Etiket arşivi: Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Hekimler Neden İntihar Ediyor?

Hekimler Neden İntihar Ediyor?Hekimler
Neden İntihar Ediyor?

Ankara Tabip Odası,
http://www.ato.org.tr/news/show/261, 31/10/2017

Dün iki meslektaşımızı ve bir tıp öğrencisi arkadaşımızı, kardeşimizi yaşamlarına son vermeye karar verdikleri için yitirdik. Yaşamlarının başlangıç sayılabilecek en güzel yıllarında aramızdan ayrılmayı tercih etmeye iten yaşanmışlıklarını, düşüncelerini, psikolojik durumlarını artık hiç bilemeyeceğiz. Bildiğimiz şudur ki:

Tıp mesleği bir insanın seçebileceği en zor mesleklerden biridir. Eğitim yılları, çalışma koşulları, günler ve geceler boyu tutulan nöbetler, sürekli fiziksel ve psikolojik olarak kötü durumdaki insanlarla hemhâl olmak zorunda kalmak, meslekleri dışında insani ve hak ettikleri koşullarda bir yaşam alanı yaratamıyor oluşları, hekimleri psikolojik ve fiziksel olarak yıpratmaktadır.

Üstelik;
– sağlığın ticarileştirilmesi,
– alınan satılan bir meta haline getirilmeye çalışılması,
– hasta doktor ilişkisinin müşteri satıcı ilişkisine dönüştürülmesi
hekimlere meslek anlayışlarına asla uymayacak şekilde çalışma koşulları dayatmaktadır.

Bir hekimin uzayan mesai ve nöbet saatlerinde, aşırı hasta ve iş yükü altında çalıştırılması, hekim emeğinin alabildiğince sömürülmesi çalıştığı kurumun kâr hanesine yazılmakta bu da hekimlerin her geçen gün artan oranda mobbinge maruz kalmalarına zemin oluşturmaktadır.

İyi değiliz, bir meslektaşımızı bile bozulan psikolojisi nedeni ile yitirme olasılığı söz konusu oldukça, iyi olmayacağız!

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu
========================================
Dostlar,

Artık aramızda olmayan, taşamayan, 3 genç meslektaşımızın acısını yüreğimizin / bilincimizin taaa derinliklerinde algılıyoruz…

Halk arasında bir deyim vardır :

 • Sebebe kalmasın!

Biz de aynen öyle söylüyoruz..

Kökü dışarıda, Türkiye’de iktidarın taşeron olarak sadakatle ve gaddarlıkla 14,5 yıldır uygulayageldiği SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Programının da payı olduğu düşünülüyor ve bu özekıyımlarda (intiharlarda)..

Dolayısıyla bu politikalar ve uygulayıcıları tarihte ne yazık ve ne kahredici ki; “katil” olarak da kaydedilecekler korkarız..

 • Sebebe kalmasın!
 • Sebebe kalmasın!
 • Sebebe kalmasın!
  …………………………..

Sevgi, saygı ve derin acı – kaygı ile. 05 Kasım 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİ YARGILANAMAZ!


İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİ YARGILANAMAZ!

Dostlar,

Biz de basın açıklamasında Ankara adliyesi önünde meslektaşlarımızla birlikteydik.
(Hemen ardından, ADD’nin sözde İÇ GÜVENLİK yasası hk. basın açıklamasına katıldık..)
Türkiye’de hala yargıçlar olduğu için sevinçliyiz.

Davayı rededen mahkemeye ve sayın yargıca, adil ve hukuka uygun kararı için teşekkür ederiz.
Gezi direnişi sırasında AKP’nin zulmüne uğrayan, ilk ve acil yardım gereksinimi duyan
çaresiz yurttaşlara hekimliğin evrensel gereklerine uygun destek veren meslektaşlarımızı
saygı ve şükran ile selamlıyoruz.

Davaya emek veren kişi ve kurumlara da sağolsunlar diyoruz..

