Etiket arşivi: ASM ve TSM’ler

Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı

TTB_logosu

Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/cagri-5147.html, 13 Şubat 2015

Sağlık Bakanlığı’na açık çağrımızdır;

‘Sağlık Bakanlığı’nın, Birinci Basamak sağlık hizmeti alanında yapmak istediği uygulamaları belirlemek amacıyla, Birinci Basamakta örgütlü kimi kurum ya da kişilerle birçok toplantı yaptığı bilinmektedir.

Bu alanda örgütlü tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin çağrılı  olduğu platformlarda (AS: düzlemlerde) sorunların tartışılmasının, çözüm önerilerinin geliştirilmesinin,
alınacak kararlarda ve uygulanmasında çalışanların görüş ve önerilerinin
dikkate alınmasının koşul olduğu kanısındayı.

Birinci Basamak çalışanlarının tümünü temsil etmeyen kişi ve örgütlerle yapılan görüşmelerin, bu alanın sorunlarını çözemeyeceği, sahada karşılık bulmayacağı bilinmelidir.

Bu tür toplantı ve çalışmaların tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin Birinci Basamağın sorunlarının çözülmesine
katkı sağlayacağını düşünüyor, konuyla ilgili duyarlık göstermenizi bekliyoruz.

Ayrıca, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına, Aile Hekimliği yönetmeliklerinde yer alan denetleme yetkisi istismar edilerek insancıl olmayan ceza puanları ve sözleşme fesih koşulları öne sürülerek çeşitli disiplin soruşturmalarının açılmasına bir an önce son verilmelidir.

Çalışanların haklarını korumak için altı haftadır kararlılıkla sürdürdükleri
meşru karşı duruşlarını sindirmeye yönelik baskıların işe yaramayacağını
bir kez daha anımsatmak isteriz.

Hem Birinci Basamak sağlık çalışanları hem de hizmet verdiğimiz halkımız için
Sağlık Bakanlığı’nın doğru tutumu, fazla ve esnek çalışmayı içeren ASM ve TSM’lerde  Cumartesi günleri nöbet genelgesini hemen geri çekmesi olmalıdır.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Genel Sağlık-İş Sendikası
Birlik ve Dayanışma Sendikası