Etiket arşivi: Prof. Dr. Ayşe AKIN

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü

UNFPA ile ilgili görsel sonucu

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü

Dr. Babatunde Osotimehin,
UNFPA İcra Direktörü (1949-2017)

UNFPA- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2017 Teması:

“Aile Planlaması: İnsanları ve Kalkınan Ulusları Güçlendirmek” olarak belirledi.

Dünya, 11 Temmuz 1987 günü 5 milyar nüfusa ulaştı.
1989 yılında 11 Temmuz tarihinin “Dünya Nüfus Günü” olarak değerlendirilmesine karar verildi. Burada amaç nüfusa ilişkin acil ve önem içeren konulara dikkat çekmek ve bu alanda farkındalığı artırmak olmuştur.

11 Temmuz 1990 yılında 90’dan çok ülkede farklı konular ile birlikte bu özel gün değerlendirilmeye başlandı. Çevre ve kalkınma konularının nüfusa ilişkin konular ile ilişkilendirilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Kavramlar ve Veriler:

Aile planlaması hizmetleri öbür sağlık hizmetleri gibi temel bir insan hakkıdır. Ve aile planlamasına bir insan hakları konusu olarak yaklaşılmalı ve bu şekilde ele alınmalıdır.

2015 yılında kalkınmakta olan ülkelerde 15-19 yaş arası 12.7 milyon genç kız aile planlaması konusunda karşılanamamış ihtiyaçlara sahipti. Yine kalkınmakta olan ülkelerde aynı yaş diliminde 14,5 milyon genç kız her yıl anne olmaya devam etmektedir.

Hali hazırda dünyada 225 milyon kadın çağdaş aile planlaması hizmetlerine erişememektedir. Aile planlaması hizmetlerine tam ulaşılabilseydi, günümüzde gebeliğe ve doğuma bağlı nedenlerle yaşamını yitiren 303.000 kadından üçte biri aramızda yaşıyor olmaya devam edecekti.

2016 yılında UNFPA-Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından sağlanan imkanlarla yaklaşık 3.7 milyon güvenli olmayan kürtaj ve yaklaşık 29.000 anne ölümünün önüne geçilmiş oldu.

  • Küresel çapta isteğe bağlı aile planlaması sayesinde anne ölümleri 3’te bir oranında düşürülebilmekte ve çocuk ölümleri de % 20’ye yakın azaltılabilmektedir. 

Afet, kriz hallerinde ve insani yardım programlarında aile planlaması çok daha önem kazanır, yaşamsaldır ve bu durumlarda aile planlaması yaşamları kurtarır; birçok hastalığın ve olası engelliliklerin önüne geçer.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için temel bir bileşendir. 2030 hedeflerine ulaşabilmek için özellikle kadınların ve genç insanların küresel düzeyde cinsel ve üreme sağlığı haklarından ne kadar yararlanabildikleri temel bir konusudur. Üreme sağlığı konusunda haklarının farkında olan kadınların kendi iş yaşamları bakımından ve ailelerine daha fazla katkıda bulunmaları açısından daha güçlenmiş oldukları görülmektedir.

“Kadınların kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri ve ekonomik olarak daha üretken olabilmeleri için ne zaman ve ne kadar çocuğa sahip olacakları konusunda kendi haklarından tümüyle yararlanabilmeleri gerekmektedir. Bu haklardan yararlanılabilmesi sağlık ve öbür fayda sağlayacak alanlarda gelişmelerin sağlanabilmesine; okullaşmada daha güçlü yatırımların yapılabilmesine, daha güçlü üretkenliğe, daha büyük bir iş gücü katılımının sağlanabilmesine ve haliyle de artan gelir, tasarruflar ve yatırımlar anlamına gelmektedir.”
******

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2016da yaklaşık 1 milyon 310 bin doğum gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızı 2,1 olarak gerçekleşmiştir.

2016’da, 15-19 yaş diliminde 75 binden çok  genç ya da çocuk doğum yapmıştır. Bu yaş aralığında doğum yapanlardan 20 bini okur yazar değil ya da ilkokulu bitirmemiştir.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması -2013 sonuçlarına göre 15-19 yaş doğurganlığı, bin kadın başına, kırsal kesimde 45, kentsel kesimde 28; Doğu Anadolu’da 41, Batı illerinde ise 26’dır.

Türkiye’de yine aynı yaş diliminde evli olan 6 evli genç kadından yalnızca biri etkili aile planlaması yöntemi kullanmaktadır.

