Etiket arşivi: DNA incelemeleri

37. YILINDA MARAŞ KATLİAMI


37. YILINDA MARAŞ KATLİAMI

Geçen yıl bu bağlamda sitemizde yer verdiklerimize eklenecek yeni bir şey yok!
Yenilenen ya da yinelenen, anma törenlerine gene izin verilmediği..

Yazıklar olsun diyoruz..Teessüf ediyoruz…
Hem mülki amirliğe, hem üst düzeyden valiliğe bu yolda buyruk verilmesine..
Hem de asıl olarak katliamın 37 yıl sonra bile tam olarak aydınlatılmayışına..
AKP‘nin adaleti bu işte.. İktidarda tek başına 14. yıla girildi, Devletin tüm hücreleri ellerinde,
bir hayli teknik ilerleme var Kriminalistik alanında ama hala azmettiriciler ortada yok!?
Örneğin DNA incelemeleri ile pek çok olayda faillerin yakalanması günümüzde olanaklı.
Bu yüksek teknoloji dün Maraş kırımı sırasında ve izleyen yıllarda yoktu..
Ayrıca Polis ve Jandarma Kriminoloji laboratuvarlarının uluslararası standartlarda olduğunu biliyoruz.. Adli tıp bilimleri aradan geçen onyıllarda çok ilerleme sağlamıştır.

Belki fantastik gelecek ama 1 hafta süren Maraş kırımının (katliamının) uydu görüntüleri
elde edilemez mi? Uzayda yüzlerce uydu o zaman da vızır vızır dolaşıyordu.. Neredeyse birkaç saatte Dünya turu atabilenler o zaman da vardı.. Günümüzdeki kadar değilse de, oldukça yüksek çözünürlüklü görüntü alma yetenekleriyle.. Parasal ödül konursa birilerinin elindeki foto, kamera vb. kanıtların / kayıtların elde edilebileceği de dikkate alındığında..
Sözlü tarih ve odak grup görüşmeleriyle pek çok işe yarar bulgu elde edilebilecekken..

Dönemin tanıklarının tümünün ölmesi mi beklenecek, bekleniyor??

Bu İNSANLIĞA KARŞI SUÇTUR..
Zaman aşımı yoktur..
Ve uluslararası toplumun insan hakları kurumlarının bu vahşete kayıtsız kalmaması gerekiyor.. Arjantin’de, İtalya’da.. “temiz eller” operasyonları yapıldı ve onlarca yıl gerilere gidilerek suç şebekeleri birer birer ortaya kondu, yaşamda olanlardan yasal hesabı soruldu..

% 99’unun müslüman olmasıyla (?!) övünülen bir ülkede gene müslüman – Hak yolunda ama
dini yorumlayışı farklı yüzlerce Alevi – Bektaşinin görülmemiş vahşetle, kadın – çocuk – yaşlı dinlemeden yakılması, parçalanması, işkence görmesi, sürülmesi, mal – mülküne el konması… nasıl bir sosyal psikolojiyle açıklanacak ve nasıl bir yönetim anlayışıyla örtbas edilecektir?

Sözün, aklın, vicdanın, sağduyunun, ahlakın erdemin, adaletin, din ve imanın sustuğu andır.
Ancak, çooook gecikerek de olsa bu karanlık da yırtılacak, insanlık onuru bu ayıbı boğacaktır.

Halktan yana bir iktidar kurulduğunda, TBMM’de  oluşturulacak özel soruşturma kurulları eliyle bu kanlı insanlık suçu aydınlatılabilecektir.. Sorun İKTİDAR SORUNUDUR..

Sevgi ve saygı ile.
21 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

===================================

36. YILINDA MARAŞ KATLİAMI


Maraş katliamı
insanlığa yönelik işlenmiş bir suçtur ve üzerinden 36 yıl geçmesine karşın, katliamın gerçek failleri halen gün ışığına çıkarılmadı.

Maraş’ta 36 yıl önce yaşanan katliam yalnızca Alevilere karşı değil tüm Türkiye’ye ve insalığa karşı yapılmış vahşet ötesi bir katliamdır!

