RTE dayatması hastalıklı yönetim biçimidir.

AKP = RTE‘nin sağlık sorunları bunlarla da bitmiyor… Birkaç yıl önce, Başbakan iken, bir kolon kanseri operasyonu geçirdi, sonuç hakkında hiçbir bilgi verilmedi kamuoyuna.

Seçim öncesi konuşmalarında yer – zaman yönelimi (oryantasyonu) bakımından ürkütücü örnekler görüldü. Örn. İsparta’da Süleyman Demirel Üniversitesini kendilerinin açtığını söyledi, oysa açılışı 1992 idi! Bir yerde daha…  Adnan Menderes havaalanı.. Onu da Erdoğan tuhaf biçimde sahiplenmiş (!?) ve “biz yaptık” diyebilmişti! Oysa gerçek değildi, kendi iktidara gelmeden yıllar önce o havalimanı hizmete girmişti (17 Kasım 1987). Oysa her 2 örnekte de o kurumlar – tesisler  AKP iktidarından önce (3 Kasım 2002) kurulmuştu.

Bir başkası, 24 Mart 2021 günü Rize’de yaşandı. Kovit-19 salgını son derece ağır seyrederken, Rize’de AKP il kongresinde kendi deyimi ile “lebalep” kalabalığı görünce, ağzı kulaklarına varana dek büyük mutlulukla güldü. Oysa o gün ülkemizde 146 “resmi” (indirimli!) Kovit-19 ölümü vardı. Benzer tutum, izleyen Ankara Arena kapalı salon parti kongresinde de yaşandı.

Bu tablolar, aşırı yorgunluk – sürmenaj – tükenme sendromunun ötesinde, bir EMPATİ EKSİKLİĞİ – YOKSUNLUĞU olarak nitelenebilir ve o ülke – halk için büyük talihsizliktir.

2006’da Başbakan iken geçirdiği krizde Ankara Güven Hastanesine zor yetiştirilmiş, zırhı aracın kapıları açılamamış, özel dirençli kurşun geçirmez camlar ancak balyozla kırılabilmişti. O gün Güven Hastanesi resmi kayıtlarında neler vardır? Başbakan Erdoğan’ı gören Nöroloji Uzmanı Dr. Sümer Güllap, bir süre sonra, 42 yaşında gripten ölmüştür!? Otopsi raporu??
***
Erdoğan’ın Kurban bayramı iletisini okurken canlı yayında uyuklaması pek çok değişik tıbbi soruna ikincil (bağlı) olabilir. Aşırı yorgunluk – uykusuzluk (sürmenaj), tükenme sendromu, düzenlen(e)meyen Diyabet, kalp ritm bozuklukları, beyin hastalıkları (örn. geçici iskemik atak – TIA), temporal epilepsi (bir sara türü). Kuşkusuz uzaktan tanı konamaz. Hekim muayenesi ve laboratuvar incelemeleri ile kanıta dayalı olarak tıbbi tanı konur, sağaltım (tedavi) yapılır.

Bunların hiçbiri ayıp değildir, doğaldır, insanidir.
Ancak CUMHUIRBAŞKANLIĞI görevini yürütmesine engel olmamalıdır. İşte bu bilimsel tıbbi kanaat raporudur yıllık olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna sunması gereken. Erdoğan Şubat 1954 doğumlu ve 67 yaşındadır. Devlet memurları emeklilik yaşı 65’tir. Noterler, 65+ yaşta gerek duyarlarsa hekim raporu isterler. Devlet Memuru olabilmek için 657 s. yasanın 48. maddesi gereği Tıbbi Kurul Raporu istenir. Kamu, çalışanlarından gerektiğinde böylesi bir raporu isteyebilir.

TBMM Başkanı, Hukuk Profesörü Sn. M. Şentop Erdoğan’dan, Ulus adına böyle bir rapor isteyebilir mi? Çağrımızdır kendisine, lütfen istesinler.. Ne var ki ucube TEK ADAM REJİMİ / ŞAHSIM DEVLETİ akıldışılığı – hukuk dışılığı bu beklentiyi boşa çıkarıyor.

