EĞİTİM-İŞ : EĞİTİMİN ÜÇ ŞARTI “BİLİMSELLİK – LAİKLİK – ADALET”

EĞİTİMİN ÜÇ ŞARTI: “BİLİMSELLİK, LAİKLİK, ADALET” ÇALIŞTAYINA KATILDIK

 (AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı CHP Eğitim Komisyonu’nun “Eğitimin üç şartı: Bilimsellik, Laiklik ve Adalet” isimli çalıştayı Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer’in koordinatörlüğünü (AS: eşgüdümünü) üstlendiği çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

Türkiye’nin en temel sorununun eğitim olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, milli değerler ile evrensel değerleri buluşturmak zorunda olduğuna dikkat çekti, bunun yapılması durumunda Türkiye’nin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu,

 • “Eğer bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız o ülkeyi işgal etmenize gerek yok. Sadece ve sadece eğitim sistemini bozacaksınız. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülkenin geriye gittiğini görürsünüz. Tarih bunun örnekleriyle doludur.” dedi.

Eğitimde yaşanan sorunları çözmenin herkesin ortak görevi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, eğitimin bir parti ve grupla ilgisinin olmadığını, hangi görüşten olursa olsun toplumun ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım ise terör örgütünün katlettiği şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı anarak başladığı konuşmasında AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen ideolojik düzenlemelerle eğitim sisteminin niteliksizleştirildiğine ve geriletildiğine dikkat çekti. Cumhuriyet eğitimiyle hesaplaşma sürecinin 4+4+4 düzenlemesiyle başladığını vurgulayan Yıldırım;

 • demokratik,
 • laik ve
 • bilimsel eğitime

  en büyük saldırının ise müfredat değişikliği ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıldırım, müfredat hazırlanırken eğitim-bilim uzmanlarının, üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin görüşünün alınmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Bu kadar köklü bir değişimin, katılımcı bir biçimde hazırlanması gerektiği gerçeği bir yana dursun, daha uzun vadeye yayılarak pilot uygulamalarla test edilmesi gerekmektedir. Daha önce yandaş sendikanın ifade ettiği biçimde öğretim programı, bilimsellikten ve Atatürkçü düşünceden soyutlanmaya çalışılmış çocuklarımızı Atatürk ve onun devrimlerinden arındırmak isteyen bir anlayış programa yerleştirilmiştir.

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılması, eğitimin

 • bilimsel,
 • eşit,
 • parasız ve
 • kamusal niteliğinin artırılması

  ile mümkün olur. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşaklar akıl, bilim ve sanat ortamında verilen eğitim sistemiyle yetiştirilmelidir.

Bu nedenle Eğitim-İş olarak

 • Atatürk’ün, onun ilke ve devrimlerinin olmadığı müfredata hayır diyoruz.

Cumhuriyetin öğretmenleri olarak bizler Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kazanımlarını anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki tüm muhalefeti uzlaştırıp, birleştirmenin yollarını bulacağız.”

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Eğitim-İş ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma kararlılığından, laik, bilimsel, demokratik, çağdaş, kamusal eğitim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimiz sözünü vererek konuşmasını tamamladı. (07.09.2017, http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/egitimin-uc-sarti-bilimsellik-laiklik-adalet-calistayina-katildik-2490/#.WbHAILJJZ1s)
======================================

Dostlar,

CHP’nin öncülük ettiği bu eğitim kurultayı son derece önemlidir.
Adalet Yürüyüşü ile başlatılan, milyonların katıldığı Maltepe mitingi ile süren, Çanakkale’deki Adalet Kurultayı ve son olarak Ankara’da yapılan Eğitim Kurultayı, adım adım toplumsal muhalefeti örmekte ve ayrıca kurumsallaştırmaktadır..

Dolayısıyla ağır biçimde baltalanacak ve engellenmesine çalışılacaktır; buna dikkat..

Sırada toplumun öbür yaşamsal sorun alanları vardır..
İşsizlik gibi, yoksullaştırma gibi, terör gibi, sağlık gibi…
En başta 1. sınıf bir demokrasi olmak..  Hiçbir ayrım yapmadan tüm Ulusu birleştirmek!
Makul bir zamanlama ile temel sorunsallar katılımcı biçimde tartışılmalı, öneriler alınmalı ve ORTAK ULUSAL PROGRAM için içerik oluşturmalıdır..

