Ankara Tabip Odası Atatürk Orman Çiftliğine Sahip Çıktı

Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Bahçesindeki
Yeşil Alanın
Ranta Kurban Edilmesine
İzin Vermeyeceğiz!

ATO_logosu

 

 

 

Ankara Tabip Odası Atatürk Orman Çiftliğine Sahip Çıktı

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
ATO ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi

4 AĞUSTOS 2015, Ankara

Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Bahçesindeki Yeşil Alanın
Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde bulunan, hasta ve hasta yakınları ile üniversite personelince otopark olarak kullanılan ağaçlık alan ile ilgili olarak; Ankara Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında imar planı değişikliği yaparak söz konusu yerin dini tesis alanı olarak kullanılması ve bu taşınmaz üzerinde cami ve
altında çok katlı otopark yapılabileceği yönünde belediye meclisi kararı almıştır.

Yapılan imar planı değişikliğinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında söz konusu bahçenin Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi için protokol imzalanmış ve ardından da bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralanmıştır.

Rantçılar bu araziye cami inşa edilmesi girişimlerine başlamıştır.
Oysa cami yapımı rantın yalnızca maskesidir.
Çünkü hem hastane içinde hem de yakın çevrede ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda ve kapasitede tesis vardır. Hastane içinde 450 kişinin yararlanabileceği bir mescit, hemen yakında Emek Köşe Camii ve İlahiyat Fakültesi içinde 1500 kişilik ibadet tesisi vardır!.
Kamuoyunda tartışmalara yol açan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde yapılan
Beştepe Halk Camisi de buraya oldukça yakındır. Dolayısıyla doğrudan hastane bahçesinde
böyle bir inşaata gereksinim olmadığı çok açıktır.

Bu hastanemizin inşaattan daha öncelikli gereksinimleri vardır. Bunlardan biri hastalarımızın, onların yakınlarının ve hastane çalışanlarının kullanabileceği serbest sosyal alanlar ve yeşil alanlardır. Zaten sınırlı olan bu ağaçlıklı alanın rant amacıyla ortadan kaldırılması kararı kamu yararı anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

Bilindiği gibi, Ankara hava kirliliği açısından son derece kötü bir karneye sahiptir. Özellikle kış aylarında, Ankara’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Bahçelievler bölgesinde de hava kirliliği parametreleri sağlığı tehdit edecek düzeylere çıkmaktadır. Kuşkusuz, hastane çevreleri temiz hava gereksiniminin en fazla olduğu bölgelerdir. Havamızı temizleyen bu ağaçların kesilmesi, hastalarımızın, onların yakınlarının ve hastane çalışanları olarak bizlerin nefes alabildiği yegane yer olan bu alanın ortadan kaldırılması Ankaralıların, daha da önemlisi hastanemizden hizmet alan hastalarımızın sağlık hakkını ihlal etmek demektir. Unutulmamalıdır ki ranta kurban edilmek istenen çok sayıdaki ağacımız Cumhuriyet ile yaşıttır ve bu anlamda çok önemli bir sembolik değer de taşımaktadır.

Çevresel gürültü ile ilgili yönetmelikte de belirtildiği üzere hastaneler nitelikleri itibarıyla gürültüye hassas yerlerdir. Zaten fazla olan yapı yoğunluğunu daha da artırmanın hastanemizden hizmet alan hastalarımızın sağlığına olumlu katkı yapmayacağı çok açıktır.

Tüm bu gerçekliklerin yanı sıra, EN DEĞERLİ GERÇEKLİK SÖZ KONUSU ARAZİNİN AOÇ MÜLKİYETİNDE BİR ALAN OLMASIDIR. AOÇ İLE İLGİLİ YAPILAN TÜM PLAN VE İTİRAZLAR BU ALAN İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Bu alana ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı plan değişikliği davasında, dava kazanılmış olmasına rağmen hukuk dolambaçlığı ile ün yapmış olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı “karar bozma” davası açmış,  T.C. Danıştay 6. Dairesi tam da Ankara Büyükşehirin istediği hali ile meslek odalarının taleplerinin lehinde olan kararı bozmuştur.

Danıştay 6. Dairesinin karar bozma dayanağında, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında, şu an fiilen otopark olarak kullanılan alanın “park” niteliğinin kaldırılmasını dayanak olarak kullanılmıştır.

Ancak Ankara 5. İdare Mahkemesi 03.08.2015 GÜNÜ AOÇ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK KADAR ÖNEMLİ BİR İZ DÜŞMÜŞTÜR. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2010 YILINDA YAPILMIŞ OLAN KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ “imarmevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıolduğu” sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlıkbulunmamaktadır diyerek PLANI İPTAL etmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından AOÇ Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edilmesi ile söz konusu alandaki DANIŞTAY 6. DAİRENİN KARARI KONUSUZ KALMIŞTIR.

AOÇ’YE AİT OLAN ARAZİDEKİ TÜM VARLIKLAR DA DOLAYISI İLE DOKUNULMAZDIR.

Kentsel ekolojiye katkıları yadsınamaz olan ve yarım asırdır tarihe tanıklık yapmış ağaç varlığına sahip olan otopark alanındaki her bir ağaç Ankara halkına aittir,  kimse dokunamaz. 1. Derece doğal ve tarihi sit statüsü bulanan Gazi Hastanesi bahçesi ağaçlarının kesileceği yönünde gelen haberler karşısında bu gün burada bulunan tüm ağaçlar kırmızı kurdele ile işaretlenecek ve dokunulmazlıkları ilan edilecektir.

Bugün buradan meslek odaları ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak şöyle sesleniyoruz:

Öğrencilerimizin öğle molalarında gölgesinden yararlandığı bu asırlık ağaçların kesilmesini istemiyoruz!

Bu ağaçlar hastane çalışanlarının, hastaların ve yakınlarının soluk kanallarıdır.
Nefesimizi tıkamanıza izin vermeyeceğiz!

Hastanede yeterli kapasitede mescit varken, bahçesinde cami inşaası kılıfı altında rant yapılaşmasına göz yummayacağız!

Saygılarımızla, 04.08.2015

Ankara Tabip Odası İlahiyat Fakültesi içinde 1500 kişilik ibadet tesisi vardır!

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri

==================================

Dostlar,

Bu basın açıklamasında bulunduğumuzu bu yazıdan önceki yazımızda sitemize koyduk. Fotoğrafları, ağaçları korumaya almak bağlamında kırmızı kurdele ile bağlayarak “dokunulmaz” kılmaya çabaladığımızı da.. Fotoları ile..

http://ahmetsaltik.net/2015/08/04/gazi-hastanesi-bahcesi-yesil-alaninin-ranta-kurban-edilmesine-izin-vermeyecegiz/

Gazi_Tip_bahcesi_agacima_dokunma_20150804
2 dosyanın birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Sevgi ve saygı ile.
5 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com