Muhalefetin istemini dinler mi Erdoğan?
Kamuoyu sistemli istemde bulunabilir mi, hangi örgütlülük ve önderlikle?

Bunlara gerek yok; sorun Erdoğan için etik – moral – politik – insani… sorumluluktur. Halkın BİLME HAKKI söz konusudur İnsanb Haklarına saygılı bir demokratik hukuk devletinde (Anayasa md.2).

Erdoğan, Anayasa md. 20’ye, özel yaşamın gizliliği gerekçesine de sığınamaz, sığınmamalıdır.

İleride yargılanacak olursa, “Epileptik hasta” tanısı alıp TCK md.32’nin ardına kaçmayı da düşünmemelidir. Hukukun en genel ilkelerinden biri İYİNİYET – DÜSÜRÜSTLÜKTÜR; tersine hukuksal sonuç bağlanamaz; Erdoğan’a bu bağlamda hukuksal çıkış yoktur.

Erdoğan’ın ileri derecede “narsisistik kişilikli” olduğu su götürmez bir gerçekliktir. Bu tür kişilik toplumda ender değildir. Geçmişte Erdoğan için “narsisistik kişilik bozukluğu” diyen bir uzman hekim, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezası almıştır. Savcının iddianamesi traji-komiktir :”…. kişilik bı-ozukluğu.. demek suretiyle..” Oysa bu tıbbi antitenin uluslararası adı ve ICD-X kodu aynen budur. Burada “bozukluk” sözcüğü günlük diledeki anlamında olmayıp teknik içerikli ve İngilizce “Disorder” karşılığıdır. Erdoğan’ın ölçüsüz kibiri bu zemindedir.

Sonuç olarak, hiçbir şey ama hiçbir şey, Erdoğan’ın beklentileri…. Türkiye’nin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünden daha değerli değildir.

Erdoğan bu tıbbi raporu dürüstçe kamuoyuna sunmalıdır.
Sağlığı görevine engelse, uygarca bırakmalıdır.

Bilgi ve ilginize sunarız.

Sevgi ve saygı ile. 23 Temmuz 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik     

Cumhuriyet TV : (226) Prof. Dr. Ahmet Saltık açıkladı: Erdoğan’ın hastalığı ortaya çıktı – YouTube

https://www.krttv.com.tr/gundem/unlu-profesor-cumhurbaskani-erdogan-in-hastaligini-canli-h86171.html 

https://www.egehaber.com/cumhurbaskani-erdoganin-hastaligi-hakkinda-prof-dr-altugdan-flas-aciklama-415378/

 

Hollanda’lı gazeteci Toon Beemsterboer ile telefonla yaptığımız görüşme

Dostlar,

Hollanda’lı gazeteci Toon Beemsterboer ile telefonla yaptığımız görüşmenin (17.05.2021) ses kaydını paylaşmak istiyoruz. Söyleşi yaklaşık yarım saat ve İngilizce. Gazetecinin salgın ve Türkiye bağlamında sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Sayın Beemsterboer’un dileğini bize ileten The National muhabiri Sn. Murat Yıldız’a teşekkür ederiz. Sn. Yıldız ile de geçtiğimiz günlerde çalıştığı The National adına bir söyleşi yapmış ve sitemizde yayınlamıştık (Experts say lack of testing masks number of Covid-19 cases in Turkey – Prof. Dr. Ahmet SALTIK)

Sayın Beemsterboer görüşmemizi çalıştığı gazetede (Dutch newspaper NRC Handelsblad) haberleştirdiğinde bize ulaşacak word ve pdf dosyalarını da buraya ekleyeceğiz..
***

Turkish waiter vaccinated sooner than teacher

By our correspondent Toon Beemsterboer / Istanbul

A promotional video with which the Turkish government wants to attract foreign tourists, has led to angry reactions among the public last week. In the video, Turkey is portrayed as a safe destination for a carefree holiday. We see unmasked tourists and Turkish waiters and hotel clerks wearing yellow masks with the slogan ‘Enjoy, I’m vaccinated’.

Many Turks were offended. Some compared the masks with ear tags for vaccinated dogs and thought the video suggested that Turks are inferior to foreigners. Radio host Zeki Kayahan Coşkun responded with a sarcastic tweet: ,,Dear tourists, I have been vaccinated against internal and external parasites. You can adopt me. I don’t bite.”

