Etiket arşivi: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Bildirgesi; 13.07.2013

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Bildirgesi; 13.07.2013


Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Bildirgesi; 13.07.2013

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu 13 Temmuz 2013 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki konuların kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir;

1- En doğal demokratik tepkilere bile faşist yönetimlerde görüldüğü biçimde tepkiler veren siyasal iktidar, bu tutumuyla sokaklarda demokratik hakkını kullanan yurttaşlarımıza vahşice saldırılarda bulunan canileri cesaretlendirmekte,
hatta korumaktadır.

Eli silahlı, sopalı, palalı canilerin ve göz göre göre yurttaşlarımızın ölümüne neden olan polis memurlarının içinden devşirilmiş yandaşlarca serbest bırakılmaları
bu saldırıların artmasına neden olmuştur.

  • Kısacası, siyasal iktidarın eli kana bulaşmıştır.

2- Anayasa Mahkemesi, 4 Temmuz 2013’te verdiği kararla Terörle Mücadele Yasası‘nın 10/5 maddesinde yer alan ve sanıkların tutuklu kalabilecekleri AZAMİ süreyi belirleyen hükmünü Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir.

Yıllardır cezaevinde neden yattıklarının hukuksal gerekçesi netleşmemiş, Ergenekon, Ayışığı.. vb. davaların sanıkları bu karardan yararlanma hakkı elde etmişlerdir.

Bu nedenle yurtsever aydınlarımızın derhal tahliye edilmeleri gerekmektedir.

3- Taksim’de başlayıp tüm yurda yayılan halk eylemleriyle açılım” adını verdikleri Türkiye’yi bölme girişiminin sekteye uğraması üzerine, siyasal iktidarın “yeni anayasa” çalışmalarına yaz mevsiminde de devam edeceği gözlemlenmektedir.

  • İktidarın “yeni anayasa” ile amacının Ortadoğu ülkelerinin sınırlarını değiştirme projesi olan BOP’un uygulanmasına olanak sağlamak, kısacası vatanımızın ve milletimizin bölünmesi olduğu bugün tüm Ulusça açıkça bilinmektedir.

4- Birçok kritik kararda olduğu gibi, siyasal iktidarın yine bir gece yarısı operasyonu ile “torba yasa önerisinde” yaptığı değişiklikler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yetkilerini daraltmakla kalmamış; Belediyelerin “mimari estetik komisyonları” kurarak tescilli, tarihi yapılarda değişiklik yapmalarının da önü açmıştır. Bu yasa,
hem yapılış biçimi açısından, hem hukuksal açıdan, hem de toplumsal açıdan
anti-demokratiktir, çağdışı bir anlayışın ürünüdür.

ADD olarak tüm vatansever, devrimci, Atatürkçü siyasal partileri, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve halkımızı birlikte mücadele etmeye,
bu oyunu bozmaya, çağırıyoruz.

İlk görev 15 Temmuz’da yargıtay önünde, 5 Ağustos’ta Silivri’de buluşmak ve
haksız hukuksuz siyasal davalara karşı yurtsever aydınlarımızın yanında yer almaktır.

ADD Genel Yönetim Kurulu
13 Temmuz 2013, Ankara