ANKARA BAROSU’ndan HDP’li VEKİLLERİN TUTUKLANMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

ankara_barosu_logosuANKARA BAROSU’ndan :
HDP’li VEKİLLERİN TUTUKLANMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

HDP MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLANMASI, MUHALİF BİR PARTİNİN VE DOLAYISIYLA
TEMSİL ETTİĞİ İNSANLARIN SESİNİN KESİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Kuşkusuz ki hukuk devletlerinde herkes, kanun önünde eşittir; yargı kararlarına, mahkemelerden ve savcılıklardan gelen çağrılara uymakla yükümlüdür.

Çağrıya rağmen ifade vermeye gitmeyenlere uygulanacak prosedür bellidir. Ceza Muhakemesi Kanunu, çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebileceği hükmünü düzenlemektedir.

Dokunulmazlıkları kaldırıldığı halde haklarında açılan soruşturmalarda ifade vermeyi reddeden milletvekillerine uygulanacak prosedürün de aynı olacağı açıktır.

Ancak ifadeye zorla götürüldükten sonra tutuklananlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üçüncü büyük partinin, yani ikinci büyük muhalefet partisinin başkanı ve milletvekilleridir. Dokunulmazlıkları kaldırılmıştır ancak milletvekillikleri devam etmektedir.

Tutuklama, ceza muhakemesindeki en ağır ve koşulları oluşmuş olsa bile başvurulması zorunlu olmayan, hakimin takdirine bırakılmış bir koruma tedbiridir.

HDP milletvekillerinin tutuklanması, muhalif bir partinin ve dolayısıyla temsil ettiği insanların sesinin kesilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için yargıyı göreve davet ediyoruz. 05.11.2016
(http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=123)

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
=========================================
Dostlar,

Ankara Barosu’nun hukuksal görüşü yukarıda..
HDP milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyetine meydan okuyan hatta hiçe sayan,
sırtlarını PYD’ye, YPG’ye –ki PKK’nın yan örgütleridir– dayadıklarını açıklamaları,
özerklik ilanı, hendek kazmalar, bölücü terör örgütü ile neredeyse organik işbirliği düzeyine varan …. saymakla bitmeyecek ağır cezalık suç oluşturan eylemleri oldu..

Ülkenin sabrını zorladılar adeta.
Sanki bu tutuklanma sonucunu “kurban” rolü oynayarak koşulladılar!?

Türkiye, giderek tırmanan bir şiddet sarmalına dolaş(tırıl)mış durumda..

İçeride ve dışarıda ekonomiden askeri operasyonlara, hatta düşük – orta yoğunluklu ve büyüme eğilimi taşıyan sıcak askeri çatışmalara ve ahlaksal yozlaşmaya, işsizliğe, sanat- kültür – bilim -sporda duraksama ve gerilemeye, çocukların ırzına geçme eylemlerinin utancına boğulmuştur.

Erdoğan, konuşmalarında ses tonu, beden dili, sözlerinin içeriği ile zerrece kaygı duymadan gerilimi bilerek tırmandırmakta ve ötekileştimeye, hatta düşman yaratmaya, mağdur ve mazlumu oynamaya, kefen edebiyatını sürdürmeye ve içte – dışta tüm karşıtlarına çatarak sindirmeye çabalamaktadır. Suçluların telaşı ve tükenmişliği kaygısı içindedir her bakımdan açıkça izlenen.

OHAL kararnamaleri ile ANAYASA AÇIKÇA ÇİĞNENMEKTEDİR!

AYM, sistematik yorum yerine biçimsel (lafzi, sözel) bir yorumla bu tehlikeli metinlerin (OHAL Kararnamelerinin) yargısal denetimini reddederek yönetsel – politik bunalımı ağırlaştırmış ve AKP – RTE yönetimini dizginsiz bırakmıştır ne yazık ki..

“Tek adam” mutlak egemen olmuştur!

