Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’tan Başbakan’a Açık Mektup


Yargıtay Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Sami Selçuk’tan Başbakan’a Açık Mektup

Dostlar,

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’un
Başbakan R.T.
 Erdoğan’a açık mektubu aşağıda..

Tam anlamıyla görkemli bir metin ve zamanlaması da çok uygun..
Tüm umudumuz muhatabın bu içten, bilimsel, tümüyle doğru – yerinde, ciddi ve kritik uyarıdan gerekli iletiyi almasıdır.

R.T. Erdoğan’ın yakın çevresindekilerin de bu sürece katkı vermesi gerekir,
onların da boynunun borcudur bu tarihsel uyarının gereğinin yapılması için didinmek..

Sayın Prof. Sami Selçuk‘u gönülden kutluyor ve yazdıklarını bütünüyle paylaşıyoruz..

Sanırız ülkenin sorumlu aydın, sanatçı, bürokrat, siyasetçi, gazetecilerinin…. de
ara ara böylesi mektuplar yazması yararlı olacak.. Birbirine eklenen olumlu etkileriyle..

Belki uluslararası alandan bizimle empati kuran dünyalı dostlarımızın da..

Başka ne yapmalı ki??

Sevgi ve saygı ile.
8 Mayıs 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

========================================

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’tan Başbakan’a Açık Mektup

portresi

Prof. Dr. Sami Selçuk
Yargıtay Onursal Başkanı

Sayın Başbakan, 

Bu satırları elli dokuz yıl hukuk ile iç içe yaşamış, kırk bir yılını yazılı hukuku uygulayarak adalet hizmetinde tüketmiş ve bugün köşesinde bilimle uğraşan, bilgi ve deneyimlerini öğrencileriyle paylaşan yansız ve nesnel bilim adamı kimliğimle,
kendimi sizin yerinize koyarak ve denetleyerek bütün içtenliğimle yazıyorum.

Çoklarının sandıkları gibi  “kin ve öç duyguları”yla yazdığımı düşünürseniz,
çok aldanırsınız. Ben o dönemleri çoktan gerilerde bırakmış bir yaştayım.
Ölümlü tanıkların gelip geçici sözlerine değil, kişiler üstü ve nesnel hukuk biliminin
iki bin yıldan bu yana deneyip süzerek önümüze koyduğu temel ilkelerin tanıklığına dayanarak yazıyorum. Küresel özdeyişler biçimindeki bu temel ilkeleri,
sizi inandırabilmek için, Latincedeki özgün anlatımlarıyla da yansıtacağım.
Ayrıca bu mektup, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na yazılmıştır,
bir partinin genel başkanına değil.

Önceden anımsatayım ki; Sayın Başbakan, ben halkım, halkın ta kendisiyim.
Haklarım var: Öfkelenirim, hırçınlaşırım, acımasız olurum, haksızlık yaparım, gücenirim, hatta kin tutar, irademi yitirince böler, ayrıştırırım da… Ama siz başbakansınız. Haklarınız değil, yalnızca yetkilerinizi sınırlandıran yükümlülükleriniz ve görevleriniz var: Şeyh Edebali’nin dediği gibi herkese karşı uysal, hoşgörülü, acıları paylaşıcı, bağışlayıcı, adil, sabırlı, katlanıcı, kucaklayıcı, yapıcı ve birleştirici olmak zorundasınız.

Sayın Başbakan,

Yanlışa örnek verilen meşhur bir cümle vardır;
“Hasne ile Hüsne, Muaviye’nin dört oğlundan ikisidir.”
Bu cümlede dört yanlış vardır:

-Hasne ve Hüsne, erkek değil, kızdır. Bu bir.
-İkisi de Hz. Ali’nin çocuklarıdır. Bu iki.
-Çocuk sayısı dört değil, ikidir. Bu üç.
-Adları Hasan ve Hüseyin’dir. Bu dört.

Şimdi gelelim sizin yanlışlarınıza…

17 Aralık 2013’ten bu yana şu iddiayı sürekli dile getirmektesiniz:

Polis, yargı gibi devlet organlarına yaptığımız yanlış atamalarla oluşan “paralel yapı” bağımlıları, iktidarı, Ordu vb. kurumları çökertmek için düzmece kanıtlarla suçsuzları cezaevlerine soktular; iftiralarını bugün de sürdürüyorlar. Bunun çözüm yolu halktır. Halk, yerel seçimlerde iktidarımızı desteklerse, aklamış da olur. Burada yanlış sayısı, üzülerek belirteyim ki, verdiğim örnektekinden daha çok.