Bu programın CHP tarafından 1 iktidar dönemi (4 yıl) ödünsüz uygulanacağı yüklenimi (taahhüdü) ile SEÇİM İTTİFAKI ile CHP vekaleten, ULUSAL RESTORASYON HÜKÜMETİ yapılmalı ve tarikatlar koalisyonu – dış güdümlü AKP = RTE fetretinin yaraları sarılmalıdır.

Bizim de üyesi olduğumuz EĞİTİM-İŞ‘in kurultaydaki belirlemelerine katılıyoruz..
Bir kritik nokta özellikle vurgulanmalı :

 • İdeolojiniz ne olursa olsun, 21. yy’da ayakta kalabilmek için acımasız ölçüde yarışmacı küresel düzene ayak uydurabilecek kuşaklarınız olmak zorunda. Bu kuşaklar asla AKP = RTE‘nin dayattığı yobaz – gerici – dinci – kinci ilkel molla tedrisatı ile yetiştirilemez. Hazin olanı; AKP = RTE‘nin bu gerçeği bilmemeleri olanaksız iken neden tersine davrandıklarıdır.. Bu soru ve ülkemizin eğitim sistemi üzerinden beka sorunu kamuoyunun gündemine taşınmalı ve kitleler uyandırılmaya çabalanmalıdır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Atatürk beden eğitimi derslerinde öğretiliyor..” diyecek ölçüde kendinden geçmiş, toplumu aptal yerine koyarken..

Sevgi ve saygı ile. 08 Eylül 2017, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

 

 

 

Prof. Sami Selçuk : YSK kararı küresel skandal!

 YSK kararı küresel skandal!

Sami Selçuk, 16 Nisan halkoylamasıyla ilgili AİHM’ye görüş sundu.

Prof. Sami Selçuk: YSK kararı küresel skandal!

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, 16 Nisan Halkoylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sunulan görüşünde, YSK’nin mühürsüz zarflarla veya “Evet” mührüyle kullanılan oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının “yok” hükmünde olduğunu belirtti. YSK kararının Cumhurbaşkanı’ndan en sade yurttaşa, TBMM’den en sıradan kuruluşa kadar hiçbir kişiyi ve kurumu bağlamayacağını kaydeden Selçuk, olanak varsa geçersiz oyların sayımla belirlenmesi, aksi takdirde YSK’nin yeni bir oylama takvimini duyurması gerektiğini ifade etti. Selçuk, “16 Nisan 2017 Halkoylamasına İlişkin Bilimsel Görüş” adıyla CHP Bilim, Yönetim, Kültür Platformu tarafından kitaplaştırılan görüşünde çarpıcı tespitlerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapta Selçuk’un bilimsel görüşünün İngilizce, Fransızca ve Almanca çevirileri de yer aldı.

Trump kararı örneği

Selçuk, bilimsel görüşünde Anglosakson ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinde “normlar basamağının” yukarıdan aşağıya anayasa, uluslararası sözleşme, yasa, yasa hükmündeki kararname, tüzük, yönetmelik ve genelge olarak sıralandığını ifade etti. Bir alt normun üst norma aykırı olması durumunda uygulamanın sistemlerdeki başkalıklar nedeniyle birbirinden köklü biçimde farklı olduğuna ve değişik sonuçlar doğurduğuna işaret eden Selçuk, Kara Avrupası hukuk sisteminde uygulamanın kesinlikle en somut norm olan en alt normdan başlayacağını kaydetti. Buna karşılık “Yüksek Mahkeme” kurumunun benimsendiği Anglo-Sakson hukuk sisteminde yargıçların, bir yasa normunun anayasa normuna aykırı olduğu kanısına ulaşırlarsa, bunları uygulamadan geri çekebileceklerini ifade etti. Selçuk, bu duruma ABD’de bir federal mahkeme yargıcının, Başkan Trump’ın mültecilere ilişkin kararnamesini durduran kararını örnek verdi. Türkiye, Almanya, Fransa gibi Kara Avrupası hukuk sistemini benimseyen ülkelerde yargıda son sözü söyleyen, bilimsel deyişle otantik yorumu yapan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın görev alanlarının kesinlikle birbirinden ayrı olduğunu belirterek şöyle yazdı: Anayasa Mahkemesi’nin görev alanına giren anayasa normuna aykırılık iddiası söz konusu ise, bu konuda Yargıtay ya da Danıştay yahut da YSK gibi yarı yargısal bir merci kendisini yetkili görerek karar verirse kurulan hüküm, “görev gaspı” nedeniyle “yokluk” yaptırımı ile sakattır; hukuk dünyasında doğmamış, hukuksal varlık kazanmamış olur. Bu durum, sözgelimi, kaymakamın boşanma kararı vermesi ya da iddianame düzenlemesi gibidir. Böyle bir kararı ya da iddianameyi hiçbir nüfus memuru ya da mahkeme gözetmez, gözetemez. YSK’nin bu konuda verdiği karar da tıpkı böyledir ve hukuk dünyasında hukuksal varlık kazanıp doğmamıştır. Dolayısıyla görünüşte ve sözde karar biçiminde somutlaşan bu işlemin ayrıca yetkili bir organ tarafından iptal edilmesine gerek yoktur; esasen böyle bir iptal kararı, yoklukla sakat işlemin hukuk dünyasında var olduğunu belirteceğinden yeni bir hukuksal ihlale yol açacaktır.