Türkiye’de evli kadınların %47,4 ü etkili modern yöntem kullanmakta, su an için gebeliğini önlemek ya da ertelemek  isteyen  kadınların yaklaşık üçte biri hala daha  geleneksel yöntemlere baş vurmaktadır.

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre; Türkiye’de dört ve dörtten fazla çocuğa sahip olan kadınların salt yarısı gebeliklerini ve doğumu isteyerek veya planlayarak yapmaktadırlar.

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre; 15-49 yaş aralığında olan kadınların yalnızca 1/4’ü adet sırasında gebe kalınabilecek döneme ilişkin doğru bilgiye sahiptir.

Türkiye isteyerek düşük yapan kadınların yarısı düşük sonrasında herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmamaktadır.

Yine doğum yapan kadınların ancak yaklaşık yarısı doğum sonrası dönemde modern aile planlaması yöntemi kullanmakta; bu da sık aralıklı ve riskli gebelikleri artırmakta ve emzirme süresini de olumsuz etkileyebilmektedir.

20-29 yaş arasında doğum yapan kadınların yaptığı her dört doğumdan biri iki yıldan daha kısa aralıklarla gerçekleşmiştir.
==========================
Dostlar,

Sorun çooook ciddidir..
Veriler perişanlığı sergiliyor, hatta gözümüze sokuyor..
AKP iktidarı bu bağlamdaki Türkiye ve Dünya gerçekleri ile örtüşmeyen hatta açıktan çelişen (en hafif deyimiyle) nüfusu – doğurganlığı teşvik eden politikaları terk etmelidir. 2827 sayılı yasa, Anayasa’nın 41 maddesinin bağlayıcılığı karşısında mutlaka ve içtenlikle uygulanmalıdır..

Yukarıdaki dosyayı bizimle paylaşan Sn. Prof. Dr. Ayşe AKIN hocamıza teşekkür ederiz.

31 Aralık 2016’da Türkiye nüfusu 79 814 871 kişidir.
Nüfus, iktidarın yersiz teşvikiyle 2016’da 1 073 818 kişi artmıştır!
Doğal NAH=(1 073 818 / 78 741 053) x 1000 = %o 13,64 veya %1,364.
Bu gün, 11.7.2017’de (yılın 192. günü) nüfus 6 ay 11 günde 521 438 artışla (anormal hızlı – çok gereksiz!)
79 814 871 x (1,01364)^(192/365) = 80 336 309 kişidir! (de jure rakam)

Sevgi ve saygı ile. 11 Temmuz 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com 

 

 

 

HALA ÇOCUK… ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE DUR DİYELİM UMUTLARIN UÇMASINA İZİN VERMEYELİM!

HALA ÇOCUK…
UMUTLARIN UÇMASINA İZİN VERMEYELİM!

22 nisan davetiye

22 Nisan Cuma, 2016 günü, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,
Hasan Telatar Konferans Salonunda saat 14 -17 arası yapacağımız 

“Hala Çocuk” – “Çocuk Yaşta Evliliklere Dur Diyelim;
Umutların Uçmasına İzin Vermeyelim”

başlıklı toplantımızın çok değerli katılımcıları,

Çocuk Haklarının ihlali anlamına gelen, Dünya ve Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından olan
bu konuyu birlikte ele alacağımız toplantıda biz düzenleyiciler olarak hep birlikte olmayı diliyoruz.

Türkiye’de halen evli olanların en az birinin çocuk yaşta evlendirildiğini
düşünürsek, bugüne dek yapılanların fazlasının yapılması gerekiyor.

Toplantıda, yapılacakların neler olacağına “ortak akıl” ile karar verelim ve
harekete geçelim…

Bu nedenle toplantıya “hepinizin gelmesi”, bize onur verecek konunun çözümüne ise
güç katacaktır.

Bu vesile ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum
 
Prof. Dr. Ayse AKIN 

Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı AD;
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Adres: Fevzi Cakmak Cad. 79.sokak (eski 12. sokak) No.7 / 7

06 490 Bahcelievler,Ankara
Tel: 90 312 212 04 34
Faks: 90 312 212 75 72
E-mail: ayseakin@gmail.com
web:http://bukcam.baskent.edu.tr/

================================================

Dostlar,

Sorun çook yakıcıdır…

“ÇOCUK GELİNLER” (Child brides) Türkiye’nin en önlerde gelen kanayan yaralarındandır..
Çok etmenlidir pek çok sorun gibi..
Ancak üzerine çözme kararlılığı ile gidildiğinde elbette anlamlı yol alınabilir..
Bu ise kararlılık ve önderlik gerektiriyor..
Hep olageldiği gibi AYDIN SORUMLULUĞUnun öncülüğü üstlenmesi gerekiyor..