Sevgi ve saygı ile,
21.02.2015

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

İyi Hekimlik Değerleri Yargılanamaz

http://ato.org.tr/haberler/detay/254#/haberler/detay/298

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin, “Gezi Parkı” protestoları süresince “hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği”
iddiasıyla görevlerinden alınmaları istemiyle açılan dava 3. duruşmasında reddedildi.
20 Şubat 2015 saat 09.45’te 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada;
CHP Milletvekilleri Levent Gök, Aylin Nazlıaka, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,
dönemin Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Dr. Aytuğ Balcıoğlu ve Gezi Direnişi sırasında yaralanan ve gönüllü hekimlerin müdahalesi sonucu kalıcı hasar almaktan kurtulan Akın Can, Kazım Arslan, Duran Eren Şahin tanık olarak dinlendi.

İyi hekimlik değerlerine sahip çıkmak ve Ankara Tabip Odası’na destek olmak adına
CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Levent Gök, Mahmut Tanal, Orhan Düzgün ve
HDP Milletvekili Demir Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, dönemin Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, Kaya Güvenç,
Dünya Tabipler Birliği, Norveç Tabipler Birliği ve Avrupa Birliği Daimi Hekimler Komitesi adına Björn Hoft, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) temsilcisi Dede Dunevant ve demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve üyeleri, hekimler ve çok sayıda tıp öğrencisi katıldı.

Duruşmadan önce düzenlenen basın açıklamasını okuyan ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy;

Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in, Adana’nın meydanları kan ve gözyaşıyla yıkanırken, ambulanslar gösteri alanlarına gitmiyorken, hekimler eli kolu bağlı, duracaklar mıydı? Kuşkusuz, hayır! Hayır, çünkü, “halk sağlığını korumak” Türk Tabipleri Birliği’ne ve tabip odalarına yasa ile verilmiş bir görevdir. Hayır, çünkü, yeminlerine ve etik değerlerine göre hekimler sağlık yardımına gereksinim duyanlara hiçbir ayrım gözetmeden yardım etmekle yükümlüdür” diye konuştu. Atasoy sözlerini şu şekilde noktaladı: “Yaşasın iyi hekimlik değerlerimiz, yaşasın hekimlerin halktan yana örgütlülüğü, yaşasın halktan yana örgütlerin dayanışması!”

ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy’un ardından söz alan İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü İletişim Direktörü DeDe Dunevant da tüm dünyadaki doktorların etik görevlerinin acil durumlarda sağlık hizmeti sunmak olduğunu ve Bakanlığın suçlamalarına karşı Dünya Tabipler Birliği, İngiliz Tabip Odası ve Alman Tabip Odası gibi pek çok örgütle birlikte TTB ve ATO’ya uluslararası destek verdiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından duruşmaya geçildi ve tanık ifadelerindeki ortak söylem gönüllü sağlık hizmeti veren hekimlerin ve bu bağlamda iyi hekimlik değerlerinin yargılanamayacağı oldu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ifadesinde, Gezi Direnişi esnasında
Sağlık Bakanlığı’nın ambulanslarından dahi gaz atıldığını ifade ederken,

“Mülkiyeliler Birliği’nde kurulan revirde polislere müdahale etmemiş olsaydık avukatların, yaralıların ve gönüllü hekimlerin içinde olduğu Mülkiyelilerde neredeyse ikinci Madımak vakası yaşanacaktı. Mevzuata göre Bakanlık bu tarz olaylarda çadır kurmalıyken, sıhhiye bulundurmak zorundayken görevini yerine getirmedi. Hekimlik ve insanlık görevini yerine getiren hekimlere dava açmak değil ödül vermek gerekir.” diye konuştu.

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka ise,

“Yaralananlar fişlenme korkusu ile hastaneye gitmek istemiyordu. Sert müdahale sonucu

– 9 kişinin hayatını kaybettiği,
– 10 bin kişinin yaralandığı,
– 19 kişinin gözünü kaybettiği

günlerde Sağlık Bakanlığı ambulansları çok yetersizdi. Gönüllü hekimler olmasaydı tablo
çok daha kötü olabilirdi. Gezi’de gönüllü hekimlik yapanlar ve yapamayanlar diye bir ayrıma gitmemek gerekir. Hekimler Gezi direnişinde insan ve hekim olarak hekimlik yaptı” sözlerini kaydetti.