Birinci temel yanlışınız, atamalarda “yeterlilik (liyakat) ölçütü” yerine “ideolojik özdeşlik ya da yakınlık ölçütü”nü gözetmenizdir. Bu kaba yanlışı açıkça itiraf ediyorsunuz.
Bu itiraftaki içtenliğinize şapka çıkarılır; ama bu itiraf sizi asla haklı kılmaz. Çünkü
böyle yapmışsanız, sizi ne halk olarak bizler bağışlarız; ne de Devlet ve yasalar önünde herkesi her açıdan eşit gören Anayasa, hukuk, ahlak ve de bu değerlere yaslanan devlet, hatta amaçlarınız uğruna sık sık başvurduğunuz duyarlı ve kutsal değerler, özellikle de din, ne de onun Yüce Peygamber’i bağışlar:

“Makamları sizden önceki kavimlerin yaptığı gibi, yeterli (ehil) olanlara vermezseniz, onların başına gelen kıyameti bekleyin.” (Hadis)

Sahtelik iddiasında geliştirdiğiniz yaklaşımdaki ikinci yanlışınız, iddiayı kesin yargıymış (hüküm) gibi sergileyip durmanızdır. Bu yöntemi ilkin bilimsel bulmadım. Çünkü
her şeyden önce “hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz” (nemo judex in sua causa). İkinci olarak bu yöntemi doğru da bulmadım. Dürüst zekâ ile ahlakı örseleyen kurnazlığı birbirine karıştırmak, toplumun dikkatini başka yönlere kaydırmak,
hiç kimseye yaraşmaz. Hele hele devlet adamı kimliğiyle karşımıza çıkanlara
hiç yaraşmıyor, Sayın Başbakan.

Aynı doğrultuda üçüncü yanlışınıza geliyorum.
Özel konuşmaları dinlemek elbette hem suçtur, hem de ahlaksızlıktır.
Bunun için o denli bağırıp çağırmaya hiç gerek yok. Bunu önlemenin biricik yolu
yargıya başvurmaktır. Yargıya başvurmakla olayın doğruluğunu benimsemiş olmazsınız. Tam tersine hem iftirayı, hem de sahteciliği dile getirmiş, bunu yapanları cezalandırmanın meşru yolunu da açmış olursunuz. Başarırsanız, hukuku arkanıza alır, daha da güçlü olursunuz.

  • Yargılama, özellikle duruşma,
    sanık ile tek yanlı yapılan bir hesaplaşma değildir, Sayın Başbakan.

Duruşma, kavramın en kapsamlı anlatımıyla savcının iddianamesindeki olay/eylem
ve fail ile sınırlı ve bağlıdır. Duruşma yargıçları, bu çerçevede sanığa yükletilen olayın/eylemin sağlam ve sağlıklı dayanaklara dayanıp dayanmadığını karşıt görüşlerin diyalektiği içinde ön yargısız tartışır ve bu konudaki kuşkuyu yenmeye çabalarlar. Cübbeyi giyen yargıçlar, taç giyen başın akıllanması gibi, yargılarken inançlarını,
dünya görüşlerini duruşma salonunun dışında tutarlar. Bu yüzden hiçbir makama, özellikle de yargı organlarına, size yakın olanları seçmeyi hiç denemeyin.

Yurt dışından bilgisayar getirtebilirsiniz, ama yargıç getirtemezsiniz. Tutacağınız yol bellidir: Yansızlıklarından kuşkulandığınız yargıçları, somut kanıtlar göstererek reddetmek (Ceza Yargılama Yasası [CYY], m. 24 vd.). Ama “bunlar paralel yapı bağımlıları” vb. gibi varsayımlara, gülünüp geçilesi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Hukukta olaylar, varsayılmaz, kanıtlanır” (facta non praesumuntur, sed porbantur). Kanıtlanmadıkları sürece hukukçunun gözünde bu tür iddialar birer yanıltmacadır (sofizm, safsata), sanallıktır, kurmacadır, kuruntudur, yanılsamadır (illusion).
Zira hukuk, varsayımlar, zanlar, masallar üzerine hüküm kurmaz, kuramaz.
“Hukuk, olaylara dayanır” (jus ex facto oritur).