Acil olarak;

 • Etkili bir SİYASAL FRENLEME ile
 • Tehlikeli biçimde artmış olan ve ülkemizi çok daha ağır bunalımlara sürükleyebilecek,
 • Hatta İÇ SAVAŞA YOLAÇABİLECEK
  tüm söz ve eylemlerden özenle ve bilinçle kaçınmak zorunluğu ile yüz yüzeyiz..
 • HUKUK DEVLETİ’nden asla ve zerrece sapma yapılmamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
09 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Doğu PERİNÇEK : Yasallık maskesinin atılması

Yasallık maskesinin atılması

portresi-2

Dr. Doğu PERİNÇEK
AYDINLIK
, 07.11.2016

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

HDP,  dün  TBMM  Genel  Kurulu  ve Komisyon çalışmalarına katılmayacağını açıkladı. Bir yandan da Meclis’ten çekilmedik diyor. Meclis lokantasında ucuz yemek faaliyeti devam ediyor. Koridorlarda volta atma faaliyeti de devam edecek. Başlarını dik tutamıyorlar. Korkakça, çünkü milleti ve ülkeyi karşısına almışlar.

YASAL PARTİ OLMAKTAN VAZGEÇMEK

Siyasî  Partiler  Yasası’nın  3.  maddesinde siyasî partilerin, “milletvekili  ve mahallî idareler seçimleri yoluyla … millî iradenin oluşmasın” katıldıkları belirtilir.
Seçimler yoluyla ve Meclis’teki çalışmalara katılarak millî iradenin oluşumuna katılmak, Yasadaki Parti tanımının özünü oluşturuyor. Bu nedenle HDP’nin Meclis çalışmalarından  çekilmesi,  bir  bakıma siyasal parti olmaktan vazgeçmek anlamını taşıyor. Meclis  çalışmalarından  çekilen  HDP için hangi faaliyet biçimi kalmaktadır?

 • PKK’nın  terör  faaliyetini  desteklemek,
 • PKK için haraç toplamak,
 • PKK’nın mayın döşemesine  yardım  etmek, 
 • PKK’ya  bilgi yetiştirmek, 
 • PKK’ya  malzeme  bulmak, eline  silah  verilecek  insan  kandırmak,
 • PKK’nın propagandasını yapmak vb.

YASADIŞI PARTİ İTİRAFI

HDP’nin  Meclis  çalışmalarını  terketmesi, aslında bir itiraftır. Bu partinin asıl faaliyeti  Meclis  dışındadır.  Programını hayata geçirmek için, Ankara’da iktidar olma veya TBMM çalışmalarına katılma yolunu benimsemiyor.

Amaç, ABD güdümünde İkinci İsrail’i kurmaktır.

Zaten 2015  yılı  Aralık  ayında  Diyarbakır’da sözümona “özerklik” ilan etmiştir. Sözde Meclisler  kurduklarını  açıklamışlardır. Onların hükümet merkezi Ankara değildir, İkinci İsrail’in sözümona hükümet merkezidir.

YASADIŞI KİMLİĞİN İLANI

HDP, Meclis çalışmalarından çekilerek, kimlik beyanında bulunuyor, “ben yasal parti  değilim”  diyor,  terör  örgütünün yan kolu olduğunu ilan ediyor. Bu  ilana,  meydan  okuma  diyemeyeceğiz,  çünkü  HDP  yöneticilerinin  ruh hallerindeki  bozgunu  herkes  görüyor. Ancak maskenin atılması diyebiliriz. Evet,

 • HDP maskesini atmıştır. HDP, Meclisten çekilerek dağa çıkmıştır.

HANGİ YASALLIK??

Yasallık,  her  zaman  belli  bir  sistem içinde yasallıktır, belli  bir  sistemin  yasallığıdır.
Türkiye’nin Cumhuriyet rejiminin yasallığı ile emperyalist sistemin yasallığı karşı karşıya gelmiştir.
Türkiye’yi bölmek  isteyen  merkezler de, PKK’nın terör faaliyetini yasal gördüklerini  resmen açıklamaya  başlamışlardır. Türkiye’yi bölen terör örgütü ve yan kolları var. Bölücü terörün örgütlenmesini ve faaliyetini haklı gören emperyalist devletler de var.
Türkiye,  bölücü  terörle  hesaplaşma dönemine girmiştir.
Bu  hesaplaşma,  emperyalizmle  iki yüzyıllık hesaplaşmamızın son raundudur.
Bugün  HDP’nin  yasallığını  kabul  etmek, emperyalistlerin Türkiye’yi bölme
planlarını yasallaştırmaktan başka bir anlama gelmez.
Ya Türkiye’nin vatan bütünlüğü yasaldır ya da HDP/PKK yasaldır.
İkisi birden yasal olmaz. Yargıdan önce millet farkında. Türkü ve   Kürdüyle   bütün   Türk milleti,

 • PKK/HDP’nin Amerikan bayrağı altında savaşan bir ihanet örgütü olduğunu

görmektedir. Özellikle

 • Güneydoğu illerimizdeki Kürt yurttaşlarımız, PKK/HDP’den kurtulmak istiyorlar.