Gezi direnişinde yaralanan Akın Can, Kazım Arslan, Duran Eren Şahin ifadelerde,
polisin hedef gözeterek attığı gaz kapsülü sonucunda yaralandıklarını
ve saatlerce ambulans beklediklerini; gönüllü hekimlerin müdahalesi sayesinde
kalıcı hasar kalmadığını söylediler.

Tanık ifadelerinin ardından ATO’nun Avukatı Ziynet Özçelik savunmasında,

“Gezi direnişinde Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile revir tespiti yapılmaya çalışıldı.
Sağlık Bakanlığı personeli, revir olmadığını kayıtlara geçti. Anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere verilen sağlık hizmeti ilk yardımdır. Bakanlığın iddia ettiği gibi düzenli sağlık hizmeti sunan bir kuruluş yoktur. Sağlık Bakanlığı yeterli hizmeti vermediği için gönüllü hekimler ilk yardım hizmeti sundu.” diyerek davanın reddini talep etti.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın reddine karar verildi.

Duruşma sonrası Adliye önünde açıklama yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Atasoy,

“Gezi Parkı protestoları sırasında, Sağlık Bakanlığı yaralılara müdahalede etkisiz kalmıştır.
Bu dava ile ‘iyi hekimlik’ değerlerinin yargılanamayacağı kanıtlandı. Bizler acil durumlarda hiçbir merciden izin almak zorunda değiliz. Özgür hekimlik ve iyi hekimlik adına hayırlı olsun.”
dedi.

TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da “ İnsanlık yararına hekimlik değerleriyle toplumun buluşması engellenmeye çalışıldı ama boşa çıktı. İnsanlık yararına hekimlik yapmak suç ilan edilemez” diye konuştu.

Basın açıklamasının tam metni için aşağıdadır.

==================================================

TTB_logo

Yargılanan Ankara Tabip Odası Değil, “İyi Hekimlik Değerleri”dir!
Saldırı Hekimlere Değil, Halkın Sağlık Hakkınadır!

 http://ato.org.tr/haberler/detay/254#/basin-aciklamalari/detay/379

Ankara Tabip Odası – Türk Tabipleri Birliği Ortak Basın Açıklaması

Yargılanan Ankara Tabip Odası Değil, “İyi Hekimlik Değerleri”dir!
Saldırı Hekimlere Değil, Halkın Sağlık Hakkınadır!

Sağlık Bakanlığı Ankara Tabip Odası’nı Haziran Direnişi sırasında göstericilere sağlık yardımı sağlamakla suçlamakta ve Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınmasını talep etmektedir.

Anımsanacağı üzere, yurttaşlarımızın yaşam alanlarının rant uğruna talan edilmesine karşı başlattığı Haziran Direnişi sırasında Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu gibi Ankara’da da kolluk kuvvetlerinin yoğun şiddeti sonucu binlerce kişi yaralanmış, biber gazının zararlı etkilerine maruz kalmıştır. Yaralı sayısı Türkiye’de 8163 kişiye, Ankara’da 1549 kişiye ulaşmıştır.  Yaralanmaların önemli bir kısmı tazyikli suyun ölçüsüz kullanımı, biber gazının doğrudan göstericilerin üzerine sıkılması, biber gazı kapsüllerinin göstericilere fırlatılması, plastik mermilerin yakın mesafeden ateşlenmesi sonucu gerçekleşmiştir. Çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

Gezi Parkı eylemlerinde, anayasa ve evrensel sözleşmeler tarafından korunan barışçıl toplanma ve gösteri hakkını kullanan yurttaşlarımıza uygulananlar bütün Dünyanın da kabul ettiği gibi haksızdır, orantısızdır ve vahşet boyutundadır. Öyle ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile, hükümeti şiddeti durdurmaya çağırmıştır. Ama hiç oralı olunmamış, tencere-tava çalmak bile suç sayılmış; doktorlar, avukatlar, gazeteciler, hatta “duran adam”lar gözaltına alınmış, kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Şiddet giderek büyütülmüştür. Olayların yaygınlığı ve niceliksel büyüklüğünün de etkisiyle Sağlık Bakanlığı yaralılara müdahalede etkisiz kalmıştır.

