Siyasetle ilgilenmeyen aydınlar..

Dostlar,

Antik Yunan’ın önde gelen bilgelerinden; Aristoteles’in de hocası kadim Plato‘dan
(Eflatun, Platon) bir uyarıyı aktaralım istedik..
(Platon (Eflatun) (Yunanca: πλάτων; plátōn) (d. MÖ 427 – Öl. MÖ 347)
Platon Arapçada p harfi olmadığından, Arap dünyasında Eflatun olarak biliniyor.)

  • “Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç; 
    cahiller tarafından yönetilmeye mahkum olmaktır.” 

 

 

 

 

Afganistan çok tipik, acı örneklerden biri..
Ya ülkemiz ve özellikle “son 10 yıllık iktidar nasıl oluştu??” sorusu ??

Halkın eğitimi, demokrasi için hava – su gibidir..

Sevgi ve saygı ile.
20.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Biyoteknolojinin yaşamımıza olumlu katkıları üzerine..


Dostlar
,

“Biyoteknolojinin yaşamımıza olumlu katkıları üzerine”

Başlıklı özlü makaleyi paylaşalım.. Bu arada bizim de söyleyecek epey sözümüz var..

Biz “Gen ve Moleküler Biyoloji” konuları ile Hacettepe Tıp Fak.’nde tıp eğitimine başladığımız 1. yılda tanışmıştık (1971-72 ders yılı). Dersimizin adı tam da
“Gen ve Moleküler Biyoloji” idi. Hocamız, Ankara Fen Lisesi’nin çok yetenekli
Biyoloji öğretmeni Nermin hanım idi (soyadını anımsayamadık..).

ABD’den Watson ve Crick, insan kalıtım materyali DNA’yı ve onun çift zincirli sarmal (heliks, spiral) yapısını, 4 bazını ve bağlarını, dizilimlerini bizim doğduğumuz yıl,
1953’te keşfetmiş ve Nobel ödülü almışlardı.

Watson ve Crick’in özgün kitaplarını, Hacettepe Tıp’ın çalışkan hocalarından
(Çocuk hekimi idi) ve ÖSYM’nin kurucusu, uzun yıllar başkanlığını yapan
Prof. Dr. Altan Günalp Türkçe’ye kazandırmıştı.

Nermin hoca yeşil renkli tahtayı üşenmeden tebeşirle doldururdu.
Önde oturabildiğimizde (sabah çook erkenden gelip yer kaparak..), arada
göz göze gelir ve “hadi, siler misin?..” gibisinden ricasını algılar ve gereğini yapardık.

Nermin hanımdan ve Biyolog Dr. Ali Nihat Bozcuk‘tan çok şey öğrendik.
Genetik’in ve Genetik temelli tıbbın geleceğin en parlak alanlarından olacağı çook netti.
Nitekim günümüzde bu alan Tıp Fakültelerinde ayrı bir Anabilim Dalı..
Üniversitelerde çok seçilen bir lisans alanı ve de uzmanlık alanı.

Dileriz; Biyoteknolojinin bir alt disiplini ve uygulama alanı olan Tıbbi Genetik hızla ilerler
ve çok sayıdaki genetik (kalıtsal) hastalığa çözüm bulunur. Özellikle koruyucu bağlamda, bu hastalıklar ortaya çıkmadan erken tanı konur. “Genetik sağaltım” ya da “Genetik onarım” uygulanarak sorun köktenci biçimde çözülür. Buna tıpta “öncül koru(n)ma” (primordial prevention) denmekte. 4 koruma düzeyinin en köktenci olanı..

Bu arada, yine 1. sınıfta, Toplum Hekimliği dersimize gelen
efsane hoca Prof. Dr. H. Nusret Fişek de benzer sözler söylerdi. Bakteri genetiği-biyokimyası alanında Harvard’da doktora (PhD) yapmış çok parlak bir hekimdi.

