Etiket arşivi: Anayasa’nın 41. maddesi

HIZLI NÜFUS ARTIŞI SORUNU / The CHAOS of HUGE POPULATION GROWTH


Sevgili AÜTF Dönem 2 öğrencilerimiz
,
Site okuru dostlarımız. 

  • DÜNYADA ve TÜRKİYE’de NÜFUS SORUNLARI ve POLİTİKALARI

konulu AÜTF Dönem 2 dersi sunumu yansılarını paylaşmak isteriz.

Güncellenmiş dosyayı ilgi ve bilginize sunuyoruz.
Çok emekli ve kapsamlı bir dosyadır (119 yansı).

  • Gereksiz, dengesiz ve hızlı, akıl dışı ve sürdürülemez
    hızlı nüfus artışı ülkemiz ve dünya için en önemli sorunların başında gelmektedir.

Türkiye, 35-40 yıl sürecek bir DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ DÖNEMİNDEDİR.
Bu dönemde yapılması gereken, genç nüfusun niteliğinin iyileştirilmesidir.
Bu da sağlık ve eğitim yatırımları ile olur.

Nüfusun “hızlı” yaşlanması sorunu yoktur, akut gündem bu değildir.

İvedi olan 2 adım vardır :

1. Hızlı nüfus artışını teşvikten, “en az 3-5 çocuk doğurun” demekten
hemen vazgeçmek. Her ailenin 1 çocukla yetinmesini önermek..

2. Eldeki çooooook genç nüfusun niceliğini (sayısını) değil niteliğini (kalitesini) geliştirmek.. Yaşamsal sorun budur.. Genç nüfusu 21. yy’da acımasız küresel rekabete hazırlamak..
Yabancı diller ve İLETİŞİM öğretmek, geçerli meslekler edindirmek, özgüven kazandırmak,
istihdamı geliştirmek, yurttaşların sosyalleşmesini sağlamak (karma eğitim başta!)..

Ülkemizin öncelikleri bunlar, Demografi politikaları bakımından..
Bir ULUSAL DEMOGRAFİ KURULTAYI toplamak ve nüfus politikalarını güncellemek..

Ayrıca, kürtaj istemiyorsanız etkin ve yaygın aile planlaması hizmetlerini topluma
mutlaka vereceksiniz.. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu’da!

Vurgulayalım ki; Anayasa’nın 41. maddesi açık ve net olarak devlete bu görevi yüklüyor.
Siyasal tercihiniz ne olursa olsun :

Anayasa_madde_41

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldukça kapsamlı ve doyurucu bir dosya sunuyoruz.
Okunup okutulması, paylaşılması, politikacılara da ulaştırılması dileğiyle..
Umarız, hala Türkiye’de nüfus artışını bilim ve akıl dışı biçimde savunan tepe yöneticiler de, danışmanları da okusun ve yararlansınlar. Ülkemizi yıkımlara sürüklemesinler..

Lütfen tıklar mısınız erişkeyi (linki) ?

Nufus_sorunlari_ ve_ politikalari

Sevgi ve saygı ile.
06.12.2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD

www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Not : Bu yansılarda sayın Prof. Ercan’dan çok yararlandık, teşekkür borçluyuz.

Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı


Kadın istihdamı değil,
bebek ölümleri artar!

Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı
Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Canan Arıtman,
‘Bu uygulamalar kadının 
işe girmesini engeller.’ dedi.

CANAN_ARITMAN

 

 

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı
Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı“,
işverene getireceği yük nedeniyle, kadın istihdamını azaltabilir eleştirisine neden oldu.

Plana göre anneler, doğum izninden sonra isterlerse çocuklarının okula başlama yaşı olan
5.5 yaşına dek yarı zamanlı’ çalışma hakkına sahip olacaklar. Çocuk sayısıyla orantılı doğumdan sonra maddi yardım yapılacak. Fakat bu geniş hakların işverene yük olması da soru işaretlerine neden oluyor. Anne 16 haftalık doğum izninin ardından, ilk bebekte 2 ay, 2. bebekte 4 ay, 3. bebekte 6 ay süreyle yarım gün izne kavuşacak. Bu süre içinde maaşını
tam alacak. Çocuğun okul yaşına dek yarım ücretle yarım gün’ çalışabilecek.

‘BİLİMSELLİKTEN UZAK’
Konuyu Aydınlık’a değerlendiren Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Başkanı
Canan Arıtman
şunları söyledi:
“Bu uygulamalar kadının işe girmesini engeller. İşverenin iş gücünü hesaplamasına
neden olur. Kadının gebe olması durumunda işveren iş gücü kaybını hesaplayacaktır.
Kadın zaten en son işe alınan ve bir kriz durumunda ilk çıkarılan grupta yer alıyor.
Bu durum kadının iş yaşamında yer almasını zorlaştıracak. Cumhuriyet kurulduktan sonra
12 milyon olan nüfus nedeniyle natalist (doğum yanlısı) nüfus politikaları uygulandı.
Bu durum nüfusta yoğun artışa neden olurken anne ve bebek ölümleri arttı.
Şimdi Meclis kararı olmadan ve bilimsellikten uzak olarak natalist nüfus politikalarına
geri dönüyoruz. Bu uygulamalar demografik yapılar dikkate alınarak yapılmalı.”