Bütün bunlar yaşanırken, Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in, Adana’nın meydanları kan ve gözyaşıyla yıkanırken, ambulanslar gösteri alanlarına gitmiyorken, hekimler eli kolu bağlı, duracaklar mıydı? Kuşkusuz, hayır! Hayır, çünkü, “halk sağlığını korumak” Türk Tabipleri Birliği’ne ve tabip odalarına yasa ile verilmiş bir görevdir. Hayır, çünkü, yeminlerine ve etik değerlerine göre hekimler sağlık yardımına gereksinim duyanlara hiçbir ayrım gözetmeden yardım etmekle yükümlüdür. Haziran Direnişi’nde olduğu gibi, tıbbi yardım ihtiyacının çok açık ve acil olduğu durumlarda bu gereksinimi görmezden gelemeyiz, yoksa mesleki ve etik sorumluluklarımızı ihmal etmiş oluruz. Evet, hekimler ihtiyaç olan her yerdeydi. Pencereleri kırılarak içlerine göz yaşartıcı gaz atılan acil sağlık noktalarındaydı. Acil sağlık hizmeti verilen noktaları basıp yaralıları dövmenin cezasız kaldığı bu ülkede, o noktalarda kendi güvenliğini hiçe sayıp can kurtarmaya çalışmak suç ise, kabul, bu “suç” işlenmiştir. Bu “suç” ve bu dava, hekimliğin ve o hekimlerin onur plaketidir.

Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi’nde hekimlerin kendi yaşamlarını insanların hizmetine adayacaklarına dair yemin etmesi öngörülmüştür. Hekim yeminindeki başlıca değerler merhamet, adanmışlık ve yardıma hazır olmaktır. Türk Ceza Kanunu acil durumlarda temel yardımı herkes için bir zorunluluk saymıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin Meslek Etiği Kuralları’nda, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde ve Dünya Tabipler Birliği’nin çeşitli bildirgelerinde acil durumlarda ilk yardımda bulunmak hekimin açık bir yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır. Dünya Tabipler Birliği’nin bildirgelerine göre hekimlerin görevlerini yapmaları suç sayılamaz, hastalarının çıkarlarını savunabilmek adına hekimlerin mesleki özerkliği güvenceye alınmalıdır. Sağlık Bakanlığı hekimlerin adanmışlıklarına, mesleki özerkliklerine karşı giriştiği bu saldırı ile sorumlu olduğu yaşam hakkını tehlikeye attığının farkında mıdır?

Hatırlayalım, Sağlık Bakanlığı o günlerde hastanelere yaralı eylemcilerin kaydedileceği özel formlar göndermişti. Fişleneceği kaygısıyla yaralılar hastanelere başvurmaktan kaçınmışlardı. Böylelikle yaralılara neredeyse “hastaneye gelme” diyen bakanlık, bugün onlara ilk yardımı dışarıda veren hekimleri yargılamaya kalkıyor. Hem suçlu, hem güçlü! Daha doğrusu, onlar suçlu, biz haklı; onlar zayıf, biz güçlü!

Hatırlayalım, Haziran Direnişi’nde hekimler hizmet sundukları sırada darp edilmiş, gözaltına alınmışlardı. Bugün daha da ileri gidiyorlar, tek tek hekimleri değil, hekimliği bütünüyle tutsak etmeye çalışıyorlar. TOMA’lardaki suya kattıkları ilacın hesabını vermeyenler, hekimliğe ruhsat soruyorlar. Hekimliği izine, emire bağlamak istiyorlar. Hekimliği tehdit ediyorlar. Buna boyun eğmeyeceğiz.

Tıpkı bugün burada özgür ve iyi hekimliğe savaş açanlara “hodri meydan” dediğimiz gibi, bu ülkenin insanları ülkede giderek yükselen şiddete, otoriterleşmeye, gericileşmeye karşı direnmeye devam ediyor. TMMOB’u etkisizleştirmeye çalışan düzenlemelere, baskıyı daha da artıracak İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na, Özgecan’ın canına mal olan kadın düşmanı, gerici politikalara teslim olmayacağız.

Bu dava ile “iyi hekimlik” değerleri yargılanmakta, hekim örgütleri toplumsal sorunlara duyarsız kılınmak istenmektedir. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları Sağlık Bakanlığı’nın bu baskıcı tutumu karşısında yılmayacaktır. Çünkü, bizce, halkın sağlık hakkını umursamayan hekimlik “iyi hekimlik” değildir.