Bu vahşet planlayanlar açık bir biçimde Alevileri, demokrat ve devrimcileri hedef almış ve insan duygu ve düşünceleri ile açıklanamayacak bir katliam yapmışlardır.

Devletin yetkili kurumları katliama seyirci kalmış, katliamdan sonra hukuksal süreç olması gerektiği gibi işlememiştir.

Katliam sanıkları sözde yargılamalarla beraat ettirilmiştir.
Maraş katliamını kimin yaptığı sorusu yürürlükte bulunan yasalarda yanıtsız kalmıştır.
Öyle ki, kimi tetikçiler ülkenin parlamentosunda Milletvekili bile olmuşlardır.

Göstermelik davalarla kapatılmaya çalışılan Maraş Katliamı, Alevilerin yüreklerinde
hala bir kor olarak durmaktadır.

İnsanlık dışı bir kırıma uğrayan Alevi Toplumunun içindeki bu kor,
dava dosyası yeniden açılmadan, katliamın gerçek organizatörleri bulunmadan küllenmeyecektir.

Maraş katliamından 36 yıl sonra

 • “Katliam dosyaları açılsın, sorumlular yeniden yargılansın!” diyoruz.

Türkiye’de çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi için adalet, eşitlik, özgürlük gibi yaşamın temelini oluşturan demokratik değerlere gereksinim var.

Türkiye’nin geleceğine daha  umutla bakabilmesi ancak ilk etapta yakın geçmişindeki
bu ayıplardan kurtulması ile mümkündür.

 • Türkiye’de toplumsal barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık istiyoruz.

Maraş Katliamının 36. yılında yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla anıyor;
katilleri, koruyucularını ve onları yönlendiren insanlık dışı kırımı gerçekleştirenleri
bir kez daha lanetliyoruz.

ALEVI Basın Bürosu
Viyana, 16.12.2014

=======================================

Dostlar,

Yüreğimizin tüm yangınıyla, vicdanımızın dev isyanlarıyla….
Yukarıdaki metni aynen paylaşarak yayımlıyoruz..

AKP, 1937-38’lerin Dersim – Tunceli defterlerini karıştırarak gerçekte ikiyüzlülükle İnönü’ye -Cumhuriyet’e ve ATATÜRKe vurma planları yerine Maraş’ın, Çorum’un, Sivas – Madımak’ın yaralarını sarmaya baksa ya!?

Sevgi ve saygıyla.
19.12.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

MARAŞ KIRIMININ ÜZERİNDEN 37 YIL GEÇTİ…

MARAŞ KIRIMININ ÜZERİNDEN
37 YIL GEÇTİ…

Geçen yıl bu bağlamda sitemizde yer verdiklerimize eklenecek yeni bir şey yok!
Yenilenen ya da yinelenen, anma törenlerine gene izin verilmediği..

Yazıklar olsun diyoruz..Teessüf ediyoruz…
Hem mülki amirliğe, hem üst düzeyden valiliğe bu yolda buyruk verilmesine..
Hem de asıl olarak katliamın 37 yıl sonra bile tam olarak aydınlatılmayışına..
AKP‘nin adaleti bu işte.. İktidarda tek başına 14. yıla girildi, Devletin tüm hücreleri ellerinde,
bir hayli teknik ilerleme var Kriminalistik alanında ama hala azmettiriciler ortada yok!?
Örneğin DNA incelemeleri ile pek çokolayda faillerin yakalanması günümüzde olanaklı.
Bu yüksek teknoloji dün Maraş kırımı sırasında ve izleyen yıllarda yoktu..
Ayrıca Polis ve Jandarma Kriminoloji laboratuvarlarının uluslararası standartlarda olduğunu biliyoruz.. Adli tıp bilimleri aradan geçen onyıllarda çok ilerleme sağlamıştır.

Belki fantastik gelecek ama 1 hafta süren Maraş kırımının (katliamının) uydu görüntüleri
elde edilemez mi? Uzayda yüzlerce uydu o zaman da vızır vızır dolaşıyordu.. Neredeyse birkaç saatte Dünya turu atabilenler o zaman da vardı.. Günümüzdeki kadar değilse de, oldukça yüksek çözünürlüklü görüntü alma yetenekleriyle.. Parasal ödül konursa birilerinin elindeki foto, kamera vb. kanıtların / kayıtların elde edilebileceği de dikkate alındığında..
Sözlü tarih ve odak grup görüşmeleriyle pek çok işe yarar bulgu elde edilebilecekken..