Yetki gaspı

Normlar arasında YSK’nin belirttiği gibi bir çatışma bulunsaydı, bunu çözmek Anayasa Mahkemesi’nin görevine girecekti. Olayımızda bir çatışma yoksa da, var sayıldığında yapılacak işlemler bellidir. Adli ya da idari mahkemede görev yapan bir yargıç yahut da Yargıtay ya da Danıştay yargıçları veyahut da YSK yargıçları gibi yarı yargısal görev yapan yargıçlar, önlerine gelen konuda bir yasa normunu, anayasa normuna aykırı bularak uygulamadan geri çekemezler, uygulamak ya da YSK dışındakiler konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımak ve “bekletici sorun” yapmak zorundadırlar. Eğer yargıçlar, o normu YSK yargıçlarının kotardıkları gerekçeyle uygulamadan geri çekerek ya da göz ardı ederek karar verirlerse, kendilerini Anayasa Mahkemesi yargıçlarının yerine koymuş olurlar, verdikleri karar, yetki gaspı nedeniyle hukuk dünyasında doğmamış olur. Çünkü hukukta en ağır yaptırım olan “yokluk” yaptırımı ile sakattır. Ne yazıktır ki, olayımızda yaşanan olgu budur. Selçuk, ayrıca Nüfus Hizmetleri Kanununda 2 Ocak 2017’de çıkarılan 680 sayılı OHAL dönemi KHK’si ile “Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur” düzenlemesinin getirildiğine dikkat çekti. Anayasanın 67. maddesine göre seçim yasalarında yapılacak değişikliklerin bir yıl süre ile uygulanamayacağını anımsatan Selçuk “Değişiklik Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılmışsa da bunun seçimlerle ilgili yazılı hukukta yapılan bir değişiklik olup seçimi, oylamayı etkilediği ve anayasasının 67’nci maddesine aykırı bulunduğu açıktır. YSK’nin buna göz yummasını açıklamak olanaksızdır” ifadesini kullandı. YSK’nin sahteciliğe yol açacak biçimde karar vermesinin “göz yumulamaz boyutta ulusal ve küresel bir skandal” olduğunu ifade eden Selçuk, “küçük çapta bir grubun oy kullanma hak ve özgülüklerini koruma kaygısıyla davranan yargıçlar yüzünden milyonların oy kullanma hak ve özgürlüklerini tehlikeye düştüğünü” belirtti. Selçuk “En baskıcı yönetimler bile, hukuk dünyasında hiçbir kurum ya da kişinin ‘olup bitti’ye getirilerek meşruluk kazanamadıklarını bildikleri için, sürekli kendilerini meşru göstermeye çalışırlar. Tarihin her döneminde meşruluğun kuşkulu olduğu yönetim ve yönetenler, toplumsal kargaşalara yol açmışlar ve bunlardan sorumlu olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

