“DİL-EKİN SÖYLEŞİSİ” NDE BULUŞUYORUZ..

Dil_dernegi

“DİL-EKİN SÖYLEŞİSİ” NDE BULUŞUYORUZ
Her ayın son perşembesinde dilseverleri, üyelerimizi, derneğimizde düzenlediğimiz
“Dil-Ekin Söyleşileri”nde sanatçılarla, bilimcilerle, Aydınlanmacılarla buluşturmayı sürdürüyoruz.Bu dönemin söyleşilerine 25 Aralık 2014‘te Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel‘in seslenişiyle başlıyor, Dil Derneği Yayın Kolu Başkanı Günay Güner‘in türküleriyle yeni yılı karşılıyoruz.

SEVGİ ÖZEL: “İnadına Türkçe!”

     Başta eğitimin kurum ve kuralları olmak üzere yaşamımızın pek çok alanını dinselleştirme yolundaki iktidar, bir bütün olan Türk Devrimini parçalama eylemine hız verdi.
Harf ve Dil Devrimleri, düşmanca bir saldırıyla karalanıyor.
Bir yandan İngilizce’nin yayılmacı baskısı altındaki Türkçe, öbür yandan Devlet eliyle dayatılan Arapça ve Osmanlıcaya direnirken Derneğimizin başkanı Sevgi Özel sesleniyor: “İnadına Türkçe!”
* * *
     “Dil-Ekin Söyleşisi” Çağdaş Türk Dili dergisi Yayın Yönetmeni Günay Güner‘den dinleyeceğimiz türkülerle sürecek. Yeni yılı, hep birlikte söyleyeceğimiz türkülerle, şarkılarla kutlayacak; günümüzü, geleceğimizi karartanlara karşı “inadına yaşam” diyerek sesimizi yükselteceğiz.
* * *
Sanata, bilime, ekine, aydınlanmaya gönül verenleri,
Dil Derneği dostlarını söyleşimize bekliyoruz.
Gün:  25 Aralık 2014 Perşembe
Saat: 18.00
Yer:  Dil Derneği (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara)
=======================================Dostlar,
Bizim de üyesi olduğumuz Dil Derneği’nin etkinliğini paylaşmak istiyoruz…
(Yukarıdaki görseli biz ekledik..)

Sevgi ve saygıyla.
25.12.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

DİL DERNEĞİ : DİL-EKİN SÖYLEŞİSİNDE BULUŞUYORUZ

Dil_dernegi

DİL-EKİN SÖYLEŞİSİNDE BULUŞUYORUZ

Her ayın son perşembesinde dilseverleri, üyelerimizi, derneğimizde düzenlediğimiz “Dil-Ekin Söyleşileri”nde sanatçılarla, bilimcilerle,
aydınlanmacılarla buluşturuyoruz.

Ekim ayının son perşembesinde, 31 Ekim 2013‘teki söyleşimizin konuğu
ÇYDD Ankara Şubesi Gençlik Birimi.

ÇAĞDAŞ GENÇLİK: “SOKAĞIN DİLİ”

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Ankara Şubesinin katılımıyla düzenlediğimiz
“Dil-Ekin Söyleşisi”nde gençlerle birlikteyiz.
Üniversite öğrencilerini ağırlayacağımız
“Sokağın Dili” başlıklı söyleşide evde, okulda, arkadaşlar arasında, aile içinde, kitle iletişim araçlarında, toplumsal paylaşım ağlarında, özetle sokağın her yerinde kullanılan dili irdeleyeceğiz; gençlerin gözlemlerini, deneyimlerini, önerilerini paylaşacağız.

ÇAĞDAŞ GENÇLİK ANKARA’DAN KONUKLARIMIZ
* Semra Mutlu (Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi Bölümü)
* Doğaç Dandik (Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye Bölümü)
* Merve Elibirlik (Gazi Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Kamu Yönetimi Bölümü)
* Özge Kocabaş (Ankara Üni. Mühendislik Fakültesi-Gıda Mühendisliği Bölümü)

* * *

Sanata, bilime, ekine, aydınlanmaya gönül verenleri,
Dil Derneği dostlarını söyleşimize bekliyoruz.

                       Gün:  31 Ekim 2013 Perşembe
Saat: 18.00
Yer:  Dil Derneği
Konur Sok. 34/4
Kızılay-Ankara