Geleceğin tıbbının mutlaka koruyucu hekimlik temelli olacağını ısrarla vurgulardı. Bunun büyük ölçüde genetik düzlemde başarılacağının da altını çizerdi.

HUGO Projesi, bilim tarihinin en büyük konsorsiyumudur (Sanırız, CERN 2. büyük projedir). Onlarca ülke, milyarlarca dolarlık bir bütçeyi finanse emişlerdir ve insan DNA’sı tümüyle çözümlenmiştir. Önümüzdeki 10 yılda, bu alanda devrimsel nitelikli adımlar beklenmektedir.

Örneğin şu aşamada, yardımla üremede anne adayının ovumu (yumurtası) ve baba adayının sperması laboıratuvar ortamında birleştirilerek in vitro fertilizasyon (döllenme) gerçekleştirildikten sonra, uterusa (rahime) embriyo transferi yapılmadan önce pre-implantasyon genetik tanı olanağı, bir küme genetik hastalık için sınırlı merkezlerde vardır. Bu işlem rutin olmadığından ve tüm kalıtsal hastalıkları kapsamadığından, şu aşamada esas olarak rahim içi dönemde doğum öncesi (prenatal) genetik tanı yöntemleri moleküler düzeyde kullanılmaktadır.

Down sendromu (21. koromozom trizomisi) için geliştirilen 2’li ve 3’lü testler
bu kapsamdadır. Aşağıdaki temsili çizimde olduğu gibi amnios sıvısı alınması zorunlu değildir, anne serumunda da hiç düşük riski olmaksızın yüksek güvenilirlikle çalışılabilmektedir.

Mutlaka not düşmeliyiz ki; gerek genetik anomalilerde gerek döllenmenin zorlaşmasının artalanında ciddi biçimde çevresel toksisitenin payı vardır. Bu sorunlara sitemizde
çok sayıda dosya ile değinmiştik..

Sevgi ve saygı ile.
20.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
=====================================================

Biyoteknolojinin yaşamımıza olumlu katkıları üzerineİki ucu sivri kılıç olan biyoteknoloji, insan yaşamını olumlu yönde etkileyebileceği kadar, gelecek kuşakları tehlikeye sokma sakıncalarını da birlikte taşıyor. Yanlış ellere geçtiğinde insana verebileceği zarar, getirdiği yararları gölgede bırakacak, doğal dengeyi bozacak, haksız yarar sağlayacak yönde olabilir. Önce biyoteknolojinin doğru ellerde bize sağlayabileceği yararlar üzerine. Aslıhan Turhan, PhD
turkkusu3@gmail.com

Biyoteknoloji, bir canlının genleri ile oynayarak o canlının doğal halinden farklılaşmış ürünler vermesini sağlayan yöntemler grubudur.

Biyoteknolojide en büyük atılımlar, 1973’te Boyer ve Cohen’in, DNA parçacığını kesip çıkaracak ve başka bir noktaya eklenmesini sağlayacak enzimleri tanımlayıp uygulamaya koymaları ile başladı (1). O günden bu yana büyük gelişmeler gösteren biyoteknoloji sayesinde,

  • şimdi artık insan genomunun tümü gözler önüne serilmiş bulunmakta (2).

Genlerde yapılan değişiklikler ile canlıda meydana getirilen değişimin çeşitli yönleri olabilir. İlk olarak yapılan genetik değişikliğin, insana sağlayacağı yararları düşünelim.
Bu yarar örneğin bir hastalığın sağaltımı (tedavisi) olabilir. Örnek olarak,
Down sendromlu hastalar için yapılan çalışmaları ele alabiliriz.

