TTB : ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIĞA ZARARLIDIR

TTB : ŞEHİR HASTANELERİ
SAĞLIĞA ZARARLIDIR

TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) hazırladığı özlü broşürü paylaşmak istiyoruz..

Lütfen çağırır (tıklar) ve okur, paylaşır mısınız??

Sehir_Hastaneleri_Sagiga_Zararlidir_TTB_brusuru

Türkiye’nin bu tuzaktan bir an önce dönmesi gerek..

Bir de ODATV’de 14.09.17 günü yayınlanan bir makale oldu; Genel Sağlık İş sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız kaleme aldı.. Okunmasını dileriz..

Sevgi ve saygı ile. 18 Eylül 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
TTB Ankara Tabip Odası Üyesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

BELEDİYENİN ANITKABİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ

 

 

 

Değerli Meslektaşımız,

Cumhuriyetin değerlerini yok ederek, tarihinden ve kültüründen yoksun bir şekilde, Cumhuriyetle hesaplaşmayı mekanlar üzerinden yürüterek, Atatürk‘ün bizzat talimatlarıyla yapılan, İller Bankası, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Su Süzgeci, Havagazı Fabrikası’nı bir gecede yıkanlara…

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi ikametgahı, anı ve saygı mekanı Anıtkabir’e yönelik plan değişikliği ile nasıl planlar içinde olduklarını bilerek güvenmediğimizi bir kez daha ifade ederek, mücadeleye devam etme kararlılığımızla

 • 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 13:00’te buluşuyor ve plana itiraz ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından planlanmış olan ve Odamıza iletilen, Anıtkabir Plan Değişikliği’ne ilişkin, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 13:00’te  Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı önünde buluşularak itiraz dilekçeleri verme etkinliğini Ankara Tabip Odası olarak destekliyor ve siz değerli meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla.

Tarih: 27 Temmuz 2017, Perşembe, Saat : 13:00
Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle 

* Askı Plana İtiraz Dilekçesi için tıklayınız.

==================================================
Dostlar,

BELEDİYENİN ANITKABİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ

Biz de orada olacağız ve imzalı dilekçemizi kayda geçirerek alındı belgesini alacağız.

Sizleri de bekleriz…

Sevgi ve saygı ile. 27 Temmuz 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Tabip Odası Üyesi – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

ANKARA TABİP ODASI 14 Mart Haftası Etkinlikleri : 9-25 Mart 2017

ANKARA TABİP ODASI 14 Mart Haftası Etkinlikleri :
9-25 Mart 2017

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası’nın geleneksel 14 Mart Tıp Haftası kapsamındaki varsıl etkinlik posteri yukarıda.. Şölen gibi…
Katılınması, desteklenmesi, paylaşılması ve de toplumumuza yararlı olması,
değer katması dileğiyle paylaşıyoruz..

Ankara Tabip Odası başkanı sevgili dostumuz Prof. Dr. Vedat Bulut öncülüğünde
emek veren – vereceklere içtenlikle teşekkür ederiz..

Sevgi ve saygı ile.
09 Mart 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Tabip Odası Üyesi. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Ankara Tabip Odasından Ataol Behramoğlu Konferansı

Ankara Tabip Odasından
Ataol Behramoğlu Konferansı

Hoşgeldin sevgili Prof. Ataol BEHRAMOĞLU dostumuz..

Teşekkürler meslek odamız Ankara Tabip Odası..

Sevgi ve saygı ile.
22 Ekim 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Tabip Odası Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

KHK’ler – haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

ttb_logosu

KHK’ler – haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

1 Eylül günü yayımlanan 672 sayılı KHK ile işten çıkarılan, görevlerinden alınan, kadroları değiştirilerek güvencesizleştirilen üniversite öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri 22 Eylül 2016 günü Ankara’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde eylem yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, Eğitim Sen ve SES’in çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, TTB önceki dönem Merkez Konsey üyeleri, çok sayıda hekim ve akademisyen destek verdiler. Kocaeli Üniversitesi’nde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirgeye imza veren öğretim üyeleri arasında olan ve 672 sayılı KHK ile işten çıkarılan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Nilay Etiler, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Zelal Ekinci, Prof. Dr. M. Cengiz Erçin ve Doç. Dr. Özlem Özkan da eyleme katılan isimler arasında yer aldı.

