Etiket arşivi: korku

HALİL ÇİVİ’DEN HİSSELİ YENİ MANİLER

ŞİİR KÖŞESİ

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Hak Şairi
25 Mart 2022

(1)
İftiracı zalimdir,
Yaptığı mezalimdir,
Suçsuza suçlu demek,
Yaradana zulümdür.
(2)
Sevgi dostluk üretir,
Düşmanlığı çürütür,
Sevgiden yoksun insan,
Vicdanını kurutur.
(3)
Yalancı ahlaksızdır,
Sözü dayanaksızdır,
Tumturaklı dese de,
Dedikleri köksüzdür.
(4)
Irkçılık kin üretir,
Sağduyunu eritir,
Irkları eşit bilmek,
Ahlakını arıtır.
(5)
Zalime dilsiz olma,
Zorbaya elsiz olma,
Korku seni kurtarmaz,
Hak ara; sessiz olma.
(6)
Ümmetçilik ütopyadır,
Maziye taze boyadır,
Tüm kusurları gizlenmiş,
Gerçekten kopuk rüyadır.
Xxx

En çok doktorlar ve psikiyatri uzmanları intihar ediyor

En çok doktorlar ve psikiyatri uzmanları intihar ediyor

Psikiyatri uzmanı Dr. Selin Birgül Baran en çok intihar eden meslek grubunun doktorlar, onların içinde de psikiyatri uzmanları olduğunu söyledi.

(AS : Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

 

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanlarından Dr. Selin Birgül Baran intihar ve doktor intiharları hakkında merak edilenleri yanıtları.
Dr. Baran şöyle konuştu:

İntihar, insanın bilerek ve isteyerek yaşamına son vermesidir. Kişinin kendi benliğine yönelik bir saldırganlık hali olarak da tanımlanabilir. İntihar ağır ruhsal ve bedensel hastalıkları olan kişilerde görülebildiği gibi, bir sorunu ve hastalığı olmayan zorlu yaşam koşullarına karşı çaresizlik ve umutsuzluk tepkisi veren normal bireylere kadar geniş bir çerçevede görülebilir.

Sosyal Konumun Yükselmesi ya da Düşmesi
İntihar Riskini Getirebilir

İntihar yalnızca  bireysel kayıplarla sınırlı kalmayıp, uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, suçluluk gibi) çevreyi de etkiler. Kişinin sosyal durumu yükseldikçe, intihar riski de artmaktadır. Öte yandan sosyal statüde düşüş de riski artırmaktadır. Genel olarak iş sahibi olma intihara karşı koruyucu bir etmen olarak işlev görmektedir. Ancak bazı meslek gruplarında intihar riskinin arttığı bildirilmektedir.

  • Meslek grupları arasında en çok intihar eden meslek grubu doktorlardır. 

Son yıllarda ülkemizde doktorların çalışma koşullarındaki zorluklar ve doktora yönelik şiddet davranışlarındaki artış nedeniyle hekim intiharları gündeme gelmiştir.

Doktorlar;

– Yoğun çalışma temposu,
– Uzun ve yorucu nöbetler,
– Nöbet sonrası uykusuz ve dinlenmeden göreve devam etmek zorunda kalmak,
– Hastalardan veya hasta yakınlarından psikolojik ve fiziksel şiddet görmek
   veya görmese bile bu kaygıyla çalışmak durumunda olmaları,
– Zorunlu hizmet nedeniyle aile bütünlüğünün bölünmesi ve sonrasında yaşanan sorunlar,
– Kendilerine ve ailelerine yeterince vakit ayıramamaları,
– Performans kaygısı taşımak gibi…

çok sayıda sorunlarla karşı karşıyalar. Bütün bu etmenler bu güzel mesleği yapan bireylerin tükenmişlik ve depresyon içinde yaşamalarına neden oluyor. O yüzden,

  • sağlık çalışanı olmak ciddi bir özveri ve fedakarlık gerektiriyor.

En Yüksek İntihar Oranı Psikiyatri Uzmanlarında

En yüksek intihar oranı psikiyatri uzmanlarındadır.

  • Her insan gibi doktorlar da, psikiyatristler de depresyona girebilir.

Ancak hastalarında bu tanıyı kolaylıkla belirleyip tedavi ile sorunu çözebilirlerken,
kendileri için körleşebilirler. Kendilerindeki gidişatının depresyonun farkında olamayabilirler. Buna içgörü kaybı denir. Zaten depresyon sinsi bir hastalıktır.

Neden Depresyona Giriyorlar?

Ağır eğitim ve çalışma koşulları. Yoğun mesai nedeniyle kendisini sosyal ya da ailevi bir grubun içinde güvende hissedememeleri. Hasta şikayetleri ve birtakım hukuksal baskılar.
Çalıştığı kuruma aidiyet hissedememe.
Alınan eğitim ve sorumlulukla orantılı olmayan gelir düzeyi ve maddi sorunlar.

Doktor intiharları konusunda yapılan çalışmalara göre intihar eden, intihar girişiminde bulunan doktorlarda genellikle altta yatan bir psikiyatrik bozukluğun olduğu gözlemlenmektedir.
Aynı zamanda intihar kurbanı doktorlar arasındaki en yaygın psikiyatrik bozukluklar,
depresif bozukluklar ve madde bağımlılığıdır.

