23. ADALET ve DEMOKRASİ HAFTASI KAPANIRKEN..

23. ADALET ve DEMOKRASİ HAFTASI KAPANIRKEN..

Dostlar,

Geçtiğimiz bu günlerde 22. Adalet ve Demokrasi Haftasında sitemizde paylaştıklarımızı haftanın son gününde bir kez daha paylaşmak istiyoruz..
Geçen yıl oldukça varsıl bir içeriği sunmuştuk site okurlarımıza..
Aradan geçen 1 yılda da değişen bir şey yok..
Ünlü galatla “Garp cephesinde yeni bir şey yok!” ne yazık ki..
Çünkü sorun İKTİDAR SORUNU

 • Emekten yana bir HALK İKTİDARI kurulmadıkça bu karanlık cinayetler
  ne önelenebilir
  ne de aydınlatılabilir..
  Çeyrek yüzyıldır, insanlık tarihinin yüz kızartıcı bu yakıcı gerçeğini,
  bir kez daha ülkemizde deneyimliyoruz..

  Üstelik, 12. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olan RT Erdoğan
  kıl payı farkla 1. değil 2. sırada Yılın Diktatörü seçilen ve ilan edilen Erdoğan..
  Ne büyük talihsizlik..

  Hollanda’da ‘Yılın Diktatörü’ anketi:
  1′inci IŞİD Lideri Bağdadi, 2′inci Erdoğan..

  Hollanda’da ‘Yılın Diktatörü’ anketi: 1′inci Bağdadi, 2′inci Erdoğan

http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/hollandada-yilin-diktatoru-anketi-1inci-bagdadi-2inci-erdogan-1068711/, 31.01.2016

AKP itidarınca Demokrasiden giderek uzaklaştırılan ve dinci diktaya sürüklenen bir ülkede,
laik aydınların, sanatçıların..  can güvenliğinin sağlanabileceğini umacak ölçüde
“saf” olamıyoruz ne yazık ki

Üstadlarımız; demokrasi ve adalet şehitleri Uğur Mumcular, Prof. Muammer Aksoylar…. saymaya içimiz elvermiyor… sizleri unutmadık ama uyarılarınızın gereğini yerine getiremedik.. Türkiye, sizin bıraktığınız yere göre çook daha dein karanlıklara gömüldü, önleyemedik..
Acımız katlanıyor..
Fakat, biraz hatta epey uzasa da bu “karanlık parantezi” açacağız, buna inancımız ve güvencimiz tamdır. Sorumluları da mutlaka halka adalet önünde hesap verecekler..
Er ya da geç ama mutlaka!

Geçen yıl İsparta’da verdiğimiz konferansın kapsamlı yansılarını izlemek için
lütfen tıklar mısınız?

Isparta_konf._24.01.2015

ISPARTA_KONF._TURKIYE’DE_AYDIN_CINAYETLERI_NEDEN_DURUDURULAMIYOR_KATILLER_KIM_24.1.15

Sevgi ve saygı ile.
31 Ocak 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

=================================================

Dostlar,

Özgürlük – Demokrasi – AYDINLANMA kahramanı ve şehidi aziiiiiz Uğur Mumcu‘yu
aramızdan kuparılışının 22. yılında özlem ve savaşım kararlılığıyla anıyoruz…

Biz İsparta Ulusal Güç Birliği’nin çağrılısı olarak bu kentte konferans verdik
24 Ocak 2015 günü (bu gün) 14:00 – 16:00 arasında..

Etkinliklere emek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.

Ülkemizin Özgürlük – Demokrasi – AYDINLANMA kavgasını canları pahasına sürdüren yiğitlerimizi şükranla selamlıyor, aziz anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Devleti bu iğrenç cinayetleri aydınlatmaya ve engellemeye çağırıyoruz
bir kez daha,
BİN kez daha!

“Faili meçhul” yutturmacasını – dayatmasını kesinlikle reddediyoruz.

Tüm sözde “faili meçhul” cinayetlerin işleyenlerininin ve işletenlerinin günışığına çıkarılmasını istiyoruz.

İnsanın insana kıymadığı barışçı, demokratik, insan haklarına dayalı, hoşgörü iklimli

ve her tür şiddetin dışlandığı bir yaşam ve toplumsal düzen özlemimizdir.
Bu hedefler – özlemler için canlarını verenlerin yolundan yürümeyi sürdüreceğiz.

Sevgi ve saygı ile,
24.01.2015

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Atatürk, Kürt sorununa nasıl bakıyordu?

Dostlar,

Adalet ve Demokrasi haftası bağlamında Uğur Mumcu’yu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve şehit edilen 5 polisi, ADD kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’u anma etkinlikleri sürüyor..

Uğur Mumcu, çeyrek yy. önce “Kürt sorunu” nu büyük bir netlikle
ortaya dökmüş..

Çeyrek yy’dır “Garp cephesinde yeni bir şey yok”

Peki biz neredeyse 25 yıldır bu yalın gerçeği neden anlamıyor,
anlamak istemiyoruz?

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 28.1.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

======================================

Uğur Mumcu

portresi

Atatürk, Kürt sorununa nasıl bakıyordu?