KAPATIN DAVETİ

HDP’nin kapatılması hem yürürlükte olan  yasalar  açısından  gereklidir,  hem de  halkın  taleplerine  uygundur,  başka deyişle halk açısından da haklıdır. HDP’nin  Meclis  çalışmalarından  çekilmesi, hukukî açıdan bakarsanız, “gelin bizim partimizi kapatın” davetinden başka bir içerik taşımıyor.
Davetin muhatabı, yasalara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’dır.
=======================================
Dostlar,

Kamu Hukuku Doktoru olan Sayın Doğu Perinçek’in bu “kritik” yazısında biz bir yanlış – hata göremiyoruz… Ne yazık ki Türkiye giderek geriliyor ve kutuplaştırılıyor.. Artan – artırılan bu politik polarizasyon bizi ciddi biçimde endişelendiriyor.. Ne çare ki gerilim kurgulu biçimde tırmandırılıyor. Bu gün HDP’nin TBMM grup salonunda AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilcilerinin politik gösterisi kayda değerdir ve ülkemizin içişlerine karışma anlamına gelebilecektir.. Hele “Kürdistan Faşizme mezar olacaktır” çığlıklarını çok sakıncalı ve yanlış buluyoruz.. Evet, genel anlamda bir AKP faşizminden söz debiliriz ama Kürdistan neresidir? Türkiye, Anayasasına göre  (md. 2) ülkesi ve ulusu ile bölün(E)mez bir bütün ise bu slogan bölücülük ve suç değil midir?

En ivedi gereksinimin bu kurgulu (planlı) gerilimin tırmanmasını engellemek olduğu anlaşılıyor.. Başta Erdoğan ve AKP, söylemlerini sükunet ve ulusu birleştirici temelde ayarlamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
08 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Uğur CİLASUN : NUTUK

NUTUK

portresi

Dr. Uğur CİLASUN
YURT Gazetesi,
07.11.16

6 Kasım 2016 günü sabah uyandım. Memlekette vaziyet-hâl ve ahvâl-i şerait şöyle idi:

Misak-ı Milli sınırları dışında dost olarak bir tek komşu devlet kalmamış idi.
Ordumuz, Suriye’de eğittiği başıbozukları, IŞİD denen İslami terör örgütünün üzerine gönderiyormuş gibi yapıp, Suriye idaresine muhalif Kürt kuvvetlerine hücum ettiriyordu. Sultan ve Sadrazam bu harekâtı tasdik etmeyen ABD’ye ‘’Eey Amerika’’ diye posta koyup, kapalı kapılar ardında temenna çekiyordu.
Eğitimli başıbozuklar bir gün üç köy alıyor,ertesi gün beş köy verip geri çekiliyordu.
Sultan Irak’ta Musul’a sefer etmeyi ve fethetmeyi çok istiyordu.
Bunun için sınıra tanklar ve asker yığıyordu ama Irak Başbakanı, ABD ve Rusya ‘’hööt’’ deyince kıpırdayamıyordu.
Sultan hırsından muhtarları toplayıp onlara “gazanız mübarek ola” naraları attırıyordu.
Misak-ı Milli sınırları içinde terör örgütleri cirit atıyordu.
PKK’lı şakiler ve IŞİD’li haramiler her gün şehirlerimizde bombalar patlatıyor, asker, polis, sivil, çoluk-çocuk demeden insanlarımızı katlediyordu.
Buna karşı Saray ve çevresi hamasi nutuklar atıp, ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dilemekten başka bir şey yapmıyordu.
Bütün memlekette “örfi idarenin” bir alt basamağı olan “Olağanüstü Hal” ilan edilmiş idi.
Meclis-i Mebusan’ın kanun yapma selâhiyeti elinden alınmış, Heyet-i Vekile’ye devredilmiş idi.
Bu suretle mebuslar, bir anda boşta gezen ‘kaldırım mühendislerine’’ dönüşmüş idi.
Anayasa lüzumsuz bir metin halini almıştı.
Bir iktidar mebusu, televizyonlardan, “Anayasayı yırtıp yakacağız” diye şirretleniyordu.
Anayasayı korumakla vazifedar mahkeme “yetkim yok” diye kanun hükmünde kararnameleri incelemeyi reddediyordu.
15 Temmuz akşamı “aslında iktidar bizim hakkımız” diye Cumhuriyete karşı ayaklanan FETÖ’cüleri, 31 Mart Vakası’nda olduğu gibi düzenli orduları ve demokrasiye inanmış sivil güçler marifeti ile defeden saray idaresi,

