Etiket arşivi: polisle hiçbir halde sohbet bile etme

Eylemcinin Hukuk Rehberi


Dostlar
,

Bu alanda 2 temel yasadan biri Ceza Muhakemeleri Yasası;

öbürü de Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası..

Ayrıca AİHM’nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) bağlamında aldığı epey somut olay kararları var ve bunlar
Türkiye’yi bağlıyor..

Türkiye Avrupa Konseyi‘nin kurucu üyelerinden.
Bu bağlamda ülkemiz AİHM’nin yargı yetkisini kabul etmiş durumda.

Anayasa’nın ilgili 2 maddesini paylaşalım..

Anayasa madde 34                          :

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Madde 34 – (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

  • Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız
    toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri y hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Anayasa’nın 90. maddesi son fıkrası da çok açık..
Üstelik AKP hükümetince Mayıs 2004’te sözde AB’ye üyelik süreci kapsamında yapıldı bu anayasa değişikliği..

Anayasa madde 90             :

  • “…Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.)
  • Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır..”

Sn. Av. Vural Ergül‘ün özlü metni aşağıda..

Sevgi ve saygı ile.
9.6.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

================================================

Eylemcinin Hukuk Rehberi

Av. Vural Ergül

Gösteri ve toplantıya katılma hakkı Anayasal bir hak.
Asla suç oluşturmaz.
Şiddet içermeyen, yakmadan, yıkmadan, zarar vermeden gerçekleştirilen hiçbir eylem nedeniyle suçlanman bile olanaklı değil.

Anayasal haklarını kullanır, demokratik protestolara katılırsan, spor ayakkabı giy,
lensin var ise takma, yanına değerli eşya alma, kollarını ve bacaklarını örtecek
giysilerini giy.

Yapı marketlerinden, nalburlardan başını koruyacak baret ve var ise gaz maskesi
yok ise iş güvenliği maskesi satın al, tak.

Hareket kabiliyetini engellemeyecek ağırlıkta ve biçimde bir sırt çantası alabiliyorsan al.
Yanında bulundurman gereken yalnızca su.
Hasta ya da her hangi bir biçimde ilaç kullanıyorsan sakın meydanlardaki
protestolara çıkma.

SAKIN UTANMA

Anayasal gösteri ve toplantıya katılma hakkını kullanırken polis veya Jandarma
seni gözaltına alıyorsa sakın direnme. Çünkü bırakmak zorunda. Seni asla tutuklayamazlar. Mevcut yasalar çerçevesinde; Gezi Protestoları veya twitter dayanışması hiçbir halde tutuklanmana olanak sağlamaz. Gözaltına alınıyorsan gülücüğünü suratından eksik etme sakın. Emniyet Müdürlüğüne, karakola getirilip götürülürken sakın, sanki utanacak bir şey varmış gibi yüzünü gizleme.

Yasa gereğince seni gözaltına aldıktan hemen sonra avukatınla, avukatın yoksa da bulunduğun yerin Barosundan seni bir avukat ile görüştürmek zorundalar.
Avukatın geldiğinde kendisiyle hiç kimsenin duyamayacağı bir odada
başbaşa görüştürmek zorundalar. Soracağın tüm soruları kendisine sorabilirsin.
Bu yüzden sakın endişelenme, sakin ol. Yasa dışına çıkan polis sana ne denli güçlü ve zorba görünse de avukatın geldiğinde gerçekten güçlü olanın sen,
avukatın ve yasa olduğunu göreceksin.

Haksız yere gözaltına alınsan bile yasalar sana çok çeşitli hak ve olanak sağlıyor.
Önce haklarını öğren.AVUKATSIZ İFADE VERME

Gözaltına alınan arkadaşınsa ve fotoğralayabiliyorsan fotoğrafla, derhal saati, yeri, gözaltına alan memurun eşgalini, sicil ve silmediyse kask numarasını,
gözaltına alan polis aracının marka, model ve plaka sayısı ile gözaltına ilişkin
öbür ayrıntıları not al, önce bulunduğun yerin Baro’suna ve sonrasında başta
sosyal medya olmak üzere bağımsız yayın yaptığına inandığın kuruluşlara gönder.
Gözaltına alınan sen isen avukatın veya bulunduğun yerin Baro’su tarafından gönderilecek

– avukatın gelmeden asla ifade verme,
polisle hiçbir halde sohbet bile etme.