‘ÖNCE İŞSİZLİĞE ÇARE’
“Hükümetin bu politikaları anne ve bebek ölümlerini artıracaktır.
Bilimsel olarak ele alındığında Türkiye doğum hızını artırma ihtiyacında değildir.
Güneydoğu Anadolu’da kadın başına düşen çocuk 6,4’tür. Güneydoğu’daki artış hızını azaltsınlar. Bebek ve çocuk ölüm oranlarını düşürsünler. Plana göre aile 18 yaşına dek çocuğu için birikim yapacak. Devlet, buna %15 katkı yapacak. Bu uygulama zengine para vermektir. Sabit gelirli işçi, memurlar ayın sonunu zor getiriyor.”
Hükümeti eleştiren Canan Arıtman, nüfus politikalarına yönelik çözüm önerilerini aktardı. “Nüfus politikaları Türkiye’nin bölgelerine göre uygulanmalı. Genç bağımlı nüfusu
üretime katıp işsizlik ortadan kaldırılmalı. Ailelerin yoksulluğuyla mücadele edilmesi gerek.” (Basın,  10.1.15)
========================================== 

Dostlar,

Bu sorunu öyle çok yazdık ki… Sizleri de bıktırdık..
Türkiye’nin nüfusu 80 milyona dayandı.
Halen çok genç, ortanca yaş 30,5 ve 65+ yaş %8. Örn. Almanya’da % 23..
Nüfus artış hızı %1,4 gibi ve Toplam Doğurganlık Hızı da 2,23.
Bu nüfus, 35-40 yıldan önce yaşlı nüfus olmaz matematiksel hesaplara göre.
Dolayısıyla panik yersizdir, bilim ve akıl dışıdır.

Türkiye 35-40 yıl DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ YAŞAYACAKTIR.
Bu dönemde yapılacak olan nüfusun niteliğini iyileştirmektir.
Başta sağlık ve eğitim olmak üzere..
Sınırlı ulusal kaynaklar titizlikle bu yönde harcanmalıdır.
Bu Pencere dönemi kaçırılırsa, gerikalmışlıktan kurtulamayız.
Hükümeti bu yanlış politikalara yönlendiren nedir, kimlerdir?

Kalabalık ve niteliksiz bir sürüye = gerici partilere oy deposuna dönüşmemeliyiz.

Ayrıca 2827 sayılı yasa (1983 tarihli) yürürlüktedir ve Anayasa’nın 41. maddesi
Devletin aile planlaması hizmeti vermesini zorunlu kılmaktadır.

Yasal düzenleme yapmadan Türkiye’de pro-natalist ya da ani-nataist
(sırasıyla nüfusu artırıcı ya da azaltıcı) demografik politika güdemezsiniz.
Bu uygulama TBMM’nin Yasama yetkisinin Yürütme (Hükümet) tarafından gasbı olur
ve Anayasal suçtur, bu kapsamdaki uygulamalar da hukuka aykırıdır..Türkiye’de gereksiz ve hatta çok tehlikeli olarak nüfusun artışını teşvikle

Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı

uygulamış olmazsınız..

Tersine, varolan ve hızla artırılan nüfusu Dünya ile yarışamaz biçimde eğitimsiz – sağlıksız – kültürsüz… bırakmış olursunuz. Pisa bilgi yarışmalarında OECD’de yıllardır en dipteyiz. Sağlık düzeyi bakımından 34 OECD ülkesi içinde 31. sıradayız.
Yoksulluk – işsizlik çok ciddi boyutlarda!
İç üretim yetersiz, karnımızı doyuracak tarımsal üretim yapamıyoruz,
borçla -saman bile- ithal ediyoruz!

Bu sakat politikalarla Türkiye çağdaş dünyadan kopar!

Bir ülkeye ve onun halkına bundan daha büyük bir ihanet düşünülemez..

AKP’nin çılgın – akıl dışı – bilim dışı – hukuk tanımaz gidişini nasıl durduracağız?
Başbakan Davutoğlu‘nun Uluslararası ilişkiler ve Ekonomi alanlarında çift anadalda
lisans diploması (Boğaziçi Üniversitesi’nden) bize başlangıçta biraz umut vermişti.
Bu akademik donanımda bir insan böylesine körü körüne bilim dışı politika izleyemez.
Anlayamıyoruz gerçekten..

Davutoğlu onca bilimsel bilgi birikimini kullanarak mı ülkeyi yönetecek,
ayaklarının altına alarak mı?

Bu ne lanetli bir dilemmadır! Hem Prof. Davutoğlu adına hem de Türkiye adına!

Quo vadis Başbakan Davutoğlu, quo vadis??

Bu soru ve sorun giderek ağırlığını artırıyor ve katlanılmaz oluyor..

Sevgi ve saygı ile.
12.01.2015, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net