 • Bu ayaklanma bize Allahın bir lütfudur diyordu.

Darbecilerle birlikte nerede kendisine muhalif bir teşkilat mensubu, Darülfünun hocası, muharrir, gazeteci ve benzeri kişi varsa işinden ayırıyor, hapishaneye atıyor, olmadık eza-cefa yapıyordu.
Son olarak muhalif “Cumhuriyet” ceridesinin idareci ve muharrirlerini derdest edip hapishaneye tıkmıştı.
Sultan’ın “selahiyetlerinin azlığı” şikâyeti ile getirmek istediği, garplıların “Diktatorya” dedikleri idareye destek vereceğini açıklayan Meclis-i Mebusan’daki bir fırkanın reisi Devlet Efendi’nin arzusu üzerine, HDP Fırkasının Kürt mebusları gözaltına alınıp tutuklanıyordu. Memleketin afakını, büyük şair Tevfik Fikret’in dediği gibi bir “dûd-ı muannid” sarmış idi.

Ey Türk Gençliği!

İşte bu ahval ve şerait altında dahi vazifen Cumhuriyeti ve Demokrasiyi ilelebet müdafaa ve muhafaza etmektir. Muhtaç olduğun kudret sana “ATA”ndan tevarüs etmiştir.’’
================================
Evet Dostlar,

Meslektaşımız, bizim gibi Halk Sağlığı Uzmanı hekim olan ağabeyimiz Uz. Dr. Uğur Cilasun’un “NUTUK” adını verdiği “hiciv” ve “tarihsel analoji” yazısı yukarıda. Çok öğretici ve düşündürücü değil mi?? Tarihten eytişimsel (diyalektik) çıkarımları yap(a)mayan toplumların başı, benzer koşullarda benzer sonuçlar determinizmi gereği dertten – beladan kurtulamıyor; TARİH HAZRETLERİ TEKERRÜR EDİYOR!..

Oysa Mustafa Kemal Paşa bu olgunun da ayırdındaydı ve en büyük kutsal emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti‘ni ne bağrında yetiştiği ve sonsuza dek Başkomutanı olduğu Ordu’ya ne de Kurtuluş Savaşı’nı Başkanı olarak verdiği TBMM’ye emanet etmiş; tam da TÜRK GENÇLİĞİNE bırakmıştı.. O denli emindi ki; kendi ölümlü bedeninin elbet bir gün toprak olacağını biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını haykırıyordu..

Sevgi ve saygı ile.
08 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Coşkun Özdemir : CUMHURİYET ve CUMHURİYETÇİLER

CUMHURİYET VE CUMHURİYETÇİLER 

portresi

Prof.Dr. Coşkun Özdemir

92 yıllık Cumhuriyet Gazetesine iktidar yargısı tarafından bir baskın bir saldırı gerçekleştirildi.
13 kişi göz altına alındı ve dün sabah 9 gazetecinin tutuklandığını öğrendik.
İlk günden başlayarak yüzlerce Cumhuriyet okuyucusu gazetenin avlusunu doldurdu ve bu hukuk dışı icraatı protesto ettiler.
Destekçiler eylemlerini 24 saat sürdürdüler ve gece nöbeti gerçekleştirdiler.

