Tarımda ithalat patladı; bağımsızlık tehlikede

Tarımda ithalat patladı;
bağımsızlık tehlikede

Ali Ekber YILDIRIMAli Ekber YILDIRIM 
TARIM DÜNYASINDAN

aey@dunya.com, 02.05.2018
https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-ithalat-patladi-bagimsizlik-tehlikede/413836 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmalarında çok sıklıkla tarım ve gıda üretiminin bir ülke için bağımsızlığın olmazsa olmaz şartı olduğuna vurgu yapıyor. Daha üç gün önceki konuşmasında gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha önemli hale geldiğini belirterek: “Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, TIR’lar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler..” dedi.

Fakıbaba’nın söylediklerine aynen katılıyoruz. Ancak, kendisinin Bakanlığı döneminde tarım ürünlerinde, hayvancılıkta, gıdada hemen her alanda ithalat rekorları kırılıyor. İthalat arttıkça ülkenin bağımsızlığı tehlikeye giriyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2018 ilk üç aylık dönem dış ticaret verilerini açıkladı. İhracattaki artış %7.7, ithalattaki artış ise %12.7 oldu. İlk 3 aylık dönemde tarımda ithalat deyim yerindeyse patladı. 2018 Ocak-Şubat-Mart döneminde kırmızı et ithalatında %675, canlı hayvanda %142, buğdayda %148 artış oldu.

En çok artış kırmızı et ve hayvancılıkta

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık’ın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, ithalatta en büyük artış canlı hayvan ve kırmızı ette yaşanıyor. Türkiye 2017 yılında 1.2 milyar $ karşılığında 896 bin baş sığır ithal etti. Mart 2018’de 329 bin baş sığır ithal edildi. İthal edilen sığır karşılığında dışarıya ödenen döviz 395.4 milyon $. Geçen yılın aynı dönemine göre ithalattaki artış %142. Geçen yıl ilk 3 ayda 136 bin baş sığır ithalatı için 169.6 milyon $ ödenmişti.

Koyun ithalatında da durum pek farklı değil. 2018 Mart ayında 125 bin baş koyun ithal edilerek 15.2 milyon $ başka ülke çiftçilerine ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre tam 28 katlık artış var. Geçen yıl ilk 3 ayda 4466 baş koyun ithalatı için 565 bin $ ödendi. 2017 yılında toplamda 281 bin baş koyun ithalatına 37.3 milyon $ ödendi.

Geçen yıl toplamda 18879 ton büyükbaş hayvan eti ithalatı yapan ve 85.3 milyon $ ödeyen Türkiye, 2018 Mart ayında 12714 ton büyük baş hayvan eti ithal ederek 63,3 milyon $ ödedi. Geçen yıl ilk üç ayda 1.640 ton büyük baş hayvan eti ithalatı için 6,5 milyon $ ödenmişti. Büyük baş hayvan eti ithalatı 2018 yılında geçen yılın aynı dönemine göre %675 arttı.

Buğdaydaki artış %148

Türkiye, 2018’in ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 987 bin ton buğday ithal etti. Bunu karşılığında 421,5 milyon $ ödendi. Geçen yılın aynı döneminde 801 bin ton buğday ithalatı için 167,6 milyon dolar ödenmişti. Buğday ithalatındaki artış ilk 3 ayda %148 oldu. 2017 yılında toplamda 5 milyon ton buğday ithalatına 1 milyar $ödemişti. Buğday alanlarındaki daralma saman üretimine de olumsuz yansıması nedeniyle saman ithalatı da artıyor. Saman ithalatı 2013 yılında miktar olarak 64 bin ton değer olarak 14.2 milyon $ olarak gerçekleşirken, 2017’de 25 bin ton saman ithalatı için 3.8 milyon $ ödendi. Bu yılın ilk üç ayında ise 5 bin ton dolayında saman ithalatı için 555 bin $ döviz ödendi.

Mısır ithalatı 10 kat arttı

Türkiye 2017 yılında ilk 3 ayda 103 bin ton mısır ithalatı için 30.3 milyon $ döviz öderken bu yıl aynı dönemde ithalat 10 kattan daha çok artarak 1 milyon 41 bin tona ulaştı. Bu ithalat için ödenen döviz ise 206.1 milyon $. Türkiye, 2017’de 2.1 milyon ton mısır ithalatına 429 milyon $ ödedi.

GDO denetimi soya ithalatını engelledi

Birçok üründe ilk 3 aylık dönemde ithalat artarken soya ithalatı geçen yıl ile aynı düzeyde kaldı. Türkiye 2017’de 2.3 m ton soya ithalatına 948 m $ öderken, bu yılın ilk üç ayında 462 bin ton soya ithal edilerek karşılığında 190 m $ ödendi. Geçen yılın aynı döneminde 437 bin ton soya ithalatı için 185,5 m $ ödenmişti. Soya ithalatı geçen yılın aynı dönemi ile hemen hemen aynı. Bunun en önemli nedeni ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “genetiği değiştirilmiş ürünler konusunda daha hassas olacağız” açıklaması ile ithal edilen soyada denetimlerin artırılması ve içeriye sokulmasının engellenmesi.

Pamuk ve ayçiçeği ithalatı

Türkiye, 2018’in ilk 3 aylık döneminde 230 bin ton pamuk ithalatı karşılığında 412.1 m $ öderken, geçen yılın aynı döneminde 187 bin ton pamuk ithalatı için 322,8 m $ ödenmişti. Pamuk ithalatı geçen yılın ilk 3 ayına göre %23 arttı. Türkiye 2017’de 914 bin ton pamuk ithalatına 1,7 milyar $ ödemişti.

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde ayçiçeği ithalatı 290 bin tona ulaşırken bunun karşılığında 135.9 m $ ödendi. 2017’nin aynı döneminde 225 bin ton ayçiçeği ithalatı için 121.4 m $ ödendi. Ayçiçeği ithalatındaki artış ilk üç ayda %29 dolayında. 2017’de toplamda 640 bin ton ayçiçeği ithalatı yapılarak karşılığında 443,8 m $ ödendi.

Özetle, Fakıbaba çok haklı. Gıdasını üretmeyen ülke bağımsız olamaz. Fakat bunu şu anda Türkiye’de söyleyecek en son kişi Tarım Bakanı olmalı. Bu ithalat rakamları ile Türkiye bağımsız olabilir mi?
=================================
Dostlar,

Yorumsuz paylaşıyoruz..
İktidar bir yandan da aile planlaması hizmetlerini yasaya (2827) ve Anayasaya (md. 41) aykırı olarak engellemekte, nüfus artışını vargücüyle desteklemekte. Bunca çelişki – irrasyonalizm (akıldışılık) olsa olsa AKP iktidarı ile birlikte oluyor galiba.. Tek sözcükle “feci” !

Sevgi ve saygı ile. 03 Mayıs 2018, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD     Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com