Etiket arşivi: EKONOMİ İSTİKLAL MAHKEMELERİ

30 AĞUSTOS SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR

Dostlar,

Cumnuriyetimizin ağabeyi, Büyük Zaferin kazanıldığı yıl doğan 92 yaşındaki bilge insan Ali Nejat Öçen (PhD) aşağıdaki özlü ve coşkulu yazıyı yollamış. O’nun yüreği 92 yıldır Cumhuriyet sevdası ve Atatürk aşkı ile çarpıyor.. ATATÜRK ENSTİTÜSÜ kurana dek, “dalya” diyene dek de çarpacak..

Nice 30 Ağustoslara Sn. Ölçen..

Sevgi ve saygıyla.
30.8.2014, Ayder – Rize

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

====================================

30 AĞUSTOS SONNUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR

portresi

Dr. Ali Nejat Ölçen

 

 

30 Ağustos’ta neden ve sonuç birbiriyle bütünleşmiştir. O nedenledir ki,
30 Ağustos’u kutlamakla yetinmiyoruz..

Çünkü o tarih, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ulusalcı ulus devletinin ve o devletin Cumhuriyetinin doğuş yılıdır.

30 Ağustos, Misak’ı Milli sınırlarımızın kuşattığı toprağımıza sahip çıkmanın andıdır. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı’nın ikiz kardeşidir
30 Ağustos.

30 Ağustos’a sahip çıkmak Mustafa Kemal Atatürk’e, O’nun ulusalcı
ulus devletine ve o devletin Cumhuriyetine sahip çıkmaktır. 30 Ağustos’u kutlamakla yetinmeyecek, ulusalcı ulus devletine, o devletin Cumhuriyetine , o Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmayan emperyalizmin yerli uşaklarını İstiklal Mahkemelerinde doğduğuna pişman edecek yargıçları, savcıları ve yurdumuza uzanacak elleri kıracak Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordusunu yeniden yaratacağız.

Misak-ı Milli sınırlarımızın kuşattığı toprağımıza sahip çıkarak
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini, o Cumhuriyetin hukukunu yeniden var edeceğiz… 30 Ağustos başlangıçtır ve yeniden doğacaktır. İçimizdeki hainleri kovacaktır.

Böyle biline çare buluna.

Dr. Ölçen.

19 Mayıs 2002’ye Armağan : KÜRESELLEŞME, AB ve TÜRKİYE..


19 Mayıs 2002’ye Armağan : KÜRESELLEŞME, AB ve TÜRKİYE..

Dostlar,

19 Mayıs 2002 günü, yani tam 11 yıl önce Samsun’da idik. ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölgesi Temsilcisi idik. Orada bir ADD Gençlik Kurultayı düzenlemiştik. Bu toplantıda “Gençler” konuşmalar yapılar. Biz de, o tarihte
İstanbul Pendik Şubesi Başkan Yrd. genç arkadaşımız Önder Yılmaz‘ın (MSc)
elinden tutarak kapsamlı bir sunum hazırlamıştık (10 sayfa).
Sevgili Önder bu kapsamlı raporumuzu Kurultay’da genişçe sundu.

  • KÜRESELLEŞME, AB ve TÜRKİYE..

Yineleyelim 11 yıl önce idi.. Öngörülerimizi sizin takdirinize sunacağız.
“Zaman bizi haklı çıkardı, biz yazmıştık..” vb. tümceler kurmak istemiyoruz.

Yalnızca tarihe not düşmek istiyoruz..

Şöyle giriyoruz bildirimize :

Sözlerimize, Yüce Atatürk’ten, hepimizi ürpertmesi gereken görkemli bir alıntı ile başlamak istiyoruz :..” 

”İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, etten ve kemikten, geçici Mustafa Kemal.
İkinci Mustafa Kemal, O’nu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem.
O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve
büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarması gereken Mustafa Kemal, O’dur. ”

Ve şöyle bağlıyoruz :

T Ü R K İ Y E’nin   K E S İ N   K U R T U L U Ş U

1. Türkiye, adım adım bağımsızlığını yok edip köleleştirmeye, parçalayıp sömürgeleştirmeye götürdüğü artık apaçık olan, insanlık tarihinin en ağır ve en sinsi kuşatması altındadır. Uluslararası sermaye imparatorluğu Elit’in bu ahtopot kollarını kırmanın biricik yolu; AB, Gümrük Birliği, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF gibi piyon kurumlarla yapılan tüm teslimiyet anlaşmalarının derhal iptalidir. Çünkü bu küresel kıskaç boğuntusunda, ülkemiz haraç mezat, üstelik de yabancılara satılmaktadır!

2. Derhal özel yasalar çıkartılarak, yurdumuzu insafsızca soyup soğana çeviren işbirlikçi hortumcu sermayenin tüm malvarlığına hemen el konulmalı, yurtdışına kaçırılanlar ilgili ülkelerden nota verilerek istenmelidir. Nedensiz ve ölçüsüz varsıllaşma için varlık veya servet vergisi alınmalı, bir tür EKONOMİ İSTİKLAL MAHKEMELERİ kurularak bu vatan hainlerinden ve tüm ortaklarından hesap sorulmalıdır.

3. Tüm dış ve iç borçlar askıya alınmalı, prangalanmış petrol ve madenlerimiz işletilerek, kazandıkça bu borçlar ödenmelidir.
{ O zaman halkımızın sağlığı ve eğitimi… için yeter kaynak da bulunacaktır..}

4. İnsanlığın kurtuluşu için İRTİCA, KÖLELİK ve SİYONİZM’in kesin olarak
yok edilmesi
zorunludur.

5. Ülke yönetimine namuslu kadrolar getirilmelidir. Biz bize yeteriz. Bu ülkeyi ve Ulusumuzu yoktan yaratan Yüceler Yücesi ATATÜRK’ümüzün devrim ve ilkelerini çağın gereklerine uygun olarak bi-limsel akılcılıkla yorumlayıp yaşama geçirmek bizi kurtuluş yoluna sokmaya yetecektir. Küreselleşme belasının seçeneği Kemalizm’dir ve Türkiye 20. yy’da olduğu gibi gene tüm dünyaya öncülük etmelidir.

H â l â   u y a n m a y a c a k   m ı y ı z  ??

=========================================

Raporumuz çok kapsamlı olduğundan, pdf olarak sunmak istiyoruz.
Okumak, indirmek ve arşivlemek, paylaşmak.. için aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklamalısınız..

19_Mayis_2002_Samsun_konusmasi_Kuresellesme_ve_AB

Sevgi ve saygı ile.
20.5.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Türkiye’ye 10 Kritik Soru.. / 10 Critical Questions to Turkey..

Turkiye’ye_10_Soru