The video from the Ministry of Culture and Tourism, which is part of the Safe Tourism Türkiye initiative, speaks of ,,disinfected resorts and vaccinated personnel”. The ministry promises that the millions of workers in the tourism sector will be prioritized in the corona vaccination campaign.

This approach has met with fierce criticism in Turkey, where only 13 percent of the population has received two doses of the vaccine. The vaccination campaign started expeditiously, but was delayed. According to the Minister of Health, because the second batch of the Chinese Sinovac vaccine was not delivered on time. In addition to Sinovac, Turkey alone has purchased a few million Pfizer vaccines.

Because of the lack of vaccines Turkey is facing some ethical dilemmas, says Ahmet Saltik, a professor of public health at Ankara University (AS: emeritus). ,,Because how important are tourism workers compared to teachers, for example? A lot of people are very angry about what they see as the ruling party’s unfair vaccination policy.”

Saltik also wonders whether Turkey has enough vaccines for the four million people who work in the tourism industry. ,,We don’t have the required eight million doses at the moment. The health minister said Turkey will be short of vaccines for several months (AS: two months). But President Erdogan denies this reality.”

The promotion of tourism is part of the governments efforts to kick start economic recovery. Tourism makes up 12 percent of Turkey’s economy and is a major source of foreign revenue, which the government badly needs given the structural current account deficit, which now stands at 37 billion dollars.

The government is in a hurry, because the economy is already in crisis and the resorts and hotels on the Aegean and Mediterranean coast cannot afford another disaster year. In 2020, the number of tourists decreased by 15.9 million, and the tourism sector suffered a loss of 8.3 billion euros. Total sales fell by 65 percent and 320,000 people lost their jobs.

But according to Saltik, Turkey is ,,extremely late” with preparations for the tourism season this year. ,,Greece, Spain, Italy have surpassed us and offered very low prices. The Turkish government has also failed to get the epidemic under control, like Italy, Spain and Greece.”

To save the tourism season, the government imposed a partial lockdown on April 29, which lasted until the end of Ramadan. Before the lockdown, Turkey had one of the largest outbreaks in the world. Since the country was partially shut, this has dropped rapidly, to about ten thousand new infections per day.

But experts question the official figures. ,,Since the start of the pandemic, we do not trust the government’s figures”,  said Ali Ihsan Ökten, vice president of the Turkish Medische (AS: Medical) Association (TTB). ,,Because they don’t match the data we get from the field.” This Wednesday, the TTB is publishing a report stating that the actual death toll is not 44,000 but 120,000.

,,If we compare the daily numbers of deaths and infections today with those of seventeen days ago, it looks like the lockdown has had a tremendous effect”, says Saltik. ,,I mean that ironically. Because the sharp decline cannot possibly be the result of the epidemiological measures of the ruling party.”

According to Saltik and Ökten, the lockdown only applied for roughly half of the population. The government had excluded many sectors in order to keep production, logistics, construction and tourism going. That is why the lockdown had only limited effect. The declining figures are partly due to the fact that the number of corona tests has been drastically reduced.

Ökten thinks the lockdown actually contributed to the spread of the virus from the city to the countryside. ,,Before the measures came into effect, many seasonal workers went back to family. And city dwellers moved to their summer homes on the coast. They took the corona virus with them, including the new variants, and returned after the lockdown.”

The fact that tourists were excluded from the measures caused a lot of bad blood. Foreigners strolled through the deserted streets of Istanbul, lay on empty beaches on the Turkish Riviera, and could enjoy cheap cocktails in the hotels in resorts (the lira is low), while many Turks were obliged to sit inside during Eid al-Fitr (AS: Raaman Bayramı) and risked getting a to be fined if they went swimming in the sea.

As of May 15, travelers from more than ten countries no longer need a negative PCR-test to enter Turkey. Ökten finds this irresponsible. When asked what he would recommend to Dutch people who are considering going on holiday to Turkey, he says: ,,I’m not going to tell anyone not to come here. People are intelligent enough to understand the situation.” 