Down sendromu, 21. kromozomun üçlenmesi (sağlıklı kişide bir anneden bir babadan gelen iki kromozom var) ile oluşan bir genetik hastalıktır. Bu hastalıktan yakınan çocukların yargılama yetileri düşük, tepkisel hareketleri yüksek, odaklanma yetenekleri kısıtlıdır ve hafif ya da ileri derecede zekâ bozuklukları vardır. Topluma uyum sağlamakda güçlük çekerler, kendi başlarına yaşama veya aile kurma olanakları kısıtlıdır. Bu tür bir hastalığa çare olabilecek biyoteknolojinin geliştirilmesi, tekniğin
çok önemli ve yararlı bir amaca yönelik olarak uygulanması olur. Günümüzde artık
anne karnında bir bebeğin Down sendromlu olup olmadığı bilinebiliyor
ve çoğu zaman aileler bu tür acı haberleri alınca, yaşamı boyunca sıkıntı çekecek bir çocuğu doğurmak ya da hamileliği sonlandırmak ikilemi ile karşı karşıya kalıyor.

Ailelerin bu tür bir yürek yakıcı seçimde bırakılması veya günümüzde tartışma konusu olan kürtaj yasağı uygulama bulur ise, Down sendromlu bir çocuğu doğurma zorunluluğu yerine, biyoteknoloji, bu çocukların doğar doğmaz, 21. kromozumlarının üçüncü kopyasını sessizleştirerek o çocuklara yaşamda hakça bir fırsat sunabilirse,
bu çığır açan bir katkı olur. Henüz çalışmalar bunu başarabilmiş değil ama umut var.

Tıp alandaki gelişmelerin, insanlara sunduğu başka bir yarar uzun yaşam beklentisidir.
Örneğin daha önceleri bilinmeyen Alzheimer gibi hastalıklar (AH) tanımlandı.
Artık birçok insanın farkında olduğu bu hastalık, endüstrileşmiş ülkelerdeki yaşlılarda bunamanın baş nedenleri arasında gelmekte. Son 30 yılda, endüstrileşmiş ülkelerde yaşam süresinin önemli ölçüde uzamış olduğu göz önüne alındığında, bir çözüm bulunmaz ise zihinsel yetilerini yitirmiş yaşlılarla dolu toplumların çoğunlukta olması işten değil. AH’nın 2050 yılında da her 85 kişiden birini etkileyeceği düşünülmekte.

Alzheimer’ın nedeni bilinmemekle birlikte, açıklayıcı 2 sav var :

Biri, zaman içinde beyinde farklı biçimde kıvrımlanmış bir proteinin birikimine dayanırken;

Öbürü, beyindeki sinir ileti molekülü olan asetilkolin’in azalan yapımını
neden gösteriyor.

Peki tedavi? Amerika’da yapılan bir biyoteknoloji çalışmasında, sinir büyüme etkeni’nin (Nerve Growth Factor- NGF) farelere verilmesi ile belleklerinin geliştirilebildiği gösterildi.

İlaçların yan etkilerini ölçen Faz 1 deneyleri ile insanlarda denemeye başlanan
NGF yaklaşımı, 2005’te hafif derecede Alzheimer hastalığı olan 8 kişiye uygulandı,
kötü bir yan etkisinin olmadığı ve bunama hızlarında bir yavaşlama sağladığı gözlendi. Bu yöntem umut verici, daha ileri çalışmalar gerekiyor (4). Bu gibi durumlarda biyoteknoloji vazgeçilmez bir umut kaynağıdır.

Benzer olarak, bu tür biyoteknolojik sağaltım yaklaşımlarının savaş sonrası askerlerde gelişen psikolojik şok-yıkım hastalıklarında (Post-traumatic stress disorder) veya
ırza geçme olaylarında kulanılması için çalışmalar yapılıyor (5).

Örneğin, yönlendirilmiş gen aktarımı veya hedefin sessizleştirilmesi yöntemleri ile psikolojik sarsıntı – şok sonrası olaya ilişkin anıların yok edilmesi çalışmaları,
özellikle son 10 yılda iki ayrı savaşa girmiş ve ırza geçme olaylarının neredeyse
gündelik olarak yaşandığı Amerika’da, yoğunlukla yürütülüyor.