Evet, Sayın Başbakan, “paralel yapı” şeytanını taşlayarak hiçbir yere varamazsınız. Yargıçlar, sadece ve sadece duruşmaya taşınmış ve duruşmada tartışılmış kanıtlara, olgulara yaslanarak, bunları değerlendirip tartarak, tartışarak, halkın temsilcilerinin kotardıkları yasalara ve hukuka uygun vicdani kanılarına göre, bu nedenle de halk adına karar verirler; “yargıçlar, yasanın dilidir” (judex est lex loquens). Biz yargıçların “yüzü, yasaya dayanmadığımız takdirde kızarır”, “Şeref ve namus”unuz üzerine koruyacağınıza ve uyacağınıza ilişkin ant içtiğiniz Anayasa da böyle der (m. 138/1). Yasa’mız (CYY, m. 217) ve iki bin yaşını aşan Roma hukukundan bu yana hukuk da böyle der: Yargıçlar için duruşmada tartışılmayan ve “dosyada bulunmayan şey(ler), yeryüzünde yoktur” (quod non est in actis, non est in mundo).

  • HUKUK, DEDİKODULARLA UĞRAŞMAZ; GEVEZELİK YAPMAZ..

Yanlışlar bulaşıcıdır ve gebedir, Sayın Başbakan.
Her yanlış yeni yanlışlar doğurur. Dördüncü yanlışınız, tam da bu noktada
ortaya çıkıyor. Yargıya başvurmaktan kaçınarak, kimler olduğunu bir bir açıklayıp
ilgili kuruma verecek yerde, bütün yargıçları, savcıları meydanlarda birilerinin önünde suçlamanızdır. Yargının tamamı bu nedenle çok tedirgin. Gerçi kimilerini bu suçlamanın dışında tuttuğunuzu (tenzih) söylüyorsunuz ama onların kimler olduğu belirsiz.
Sözleriniz dedikodu düzeyinde kaldığı ve böyle bir belirsizliğe sığındığınız için
yargıçlar, savcılar, bu suçlamaları yargının önüne taşıyamamaktadırlar. Böyle belirsiz
ve soyut genellemeler, dedikodular yapacak yerde onlara olanak tanırsanız ya da
siz yargıya başvurur, iddialarınızı, hukuktan kimlerin uzaklaştığını ve suçsuzluğunuzu kanıtlarsanız, haklılığın hem tadını çıkarır ve hem de çok güçlenirsiniz.
Ama yargıdan kaçarsanız, hakkınızdaki iddiaları yaşam boyu sırtınızda bir kambur gibi taşır; tarihe de öyle geçersiniz.

Hukuk, dedikodularla uğraşmaz; gevezelik yapmaz.
Olayı doğrulayan kanıtlarla uğraşır.

Sayın Başbakan,

Yargıçlar yanlı olabilirler, hukuku yanlış uygulayabilirler, haksız kararlar da verebilirler. Hukukta bunları düzeltmenin yolları vardır ve bellidir. Ama yargıyı yıpratmak,
devleti çürütüp çökertmek bu yolların arasında yer almamaktadır.

Beşinci yanlışınıza geliyorum Sayın Başbakan.
Yandaşlarınız sürekli şunu dile getiriyorlar:
Dinlemeler yasa dışı.” Evet, bu yalnızca doğru değil, dahası ahlaksızca ve de suç (TCY, m. 132 vd.). Daha önce de buna değindim, hukuksal yolu da gösterdim.
Ama üzüntü içindeyim. Çünkü ben bu türden dinlemelerin yakın geçmişte açık hava toplantılarında bağıra çağıra sizce ve yandaşlarınızca iştahla el âleme duyurulduğunu anımsıyorum. Şimdi sizin ve yandaşlarınızın başlarına aynı felaket gelince
bağırıp çağırmaya başlamanızı hiç mi hiç anlayamıyorum. Lütfen beni aydınlatın
ya da anlayın. Hani bunlar size göre “geneldi, genel!” Bunları düşününce gerçekten kahroluyorum, herkes gibi. Hele bir başkasının felaketine etekleri zil çalarcasına sevinmek, çok acımasız değil mi? Gerçekten bu nasıl bir duygudur, olan bitenleri
bizlere akılcı ve sağduyulu gerekçelerle açıklayabilir misiniz Sayın Başbakan?

Beş yıl önce bütün gemileri yakmak, şimdi ise fırtınadan kurtulabilen gemilerin
hukuk limanına sığınması için çabalamak. Ve de bu yaman çelişkinin altında ezilmek. Hele o talihsiz Kastamonu konuşmasından sonra sanırım yara alan siz de yaptıklarınızdan pişman olmuşsunuzdur ve bu konuda başkalarını eleştirme hakkınızı yitirdiğinizin farkındasınızdır.

Şunu hiçbir zaman unutmayın Sayın Başbakan:

Çelişkiler birbirini yok eder, ortada yaslanacak hiçbir gerekçe kalmaz.

Sami Selçuk
Yargıtay Onursal Başkanı