Etiket arşivi: Adalet Bakanlığı Balyoz’daki ihlali kabul etti

Adalet Bakanlığı Balyoz’daki ihlali kabul etti


Adalet Bakanlığı Balyoz’daki ihlali kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Balyoz davası sanığı Cem Gürdeniz’in başvurusuna ilişkin kararında Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamaları Önleme Çalışma Grubu tarafından yapılan değerlendirmenin kendisi için bağlayıcı olduğuna hükmederken Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin yeni bir yazısı ortaya çıktı.

BM Keyfi Tutuklama Grubu 1 Mayıs 2013 tarihli kararında, Balyoz Davası’nda 250 sanık hakkında verilen tutuklama kararının İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetmişti. Adalet Bakanlığı, dava sanıklarından Emekli Albay Mustafa Çalış’ın başvurusuna verdiği yanıtta Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmenin, Türk hukuku tarafından kabul edildiği ve Türk yasalarından öncelikli olduğu vurgulandı.

Bakanlık, İnsan Hakları Daire Başkanı Hakim Şener Dalyan imzasıyla 26 Mart 2014 tarihinde verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ülkemiz tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmıştır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmünde olup bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. Ayrıca aynı maddede usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.”

BM Keyfi tutuklamalar Hakkında Çalışma Grubu, Balyoz davasında 250 sanığın tutuklamalarının keyfi olduğuna ve Uluslararası medeni ve politik haklar Antlaşmasının 9 ila 14. Maddeleri ile İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9,10 ve 11’inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştı. AİHM de sanıkların başvurusunda bu kararı tanıdığını söylemişti.