Etiket arşivi: ADD Isparta Şubesi Kurucusu ve 1995 2013 Dönemi Başkanı Sayın Mahmut Özyürek’ten

ADD Isparta Şubesi Kurucusu ve 1995 2013 Dönemi Başkanı Sayın Mahmut Özyürek’ten


ADD Isparta Şubesi Kurucusu ve 1995 – 2013 Dönemi Başkanı Sayın Mahmut Özyürek’ten

BİLGİLENDİRME                            :


Atatürkçü Düşünce Derneği
  Genel Merkezi’nin planlaması, ADD “Gül” Isparta Şubesinin eşgüdümünde  Isparta da 14-15 Mart 2015  ve 21- 22 Mart 2015 tarihlerinde “Atatürkçü Düşünce Okulu” adı altında bir etkinlik düzenlenmiştir.

Etkinliğe 10 kadar bilim insanı davet edilmiştir. Buraya kadar hiçbir sorun yoktur.
 Ancak;

 1. 1995 yılında kurulan, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesi’nin yasal ve yöntemine göre seçilmiş yöneticileri 2013 yılı şubat ayında, ADD Genel Yönetim Kurulunca hiçbir hukuksal gerekçe gösterilmeksizin, kasıtla görevlerinden alınmışlar, yerlerine ADD üyesi olmayan kişiler atanmıştı.
 2. Görevden alınanlar bu hukuksuzluğa karşı yargı yoluna başvurup, kimi davaları da kazanmaları üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu ADD ISPARTAŞUBESİ’NİN KAPATILMASI, önerisini 2014 Haziranında toplanan genel kuruluna önermiştir.
  Öneri Genel Kurulca kabul edilmiş, böylece 1995 yılı başında kurulan ADD Isparta Şubesi 2014 HAZİRANINDA KAPATILMIŞTIR.
 3. Kapatılmaya neden olan şube yöneticileri hakkında, dernek iç hukuku gereğince işlem yapılması gerekirken, Türkiye coğrafyasında bulunmayan “Gül Isparta” şubesi yöneticileri olarak atanmış ve ödüllendirilmişlerdir. Şubenin önceki yöneticileri ve şubenin Isparta’da ayakta kalabilmesi için emek ve bedel ödeyen yüzlerce Atatürkçü ise cezalandırılmıştır.
 4. Buraya kadar yasalara, dernekler kanununa, ADD Tüzüğüne, mahkeme kararlarına aykırılıklar vardır. Belki bu olabilir bir durumdur.

Bundan sonrası daha da şaşırtıcıdır.

 1. Kapatılan şubenin, ADD GYK tarafından atanan ve kapatmaya neden olan aynı şube yöneticilerine “Atatürkçü Düşünce Derneği GÜL ISPARTA Şubesi” ni açma yetkisi veriliyor.
 2. Türkiye idari yerleşim birimlerinde “GÜL ISPARTA” adında bir il, ilçe, bucak, köy veya mahalle bulunmamaktadır.
 3. Bulunmayan bir yerleşim biriminde “dernek şubesi açılması” kararını veren ADD Yöneticileri, yalnızca Isparta’da bir hukuksuzluğa imza atmakla kalmamışlar, kendilerine bu yetkiyi veren ADD Genel Kurulunun iradesini yanlış ve amaçlı bir biçimde kötüye kullanmışlardır.

Öyle sanıyoruz, ADD Genel Merkezinin, hukuk bir yana , Kemalist düşün sisteminin değerlerine aykırı tutum ve uygulamaları,  bu etkinlik için  Isparta ya davet edilen bilim insanlarına açıklanmamıştır.

Bu etkinlik için Isparta ya gelmeyi planlayan değerli arkadaşlarımız Isparta’da Atatürkçü Düşünceye gönül ve emek vermiş kişilerle değil, devşirilmiş kermes-kaplıca organizatörleri, güzellik ürünleri pazarlamacılarından oluşan, yaşamında bir kez bile olsun, Gazi Mustafa Kemal in “NUTUK” yapıtını eline almamış, dedikodu yapmak/üretmek dışında hiçbir etkinliği olmayan, ancak makyajlanmış, maskelenmiş bir ekiple karşılaşacaklardır.

Bu etkinlik için Isparta ya gelmeyi planlayan değerli arkadaşlarımızın kendilerine

 1. “ADD Isparta Şubesi niçin kapatıldı?

 2. Kapatılan Şubenin yerine Adının başına “GÜL” eklenen yeni bir şube açılmasına
  neden gerek duyuldu?
 3. ADD Isparta Şubesinin kapatılmasına neden olan “ATANMIŞ” KİŞİLER NİÇİN
  YENİDEN “GÜL” ŞUBESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ.?
 4. ADD Isparta Şubesinin “hukuk dışı yöntemlerle görevlerinden alınan önceki yöneticilerinin” yargıdan aldıkları kararlar niçin “yok hükmünde”  kabul edilerek uygulanmadı?
  SORULARINI SORMALIDIRLAR
 5. KONU İLE İLGİLİ BELGE VE BİLGİLER AŞAĞIDAKİ WEB SİTELERİNDE BULUNABİLİR..
 6. GÖREVLERİNDEN ALINAN ADD ISPARTA ŞUBE YÖNETİCİLERİMahmut ÖZYÜREK (Kurucu başkan)
  Mümtaz ÇAPÇI
  Feray SELEK
  Niyazi ÇAMURCU
  Abdullah GÖKTAŞ
  Muhittin PEKER
  Vedat HALICIOĞLU
 7. http://www.bomba32.com/haber/isparta/tanismanlarin-mutlu-gunu/9901.html
 8. http://www.superhaber.biz/kose-yazisi-yazdir/215
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205103605483699&set=a.1073322907226.114316.1050759898&type=1&theater

=========================================

Dostlar,

ADD Isparta Şubesi ile ilgili olarak ADD Genel Merkezi’nin yapageldikleri
hazin bir hukuk ihlalidir..

Bu sitede önceleri de bu sorun epey yazıldı.
Türkiye’nin en özverili, en çalışkan, en yürekli, en üretken Şube başkanlarından bir olan
Sayın Mahmut Özyürek ve çalışma arkadaşlarının kişiliğinde ADD Isparta Şubesi
hoyratça yöntemlerle hukuk hiçe sayılarak kurban edilmiştir.

Biz de derin kaygı ile bir kez daha, görevdeki ADD yetkililerinin, GYK üyeleri ve
Denetim – Disiplin kurullarının, ADD’nin asıl sahibi üyelerinin… bilgi ve ilgisine sunarız.

Sevgi ve saygıyla.
12.3.2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
ADD Genel Başkan Yardımcısı (2004-2006)
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com