İki yol

Mühürsüz zarflarla ya da evet mührüyle kullanılan oyların geçersiz olduğunun benimsenmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Selçuk, iki tür çözümün olanaklı olduğunu kaydetti: “Kullanılan geçersiz oyların sayımla belirlenmesi olanağı varsa, bu sayım kesinlikle yapılmalı; geçersiz oy sayısının toplamı, YSK tarafından yayımlanıp duyurulan sonucu değiştirecek ve etkileyecek boyutta değilse, ortada bir uyuşmazlık bulunmadığından, YSK tarafından duyurulan sonuç, hiçbir işleme gerek kalmadan toplumun her kesimi tarafından benimsenmelidir. Geçersiz oyların sayımla belirlenmesi olanağı yoksa, oylama ve oylamayı sonuçlandırıp kesinleştiren YSK kararı, hukuka aykırı işlemler açısından en ağır yaptırım olan yokluk yaptırımı ile sakatlanmış; oylamanın meşruluğu ortadan kalkmış demektir. Oylama ve YSK’nin oylamaya ilişkin son kararı, cumhurbaşkanından en sade yurttaşa dek hiçbir kişiyi; TBMM’den en sıradan kurum ve kuruluşlara dek hiçbir kurum ve kuruluşu bağlamayacağı için, YSK; yaptırımın türünü, yani yokluk yaptırımını gözeterek yeni bir hukuksuzluğa yol açmamak için, asla önceki kararlarını iptale kalkışarak onların hukuk açısından var olduğunu üstü kapalı olarak bile asla dile getirmemeli, sadece ortaya çıkan sonucu belirlemekle, kamuoyuna duyurmakla ve de yalnızca yeni oylama takviminin duyurmakla yetinmelidir.”

‘Kargaşadan hukuku yanlış uygulayanlar sorumlu’

YSK gibi yarı yargı organı olan bir kurumun anayasaya, yasaya, tüzüğe, yönetmeliğe aykırılık gibi konuları görevli yargı organlarının önüne taşıma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle YSK, Seçimler ve Halkoylaması Yasası’nın özellikle oy pusulalarının ve zarfların mühürlenmesine ilişkin 77, kullanılmayan oy zarfları ve oy pusulalarından kullanılmayanlarla ilgili 97, sandığın açılması ve sayılması ile ilgili 98 ve en önemlisi de “Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçerli değildir” hükmünü içeren 101/1. maddelerini, öncelikle ve kesinlikle uygulamak zorundadır. Bütün bunlara ters düşen nedenlere dayanılarak verilen kararlar, yapılan işlemler bütünüyle yokluk yaptırımı ile sakattır. Böyle bir sakatlık da, elbette hukuk düzenini altüst eder, kargaşa yaratır. Şu anda ülkemizde yaşanan kargaşanın nedeni de budur. Bu kargaşadan hiç kuşkusuz bir ilkeler düzeni ve kavramlar dili olan hukuku yanlış yorumlayıp uygulayanlar sorumludurlar.” (31.08.2017, Cumhuriyet ve
http://www.cagdasses.com/guncel/70275/prof-sami-selcuk-ysk-karari-kuresel-skandal)
================================
Dostlar,

Seçkin hukuk bilgini, Yargıtay önceki başkanlarından Sn. Prof. Dr. Sami Selçuk çok önemli bir yurttaşlık ve hukukçuluk profesyonel sorumluuğunu yerine getirmiştir. AİHM’inde CHP tarafından açılan dava kabul edilmiştir. Bilindiği gibi YSK açık hukuksuzluk yaparak 16 Nisan 2017 halkoylaması sonucunu tam tersine çevirmiş, kıl payı 6771 sayılı Anayasada köklü değişiklik yapan anayasa değişikliği yasası, sözde halk tarafından kabul edilmiştir. Sonrası iyi biliniyor; Türkiye birkaç ay içinde TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜNE dönüştürülmüştür.

Sayın Prof. Selçuk’a göre YSK’nın işlemi YOK HÜKMÜNDEDİR!

Anayasa ve rejim gayrımeşru  biçimde değiştirilmiştir.
AİHM tarafından bu ağır hukuksuzluğun ”saptanması” istenmektedir.

Dileriz bu yönde bir karar çıkar ve YSK oylamayı yinelemek zorunda kalır…
Yinelenen oylamada HAYIR çıkması durumunda, geriye dönük olarak yapılan tüm işlemler hukuksuz – temelsiz kalacak ve onlar da yapılmamış sayılacak.. Çoook ciddi bir karmaşa ve bundan elbette başta AKP = RTE olmak üzere YSK sorumlu. Herkes hesabını vermeli..

