İmam Hatip Mezunları hızla artıyor.. Imam&Hatip Religious High Schools are furiously being increased

Son yıllara dek yılda ortalama 100 bin mezun veren  İHL’den mezun olanların toplam sayısı 2 milyon dolayında… İl valilerinin yaklaşık ¼’ü, Kaymakamların yaklaşık 1/3’ü İHL mezunu. (15.12.11, A. Ercan)