Biyoteknolojinin daha büyük kitleleri kapsayan yararları arasında da, örneğin
kuraklığa karşı direnç sağlayan bir genin tohuma aktarılması ile, ana beslenme unsuru pirinç olan ve çok sıklıkla kuraklık doğal felaketi ile karşı karşıya kalan ülkelere büyük bir yararlar getirilmektedir.

  • Bu açıdan bakıldığında, biyoteknolojinin taşımakta olduğu gizil güçler
    göz ardı edilmemeli.

Kaynaklar               :

1) Construction of Biologically Functional Bacteria Plasmid In Vitro. S. N.Cohen et . al. PNAS, 70: 3240, 1973.
2) The sequence of the Human Genome, J. Craig Venter, Science, 291:1304, 2001.
3)The FASEB Journal,Therapeutic angiogenesis due to balanced single-vector delivery of VEGF and PDGF-BB Andrea Banfi, Georges von Degenfeld, Roberto Gianni-Barrera, Silvia Reginato, Milton J. Merchant, Donald M. McDonald and Helen M. Blau
4)A phase 1 clinical trial of nerve growth factor gene therapy for Alzheimer disease. Tuszynski MH, Thal L, Pay M, Salmon DP, U HS, Bakay R, Patel P, Blesch A,Vahlsing HL, Ho G, Tong G, Potkin SG, Fallon J, Hansen L, Mufson EJ, Kordower JH, Gall C, Conner J. Nat Med. 2005 May;11(5):551-5. Epub 2005 Apr 24.
5) “Npas4 regulates a transcriptional program CA3 required for contextual memory formation” Ramamoorthi K et al., Science, 334:1669, 2011

(Cumhuriyet Bilim Teknik, 19.11.12)

Cumhuriyet gazetesi 20 Kasım 2012 kapağı ve irdelemelerimiz..

Dostlar,

Cumhuriyet Gazetesi’nin 21 Kasım 2012 tarihli sayısı..

Kapak sayfası önemli haberler içeriyor :

*Yine şehit cenazeleri ve yürek dağlayan sahneler.. Şemdinli; 5 şehidimiz defnedildi..

* TBMM Komisyonundan Başbakan RT Erdoğan’a kritik sorular..

* Deniz Feneri davasının savcıları iken sanık yapılan 3 savcının Yargıtay’da aklanması üzerine HSYK 1. Daire Başkanı’nın kafa karıştıran yersiz ve çirkin spekülasyonu..

* İsrail’in Gazze katliamı insanlığı utandıran biçimde sürüyor :
Gazze katliamında resmi ölü sayısı 100+!

* Ve artık fütursuz söylenebiliyor.. Yılllar içinda kamuoyu alıştırıldı açıkça :
Başbakan RT Erdoğan çekinmmeden ilan ediyor : 

* Başbakan RT Erdoğan: Öcalan ile görüşmeler sürecek..

Ülkemizi ve halkımızı bölmek için silahlı örgüt kurmaktan ve yönetmekten
ağıraştırılmış yaşam boyu hapse hükümlü,
onbinlerce insanın katili bir kişi;

Ülkemizdeki emperyalizm güdümünde bölücü kürtçülük kalkışmasında
çözüme anahtar olacak!?

Vah zavallı Türkiye’m, vah.. Bu günleri de mi görecektik??
Üstelik bu siyasal kadrolar, adım adım ülkeyi bölerek siyasal prim yapacaklar!?

Kabul ve itiraf ederiz ki;
Batı emperyalizminin “think tank” leri önünde şapka çıkarmak gerek.

Fakat son çözümlemede, mazlum halkımız emperyalimin kanlı oyunlarını
ve yerli işbirlikçilerini alt etmeyi bir kez daha -ne yapıp edip- başaracak..