Bu davada uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri Türkiye’deki hekimlerin, Ankara Tabip Odası’nın yanındadır, temsilcileri buradadır. Türkiye’deki emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve milletvekilleri mesleğinin gereğini yapan hekimlerin yanındadır. Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak bu utanç davasında bizlere desteğini sunan duyarlı tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Yaşasın iyi hekimlik değerlerimiz, yaşasın hekimlerin halktan yana örgütlülüğü, yaşasın halktan yana örgütlerin dayanışması!

Saygılarımızla, 20.02.2015

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET DURMUYOR!


HEKİME YÖNELİK ŞİDDET DURMUYOR!

ATO_logosu

 

 

 

 

Değerli Meslektaşımız,

Gaziantep’te görevi başındayken bir hasta yakını tarafından bıçaklanan
Op. Dr. Ersin Arslan, ölümünün 2. yıldönümünde tüm yurtta hekimler ve
sağlık çalışanları tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Dr_Ersin_Arslan_unutturmayacagiz


Türk Tabipleri Birliği
’nin çağrısıyla Tabip Odaları ve sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 17 Nisan 2014 günü Dr. Ersin Arslan’ın vurulduğu saat olan 12.45’te bulundukları illerdeki hastanelerde toplanarak basın açıklamaları yaptılar.

 

TTB, çeşitli uzmanlık dernekleri ve sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri Gaziantep
Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek basın açıklaması düzenlerken, Ankara’da da sağlık emekçileri Numune Hastanesi bahçesinde toplandılar. Tüm katılımcı örgütler adına ortak basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ebru Basa, sağlık çalışanlarının ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ettiklerini belirterek,
somut caydırıcılığı olan yasal düzenleme taleplerini tekrar etti.

17 Nisan’ın Dünya’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü
ilan edilmesi
 çağrılarını da hatırlatan Basa, bunun gerçekleşebilmesi için
Sağlık Bakanlığı’nın bu öneriyi 19-24 Mayıs tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak Dünya Sağlık Asamblesi’ne götürmesini beklediklerini ifade etti.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.

Şiddet durmuyor!

Öte yandan, hekime yönelik şiddet, Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde bile
ara vermedi. Ankara’da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümünde görevli bir uzman doktor, sabah saatlerinde bir hasta ve yakını tarafından darp edildi. Hastanenin sık sık arıza veren otomasyon sisteminde yaşanan sıkıntıdan dolayı muayene olmayı beklemekten sıkılan hastanın doktor odasına girerek hekime bağırması ve hakaret etmesi üzerine güvenliği çağırmak için dışarı çıkmaya çalışan hekim, Yunis Boztepe ve oğlu Mustafa Boztepe’nin saldırısına uğradı.
Yunus Boztepe’nin, uzman hekimin kafasına demir bastonla vurduğu ve
hekimin beyin cerrahisi bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye giderek konuyla ilgili bilgi alan ve yaralı hekime ziyarette bulunan Ankara Tabip Odası ve SES yöneticileri, Hastane Başhekimi ile de bir görüşme gerçekleştirdiler. Otomasyon sistemindeki aksaklıkların bile sağlıkçılara şiddet olarak yansıdığını dile getiren yöneticiler, ivedilikle gerekli önlemlerin alınması yönündeki istemlerini ilettiler. Hastaneye gelen ATO Hukuk Bürosu avukatları da, yakınmacı olan hekim adına saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi için çalışmalarına başladılar.

Saygılarımızla.
17.4.14

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Hastane yoneticisine “Şiddet” cezası

ATO_logosu

Hastane yoneticisine “Şiddet” cezası

Değerli Meslektaşımız,

Ankara 21. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Ankara’daki en büyük eğitim ve araştırma hastanelerinden birinin, kendisi de hekim olan en üst düzey yöneticisinin, hastane çalışanı bir meslektaşımıza sözlü şiddet uygulamasından dolayı sanık olarak yargılandığı ceza davasında,
mahkumiyet kararı verildi.