Bende en az 60 yıllık bir Cumhuriyet okuyucusu ve 35 yıl yazarlığını yaptığım gazetedeki kalabalığa katıldım.
Dün bir konuşma yaparak aydınlanmacıları birliğe çağırdım. Orada olmayanları sordum niçin bizimle değiller dedim. Bu sorgulama değil nedenleri araştırma çağrısı idi…

Gazetedeki değişimden rahatsız olabilirsiniz, eleştirecek çok şey bulabilirsiniz ve birçokları gibi artık okumayabilirsiniz.
Ama düşünün ki orada Türkiye’nin yüz akı yazar arkadaşlarımız var. Okumazsanız çok şey kaybedersiniz.
Orhan Bursalı, Erdal Atabek, Ataol Behramoğlu, Ali Sirmen, Zeynep Oral, Mine Kırıkkanat, Işıl Özgentürk, Erol Manisalı, Yakup Kepenek, Meriç Velidedeoğlu ve unuttuklarım sağlam ilkeli cumhuriyetçiler.
Hele yıllardır Bursalı’nın yönetimindeki Bilim Teknik‘i okumuyorsanız kaybınız çok büyük. Şimdi onu bağımsız çıkarıyor Orhan..

Gazetede ADD yoktu, 68’ler de öyle ÇYDD’den kimseyi göremedim. Üyesi olduğum TÜMOD yoktu ve TGB …
TGB’li gençlerle sık sık buluşuyorum ve yürüyüşlerine katılıyorum. Pırıl pırıl, Cumhuriyetçi, Aydınlanmacı Atatürkçü heyecanlı coşkulu çocuklar.
Cumhuriyet niçin onlara uzak durur, bunu anlamış değilim.

Evet, Gazeteyi eleştirmek çok doğal ama asıl çabamız Gazeteyi bizim Cumhuriyetimiz haline getirmek için çaba göstermektir.
Cumhuriyetçi ve Aydınlanmacı güçleri bir araya getirmek onları bir dayanışma içinde aydınlık bir Türkiye için savaşan yurtseverler niteliğine kavuşturmaktır.
Bugünkü ayrışma ve cumhuriyetçilerin en azından bir asgari müşterekte buluşamaması Cumhuriyeti çökertmek isteyen iktidarın yararına oluyor.
Bu aymazlıktan çıkmalıyız hiç gecikmeden; Cumhuriyet altımızdan kayıyor!

hoca.jpg========================================

Çooook teşekkürler değerli hocam Sayın Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR…
Sizi İstanbul Tıp Fakültesindeki öğrencilik yıllarımdan beri 40+ yıldır tanımanın onurunu yaşıyorum.. Evet hocam,

 • …aymazlıktan çıkmalıyız hiç gecikmeden; Cumhuriyet altımızdan kayıyor!

