AYM’den çok sevindirici kararlar


AYM’den kritik – sevindirici kararlar
02 Ekim 2014 Perşembe, 17:51


Dostlar
,

Anayasa Mahkemesinden çok sevindirici kararlar..

Hukuk tanımayan, hukuku oyuncak durumuna indirgeyen, TBMM’yi iktidarın noterine çeviren (TBMM de bunu reddetse ya!?) AKP – RTE’ye tokat gibi kararlar…

Hem bu 6552 sayılı hukuk garebeti – ucubesi Torba Yasanın Anayasaya
apaçık aykırı 4 maddesini AYM’ne hızla taşıyan CHP’ye, hem de hızla, 15 gün içinde başvuruyu sonlandıran ve demokratik hukuk devleti ile bağdaştırılması olanaksız
kritik yasal düzenlemeleri iptal eden AYM’ne burada açıkça teşekkür ediyoruz..

TBMM’nin de artık iktidarın oyuncağı olmaktan çıkarak, Güçler Ayrılığı‘na uygun
kimlikli – kişilikli bir duruşun yakıştığını özellikle anımsatmak isteriz.
Parlamenter demokrasilerde Meclisler, Yürütme’nin hukuk içinde kalmasını sağlayan temel kurumdur. Meclis siyasal iktidarın noteri değildir.

Cumhurbaşkanlığı makamı da bir başka denge – denet makamıdır (check & balance).
12. CB – Yarıbaşkan RTE, önüne gelen (10 Eylül 2014) 146 maddelik kırkambar
Torba Yasayı ertesi gün (11 Eylül) yayımlanmak üzere yolladı.
Bunca kapsamlı yasayı 1 günde nasıl da irdeleyebildi??

TİB BAŞKANI’NIN SİTE KAPATMA YETKİSİ İPTAL

Anayasa Mahkemesi aldığı kararlarla, hükümetin TYorba yasayla, Başbakanlık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verilen “4 saat içinde internet sitesi kapatma” yetkisini iptal etti. İnternet sitesi kapatmak ya da erişimi engellemek için
ancak mahkeme kararı geçerli olabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından TBMM’den geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da onayladığı ilk yasa olan Torba Yasada yer alan düzenlemede, TİB Başkanı’na “Milli güvenlik”, “kamu düzeninin korunması” ve “suç işlenmesinin önlenmesi” gibi nedenlerle ve “gecikmesinde sakıncalı bulunan hallerde” bir internet sitesini 4 saat içinde kapatma yetkisini verilmişti.
AYM kararı sayesinde, artık internet siteleri idare tarafından değil, ancak bir yargı kararı olursa kapatılabilecek.

BİLGİLERİNİ TOPLAYAMAYACAK

Yine AYM kararı uyarınca, Torba Yasayla TİB’e verilen internet trafik bilgilerini toplama yetkisi de kaldırıldı.

Abdullah Gül’ün “RAHATSIZ OLDUM” DEDİĞİ DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ! 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği TİB konusundaki düzenleme, daha önce de
Türkiye gündemine girmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

İnternet Yasası TBMM’ye geldiğinde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
yasada TİB başkanı’na doğrudan site kapatma yetkisi veren hükümlere itiraz etmişti.
Nitekim o dönemde Cumhurbaşkanı olan Gül’ün isteği üzerine TİB Başkanı’na verilen bu yetki kaldırılmış, Gül de bunun üzerine yasayı onaylamıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra TBMM’de kabul edilen son Torba Yasaya bir madde eklenerek, TİB Başkanı’na site kapatma yetkisi tanınmıştı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ise, bu makamda önüne gelen ilk yasa olan torba yasayı onaylayarak, TİB Başkanı’na site kapatma yetkisinin yürürlüğe girmesini sağlamıştı. Anayasa Mahkemesi, Gül’ün o dönemde “rahatsız oldum” dediği  düzenlemeyi iptal etmiş oldu.

ÖZELLEŞTİRME İPTAL KARARLARI UYGULANACAK

Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeler konusunda da çok önemli bir karara imza attı.
Daha önce Çeşme Limanı, Kuşadası Limanı, ETİ alüminyum gibi büyük özelleştirmeler yapılmış, ancak mahkemeler uzun bir inceleme süresinin ardından bu özelleştirmelerin kimisi hakkında, çeşitli nedenlerle iptal kararı vermişti.

AKP Hükümeti de bunun üzerine, özelleştirmelerin üzerinden beş yıl geçtikten sonra mahkemelerin vereceği “iptal” kararlarının uygulanmayacağı yolunda bir
Bakanlar kurulu kararı almıştı.

Danıştay bu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.
Danıştay’ın bu kararı üzerine, AKP Hükümeti konuyu yasalara taşıyarak, özelleştirmelerin üzerinden 5 yıldan çok zaman geçmesinin ardından mahkemelerin vereceği iptal kararlarının uygulanmayacağına ilişkin bir yasa çıkarmıştı.
Anayasa Mahkemesi 2012’de bu yasayı iptal etmişti. Ancak Torba Yasaya (6552 sayılı, 11.9.14 tarihli) konulan yeni bir hükümle, bu konu yeniden yasalaştırılmak istendi.
Anayasa Mahkemesi bu gün (02.10.14) aldığı kararla, ikinci kez bunu iptal etmiş oldu.