Sıklıkla, intihar girişiminde bulunan bir doktor son zamanlarında mesleksel, kişisel ya da
ailesel bir güçlük yaşamıştır. Doktorlar sıklıkla aşırı dozda maddeyle intihar eylemini gerçekleştirmekteyken topluma kıyasla daha az ateşli silah kullanmaktadır. Doktor intiharlarında ilaçlara kolay ulaşabilme ve ilaçlarla ilgili bilgiye sahip olmaları önemli rol oynar.

Medya Dili Çok Önemli

Medyanın intihar konusunda çok önemli etki ve sorumlulukları vardır. İntihar haberlerinin çok sık, daimi, duygusal bir anlatım ile ve intihar yönteminin açıkça anlatılarak verilmesi, yatkınlığı olan kişilerde (gençler ve depresyonda olan bireyler gibi) aynı veya benzer yöntemler ile intihar girişimine yol açabilir. Bu konuda 50’den fazla bilimsel çalışma vardır.

Ülkemizde hekimlerin sosyoekonomik düzeyindeki değişimlerin ve çalışma koşullarının intihar davranışı üzerine etkisi araştırılması gereken önemli bir konudur. İntiharla mücadelede
en önemli kişiler olan doktorların intihar konusunda bilinçlendirilmesi ve gerektiğinde
uygun yardım alma koşullarının düzenlenmesi önemli bir konudur.

Sonuç olarak;hekimlerin ruh sağlığı alanında yardım alması önündeki maddi ve manevi engellerin ele alınması ve aşılması önemli bir konudur. Doktorların ağır çalışma koşulları hafifletilmeli, yoğun mesai saatleri azaltılmalı, kendisine ve ailesine vakit geçirebilecek
sosyal bir ortamın önündeki engeller kaldırılmalıdır.”
=========================================
Dostlar,

Önemli bir çalışmadır yukarıda aktardığımız.
Türkiye ne yazık ki AKP iktidarı ile son 15+ yılda çeşitlenen ve ağırlaşan bir dizi sorunla boğuşmakta. Hekimlerde, hele hele Psikiyatrist hekimlerde özekıyım (intihar) son derece ciddi bir durumdur.

Siyaset kurumunun farkındalığı son derece önemlidir.
Türkiye’de temel sorun, SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME (Health Transfotmation) adı altında yürütülen SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME dayatmasıdır. Haziran 2003’ten bu yana 15 yıldır kesintisiz ve agressiv (saldırgan) bir tempoda topluma dayatılan bu süreç, gerçek anlamda kökü dışarıda bir IMF – DB – ABD – AB projesidir ve AKP bu vb. politikaları uygulamak üzere Küresel güçlerce iktidara getirilmiştir ve de iktidarda tutulmaktadır.

Söz konusu yabanıl (vahşi) kapitalist dayatmanın sn halkası ŞEHİR HASTANELERİ TALANIDIR!

Bir bütün olarak SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM = SAĞLIKTA SINIRSIZ ÖZELLEŞTİEME bir talan düzeyine erişmiştir ve ülkemize maliyeti birkaç yüz milyar Doları bulmuştur..

Doktorlar da bu vahşetin çaresiz bırakılan kurbanlarındandır..

TEK DAM ülkemizde her şeye ama her şeye mutlak karar verici olmuştur.
Hiçbir itiraz, tartışma istenmemektedir.
TEOG kalkacak buyurmaktadır, kaldırılmaktadır.
Yardımcı doçentlik kalkacak buyurmaktadır, kaldırılmaktadır.
Müftü – imam nikah kıyacak buyurmaktadır, ”isteseniz de istemeseniz de bu kanun çıkacak” buyurmaktadır ve TBMM adeta buyrukla – siparişle Yasama (!) işlevi görmektedir.
Gereğinde TBMM tatile yollanmakta, hatta açık(ta) iken KHK ile yaşam düzenlenmektedir.
Dahası, OHAL bağımlılığı nedeniyle OHAL KHK’ları ile toplumsal düzen hallaç pamuğu gibi atılmakta, Anayasa gereği bu KHK’lar TBMM’de hemen görüşülmek gerekirken bu kez bir başka makam (TBMM Başkanlığı!) sümen altında aylardır bekletmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin ‘çoooooooooooook uzun süren ve somut kanıtlara dayanmayan tutukluluk durumunun / tutuklu yargılamanın ‘hak ihlali” oluşturduğu 11/17 çoğunluk kararı bile AKP iktidarınca tepki ile karşılanmaktadır. Varsın Anayasa md. 153/son şöyle yazadursun :

  • Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Ve bu yasaklar – fermanlar ülkesinin kadir-i mutlak TEK ADAMININ ağzından çıkanın da çıkmayanın da yasa olduğu / sayıldığı devr-i zamanede, sıra derin UMUTSUZLUK nedeniyle doktorlara gelmiş.. Ne önemi var ki!

AKP Genel Başkan ve Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
post-modern sultanlık sevdasına helal ve de kurban olsunlar..

Sevgi, saygı ve derin acı – kaygı ile. 12 Ocak 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com