Anımsanacağı üzere 29 Ekim 2012 günü Ankara İli Ulus semtinde toplanan yurttaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama ve Anıtkabir’e yürüme talepleri, polis müdahalesi ile engellenmiş; yaşanan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralıların başvurduğu hastanenin acil servisinde görev yapan hekimler, olaylar nedeniyle acil servise başvuran bir bölüm çevik kuvvet polisinin tedavilerini yapmadıkları yolunda
haksız suçlamalarla karşılaşmış, nitekim aynı gün içinde bir emniyet amiri adeta
bu acil servisi basarak, hekimlere yönelik tehdit ve hakaretler dile getirmişti.

Bu süreçte acil servise gelen hastane yöneticisi, acil serviste sorumlu uzman hekim olarak görev yapan meslektaşımıza açık (aleni) biçimde hakaret etmiş;
bir idarecinin, şiddetle karşılaşan çalışanı sahiplenip korumak yerine, doğrudan bu şiddete ortak olması o dönemde büyük tepki çekmiş,
ATO ve SES -tüm hukuksal haklar da saklı kalmak üzere- yaşananları
hastane bahçesinde toplanarak protesto etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hastane idarecisi hakkında, meslektaşımıza açık biçimde hakaret ettiği savı ile açılan ceza davasında mağdur meslektaşımızı ATO hukuk bürosu ile SES Ankara Şubesi hukuk bürosu avukatları temsil etti.

Mahkeme, 31.03.2014 günü kararını açıkladı ve sanık hastane yöneticisinin,
kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediğini sabit görerek, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 125/1, 3-a makamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediğini sabit görerek kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediğini sabit görerek Türk Ceza Yasası’nın 125/1, 3-a maddesi uyarınca 6080-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara Tabip Odası; hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, bugüne dek olduğu gibi bundan böyle de daima mağdurun yanında yer alacak, şiddete karşı her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Ankara Tabip Odası Seçmen Listesi Askıda : Seçim 13 Nisan 2014’te


Ankara Tabip Odası Seçmen Listesi Askıda : Seçim 13 Nisan 2014’te

ATO_logosu

 

 

Sayın Üyemiz;

Ankara Tabip Odası’nın 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kapsamında gerçekleştireceği olağan Seçimli Genel Kurulu 5 Nisan 2014 günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ankara Tabip Odası’nın Mithatpaşa Cad. No:62/18 Kızılay adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan ikinci toplantısı; 12 Nisan 2014 tarihinde, 11:00 -17:00 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda
 gerçekleştirilecektir.

 • Seçimler, 13 Nisan 2014 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında
  AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası’nda
   olacaktır.

13 Nisan 2014 tarihinde oy kullanacak olan üyelerimizin listesi T.C. Çankaya
1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletilmiş ve tasdik edilmiştir. Tasdik edilen üyelerimizin listesi 29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde 09:00 – 17:00 saatlerinde Ankara Tabip Odası’nda askıda kalacaktır.

Üye listesine itirazları olan üyelerimizin, ilan süresi içinde doğrudan
T.C. Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu’na itirazlarını yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla. 25.3.14

Ankara Tabip Odası 
Yönetim Kurulu

Anayasa Mahkemesi 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin İptalini Görüşüyor

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası, İVEDİ bir çağrıda bulunuyor..

Son derece yaratıcı bir girişim..

Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 günü 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin iptali istemini görüşecek.

Sürecin mağdurlarının somut örnekleri Mahkemenin bilgisine sunmayı amaçlıyor.

Görülmekte olan bir davaya müdahale, tavsiye, telkin vb. bir hukuk ihlali yok..
Yalnızca somut örnekleri sunmak.. Mahkeme de kamu vicdanını dikkate alsın diye..

Gereğini yapalım..

Biz bir ileti göndereceğiz..

