Etiket arşivi: HAK-İŞ

YARSAV’dan : Özel İstihdam Büroları (Kiralık İşçi) Yasasına İlişkin Basın Açıklaması

Özel İstihdam Büroları (Kiralık İşçi) Yasasına İlişkin Basın Açıklaması

YARSAV_logosu

 

Halk dilinde bilinen adı “kiralık işçi yasası” olan Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Kanunu 06.05.2016 gecesi TBMM’de kabul edilmiştir.

 

25.06.2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3. maddesi ile özel istihdam bürosu ilk kez bir yasa metnine girmiş, 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete´de ÖİB Yönetmeliği yayımlanmıştır.

2009 yılında ÖİB Kanunu yine TBMM´den geçmiş ancak, zamanın cumhurbaşkanı tarafından işçinin emeğinin sömürülmesine ve insan onuruna aykırı durumlara neden olabilir gibi gerekçelerle veto edilmiş ve yasalaşamamıştır.

Şimdi ise gündemin yoğunluğundan yararlanılarak ülkemizdeki 15 milyon dolayındaki kayıtlı,
6 milyon dolayında olduğu kestirilen kayıt dışı işçinin ve işçi sendikalarının haberi olmadan, hangi hükümleri getirdiği, hangi kazanımları yok ettiği öğrenilip, tartışılıp, anlaşılamadan milletin meclisi olması gereken TBMM´de gece yarısı kabul edilmiştir.

Bu yasa ile;

10 m² büyüklüğünde olması gereken ÖİB´larına kamu- özel işveren ayrımı yapılmadan
tüm işverenleri, Deniz – Basın İş Kanunu ayrımı yapılmadan “tüm işçileri 8 aya kadar kiralama” yolu açılmıştır.

Kiralanan işçilerin ücretinden kiralayan işveren değil yalnızca ÖİB sorumlu olacaktır.

  • Kiralanan işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.
  • Kiralanan işçilerin kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretleri yok edilmiştir.
  • Kiralanan işçilerin bir işçi sendikasına üye hakları elinden alınmıştır.

Kiralanan işçilerin iş kazası geçirmeleri halinde iş kazalarından da ÖİB sorumlu olacak,
SGK´da iş kazalarında yalnızca ÖİB´ye gidebilecektir.

  • Kiralık işçilere taşeron işçilerinden çok daha kötü şekilde ucuz iş gücü ve kölelik yolu
    açılmış olmaktadır.
  • Sonuç olarak; bu yasa ile kiralık işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçi lehine olan tüm hak ve kazanımlarını yitirmiş olacaklardır.

Emek en yüce değerdir ve istismar edilemez.

Cumhurbaşkanı´nı adaletli olmaya çağırıyoruz.

YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra ve anılan yasa konusunda da tüm işçilerin, emekçilerin ve halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YARSAV & YARGIÇLAR SENDİKASI

http://yarsav.org.tr/index.php?m=banner&return=132#.V0R1qvmLSUl

====================================================

Dostlar,

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘kiralık işçilik’ yasasını onayladı!

20 Mayıs 2016 günü 12. CB RTE, bu işçi – emekçi düşmanı yasayı onayladı..

HAK-İŞ‘in 300 bini aşan işçisi şimdi bir kez daha düşünmeli..

AKP iktidarı emekten yana mı, sermayeden yana mı??

İşte böyle…
AKP iktidarı 13,5 yılı geçti, emekçilerimiz hala uyanmadı ise,
daha ödeyeceği bedeller var demek ki..

Yandım anaaaaam!!… diyene dek ??

Sevgi ve saygı ile.
24 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Sendikacılar aynı hatayı tekrarlamamalı

Sendikacılar aynı hatayı tekrarlamamalı

Yıldırım Koç

Yıldırım Koç
AYDINLIK, 13 Şubat 2016

Hükümet 8 Şubat 2016’da TBMM Başkanlığı’na “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı sundu.
Tasarının, özel istihdam bürolarına işçi kiralama (geçici iş ilişkisi kurma) yetkisi veren hükümleri işçi sınıfı açısından son derece sakıncalıdır. Bu konu Aydınlık’ta çıkan haberlerde ayrıntılı olarak ele alındı. Sendikaların bu düzenlemeye kesinkes karşı çıkmaları gerekiyor. Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. Ancak kanun tasarısının 2. maddesi son derece önemli ve olumlu.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR, İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINMALI

Bu madde uzaktan çalışmayı düzenliyor. Maddeye göre, “uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme
tabi tutulamaz.”
Bu maddeyle, evlerde veya işyerleri dışında herhangi bir yerde bir işverenden aldığı işi yapan kişiler, İş Kanunu kapsamına alınıyor.
Böyle bir düzenleme 2011 yılının ilk aylarında gündeme geldi. 6111 sayılı Torba Yasa olarak kabul edilen tasarının 76. maddesi “evden çalışmanın usul ve esasları” konusundaydı.
Bu madde, bu tarihe kadar İş Kanunu kapsamında kabul edilmeyen kişileri İş Kanunu kapsamına alıyordu. Önemli bir olumlu adımdı. Bu düzenleme, TBMM genel kurulundaki görüşmeler sırasında, sendikaların isteğine uyularak, metinden çıkarıldı. Sendikacıların bilgisizliği ve bilinçsizliği nedeniyle, eve-iş-verme sistemi içinde evlerde çalışan
on binlerce insan, İş Kanunu’ndaki haklardan yoksun bırakıldı.

Türk-İş, 13 Şubat 2011 günü yayımladığı bildiride, Torba Kanun Tasarısındaki 76. maddeyi (evden çalışmanın usul ve esasları) çıkartmayı başardığını söylemekteydi.
Sendikacıların bu yanlış tavrını, “İşçinin Ayağına Kurşun Sıkan Sendikalar” başlığıyla Aydınlık’taki köşemde eleştirmiştim (13 ve 15 Mart 2011).

UZAKTAN ÇALIŞANLAR ZATEN İŞÇİ KABUL EDİLİYOR

Halbuki bu tarihlerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Resmi Gazete’nin 4.2.2011 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Türk Borçlar Kanunu’nun 461-469. maddeleri “evde hizmet sözleşmesi” konusundadır. Sendikacılar bu düzenlemenin farkında bile değildi. Bu biçimde çalışan işçilerin herhalde hiçbiri de, Türk Borçlar Kanunu’na göre işçi sayıldığını bilmiyordu. İşçilerin bilmemesi ayıp değil; ancak sendikacıların bu konuyu bilmemesi
büyük ayıp.

Türk Borçlar Kanunu, evlerde parça başı ücretle çalışan ve istisna sözleşmesiyle
(eser sözleşmesiyle) çalıştığı kabul edilerek İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan işçilerin hakları açısından olumlu bir adım atmıştı.
Hükümetin 8.2.2016’da TBMM Başkanlığı’na sunduğu tasarıda çok büyük olumsuzluklar var. Ancak 2. maddede uzaktan çalışma konusunda getirilen düzenleme, Türk Borçlar Kanunu’ nun 461-469. maddelerine açıklık getiriyor; mevcut haklardan daha ileri haklar sağlıyor.
Sendikaların yapması gereken asıl iş, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılarak, uzaktan çalışma veya eve-iş-verme sistemi içinde çalışan kişilerin sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev haklarını kullanmalarının sağlanmasıdır.

Sendikacılar!
Artık bu işleri biraz öğrenin ve sakın ha aynı hatayı tekrarlamayın!
Hükümetin işçi aleyhine attığı adımları değil, işçi lehine attığı adımları destekleyin!
Bu işçilerin İş Kanunu kapsamına alınmasına bu defa engel olmayın!
Kıdem tazminatının bugünkü durumunu savunmak yerine, herkesin yararlanabileceği ve
(12 Eylül öncesindeki gibi) tavanın uygulanmadığı kıdem tazminatı hakkı için mücadele edin!

=======================================

Dostlar,

Sevgili dostumuz Sayın Yıldırım Koç‘un işçi hakları – sendikacılık konusundaki uzmanlığı
ve bilgi birikimi tartışma dışıdır.

Uyarılarına kulak vermek gerekir. Dahası, sık sık danışarak yararlanmak gerekir.

TBMM’deki özel istihdam bürolarına işçi kiralama (geçici iş ilişkisi kurma) yetkisi veren yasa tasarısı, bu boyutuyla çağcıl (modern ya da post-modern!) köle pazarları anlamına gelmektedir. Bunu engellemeye çalışmak gerekir vargüçle..

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ bu yaşamsal konuda olsun ortak davranabilseler..
Birkaç miting yapsalar birlikte, AKP iktidarı sallanır ve önerisi geri çeker..
Deneyin ve görün..

Ya da geçtiğimiz hafta sonu Van’dan gelen 130’a yakın işten çıkarılmış garibanı Polis zorla otobüslere bindirerek Van’a geri yollar ve Anayasa suçu işler.. Hak arama özgürlüğünü çiğner, toplantı gösteri yürüyüşü hakkını çiğner,  gezi özgürlüğünü çiğner… çiğner de çiğner…

Bütün ülkelerin ezilen emekçileri birleşin!
Ya da AKP faşizmi böyle diz çöktürür..

Sevgi ve saygı ile.
15 Şubat 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com