Sevgi ve saygı ile.
15 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Ben CUMHURİYET KADINIYIM

Dostlar,

Değerli meslek büyüğümüz Sn. Prof. Dr. Ayşe AKIN‘dan ulaşan bir
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI iletisini paylaşalım..

Sevgi ve saygı ile.
29.10.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

============================================

Değerini giderek daha iyi anladığımız ya da “anlamamız gereken

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZI”

bütün duygu ve düşüncelerime tercüman olan
Sn. Gülseren Akdaş’ın şiiri ile

KUTLUYORUM…

Sevgi ve Saygılarımla….
Ayşe AKIN
Prof. Dr.

***** /// *****
divider_yesil_fiyonk

Ben CUMHURİYET KADINIYIM

ATAMIN VERDİĞİ BUNCA NİMETİ,
TEPEMEM elimin tersiyle.
GÖĞSÜMÜ AÇSALAR, BAĞRIMI DAĞLASALAR,
SÜRÜKLESELER, TAŞLASALAR Halide Edip gibi,
ÖLÜM bile HOŞ GELİR binlerce şehit gibi.
BEN YANMASAM, SEN YANMASAN,
NASIL ÇIKAR KARANLIKLAR AYDINLIĞA..” 

***

BEN CUMHURİYET KADINIYIM
Takamam yüzüme PEÇEYİ
SARAMAM BEDENİMİ KARA ÇARŞAFA
Ve İHANET EDEMEM YÜCE ATAYA
Ben Cumhuriyet kadınıyım. 

LAİK YAŞAMAK VARKEN,
ŞERİAT DİYE BAĞIRAMAM.
Ekmek özgürlük eşitlik savaşında,
ERKEĞİMLE OMUZ OMUZA VURUŞMAK VARKEN,
Boynuma zincir, ayağıma pranga vurdurup,
SİNEMEM BİR KÖŞEYE.
Ben Cumhuriyet kadınıyım,

İNKAR EDEMEM NENE HATUNU, KARA FATMA”YI, 

Bebeği yerine mermiyi saran o yüce anayı.
Unutamam Çanakkale”yi, Dumlupınar”ı Kurtuluşu,
Her karışı şehit kanlarıyla sulanan VATANI,
SATAMAM NE PAHASINA OLURSA OLSUN.
Ben Cumhuriyet kadınıyım

DEĞER GÖRÜRKEN öpülürken elim,
SATILAMAM PAZARLARDA KÖLE MİSALİ.
DÜNYA KADINLARIYLA AYNI SAFTA OLMAK VARKEN,
İKİNCİ SINIF SIFATINI YAKIŞTIRMAM KENDİME.
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ VERMİŞKEN ELİME ATAM,
YİNE ON ADIM GERİDEN YÜRÜYEMEM,
Ben Cumhuriyet kadınıyım

YÜRÜMEK varken İLKELER ELİMDE,
UĞRAŞAMAM SULTANLA sarayla, hanla.
Değişemem Özgürlüğümü parayla malla.
Ak güvercinleri uçurmak varken göklerde,
DALGALANDIRMAK VARKEN O AYYILDIZI GÖNDERDE,
BAKAMAM KAPKARANLIK SEMAYA.
Ben Cumhuriyet kadınıyım, 

SEÇME SEÇİLME HAKKIM VARKEN ELİMDE, 

RAZI GELEMEM HAKSIZLIKLARA.
Savunmadan suçsuzluğumu,
Boynumu vurduramam canice.
BEN ANAYIM BEN KADINIM.
HAYAT SAVAŞINDA VARIM YİĞİTÇE MERTÇE,
SUSAMAM SON SÖZÜMÜ SÖYLEMEDİKÇE.
Ben Cumhuriyet kadınıyım, 

ATAMIN VERDİĞİ BUNCA NİMETİ,
TEPEMEM elimin tersiyle.
GÖĞSÜMÜ AÇSALAR, BAĞRIMI DAĞLASALAR,
SÜRÜKLESELER, TAŞLASALAR Halide Edip gibi,
ÖLÜM bile HOŞ GELİR binlerce şehit gibi. 

Gülseren Akdaş

divider_yesil_fiyonk