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

ALİ SİRMEN : Altın vuruş yakın

Altın vuruş yakın

ALI SIRMEN ( YAZAR ) VEDAT ARIK 20.09.2007ALİ SİRMEN
5.11.2016
Cumhuriyet

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Şu sıralarda, idam cezasının yeniden getirilmesinin gündemin baş sıralarına çöreklenmesinden, en fazla hoşnut olacak kişi, kuşkusuz Fethullah Gülen’dir. Gülen’in iadesinin Washington’dan istendiği ve bu amaçla sunulan dosyanın etkileyiciliğinin bizzat Amerikan yetkilerinin ifadelerinden belli olduğu bir sırada hiçbir şey idam cezasının yeniden getirilmesinin önerilmesi kadar Gülen’in ekmeğine yağ süremezdi.
Üstelik, cezaların yasallığı ilkesi gereği, idam yeniden konsa bile, FETÖ’cülere uygulanamayacak. İktidarın da bu gerçeğin farkında olduğu Başbakan’ın sözlerinden anlaşılıyor. Ayrıca, bu cezanın yeniden ihdası Türkiye’nin kurucularından olduğu Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına kadar varabilecek sorunlar doğuracak. İdamın yeniden getirilmesinin tartışmasının bile çıkarlarına fena halde ters olmasına rağmen iktidar idamda ısrarlı. Bu ısrarın akılla açıklanabilir bir yanı yok.
***
Terörün tırmanmasından PKK beklediğini elde edemez. Hendek eylemleri yerel halktan örgütün umduğu desteği göremezken, öte yandan şiddete şiddetle yanıt vermenin dışında, demokratik özgürlükçü devlet politikalarının geliştirilememesinin Kürt sorununun çıkmaza saplanmasına yol açtığı kafaya dank etmişken, polisiye önlemlerin yanı sıra, sorunun daha fazla özgürlük ve demokrasi, Kürt kimliğine daha titiz bir saygı çerçevesinde çözümünün zorunluluğunun görüldüğünü kanıtlayacak politikaların yürürlüğe konmasının, bunun için Kürt sorununda, ağırlığın siyasal platforma kaydırılmasının kaçınılmazlığı gün gibi ortaya çıkmışken seçilmiş, sivil Kürt siyasetçilerin sivil, özgürlükçü, demokratik, barışçıl siyasi çözüme doğru çekilmesi, sivil siyasetin ve Meclis’in çözüm çabalarının odağı haline getirilmesinin zarureti anlaşılmışken, seçilmiş sivil Kürt siyasetçilerin gözaltına alınıp tutuklanmasının yeni mağdurlar yaratma açısından en çok PKK’ye yarayacağını cümle âlemin gördüğü ortamda, Demirtaş ve arkadaşlarının gözaltına alınmalarının, siyasal iktidara hiçbir şey kazandırmayacağını herkes anlar.
Ama iktidar anlamamakta direniyor ve tutulmaması gereken yolu tutuyor. Bunun akılla izahı mümkün değil.
***
1982 yılında çok uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapmış olan İhsan Sabri Çağlayangil ile siyasi yasaklı oldukları dönemde, saatlerle sürecek kasetler dolduran bir söyleşi yapmıştım. Söyleşinin bir yerinde Çağlayangil’in söylediği şu sözler hiç aklımdan çıkmamıştır:
– Ben Amerikan Dışişleri Bakanı’nın yanına kapıyı vurmadan girebilirim ama herhangi bir Arap ülkesi büyükelçisinin karşısında ayak ayak üstüne atmaya çekinirim.
Tecrübeli siyasetçi Araplardaki Osmanlı kompleksini kastediyordu.
Cumhuriyet diplomatlarının hepsi, bu kompleksi bilir ve bölgede “ağabeylik”
taslamaktan özenle kaçınırlar. Bugünkü iktidar ise, bol bol Osmanlı böbürlenmesiyle şişinmekte ve Şebak lideri Hunain El Kaddo’nun arkadaşımız Ceyda Karan’a söylediği gibi (bknz. Cumhuriyet 04.11.2016, safya 8) “nefret yaratmaktadır.”
Bu politikanın da akılla açıklanması mümkün değildir.
Hangi olaya bakarsanız bakın görürsünüz ki, iktidar aklın yolunu ve dengesini yitirmiştir, birbiri ardından kendi kuyusunu kazan uygulamalar içindedir. Bu şaşkınlık içinde, çareyi daha fazla şiddet, daha fazla baskı, daha fazla saçmalamada aramaktadır.
Baskıcı yönetimler, uyuşturucu bağımlılarına benzerler, nasıl ki, uyuşturucu bağımlılarını gittikçe artan doz, zamanla kesmez olur, sonunda iş ölümü getiren “altın vuruş”a yol açarsa, diktalarda da saçmalama ve şiddet dozu artar, artar, sonunda altın vuruşa kadar varır.
Her olay gösteriyor ki bizde de “altın vuruş”a az kaldı.
==============================
Dostlar,

Sayın Sirmen’in bu yazısını kısa bir yorum ya da çekince ile sunuyoruz…

İdam cezası ile ilgili şaklabanlığa diyecek yok..
“altın vuruş”a az kaldı.” beklentisini de “dileriz..” diye karşılıyoruz..

“seçilmiş sivil Kürt siyasetçilerin gözaltına alınıp tutuklanması” konusunda Sn. Sirmen ölçüsünde iyimser olamıyoruz.. PKK ile araya bırakalım uzaklık (mesafe) koymayı, nerdeyse organik – işlevsel bağlarını ve işbirliklerini meydan okurcasına ve kezlerce yineleyerek her yerde, sürekli aktardılar.. Hangi devlet böylesi bir meydan okumayı ha bire görmezden gelebilir ki??  

Hukuk devleti kime suç işleme ayrıcalığı tanımlayabilir ki?

Yine de “yapanı” ve “niyetini” özen ve kaygıyla izleyeceğiz..

Sevgi ve saygı ile.
06 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com