Correspondent Turkey/Greece/Middle East

NRC Handelsblad is a leading quality newspaper in the Netherlands. It has a daily circulation of approximately 300.000 copies and is widely read among policy makers, business people and intellectuals. (19th may, 2021)
****
Haberi pdf olarak görüntülemek için lütfen tıklayınız : Hollanda gazetesine demeç 17.5.21

Sevgi ve saygı ile. 19 Mayıs 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik

===================================
Dear Mr. Saltik,

I am Toon Beemsterboer, the Turkey correspondent of the Dutch newspaper NRC Handelsblad. I am working on a story about the recent lockdown, it’s impact on the course of the epidemic in Turkey, the gradual opening up of the country, and the importance of tourism in this context. The recent decline in the number of corona infections is questioned by some, and I would like to get your views on this issue, since you are an expert on public health. Would you have time today, or in the coming days, to answer some questions by phone?

With kind regards,
Toon Beemsterboer

Correspondent Turkey/Greece/Middle East
TR: +90 ……………..                       NL: +316 …………….

Basic Philosophy of Medicine & Health Services

Dear Phase 1 Students, Research Assistants, Residents of Ankara University Medical School and general readers of our website 

Lecture with the theme “Basic Philosophy of Medicine & Health Services” has been conducted today, on 20th April 2021.

This presentation is consisted of 64 slides (2,7 MB) and can be downloaded by the following link :

Basic_Philosophy_of_Medicine_&_Health_Services

With the hope and expectations of being useful..

I wish all of you a very successful undergraduate medical training ..

Ahmet SALTIK, MD
Emeritus Professor of Public Health
MSc in Health Law
BSc in Political Science & Public Administration
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik 

 

Healthy Life vs. Life

Healthy Life vs. Life


Dear Phase 1 Students of Ankara University International Medical School,

Here you can find the updated lecture file named Healthy Life vs. Life” which we conducted on 25th March 2021 (due to internet connection problems to e-campus system on 8th March, 2021)

A power point presentation containing 42 slides in PDF format can be downloaded (2 MB) through following link :

As it can very easily be understood, Healthy Life should not compared with its reverse even with ordinary life from many aspects.

First of all, Healthy Life is uncompareably cheaper with the other one.

Second of all, Healthy Life is uncompareably much more humanistic with the other one.

And, A Healthy Life, in general, is not so far from handy reach in fact.

We, as physicians must encourage our patients and the entire commnunity to try for a healthy life style mainly by exhibiting them our healthy way of life, habits, behaviors etc. and carrying out a role model in the scene of life.

Please examine the slides carefully how to do..

Thanks for attention and wish all of you a prosperous lecture + a healthy life from now on.

With respect and love. 26th March 2021

Ahmet SALTIK MD, Emeritus Professor of Public Health
MSc in Health Law
BSc in Public Administration and Political Sciences
Ankara Univ. Int. Medical Faculty, Dept. of Public Health
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

Toplumsal Ruh Sağlığı / Community Mental Health


Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Site Okurlarımız,

Toplumsal Ruh Sağlığı (Community Mental Health) konulu dersimizin
power point yansılarını izlemek için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız??

Bu dosyayı son günlerde yaşanan vahşi kadın cinayetleri nedeniyle arşivden öne çıkardık.
İlk fırsatta güncelleyeceğiz..

Başta Özgecan ASLAN olmak üzere şiddet kurbanı kadınlarımıza, çocuklarımıza ve insanlarımıza armağanımız olsun..

Toplumsal_ruh_sagligi

Sevgi ve saygı ile.
25 Şubat 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

5 Haziran 2012 Dünya Çevre Gününe Armağan.. / A Gift to World Environment Day 5th June, 2012

5_Haziran_2012’ye_armagan

HASTALIKLARIN KALITSAL, BÖLGESEL ve ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ / The Hereditary, Regional and Environmental Features of Diseases

Hastalıklarin_kalitsal_bolgesel_ve_cevresel_ozellikleri.

Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın Tüm Bilimsel Yayınları Listesi ve CV’si

Ahmet_Saltik’in_tum_bilimsel_yayınlari_ve_CV’si