Etiket arşivi: küresel yağmacı çete

ADD İSPARTA ŞUBESİ’nden BASIN AÇIKLAMASI


ADD İSPARTA ŞUBESİ’nden BASIN AÇIKLAMASI

Türklüğü; adsız ve kimliksiz bir topluluğa dönüştürmek ihanettir.
Tarih bu ihaneti mutlaka yazacaktır.

Türkiye, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana hiç olmadığı kadar dış tehditlere açık
ve böylesi teslimiyetçi ve savunmasız duruma düşmemiştir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türklüğü, Türk kimliğini ret ve inkâr eden söylemini yineledi.

Her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.
Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın…”
  diyerek Türk’ü, Türklüğü bir millet adı, bir millet kavramı olmaktan çıkarttı.

Türk adından, Türk kimliğinden ve Türklüğü anımsatan her olgu ve olaydan, şeytan görmüşçesine rahatsız olan bu zihniyetin, TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI”  uydurması,  küresel yağmacı çetenin, yüz yıllık planlarının gerçekleşmesi, kimliği ile birlikte
Türk Ulusu’nun Anadolu’dan atılması hayallerine ulaşma sevdasıdır.

Emperyalizmin Ortadoğu’daki temel projesi, 19. yüzyıldan beri neredeyse
hiç değişmemiştir. Bu proje Sevr’i, Türkiye’nin bölünerek Türkiye-İran-Irak-Suriye eksenli Kürt devletinin kurulmasını, İsrail’in varlığını sürdürmesini ve Ermenistan’ın
yine Türkiye aleyhine genişlemesini hedeflemektedir. Böylece, Türkiye, İran ve Suriye’nin sömürgeleştirilmesi sağlanacak, ardından da ABD tüm Ortadoğu ve
Orta Asya’ya rahatça egemen olacaktır

Bu nedenle, tekil (üniter) yapı bozulup, parlamenter sistemin yerine Başkanlık sistemi dayatması yapılarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Amerikan projesi olan
Ilımlı İslam” modelinde Anadolu Federe İslam Devleti ne dönüştürüp, oradan da Yugoslavya örneğinde olduğu gibi küçük etnik devletçiklere ayrılması planlanmaktadır.

Türk Milliyetçiliği dışında; Arap, Kürt, Ermeni,  Amerikan.. milliyetçiliğini yücelten
bu teslimiyetçi zihniyet, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına (!) almaya kalkışmaktadır.

  • Türk Ulusu’nun varlığı, adı, kimliği
    kendi anayasasından çıkartılmak istenmektedir.

Böylece birleştirici adından ve kimliğinden yoksun kalan halk içindeki etnik ayrımcılık körüklenerek, yeni çatışmalara zemin hazırlanacaktır.

Cumhuriyet’ten intikam almaya yeminli AKP-BDP ittifakı,
olası bir Anayasa referandumunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ögesi olan
“TÜRK  KİMLİĞİ” ni, Türklük kavramını oylamaya sunarak, yüzyıllık emperyal proje olan, Türkiye’yi bölme, Kürdistan’ın kuruluşunu tamamlama hesabını yapmaktadır.

Öncelikle anımsatalım ki; Türklük, Türk kimliği, Türk Ulusu’na birileri tarafından sunulan bir ad değil; Batılı yağmacılara karşı, savaş meydanlarında kan ve ateşle kazanılmış, Bağımsızlık savaşı sonunda kurulan Cumhuriyetin adıdır.

Yani “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı” na “Türk Milleti” denilmiştir.
Türk adını, Türk kimliğini tarihten silme dalalet ve ihanetinin çığırtkanları bir an için bile
bu gerçeği unutmamalıdırlar.

Tarihin hiçbir döneminde başka ulusların ayakları altına düşmemiş bu millet,
birkaç “inkârcı çığırtkana” teslim olmayacaktır.

Türklüğü, Türk kimliğini inkâr ederek, Türk Ulusu’na ihanet eden, Dürrizade Abdullahların, Nemrut Mustafaların,  Artin Kemallerin, Damat Feritlerin, Şeyh Saidlerin, İskilipli Atıfların hazin ve acı sonlarını nasıl görmüşsek; bugün “Türk Kimliğini ayaklar altına aldığını”  (!?) söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ihanet edenlerin hazin sonlarını da mutlaka göreceğiz.

Nasıl ki 1920’li yıllardaki ihanet erbabı Zafer’den sonra işbirliği içinde oldukları kimi Yunan ordusunun, kimi İngiliz, Fransız ordularının peşine takılıp, ihanet ettikleri vatanı terk etmek zorunda kalmışlarsa; bugünün inkârcıları da uşaklığını yaptıkları küresel yağmacılara sığınmak zorunda kalacaklardır. (20 Şubat 2013)

Yönetim Kurulu Adına
O. Mümtaz ÇAPÇI
ADD İSPARTA ŞUBE BAŞKANI