Sağlık Antropolojisi (Tıbbi – Medikal Antropoloji)

Sevgili AÜTF genç çalışma arkadaşlarımız,
(Halk Sağlığı AbD Asistanlarımız),
Sevgili AÜTF öğrencilerimiz
Site okuru Dostlarımız,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı‘nda asistanlarımıza
(Halk Sağlığı dalında Tıpta uzmanlık eğitimi alan genç meslektaşlarımıza)
verdiğimiz eğitimler kapsamında bizim sunduğumuz bir konu da,

  • SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ – TIBBİ / MEDİKAL ANTROPOLOJİ

Tıbbi_Antropoloji_kapak_yansisi

Konu güncel ve çok da ayrımında olmadığımız boyutlar taşımakta.

Gelişmiş ülkelerde Halk Sağlığı bilimleri bizdeki gibi Tıp Fakültesi’nde bir Anabilim Dalı olarak değil, AYRI BİR FAKÜLTE olarak örgütleniyor, başında Dekan var! Ve;

– Tıbbbi Epidemiyoloji
– Biyoistatistik
– Tıbbi Demografi
– Çevre Sağlığı
– Bulaşıcı Hastalıklar
– Toplum Hekimliği
– Sağlık Sosyolojisi (Tıbbi – Medikal Sosyoloji)
– Sağlık Antropolojisi (Tıbbi – Medikal Antropoloji)
– Sağlık Ekonomisi
– Uluslararası sağlık
– Toplum Beslenmesi
– İş ve Meslek Hastalıkları
– Hijyen, Sanitasyon, Ekotoksikoloji
– Toplumsal Genetik
– Sağlık Politikaları ve Yönetimi
…..

gibi bilim dalları yer alıyor.
ABD’de bu yapıda 25 tane Halk Sağlığı Fakültesi var..

Temel amaç toplum – halk sağlığını geliştirmek, koruyucu sağlık hizmetlerini örgütleyip sunmak.. Bu yolla ekonomi sağlamak ve sağaltımı etkin kılmak.

Biz bu bağlamda, Texas School of Public Health‘te çalışma olanağı bulmuştuk (1986).

Gerek burada, gerekse üniversitenin yerel dallarında Galvestone, San Antonio ve Dallas’ta, Houston‘dakine ek olarak Tıp Fakültesi birimlerinden biri olarak
Department of Medical Humanities” çok dikkatimizi çekmişti.

Bu birimlerde Tıpta Sosyal Bilimler çok disiplinli (multidisipliner) bir anlayışla
takım (ekip) çalışması olarak sürdürülüyordu.

Değindiğimiz seminer için epey emek verdik. 100 yansıdan oluşan kapsamlı bir sunu oluştu. Bu yansıları bir kez daha güncelleyerek aşağıda sunuyoruz. Yüz yansıdan oluşuyor (4,138 KB). pdf dosyasını çağırmak için lütfen erişkeyi (linki) tıklayınız..

Tıbbi_Antropoloji

Konu bütünlüğü bakımından, aşağıdaki sunularla birlikte değerlendirilmesini öneririz:

Saglik_Sosyolojisi

Saglik_Sosyolojisi’ne_Giris

Saglik_ve_Kultur_Etkilesimi

Sağlık ve Kültür Etkileşimi, Ekim 2003

Toplumsal_Etmenler_v_ Sagiık_Etkilesimi

Toplumsal_Etmenler_v_ Sagiık_Etkilesimi

Yararlı olması ve Türkiye’mizde de bu bilim alanlarının gelişmesi dileğiyle..

Sevgi ve saygı ile.
15.4.2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Bilimsel Araştırmalarımız ve Ödüllerimiz..


Bilimsel Araştırmalarımız ve Ödüllerimiz..

Dostlar,

Hoşgörünüzle, bilimsel çalışmalarımızdan aldığımız ödülleri de arşivimize koymak isteriz.

Ahmet_SALTIK’in_Bilimsel_Arastirma_Odülleri

Geçtiğimiz hafta tüm bilimsel yayınlarımızı (253 ulusal + 47 uluslararası = 300 adet) sunmuştuk.

Ahmet_SALTIK’in_Bilimsel_Yayinlar_Listesi_Odulleri_ve_CV’si

“Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Sorunsalı” başlıklı makalemizi sunarken
bu listeyi de pdf olarak vermiştik..

Ayrıca salt iş ve meslek hastalıkları, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında yaptığımız 52 bilimsel çalışmanın listesini de pdf olarak sunmuştuk..

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2014/02/Ahmet_SALTIK_Is_ve_Meslek_Hastaliklari_Bilimsel_Yayinlari.pdf 

*****

1988, 8 Nisan’da başladığımız Öğretim Üyeliği mesleğinde çeyrek yüzyılı
geride bıraktık. Var gücümüzle ülkemize hizmet etmeye çabaladık.

Gecemizi gündüzümüze kattık, üzerimize çoook güneşler doğdu..
Her şeyimizden özveride bulunduk.

1996’da ADD Edirne Şubesi Başkanı ve sonrasında hep ADD Genel Merkezi’nde yönetim görevlerimiz (Genel Başkan Vekilliği  dahil) oldu ve bu kez adeta 2 insan olmaya çabaladık..

  • AYDINLANMA’ya adanan yıllar…

Ülke içinde ve dışında 1500’e yakın (binbeşyüz!) görsel konferans verdik.
500’e yakın (beşyüz!) aydınlanma makalesi yazdık..
Bunları umarız kitaplaştırma olanağımız da olur..

*****

Yaşımız 60’ı geçti ve artık emeklilik bağlamında geriye saymaya başladık denebilir.

14 Kasım 2020’de, yaklaşık 7 yıl sonra, olağan koşullarda emekli olacağız..
37 yıldır Emekli Sandığı’na primler = ek vergiler ödüyoruz ama bu kuruluştan
kamusal emeklilik güvencesi ile emekli olup olamayacağımızı da bilemiyoruz??

Devlet BES’i (Bireysel Emeklilik Sistemi) öylesine cömert destekliyor ki, anlaşılır gibi değil!.. 2013’ten beri bu sistemde yatırılan her 100 TL/ay’lık prime Devletimiz 25 TL de kendisi veriyor. 2014’te de sürecek.. %25 kazanç sağlayacak başka bir finansal araç (enstrüman) verili koşullarda (konjektürde) yok!

Dolayısıyla bu cömertlik (agressif politika), tümüyle özel emekliliğe geçiş için kararlılığı ve aceleyi de tanımlıyor.

Tüm bu fırsatları Yüce Atatürk’ün bizlere kutsal emaneti Cumhuriyetimize borçlu olduğumuzun hücrelerimize, hatta moleküllerimize dek ayırdındayız.

Bize bu onurlu fırsatı bize veren tüm kişi (başta anne ve babamızla öğretmenlerimiz)
ve kurumlara (ilkokul – ortaokul – lise – Hacettepe Tıp – İstanbul Tıp – King’s Colege Hospital / Londra- Texas School of Public Health / Houston – Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi / Edirne – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADD..) yönetici ve çalışma arkadaşlarımıza…

Türkiye’ye borcumuzu ödeme çabamız son nefesimize dek sürecek..

Sevgi ve saygı ile.
18.2.14, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net