Bekleyip göreceğiz…

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Örgütlü halkın önünde durulmaz

Örgütlü halkın önünde durulmaz

Mustafa BalbayMustafa Balbay,  balbay@mustafabalbay.com
YURT Gazetesi, 10 Temmuz 2017
(AS : Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır.)
Maltepe ve çevresinde dün onlarca insan ırmağı vardı. Sabah saatlerinde oluşmaya başlayan ırmaklar öğleye doğru giderek gürleşti. Saat 14.00’ten itibaren (AS: başlayarak) ırmaklar yer yer göletler oluşturmaya başladı. Denizin kıyısında bir başka deniz oluştu, insan denizi…

Öyle bir deniz ki, dalgalı, coşkulu, kıpır kıpır…

Her insan dalgası çevredeki gruplarda ayrı bir heyecan yaratıyor.
Anadolu kentlerinden birlikte gelen gruplar doğal olarak birbirini kaybetmiş.
İzmirliler Hataylılara karışmış, Antalyalılar  Balıkesirlilere…
Nereden geldiklerini sorduğumuz gruplardan ortak bir kent adı yükseldiğinde en az 3-4 kişi farklı kent adı veriyor. Anadolu birbiriyle kenetlenmiş…
Mitinge gelenlerin bir kısmı 24 günlük zaman diliminde ara ara yürüyüşe katılmış. O yürüyüşlerde birlikte olduklarımızla yeniden kucaklaştık. Yürüyüş anılarını paylaştık.

Maltepe’ye denizden de akanlar vardı. Avrupa yakasından gelenlerin çoğu teknelerle ulaştı… Beylikdüzü, Bakırköy onlarca tekne ile denizden akıyordu. Tekneleri görünce biz de hızımızı alamadık, bir çağrıyı kabul edip atladık. Kemençe eşliğinde İzmir Marşı söyleyip kıyıdan akanları izledik, selamladık… 7’den 87’ye her yaştan, her kentten, hatta her görüşten insan
“hak, hukuk, adalet” kavramı etrafında birleşmişti.

Göğüslerde en çok Atatürk resmi vardı. Hiç parti amblemi yoktu.
“Hak – hukuk – adalet” dışında atılan çok az slogan vardı.

Bir de bulunan bir eşyanın sahibini arayanlar. Bu tür görüntüler yürüyüşte de vardı. Normalde bir eşyasını kaybeden kişi kaybettiği şeyi ilan eder, bulunup bulunmadığını sorar. Yürüyüş ve mitingde ise bulunan eşyanın sahibi aranıyordu. Deyim yerindeyse herkes yürüyordu ama kimse yürütmüyordu!

Toplumsal hareketler için geleneksel bir söylem vardır; örgütlü halk yenilmez
Örgütlü, ne istediğini bilen halkın önünde kimse duramaz. Hiçbir güç duramaz.
Örgütlü halktan büyük başka bir güç yoktur. Dün bunu bir kez daha gördük.

24 gündür hiç temposunu düşürmeden devam eden adalet yürüyüşü mitingle birlikte taçlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gece 10 dakikalık görüşmemizde attığı adımın arkasının değişik şekillerde geleceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun yüzünde enerji dolu bir dirilik vardı. Mitinge, yürüyüşe katılan katılmayan herkesin ortak sorularından biri şu:

Bununla ne elde edildi, ne elde edilecek?

Bu konuda daha çok yazacağız daha çok konuşacağız… Bugün için söyleyeceğimiz şu:

Adalet istemi ayağa kalkmıştır! Oturmayacak…


=================================
Dostlar,

Sayın Mustafa Balbay’ın sağlıklı gözlemlerine dayalı irdelemeleri ve çıkarımları büyük isabet taşıyor.

 • CHP, toplumsal muhalefetin öncülüğünü yapmak, başarmak zorundadır.

Kitleler ayağa kalkmıştır, liderlik beklemektedir; ardından yürüyecektir.
Bu süreçte siyasal yol haritası kılı kırk yararak ustalıkla belirlenmek durumundadır.
CHP’nin artı “hata” en azından “büyük hata” yapma hakkı – lüksü yok – tur..

“Laiklik tehlikede değil”, “Ekmek için Ekmeleddin”, “Tıpış tıpış gelecekler” gibi safsata düzeyinde yanlışlara asla yer yoktur.

Prof. Süheyl Batum, Aylin Nazlıaka, Prof. Birgül Ayman gibi değerler Partiye geri kazanılmalı, benzer dışlanmalar asla yaşanmamalıdır.

CHP, Güneydoğu Raporunda yer verdiği “Kürt sorunu” çözümlerini netlikle açıklamalıdır.