Dönemin tanıklarının tümünün ölmesi mi beklenecek, bekleniyor??

Bu İNSANLIĞA KARŞI SUÇTUR..
Zaman aşımı yoktur..
Ve uluslararası toplumun insan hakları kurumlarının bu vahşete kayıtsız kalmaması gerekiyor.. Arjantin’de, İtalya’da.. “temiz eller” operasyonları yapıldı ve onlarca yıl gerilere gidilerek suç şebekeleri birer birer ortaya kondu, yaşamda olanlardan yasal hesabı soruldu..

% 99’unun müslüman olmasıyla (?!) övünülen bir ülkede gene müslüman – Hak yolunda ama
dini yorumlayışı farklı yüzlerce Alevi – Bektaşinin görülmemiş vahşetle, kadın – çocuk – yaşlı dinlemeden yakılması, parçalanması, işkence görmesi, sürülmesi, mal – mülküne el konması… nasıl bir sosyal psikolojiyle açıklanacak ve nasıl bir yönetim anlayışıyla örtbas edilecektir?

Sözün, aklın, vicdanın, sağduyunun, ahlakın erdemin, adaletin, din ve imanın sustuğu andır.
Ancak, çooook gecikerek de olsa bu karanlık da yırtılacak, insanlık onuru bu ayıbı boğacaktır.

Sevgi ve saygı ile.
21 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

=============================================

Dostlar,

Maraş Valiliği, 1978’de akıllara durgunluk veren bir vahşetle öldürülen 111 şehidin
anma törenlerine gene izin vermedi.. 200 kişinin yürümesi için bile güvenlik sağlanamadı (!?) Bu insanlara da biber gazı sıkıldı.. 4 yaralı olduğu bildiriliyor..

 • Toplu kırımda bebek ve çocuklar,  gebe kadınlar, yaşlılar..
  ayrım gözetilmeden vahşice öldürülmüş, baltalarla doğranmış,
  gözleri oyulmuştu.
  .
 • Kadınların ırzına geçilmişti..
 • Alevilerin evleri, işyerleri ateşe verilmişti..

Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel ise yürüme isteminde kararlı..

Devlet tüm gücüyle “anmayı” engelleme için abanıyor;
masum ve meşru bir anmaya güvenlik sağlamak için değil.. Çok yazık..
Ankara’dan gidecek otobüs de birkaç saat engellendi.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün çabalarıyla otobüs bırakıldı
ama bu kez Narlı’da engellendiler .

Ne CHP Ankara Milletvekili Levent Gök‘ün ne de CHP Maraş Milletvekili
Durdu Özpolat‘ın telefonuna çıkıyor ilgililer.. İçişleri Bakanı, Maraş Valisii Maraş Emniyet Müdürü, Anayasaya göre “millet”in vekilllerinin telefonla aramasına
muhatap olmuyorlar !?!

Bu tür davranışlar, tarihten örnekleriyle biliyoruz ki, faşist hükümetlere özgü..

 • AKP faşizmini reddediyor; kınıyor ve iktidarı sağduyuya çağırıyoruz..

Gücünüz fazlasıyla yeter, her türlü olanağınız var..
güvenliği sağlayın ve bırakın insanlar acılarını yaşasın, canlarını ansınlar..

78’liler Girişimi‘nin 5 yıl önce bu gün yaptığı basın açıklamasını arşivimizden çıkarıp paylaşalım.
Bu açıklamada Maraş katliamında günümüz genç kuşaklarının düşünemeyeceği ölçüde vahşetin yaşandığı anlatılmıştı.
 • Açıklamada ayrıca Çorum, Malatya, Sivas ve Maraş’ta;
  ABD’nin projesi kapsamında MİT ve MHP’nin halk arasında kamplaşmayı körükleyerek olayları tezgâhladığı aktarılıyordu… (Cumhuriyet, 24.12.07)

Sevgi ve saygı ile.
24.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net