İLK EĞİTİM-İŞ DENEYİMİ

İLK EĞİTİM-İŞ DENEYİMİ


Dr. Niyazi Altunya, Ayhan Saruhan ve Feyzi Coşkun
ile bizim de üyesi olduğumuz
EĞİTİM-İŞ‘e emek veren herkese şükran ve dostlukla..

Ulusal Eğitim Derneği (biz de üyesiyiz) Cumartesi konferansı EĞİTİM-İŞ‘in kuruluş aşamasına ilişkin..

Yıl 1980, işçilerin %50’si sendikalı, yıl 2016, işçilerin %11-12’si sendikalı..

İlgi ve bilginize..
27 Mayıs Devrimi’nin 57. yılında konu bu..

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
EĞİTİM-İŞ ve Ulusal Eğitim Derneği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com