Saat 13.00’te YÖK önünde biraraya gelen grup adına ortak açıklamayı akademisyen ve Eğitim Sen 5 No’lu Şube Yöneticisi Aysun Gezen okudu. Gezen, KHK’ler ile özlük haklarının ellerinden alınmasına neden olan 50/D’nin ve haksız ihraçların geri çekilmesini istedi. Gezen, şunları söyledi:

 • “AKP’nin kamu rejiminde yaratmak istediği dönüşüm karşısında emek mücadelemizi meslek örgütleri, emek ve demokrasi güçleri olarak omuz omuza, dayanışma içinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Taleplerimiz açık ve nettir. Haksız ve hukuksuz açığa almalara, ihraçlara son verilmeli, arkadaşlarımız görevlerine iade e dilmelidir. KHK ile yapılan ÖYP düzenlemesi geri alınmalı, herkese iş güvencesi sağlanmalıdır.”

Basın açıklamasının okunmasının ardından, Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, KESK MYK üyesi Ramazan Gürbüz, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, HDP milletvekilleri Hişyar Özsoy ve Mehmet Ali Aslan ile işten çıkarılan akademisyenler adına Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Koçak birer konuşma yaptılar.

‘Darbe bahane’

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, işten çıkarılan akademisyenlerin bir bölümünün darbe kalkışmasından önce “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirgeye imza attıklarını ve barış istedikleri için soruşturulduklarını hatırlatarak, bu isimlerin 15 Temmuz’dan sonra ise darbe kalkışması bahane edilerek üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırıldıklarını kaydetti. Adıyaman,

 • “Biz her şeyin farkındayız. Bunlar barış istemiyorlar, çatışmasızlık istemiyorlar, isteyenleri de cezalandırıyorlar. Bizler bu arkadaşlarımızla dayanışmak için buradayız. TTB olarak hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.” diye konuştu.

‘Geri adım attıramayacaklar’

Doç. Dr. Hakan Koçak da, 672 sayılı KHK’nin dünya hukuksuzluk tarihine geçecek bir belge olduğunu belirterek,

 • “Bizler hala ne ile suçlandığımızı bilmiyoruz. Barış İçin Akademisyenler bildirgesine imza attığımız için bu çuvalın içinde doldurulduğumuzu düşünüyoruz. Eğer neden bu ise bize geri adım attıramayacaklarını söylemek isterim.” dedi.

672 sayılı KHK’nin kendilerini kamu hizmetinden uzaklaştıramayacağını belirten Koçak,

 • “Biz her zaman kamu hizmetindeyiz. Kamunun çıkarları gereği emeğin yanındayız, kamunun çıkarları gereği iş cinayetlerine tepki gösteriyoruz, kamunun çıkarları gereği parasız, bilimsel laik eğitimi, özerk ve demokratik üniversiteyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

‘Üniversiteler bir bütün olarak tasfiye edilmeye çalışılıyor’

Türkiye’de üniversitelerin bir bütün olarak tasfiye edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Koçak,

 • “Bizimle dayanışmak, aslında Türkiye’de üniversitenin tasfiye edilmesi sürecine karşı durmaktır. Yaşasın bilimsel, laik, demokratik üniversite mücadelesi, yaşasın barış.” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklaması, YÖK önünde çekilen halayların ardından sona erdi.
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/yok-6294.html, 22.9.2016)

=================================

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğuumuz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Ankata Tabip Odası (ATO) nın bu girişimini, AKP iktidarının hukuk tanımaz eylemi bağlamında destekliyoruz.

Diliyoruz ki TTB;

 • Etnik temelli çok hatalı politikalarını artık bıraksın ve ulusalcı çizgiye gelerek tüm Türk hekimlerinin örgütü olsun..
 • “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” diyen Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün onurlandırıcı rotasına girsin..
 • Sivas Kongresindeki Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Tıbbiyeli Hikmet‘in aziz anısına daha saygılı ve bağlı olsun..
 • 1915’te Çanakkale savunmasında tümü şehit olan İstanbul Tıbbiyesi’nin 1. sınıf öğrencilerinin ödenemez borcuna sahip çıksın.
 • 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşan Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Paşa’nın hemen yanıbaşında yer alan tıbbiyelilerin sevgin (aziz) anısına –daha da– hürmetli olsun…

672 sayılı OHAL KHK’si ile işlerine son verilen akademisyenlerin savunmalarının alınmaması kabul edilemez ve hukuk devleti işe asla bağdaşmaz.. Siyasal iktidar, OHAL bahanesi ile tüm karşıtlarını tasfiye etme patolojisinden sıyrılmak zorundadır.

Sevgi ve saygı ile.
25 Eylül 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Tabip Odası Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com