16 Nisan’da “HAYIR” diyen kitle %50’nin üzerindedir ve Anayasa değişiklikleri ile bunlara dayalı uygulamalar kesin olarak gayrımeşrudur; yok hükmündedir ama Anayasa’nın tümü değil!

Bu “örgüt arayan” milyonları istim üstünde tutarak seçme taşımak üzere bir TEMSİL HEYETİ oluşturulmalıdır. İllerde yapılanma sağlanmalı, YEREL KONGRE İKTİDARLARI tohumlanmalıdır. Buralarda üretilecek politikalar Merkezde Temsil Heyetince olgunlaştırılarak kamuoyuna sunulmalıdır.

AKP saçmalamaya başlamıştır. Maltepe Mitingine katılımı 175 bin kişi gibi, çıplak gözle miting alanına bakan aklı ve gözü sağlıklı herkesin en az 10 katını gördüğü kitleyi böylesine 10’da birine indirgemek psikolojik savaş sayılamaz. Psikolojik savaş akıllı – zeki kurgular gerektirir. Nitekim sosyal medyada İstanbul valiliğinin açıklaması alay konusu olmuş ve halkımız eşsiz mizah ürünleriyle tepkisini koymuştur :

 • İstanbul Valiliğinin sözde bildirimine göre, yapılan yeni ölçümlerde Ankara – İstanbul arası 450 değil 45 km’dir!

GUINESS Rekorlar kitabı açıkladı :

 • Dünyanın en kalabalık; en uzun yürüyüşü Türkiye ADALET YÜRÜYÜŞÜ-2017!

Bu potansiyeli heba etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.
15 Temmuz kutlamaları adı altında, vıcık vıcık halk yalakalığı uygulaması ile bu muazzam ADALET YÜRÜYÜŞÜ ve onu taçlandıran görkemli MALTEPE MİTİNGİ‘nin sağladığı sosyal – psikolojik üstünlük dengelenmeye hatta silinmeye çalışılmaktadır, çalışılacaktır.

Nitekim bu gün iktidar kanadından “Yüz bin kişiyi topladılar diye…… kalkışmasınlar” sözleri işitildi.. Hem korkunun duşa vurumudur hem planlananların..

İnsan aklı, onuru, örgütlülüğü ve bilim tarihte her zaman olduğu gibi bu coğrafyada 21. yy’ın şafağında bir kez daha kazanacaktır. Bu yalın bir öngörü olmayıp, bilimsel eytişimin (diyalektiğin) kaçınılmaz (deterministik) sonucudur (türevidir).

Sevgi ve saygı ile. 10 Temmuz 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Adalet Yürüyüşü 13. gününde

Adalet Yürüyüşü 13. gününde

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun öncülüğünde, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası başlatılan Adalet Yürüyüşü 13. gününe girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşü’nde bugüne dek yaklaşık 226 kilometre yol katedildi.

Yürüyüşün 13. gününe başlamadan önce kısa bir açıklama yapan CHP lideri, provokasyonlara karşı 12 maddelik genelge hazırladıklarını belirterek

 • Bizi protesto edenlere ağır söz kullanmayın, sadece onları alkışlayın dedik” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesi şu açıklamalarda bulundu:

“13. gündeyiz. Güzel bir gündeyiz, sis var, çiçekler var çok güzel. Güneş henüz kendisini göstermedi. Dün Abdüllatif Şener ve sayın Kaboğlu katılmıştı. İkisinin güzel bir anısı var bana anlattılar. 13 yıl önce ikisi İzzet Baysal Üniversitesi’nde birisi asistan birisi yardımcı doçentmiş. Aradan geçen süre içinde hiç karşılaşmamışlar. Yeniden Bolu’da yan yana geldiler. Bugün Köroğlu’nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu’ya selamlar, Köroğlu gibi olanlara selamlar. Onlar için yürüyoruz. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik genelge hazırladık. Bizi protesto edenlere ağır söz kullanmayın, sadece onları alkışlayın dedik. Bu da bizim adalete olan inancımızı gösteriyor.”

– CANLI –

13.00 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde vatandaşları selamlayarak “Adalet Yürüyüşü“nü devam ettirdi.

10:19 Yürüyüş yeniden başladı

09:35 Kaynaşlı’ya girdikten kısa bir süre sonra mola verildi.

09:30 Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun yönlendirmesiyle, megafondan anons yaparak balkonlarından Rabia işareti yapan AKP’li bir ailenin bayramını kutladı.