Aksi halde, polis avukatın gelmeden önce seninle sohbetini mülakat olarak tutanağa bağlar ve aleyhine kanıt olarak kullanır.

  • Susma hakkını kullandığını söyle başkaca hiçbir şey söyleme.

Avukatın gelmeden sana her ne olursa olsun imzalaman için uzatılacak evraka imza atmadan önce evrakı dikkatle oku, istersen imzalama. Yakının haberdar edilecek deniliyorsa istediğin yakının numarasını ver, haberdar edilsin.
Gözaltı tutanağı dözenlendiğinde gözaltına alındığın saatten yaklaşık olarak
emin isen tutanağı imzala. Saati bilmiyorsan, evrakı imzalattıracakları odadaki televizyondan gözaltına alındığın saati öğrenerek kestirmeye çalış. Bu olanağın olmaksızın gözaltı tutanağını imzalarsan da “her türlü itiraz ve dava hakkım saklıdır” kaydıyla tutanağı imzala.

KÖTÜ MUAMELEYE TUTANAK TUTTUR

Yasa gereği, gözaltına alındıktan sonra, derhal doktor muayenesine götürülmen gerekir. Götürülmedin ise derhal doktor isteminde bulun. Gerçekten var ise yakınmanı bildir, olmaz ise bile doktor muayenesi istemini dile getir. Doktora götürüldüğünde,
muayane sırasında doktor ile başbaşa kal. Bu en doğal ve yasal hakkın.
Aksine hareket söz konusu ise itiraz et. Doktorun adını, soyadını öğren.
Avukatın geldiğinde derhal kendisiyle bu bilgiyi paylaş.
Çıkartıldığın doktora; karşıya kaldığın her türlü kötü davranış, orantısız güç kullanımı
ve öbür yakınmalarını bildir ve doktorun kayda geçirmesini sağla.

Gözaltın bittiğinde yasa gereğince savcılığa götürülmen gerekecek, bu nedenle
son kez ve yeniden doktor muayenesine götürüleceksin. Gözaltına alındıktan sonra yeniden ve son kez doktora çıkartılıyorsan gözaltına alındıktan sonra herhangi bir biçimde karşı karşıya kaldığın kötü muamele varsa bunu bildir ve tutanağa işlettir

MUTLAKA YAKINMACI OL

Avukatınla görüştükten sonra artık kaygılanman için hiçbir neden yok.
Avukatına güven ve ona uy.
Avukatın sana, suç işleme kastının bulunmadığını, hiçbir tahribata girişmediğini,
yakıp-yıkma olayına karışmadığını, Anayasal gösteri ve yürüyüş hakkını kullandığını ve bu nedenle suçlanamayacağını zaten söyleyecektir.
Anayasal gösteri ve toplantıya katılma hakkını kullanırken gözaltına alındıysan
veya orantısız güç kullanımına maruz kaldıysan mutlaka polisten yakınmacı ol;
ne zaman, nerede, nasıl orantısız güç ile karşı karşıya kaldıysan kaydet ve
bulunduğun yerin Baro’sunun ilgili masasıyla paylaş, yakınmacı ol.

Twitter mesajların nedeniyle gözaltına alındıysan;
www.twitter.com‘un IP adresi vermediğini ve twitter hesabını yadsırsan,
polisin yadsıdığın hesabın sana ait olduğunu kanıtlaması gerektiğini unutma.

Eğer telefonundan twitter hesabını kullanıyorsan, hesabında kullanıcı adı ve şifresini hatırla seçeneklerini devre dışı bırak.

Asla, hiçbir biçimde, hiçbir zaman ve yerde kullanıcı adı ve parola saklama.

Bilgisayarında da kullanıcı adı ve şifreleri anımsa seçeneklerini devre dışı bırak.

Sakın kendinden kuşku duyma, öğün, güven, çalış

Kazanan biz olacağız.

Çünkü biz haklıyız…

Çünkü biz, yakmıyoruz, yıkmıyoruz, tahrip etmiyoruz…

Çünkü biz yalnızca, Anayasa’dan kaynaklanan gösteri ve toplantıya katılma hakkımızı kullanıyoruz…

(Odatv.com, 7.6.13),

======================================