Birçok konuda olduğu gibi bu konudaki yasakçılık da gerçeklerin saptırılmasına yarıyor.
Atatürk, 1923 yılı 16/17 Ocak günü İzmit’te İstanbul’dan gelen gazetecilerle konuşurken Ahmet Emin (Yalman)’ın bir sorusu üzerine Kürt sorunu konusundaki görüşlerini şöyle açıklar. Bugünkü dile çevirerek aktaralım:

Türk ve Kürt…

“Kürt sorunu, bizim, yani Türklerin çıkarları için kesinlikle söz konusu olmaz. Çünkü, bizim ulusal sınırlarımız içinde Kürt unsurları öylesine yerleşmişlerdir ki pek sınırlı yerlerde yoğun olarak yaşarlar. Bu yoğunluklarını da kaybede ede ve Türklerin içine gire gire öyle bir sınır oluşmuştur ki, Kürtlük adına bir sınır çizmek istesek, Türkiye’yi mahvetmek gerekir. Örneğin, Erzurum’a giden, Erzincan’a, Sivas’a giden, Harput’a kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta Konya çöllerindeki Kürtleri de göz önünde tutmak gerekir.”

Atatürk, bu gerçekçi gözlemi yaptıktan sonra şu çözümü de öngörüyor:

“Bu nedenle başlı başına bir Kürtlük düşünmekten çok, anayasamız gereğince zaten bir çeşit yerel özerklik oluşacaktır. O halde hangi bölgenin halkı Kürt ise onlar kendi kendilerini özerk olarak yöneteceklerdir.”

Atatürk’ün bu sözlerini 1921 Anayasası’nın getirdiği sisteme bakarak değerlendirmek gerekir.

1921 Anayasası’nın 21. maddesi, illerin “manevi kişiliğe ve özerkliğe” sahip olduklarını belirtiyordu. Bu “yerel özerklik” bugünkü bir çeşit belediye yönetimi gibiydi. İç ve dış siyaset, adliye ve askerlik ve ekonomik ilişkiler ile ilgili yetkiler tümüyle hükümetin elindeydi. Özerklik, “vilayet şûraları” eliyle illerin günlük işlerinin yönetimini kapsamaktaydı.

Atatürk’ün bu sözlerinden “Kürtler ayrı devlet kursunlar” gibi bir anlam çıkmıyordu. 1921 Anayasası da böyle bir sistem öngörmemişti. Atatürk, Kürtler için “bir nevi mahalli muhtariyet”ten söz ederken, “üniter devlet” dışında bir çözüm de öngörmüş değildi.

 • Öngörülen; Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları il ve ilçelerde yerel yöneticilerini seçme haklarıydı.

Atatürk, daha sonra görüşlerini şöyle açıklamıştı:

“Bundan başka Türkiye’nin halkı söz konusu olurken onları da beraber ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları zaman bundan kendileri için sorun çıkarabilirler.
Şimdi TBMM hem Kürtlerin hem Türklerin yetkili temsilcilerinden oluşmuştur.
Ve bu iki unsur, bütün çıkarlarını ve yazgılarını birleştirmiştir. Yani onlar bilirler ki
bu ortak bir şeydir. Ayrı bir sınır çizmek doğru olmaz.”

Bugün Türkiye’de Kürt kökenli milletvekilleri var, Kürt kökenli bakanlar var, belediye başkanları var, genel müdürler var, generaller, öğretim üyeleri ve işadamları var.
Kürtler ve Türkler, Türkiye içinde öylesine birbirlerine karışmışlardır ki Türkler ile Kürtler arasında bir sınır çizmek, o gün olduğu gibi bugün de olanaksızdır.
Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerde yaşayan Kürt kökenli yurttaş sayısı, Diyarbakır, Malatya, Tunceli’de yaşayan Kürt kökenli yurttaşlarımızdan
daha çoktur.

Bu açıdan Atatürk’ün 1923 yılındaki görüşleri bugün de geçerliğini koruyor.

Öyleyse sorun nedir?

 • Sorun; Kürt sorunu konusunda izlenen emperyalist siyasetlerdir.

Atatürk’ün 1923 yılındaki bu basın toplantısının üzerinden iki yıl geçmeden
Doğu’da Şeyh Sait İsyanı patlak vermiştir.

O günler, genç Cumhuriyet için çok önemli günlerdi. Lozan Antlaşması,
Musul petrolleri konusunu çözüme bağlamamıştı.
Sorun, İngiltere ve Türkiye arasında çözülecekti.
Bu isyan “padişahlık, hilafet, şeriat ve Abdülhamid oğullarından birinin saltanatını sağlamak” gibi din sömürüsü ile perdelenmişti. (TBMM tutanakları, I; 64, 25.2.1341, C:2, S:309).

İsyanın sonunda Musul petrolleri Türkiye’nin elinden kaçtı.

 • Şeyh Sait İsyanı’nın Türkiye’ye faturası Musul petrolleriydi!
 • Bugün Kürt sorunu, azınlık şovenizmi, ayrımcılık ve terör ile değil; demokrasinin yerleştirilmesi ve insan haklarının, Edirne’den Ardahan’a kadar, her yerde uygulanması ile çözülür.

ABD ve öteki Batılı ülkeler, niçin birdenbire bu kadar Kürt yanlısı oldular?
Bu soruya yanıt aramak zorundayız.
ABD için sorun, İran, Irak ve Türkiye’nin birer bölümünü kapsayacak bir Kürt devleti üzerinde şimdiden egemen olmak ve olası petrol yataklarını bu Kürt devleti aracılığı ile elinde tutmaktır.

 • Kürtler üzerindeki “Amerikan mandacılığı” hazırlığına kimse “sosyalizm”, “Marksistlik” ya da “devrimcilik” etiketi yapıştırmamalıdır.

ABD emperyalizmi, gerçekten “emperyalizm” ise Kürt sorununun bu kadar canlı tutulmasında bu emperyalist siyasetin güttüğü amaç niçin göz ardı ediliyor?

(Cumhuriyet, 5 Aralık 1989)