MEMURLAR, MAHKEME KARARIYLA ESKİ GÖREVLERİNE “HEMEN” DÖNECEK

Anayasa Mahkemesi’nin bugün verdiği kararlardan biri ise, 17 ve 25 Aralık 2013 soruşturmalarının ardından başta Emniyet olmak üzere, Devlet kadrolarındaki görevden almaları yakından ilgilendiriyor.

Çıkarılan Torba yasalar konan hükümlerle, görevden alınan Daire Başkanı ve üzerindeki kadrolar ile Emniyet personeli hakkında mahkemelerin vereceği “iptal”
ve “göreve iade” kararlarının “2 yıl içinde uygulanabilmesinin” önünü açmıştı.
Oysa eski düzenlemelerde, mahkemelerin vereceği göreve iade kararlarının
en geç bir ay içinde uygulanması öngörülüyordu.

(AS: Bu en geç “1 ay içinde uygulanacak” yargı yaygın ama yanlıştır. Mahkeme kararları hemen – gecikmeden uygulanır. İptal kararı verildiğinde idarenin hukuk dışı işlem – eylemi bütün sonuçlarıyla “hemen” ortadan kalkar.. İdarenin bu doğrultuda adım atması için 30 gün zamanı yoktur! Kaynak : AÜ SBF Prof. Onur Karahanoğulları;
İdare Hukuku ders notları..)

Anayasa Mahkemesi, “göreve iade kararları iki yıl içinde uygulanır” hükmünü iptal etti.
Böylece, görevden alınan kamu görevlilerinin mahkemeye gidip, “göreve iade” kararı almaları halinde, en geç bir ay içinde eski görevlerine atanmalarının yolu yeniden açılmış oldu.

GÖREVE İADE ETMEYEN AMİR CEZA GÖREBİLECEK

Yine görevden almalar konusunda Anayasa Mahkemesi bir başka önemli karara daha imza attı. AKP Hükümeti Torba Yasa ile görevden alınan kamu personelini, aksi yöndeki mahkeme kararlarına karşın eski görevlerine iade etmeyen amirler hakkında
“ceza soruşturması açılmayacağını” yasalaştırmıştı.
Bir bakıma Türk Ceza Yasası’nın ilgili hükümlerini ortadan kaldırıyordu!

Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Böylece, görevden alınıp, mahkeme kararıyla göreve iade edilen memurları, eski görevlerine atamayan amirler hakkında
ceza soruşturması açılabilecek.

Anayasa Mahkemesi, görevden alınan memurların iki yıl göreve dönmelerini engelleyen yasayı iptal etti. AYM, TİB’in yargı kararı kararı olmaksızın internet sitelerini 4 saat içinde kapatma yetkisi veren düzenleme ve internet trafiğini
kayıt altına alma yetkisini de iptal etti.

AYM'den kritik kararlar
ANKARA – Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) başvurusu üzerinde Torba Yasada yer alan 4 maddeyi iptal etti.
Torba Yasayla (AS: 6552 sayılı 11.9.14 tarihli RG’de yayımlanan) getirilen;
– Üst düzey bürokrat ve kolluk kuvvetleri ilgili yapılan görevden alınma gibi kararların 2 yıl içinde yerine getirilmesini öngören yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.
– Mahkeme kararlarını yerine getirmeyen kişilerle ilgili ceza soruşturması açılamayacağı yönündeki hükmü iptal eden AYM,
– Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerini 4 saat içinde kapatma yetkisi veren düzenleme ve
– TİB’e verilen internet trafiğini kayıt altına alma yetkisini de iptal etti.
148 maddelik (AS: 146 madde) (6552 sayılı) Torba Yasa başlangıçta
Soma’da yaşamını yitiren 301 madenci ve madencilerin sorunlarını çözmek için hazırlanmıştı ancak ilerleyen süreçte madencilikle ilgili olmayan birçok düzenleme yasaya dahil edildi. CHP, 148 maddelik (AS: 146 md.) Torba Yasada yer alan kimi maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için 15 Eylül 2014 Pazartesi günü AYM’ye başvurmuştu. Torba Yasada anayasaya Aykırılık oluşturan 11 madde belirlediklerini belirten CHP, 4 madde için 60 günlük süreyi beklemeden AYM’ye başvurmuştu. CHP, kalan 7 maddeyi de 60 günü beklemeden AYM’ye götüreceğini belirtmişti. (Cihan)

**********

Biraz nefes alma olanağı bulduk..

AKP faşizmi artık ülkeyi yaşanmaz duruma getirmiştir.
Türkiye, kurumlaşmış yapıları ile AKP – RTE’nin çağdışı rejim heveslerini önleyecek güçte ve birikimdedir. Hiç kimsenin gücü ülkemizi çağdışı bir rejime sürüklemeye yetmeyecektir.

Ankara’da yargıçlar vardır ve olmaya devam edecektir.
AKP – RTE ayağını denk almalı, haddini bilmelidir.
RTE sık sık söylerdi : “Herkes haddini bilecek..”
Sen de bileceksin..

Sevgi ve saygıyla.
02.10.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net