Etiket arşivi: İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu

Gezi Parkı Davası’nda tüm sanıklara (aklanma) beraat!


Gezi Parkı Davası’nda
tüm sanıklara (aklanma) beraat
!

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/gezi-5325.html, 29 Nisan 2015

Aralarında dönemin İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu,
Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı’ının da bulunduğu, Taksim Dayanışması üyelerinin yargılandığı 26 sanıklı Gezi Davası’nda
tüm sanıklar beraat etti. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada
mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

====================================

Dostlar,

Sağduyu ve adaletin şaşmaz terazisi zor da olsa, geç de olsa,
bedeli kimi kez çoooook yüksek de olsa gerçeği tartıp biçiyor..

Bu kararı sevinç ve alkışla karşılıyoruz..

Türkiye’nin aydınlık birikimini hiç kimse hafife almamlıdır.
Bu muazzam birikim, ülkemizi AKP’nin karanlık ayracından (parantezinden) kurtaracak ve Türkiye, Yüce ATATÜRK‘ün aydınlık yolunda bilimsel akılcılıkla çağdaş uygarlığın da ötesine yürümesini sürdürecektir.

Gezi direnişi sırasında dönemin İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu meslektaşımızın kelepçelenerek gözaltına alınmasını içimize sindiremiyoruz.
Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğünde gözaltı süresi sonuna dek uzatılarak (4 gün) ve
son derece olumsuz koşullarda binanın bodrum katlarında tutularak yasal haklarının engellenmesi (yakınları ve avukatı ile görüştürülmemesi) bağışlayamıyoruz.
Bu uygulama apaçık temel insan hak ve özgürlüklerinin çiğnemidir (ihlalidir).
Sevgili Ali’yi (Adli Tıp Uzmanıdır) ve kendisi gibi savaşım insanı eşi Patoloj Uzmanı
Dr. Arzu Çerkezoğlu‘nu buradan selamlıyoruz. Sevgili Arzu da bir kadın emekçi olarak, bizlere coşku veren biçimde DİSK Genel Sekreteridir.

Selam olsun
İŞÇİNİN VE EMEKÇİNİN BAYRAMINA!

Sevgi ve saygı ile.
30 Nisan 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

İstanbul Tabip Odası’ndan : HEKİM KAMUOYUNA DUYURU

Dostlar,

İstanbul Tabip Odası Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük
Tabip Odalarındandır.

Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulan Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarındandır. 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin en büyük Odasıdır. Yaklaşık 30 bin hekim üyesi vardır.. Bu rakam Türkiye’de hemen hemen
her 4 doktordan 1’i demektir.

Bu örgütün Genel Sekreteri Adli Tıp Uzmanı Dr. Ali Çerkezoğlu, hukuk ayaklar altına alınarak gözaltındadır.

Dr. Ali Çerkezoğlu, Taksim Gezi Direnişi adına Başbakan RT Erdoğan ile görüşen ve zıvanadan çıkaran DİSK Genel Sekreteri Patoloji Uzmanı Dr. Arzu Çerkezoğlu‘nun eşidir. Bu ilişki rastalantı mıdır?

İstanbul Tabip Odası’nın seçimle gelen Genel Sekreteri Adli Tıp Uzmanı Dr. Ali Çerkezoğlu, şimdi de tutuklanması istenmektedir.

  • AKP iktidarı artık lamı cimi yok dinci – faşist bir iktidardır.

Yapılanları kınıyor, dayanışmayı selamlıyorum.

Sevgi ve saygı ile.
11.7.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

==========================================

Istanbul_Tabip_Odasi_logosu
HEKİM KAMUOYUNA DUYURU

 

Taksim Dayanışması (TD) bir platformdur. Bu platformda meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum örgütleri kurumsal düzeyde yer almaktadır. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da İstanbul Tabip Odası’nı temsilen bu platformda yer almış ve eşgüdüm kurulu çalışmalarına odamızı temsilen katılmıştır.

