Fransız tarihçi Jean Michel Thibaux Türk Yurttaşı oldu ! French historian Jean Michel Thibaux was granted as Turkish Citizien..

Fransa.. şanlı 1789 Devrimi’nin vatanı.. Özgürlükler ülkesi.. Bu duruma da mı gelecekti? “Ermeni soykırımı yoktur” diyen bilim ve bilimc, hapise.. İnsanlık utancı.. Bereket Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti, Fransızlar adına utancımız bitt..