09:25Kılıçdaroğlu, Kaynaşlı’da “İyi ki varsın, seviyoruz seni…” pankartıyla karşılandı. Bununla birlikte AKP seçmeni üç kişi evlerinin balkonundan

09:20Kortej Kaynaşlı’ya girdi. Kortejin düzenini sağlamaya çalışan CHP milletvekili Eren Erdem, yol kenarından destek veren bir gence “Gözlüğün çok güzel, sen de çok güzelsin, bizimle yürürsen daha güzel olursun” diye seslendi.

09:25Kılıçdaroğlu, Kaynaşlı’da “İyi ki varsın, seviyoruz seni…” pankartıyla karşılandı. Bununla birlikte AKP seçmeni üç kişi evlerinin balkonundan

08:27 Adalet Yürüyüşü’nde, Düzce il sınırına girilmesiyle birlikte kortej düzeni ve güvenliği için alınan önlemler artırıldı. Güvenlik otobüsünden sık sık provokasyonlara dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

08.19 Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın anne ve babası da yürüyüşe katıldı. (27.06.2017 09:01 SİYASET)

adalet-yuruyusu-13-gununde-310572-1.

Satır içi resim 1

PROVOKASYONLARA KARŞI ARALARDA GEZİLECEK

Dün korteje katılanlar ile yoldan geçen bazı sürücüler arasında gerginlik çıkmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle toplantı yaparaka ‘provokasyon önlemine’ ilişkin bazı kararlar aldı. Toplantıda, bugünden itibaren görevli yeleği giyecek 25 milletvekilinin kortejde aralara yerleştirilmesi ve yürüyenlerin provokasyonlara gelmemesi konusunda uyarılması kararlaştırıldı.

LUİS AYALA, YARIN ‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILACAK

Tüm dünyadan 140’a yakın ülke, parti ve organizasyonun üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal adına Genel Sekreteri Luis Ayala yarın Türkiye’ye gelerek Adalet Yürüyüşüne katılacak.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran yazılı açıklama yaparak Adalet Yürüyüşünün yarınki etabına Ayala ile birlikte katılacaklarını, perşembe günü de yazarları tutuklu olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetesini ziyaret edeceklerini bildirdi.
====================================
Dostlar,

BÜYÜK ADALET YÜRÜYÜŞÜ ile yalnız Türkiye değil, Dünya ölçeğinde önemli bir meşru demokratik direniş eylemi sergilenmektedir. AKP = RTE bu meşru toplumsal başkaldırıdan son derece rahatsızdır ve bunu açık açık ortaya koymaktadırlar. Ancak yaptıkları demagoji, korkutma – yıldırma denemesi, gözdağı ve üstü kapalı – açık tehdit ve şantajdan ibarettir. Ne var ki, aynı ölçüde de çaresizdirler. Tüm provokasyon ve engelleme girişimleri sonuçsuz kalmaktadır.

69 yaşında bir YÜRÜYEN ADAM, elinde ADALET dövizi ile, azmi ve serinkanlılığı ile, sabrı ve hoşgörüsü ile en önemlisi KARARLILIĞI ve  AKILCI POLİTİKASI ile tüm Türkiye’yi, uluslararaı toplumu arkasına katacak, katmış gibi gözükmektedir.

Elbette, BÜYÜK ADALET YÜRÜYÜŞÜ‘nün başlatıldığı 15 Haziran 2017 günü öncesi ve sonrası Türkiye bir değildir, bu tarih / eylem, adeta bir milattır. Kuşku yok, belirleyici (deterministik) sonuçları olacaktır. AKP = RTE despotizmi duvara dayanmıştır ve yapılan sayısız uyarı – eleştiri hemen hemen hiçbir işe yaramamıştır, korkarız yaramayacaktır da.

21. yy’ın şafağında para-normal hatta anormal biçimde “Tekleşen bu 2’li”nin politik davranış kalıpları, siyaset bilimi / siyasal tarih / siyaset sosyolojisi ve siyaset psikolojisi açısından yabancı değil, “bildik” tir, öngörülebilirdir. 2’linin yapıp-etmeleri gerçekte “tipik” tir ve berrak ve çok kaygan bir totaliter bir eksene oturmuştur. 2’linin bu politik seçimi, bilinçli ya da bilinçsiz, kendi dinamikleriyle sürüklenecek ve son durağa erişecektir.