Bir-le-şe-rek…

Sevgi ve saygı ile.
20.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Buzullar… nefis

Dostlar,

Doğanın doyulmaz güzelliklerinden biri..

Nefes kesen güzellikte buzullar..

Enerjimiz hep yüksek olmalı ülkemizin Aydınlık geleceğini kurmak için..

İzlemek için lütfen tıklayınız..

Buzullar_nefis

Sevgi ve saygı ile.
19.11.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Sağlık hukukçusu gözüyle Hepatit B

Dostlar,

Türkiye’de ve Dünyada sıklığı giderek artan, % 8’ler dolayında iyimser bir sıklık ile karşılaştıpımız bir hastalık Hepatit B enfeksiyonu.

Önemli bir halk sağlığı sorunu..

Bu sorunla ilgili sık karşılaşılan ve sorulan birkaç önemli soruya yanıt verelim..

Sevgi ve saygı ile.
19.11.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===================================================

Sağlık hukukçusu gözüyle Hepatit B

Bazı hastalıklar yalnızca bireyi değil toplumu da ilgilendirir. Hepatit B’de toplumu ilgilendiren sosyal ve toplumsal etkilerin yanı sıra hukuki açıdan da irdelenmesi gereken bir hastalıktır. Bulaşıcı hastalıkların insanları korkuttuğu ve çeşitli sorunlar yaşandığı biliniyor. Terkedilmeler ya da terkedilme korkusu, insanlardan uzaklaşma, işyerinde huzursuzluk, spor salonlarına kabul edilememe, huzurevlerine alınmama gibi.

Hepatit B virüsü taşıyorsanız bu durum evlenmenize engel midir?

Evliyseniz, virüsü taşımanız boşanma nedeni olabilir mi?
Hepatit B virüsü taşıyorsanız sosyal haklarınızdan mahrum mu kalacaksınız? Çalışıyorsanız iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine yol açacak mı?
Hekimin sır saklama yükümlülüğünün sınırı var mıdır?
Eşiniz sizin Hepatit B taşıdığınızı bilmeli midir?

Okul hayatından, iş hayatına, evlilikten, boşanmaya dek yaşamın belirli dönemeçlerinde bu hastalık ile karşı karşıya kalındığında hastaların ve karşısındaki kişilerin
yani tarafların hukuksal hakları nelerdir?

Bu sorunun yanıtını Sağlık hukukçusu Dr. Avukat Mert Van şöyle açıklıyor:

Okul hayatında Hepatit B: Hepatit B hastası bir öğrencinin hastalığı sebebiyle
okula alınmamasına dayanak olacak yasal düzenleme bulunmamaktadır.

İş hayatında Hepatit B: Bir işçinin iş sözleşmesinin işverince feshi İş Kanunu’nun
25. maddesine göre hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olması ve işyerinde çalışmasına sakınca bulunduğu hallerde mümkündür. İş kanununda Hepatit B,
işçinin çalışmasını engellemiyorsa ya da ve işçinin daha hafif bir işte değerlendirme olanağı varsa, iş sözleşmesinin feshi için haklı bir neden değildir. Bunun dışında Hepatit B ile ilgili devlet memurluğuna engel olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Evlilik hayatında Hepatit B: 2002’de yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu evlenme engelleri düzenlerken yalnızca akıl sağlığına yer vermiştir. Bunun dışında
hiçbir hastalık evlenme engeli olarak belirlenmemiştir. Boşanma ele alındığında
Hepatit B tek başına boşanma nedeni değildir.

Mahremiyet ve Hapatit B: Her hastanın olduğu gibi Hepatit B hastalarının
özel yaşamlarına, mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.
Çeşitli yasalar bu mahremiyetin sağlanması için dayanak oluşturmaktadır.
Örneğin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmisi, Türk Ceza Kanunu,
Hasta Hakları Yönetmeliği gibi…

(Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 17.11.12)