Taksim Gezi parkının İstanbul Valisi Mutlu tarafından 8 Temmuz Pazartesi günü açılması üzerine TD temsilcileri İstiklal Caddesi üzerinden Gezi parkına doğru yürümeye başlamışlardır. Tam bu sırada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası‘na aykırı hareketten gözaltına alınmışlardır. 32 temsilci ve sonrasında alınanlarla beraber 51 kişi, Pazartesi 19’dan beri İEM’nün Vatan Caddesi’ndeki hizmet binasında
bodrum katında havasız, oksijensiz ve kötü hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar.

24 saatlik gözaltı süresi keyfi olarak önce 48 saate şimdi ise azami süre olan 72 saate uzatılmıştır. Sağlık sorunları yaşayan ve kalp hastası olan TMMOB İstanbul Mimarlar Odası yöneticisi ve TD Sözcüsü Mimar Mücella Yapıcı girişimlerimiz sonucu
bu akşam serbest bırakılmıştır.

Mücella Yapıcı ve diğer 50 gözaltı 11 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09:00′ DAN ITIBAREN Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilerek mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılarına ifadelerini vereceklerdir.

Hukuksuz ve keyfi olarak gözaltına alınan ve bununla da kalmayıp yine hiçbir gerekçe gösterilmeden kapıları kırılarak evleri aranan 5 arkadaşımızla birlikte
51 arkadaşımızın tamamının serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Arkadaşlarımız ne yazık ki havasız, klimasız ve yetersiz hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar. Bu durum ve kalp hastası Mücella Yapıcı’nın uzun gözaltı süresini protesto etmek için gözaltına alınan 50 kişi kamuoyuna açlık grevi diye yansıyan ama gerçekte yemek yememe olarak adlandırabileceğimiz bir protesto eylemine başlamışlardır.

Taksim Dayanışması gibi İSTANBUL TABIP ODASI ÜYESI HEKIMLER DE
GENEL SEKRETERIMIZ Dr. ALI ÇERKEZOĞLU ve TTB BÜYÜK KONGRE DELEGEMIZ Dr. KAMIL TEKEREK VE 51 ARKADAŞIMIZ ÖZGÜR KALANA, SERBEST BIRAKILANA KADAR SAAT 11’DEN ITIBAREN ÇAĞLAYAN ADLIYESI
C KAPISI ÖNÜNDE BEKLEYECEĞIZ.

ARKADAŞLARIMIZLA BIRLIKTE SAAT 21.30’DA BAŞLAYACAK OLAN
BEŞIKTAŞ ABBASAĞA PARKINDAKI SAĞLIK FORUMUNA KATILMAYI PLANLIYORUZ.

Sizlerin desteği ve gücüyle bu haksız, keyfi ve hukuksuz gözaltılara son verileceğini umut ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur

İSTANBUL TABIP ODASI
YÖNETIM KURULU

‘Sağlıkçı olmayan yönetici istemiyoruz’

 

‘Sağlıkçı olmayan yönetici istemiyoruz’

Sağlık emekçileri, 5 yıl herhangi bir iş deneyimi olan birinin dahi kamu hastanelerinde yönetici olmasının önünü açan kanun hükmünde kararnameyi yürüyüşle protesto etti.Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev Sağlık-İş Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği’nin de aralarında bulunduğu 15 sağlık örgütü, Türkiye genelinde eylemler gerçekleştirdi.İstanbul’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde toplanan
sağlık emekçileri;

  • – “Hastaneler halkındır satılamaz”, 
  • “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” 

yazılı dövizler taşıyarak sloganlar eşliğinde yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Ali Çerkezoğlu
;

  • AKP yandaşlarının, vergilerimizle yapılan hastanelerin başına “partisinden veya tarikattan alınan icazetle atandığını” söyledi.
  • TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk de Türkiye genelinde oluşturulan 87 Kamu Hastane Birliği’nin üst yöneticisi (CEO) olarak atanacak kişilerde, sağlık mensubu olma özelliği aranmadığına dikkati çekti. (http://www.istabip.org.tr/, 7.11.12)