Sevgi ve saygı ile.
11.2.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

 ==============================

ATO_logosu


Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

TBMM’den kaçırılarak 2 Kasım 2011’de gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getirdi.
Pek çok meslektaşımız geçtiğimiz bir yıldan fazla sürede

* görev yerlerinin değişmesinden ünvanlarının kaybına,
* nöbet uygulamalarından ek ödemelerdeki azalmalara,
* bazı üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinden
* müfredat belirleme dahil pek çok akademik konunun Sağlık Bakanlığı’nın denetimine geçmesine…

kadar sayısız mağduriyetler yaşadı. ,

* Sağlık Meslekleri Kurulu adında çoğunluğu Bakanlık ve siyasi otoritenin kontrolünde bir heyet eğitim düzeyimizi belirlemeden

* ömür boyu meslekten mene varan cezalar verme yetkisiyle donatıldı.
* İthal hekimlik uygulaması başladı.
* Yurttaşların aldığı sağlık hizmetinde bir düzelme olmadığı gibi
yaşanan keşmekeş yüzünden önemli mağduriyetler yaşandı.

Hekimler olarak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin değinebildiğimiz- değinemediğimiz hükümleri nedeniyle yaşadığımız mağduriyetleri, gözlediğimiz-yaşadığımız yurttaşların aldığı sağlık hizmetindeki olumsuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne bildiriyoruz. Meslektaşlarımızın, ekte ana çerçevesi bulunan
dilekçe örneğini yaşadıklarını ve gözlemlerini içerecek biçimde doldurarak
Anayasa Mahkemesi’ne 13 Şubat 2013 Çarşamba gününe kadar mail ve/veya faks yoluyla iletmelerini bekliyoruz.

Anayasa Mahkemesi e-ileti adresi: bilgi@anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi faks numarası: 0312 4637400

Gerekli desteği vereceğiniz inancıyla şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 11.2.2013

ANKARA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

=========================================

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                         ANKARA

DOSYA ESAS NO                    E.2011/150

BAŞVURUDA BULUNAN           :

BAŞVURU KONUSU                            663  Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile birlikte sağlık hizmeti ve çalışma ortamında yarattığı sonuçlar hakkında bilgi sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                        :          

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin uygulanması ile birlikte  sağlık hizmeti sunan hemşireler / hekimler / diş hekimleri /… üzerinde ve sağlık hizmetlerinde aşağıdaki sonuçlar gözlenmektedir;

……………..

……………….

……………………

Konu ile ilgili somut olgular üzerinden 663 sayılı KHK’nin yarattığı olumsuzlukları Heyetinizin bilgisine aktarabilmeyi amaçladım. Bilgilerinize saygıyla sunarım.

“Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz”

Dostlar,

Ankara abip Odası’nın önemli bir çağrısı var..
Metin aşağıda..

Konu ve sorun çok kritik..

Bilgi ve ilginize..

Tıklayınız...

Sevgi ve saygı ile.
3.1.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===================================

Değerli Meslektaşımız,

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK)
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesini bile beklemeden
Kamu Hastane Birlikleri’ni (KHB) oluşturdu.

Süper yetkili KHB ve Hastane CEO’larının atanmasıyla birlikte
kamu hastanelerinde bütün çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başladı.

Öte yandan, Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları tarafından görülen
sağlık hizmetlerinin de ihaleleri alan özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor.

Hekimler-sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan KHB ve
KÖO süreçlerinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı KHK’nın yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte oluşturduğumuz Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM] 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır.

Katılımınız, İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Tarih : 05 Ocak 2013, Saat : 10.00
Yer : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ne Çağrı


Dostlar
,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası bir çağrıda bulunuyor :

 • Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ne Çağrı
 • 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da
  Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında

Kamu Hastane Birlikleri ve

Kamu Özel Ortaklığı

başlıca 2 tema..

Sitemizde her 2 konuda da epey yazımız var..

Toplantıya omuz verilmesi dileğiyle..
Sevgi ve saygı ile.
29.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=========================================

Değerli Meslektaşımız,

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesini bile beklemeden Kamu Hastane Birlikleri’ni (KHB) oluşturdu.

Süper yetkili KHB ve Hastane CEO’larının atanmasıyla birlikte kamu hastanelerinde bütün çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başladı.

Öte yandan, Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları tarafından görülen sağlık hizmetlerinin de ihaleleri alan özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor.

Hekimler-sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan KHB ve
KÖO süreçlerinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı KHK’nın yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte oluşturduğumuz Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM] 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır.

AÜTF Morfo gece

Katılımınız, İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

TTB_logosu