Orada, sahnedeki başlıca ve türev sorumlu politik aktörler için “hayır” yoktur.

Saklanamayan titrek dudaklar her ne denli derin korku – endişe frekansında sıklıkla “hayırlara vesile olmasını” dilese de icraatlarının.

Ne yapalım ki, Tarih Baba, kendisinden ders almayan / alamayan zeka fukaralarını “tekerrür” sopasıyla pataklamayı hala bırakmış değil. Kaldı ki bu elinde de değil; çünkü “benzer” koşullar “benzer” sonuçlar doğuruyor, ısınan su kaynıyor, her gebelik sonlanıyor…

Erdoğan’ın kibri öylesine muazzam ki, salt kendisini boğmakla kalmayacak korkarız.

“Dunning-Kruger sendromu” siyaset bilimi yazınında (literatüründe) tanımlandığından bu yana “bu denli tipik bir özne” ile karşılaşılmamıştı dense yeridir. Türkiye’de, bu “Sendromun” 
“kâbusu” 
yaşanmaktadır. (bkz. Emre Kongar, Cumhuriyet, 13.6.17) Sistemde son derece ciddi basınç birikimi olmuştur ve AKP = RTE Dunning-Kruger kâbusu” nun tutsak aldıkları,
basıncın denetimli boşaltılmasına izin verecek sağduyudan da, –ne hazin ki– yoksun, paralitik ve bitik görünüyorlar.

Sevgi, saygı ve kaygı ile. 27 Haziran 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs iletisi : “16 Nisan’daki gibi dayanışma içinde olmalıyız”

Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs iletisi :
“16 Nisan’daki gibi dayanışma içinde olmalıyız”

Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs mesajı: 16 Nisan’daki gibi dayanışma içerisinde olmalıyız

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “1 Mayıs, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskılara karşı 16 Nisan’da gösterdiğimiz dayanışmayla bütünleşmelidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir ileti yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu iletisinde,

 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ne olursa olsun herkes biliyor ki ‘Hayır’ kazandı.
  Bu nedenle 1 Mayıs, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskılara karşı 16 Nisan’da gösterdiğimiz dayanışmayla bütünleşmelidir” vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun iletisi şöyle                    :

 • “Emeğin üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Temel haklar ve özgürlükler iktidarın OHAL sopasıyla yok ediliyor. Kamu emekçileri iş güvencesi tehdidiyle, işçiler kıdem tazminatlarının yok edilmesi riskiyle karşı karşıya. Çalışma yaşamı ve örgütlenme hürriyeti daha fazla kıskaca alınmak isteniyor. Kiralık işçilik, taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma iş yaşamanın tüm alanlarında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve iş kazaları artıyor, yoksulluk kökleşiyor; gelir adaletsizliği ve eşitsizlik ülkemizin kaderi haline getirilmek isteniyor. Bu olumsuz tabloya karşın 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halkoylamasında ortaya çıkan tablo, demokrasiden ve özgürlükten yana tüm kesimlerin birlikteliğinin ve dayanışmasının, haksızlığa ve tiranlığa karşı ortak mücadelesinin engellemelere rağmen başarıya ulaşacağını gösterdi.
 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ne olursa olsun herkes biliyor ki ‘Hayır’ kazandı.
  Bu nedenle 1 Mayıs, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskılara karşı 16 Nisan’da gösterdiğimiz dayanışmayla bütünleşmelidir. CHP olarak bizler 1 Mayıs Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü’nü emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün bayramı olarak, emekçi halkımızla birlikte meydanlarda kutlayacağız. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız. İşçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyor, yurttaşlarımıza huzur ve barış içerisinde kutlayacakları bir gün diliyorum.
  Yaşasın 1 Mayıs!
  ==================================
  Dostlar,Sn. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iletisi son derece yerinde bir içerik taşıyor. Özellikle
 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ne olursa olsun herkes biliyor ki ‘Hayır’ kazandı.”Türkiye’ni tiranlığa sürüklenmemesi için;
  Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan
  – insan haklarına saygılı,
  – demokratik, laik sosyal – hukuk devletinin
  mutlaka savunulması gerek.
  Bu amaçla ülkenizin tüm güçlerinin ortak davranması gerekiyor..

  Bunun yol ve yöntemi hızla örülmeli.. CHP olgunluk ve sorumlulukla öncülük etmeli..

  Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı!

  Sevgi ve saygı ile. 30 Nisan 2017, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com