Etiket arşivi: Cumhuriyet Çınarı

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI’nın 102. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

Prof. Dr. Özer Ozankaya
ADD Kurucularından,
4. Genel Başkan

Atatürk, Türk Bağımsızlık Savaşı‘nı zafere ulaştıran baş etkeni şöyle açıkladı:

Savaş demek, iki ulusun bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşılaşıp birbiriyle vuruşması demektir. Bunun için bütün Türk ulusunu düşüncesiyle, duygusuyla ve eylemli bir biçimde cephedeki ordu kadar savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında olanlar değil; köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli bilecek, bütün varlığını savaşa verecekti.

Bütün maddi ve manevi varlığını yurt savunmasına vermekte gevşek ve ağır davranan uluslar, savaşı ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılamazlar. Oysa bağımsızlık savaşlarının tek başarı koşulu en çok bu noktada yatar.” (SÖYLEV)

İşte Türk ulusunu ve yurdunu sömürgecilerin yok etme hainliğinden kurtaran asıl etken, ancak ulusal egemenlik ilkesi ruhuyla uygulanabilen bu strateji olmuştur.

Mustafa Kemal, bu ilkeyi ve stratejiyi Türk Bağımsızlık Savaşına temel yaptığı gibi, deha düzeyinde başarılı uygulamasını da yaptı.

Kutlu olsun!

Sakarya’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk‘ü, silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi en sıcak gönül-borcu duyguları ve en derin saygıyla anıyoruz.

(Bknz.: Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Atatürk’ün Uygarlık Tasarımı, CEM Yay.)

KURTULUŞ SAVAŞINDA DA KÜRTLER TÜRKLERLE BİRLİKTEYDİ

Prof. Dr. Özer Ozankaya
ADD Kurucu Üyesi, 4. Gnl. Bşk.

KURTULUŞ SAVAŞINDA DA KÜRTLER TÜRKLERLE BİRLİKTEYDİ; CUMHURİYET DÜŞMANLARININ KIŞKIRTMALARINA KARŞI DA
KÜRTLER TÜRKLERLE
HEP BİR VE BERABER OLAGELDİLER;
OLMAYA DA SÜRDÜRECEKLERDİR!

“Diyarbakır” futbol takımına Bursa’da yapılan ve Türkiye’nin birliğini sağlayan Atatürk milliyetçiliğine aykırı, hatta ona açık saldırı olan ve etnik bölücülüğe “yapay haklılık görüntüsü” kazandıran kışkırtma saldırıları, Türk ulusal birliğine yöneltilen iğrenç ve sinsi bir saldırıdır.

Kurtuluş Savaşı’nın başında da Kürt-Türk ayrılığı kışkırtmak isteyenler yine sömürgeci güdümündeki Osmanlıcılar idi!

  • Ama Mustafa Kemal demokratik, yani ulusal egemenlikçi temellere dayandırdığı
    tam bağımsızlıkçı MİLLİ MÜCADELE’ye Kürt ulusdaşlarımızı da katmış

olmanın güveniyle ve ordu birlikleriyle yerel halktan önde gelenlerin katılımıyla, Osmanlı Halife Sultanının valisi Ali Galib’i, sömürgeci İngiltere’nin bölgedeki subayları Binbaşı Pils ve Yüzbaşı Noel ile birlikte arkalarına bile bakamadan kaçmak zorunda bırakmıştı.

Türk ulusuna ve Türk ordusuna yayınladığı bildiriyle de:

“Güney-doğuda ayrılıkçı bir Kürt hükümeti kurdurma girişimi yenilgiye uğratıldı; Kürtler Türklerle birleşti!” müjdesini vermişti!

Aynı sömürgeci – gerici işbirliği oyunu, son yarım yüzyıldaki bütün kalkışmalarda olduğu gibi bugün de yenilgiye uğramaktan başka sonuç elde edemeyecektir!

(Bknz.: Özer Ozankaya, Cumhuriyet ÇınarıMustafa Kemal’i “ Atatürk” Yapan Uygarlık Tasarımı, CEM YAY.; Özer Ozankaya, Toplumbilim, CEM Yay.)