Etiket arşivi: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Anayasa Mahkemesi 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin İptalini Görüşüyor

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası, İVEDİ bir çağrıda bulunuyor..

Son derece yaratıcı bir girişim..

Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 günü 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin iptali istemini görüşecek.

Sürecin mağdurlarının somut örnekleri Mahkemenin bilgisine sunmayı amaçlıyor.

Görülmekte olan bir davaya müdahale, tavsiye, telkin vb. bir hukuk ihlali yok..
Yalnızca somut örnekleri sunmak.. Mahkeme de kamu vicdanını dikkate alsın diye..

Gereğini yapalım..

Biz bir ileti göndereceğiz..

Sevgi ve saygı ile.
11.2.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

 ==============================

ATO_logosu


Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

TBMM’den kaçırılarak 2 Kasım 2011’de gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getirdi.
Pek çok meslektaşımız geçtiğimiz bir yıldan fazla sürede

* görev yerlerinin değişmesinden ünvanlarının kaybına,
* nöbet uygulamalarından ek ödemelerdeki azalmalara,
* bazı üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinden
* müfredat belirleme dahil pek çok akademik konunun Sağlık Bakanlığı’nın denetimine geçmesine…

kadar sayısız mağduriyetler yaşadı. ,

* Sağlık Meslekleri Kurulu adında çoğunluğu Bakanlık ve siyasi otoritenin kontrolünde bir heyet eğitim düzeyimizi belirlemeden

* ömür boyu meslekten mene varan cezalar verme yetkisiyle donatıldı.
* İthal hekimlik uygulaması başladı.
* Yurttaşların aldığı sağlık hizmetinde bir düzelme olmadığı gibi
yaşanan keşmekeş yüzünden önemli mağduriyetler yaşandı.

Hekimler olarak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin değinebildiğimiz- değinemediğimiz hükümleri nedeniyle yaşadığımız mağduriyetleri, gözlediğimiz-yaşadığımız yurttaşların aldığı sağlık hizmetindeki olumsuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne bildiriyoruz. Meslektaşlarımızın, ekte ana çerçevesi bulunan
dilekçe örneğini yaşadıklarını ve gözlemlerini içerecek biçimde doldurarak
Anayasa Mahkemesi’ne 13 Şubat 2013 Çarşamba gününe kadar mail ve/veya faks yoluyla iletmelerini bekliyoruz.

Anayasa Mahkemesi e-ileti adresi: bilgi@anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi faks numarası: 0312 4637400

Gerekli desteği vereceğiniz inancıyla şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 11.2.2013

ANKARA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

=========================================

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                         ANKARA

DOSYA ESAS NO                    E.2011/150

BAŞVURUDA BULUNAN           :

BAŞVURU KONUSU                            663  Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile birlikte sağlık hizmeti ve çalışma ortamında yarattığı sonuçlar hakkında bilgi sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                        :          

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin uygulanması ile birlikte  sağlık hizmeti sunan hemşireler / hekimler / diş hekimleri /… üzerinde ve sağlık hizmetlerinde aşağıdaki sonuçlar gözlenmektedir;

……………..

……………….

……………………

Konu ile ilgili somut olgular üzerinden 663 sayılı KHK’nin yarattığı olumsuzlukları Heyetinizin bilgisine aktarabilmeyi amaçladım. Bilgilerinize saygıyla sunarım.

“Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz”

Dostlar,

Ankara abip Odası’nın önemli bir çağrısı var..
Metin aşağıda..

Konu ve sorun çok kritik..

Bilgi ve ilginize..

Tıklayınız...

Sevgi ve saygı ile.
3.1.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===================================

Değerli Meslektaşımız,

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK)
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesini bile beklemeden
Kamu Hastane Birlikleri’ni (KHB) oluşturdu.

Süper yetkili KHB ve Hastane CEO’larının atanmasıyla birlikte
kamu hastanelerinde bütün çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başladı.

Öte yandan, Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları tarafından görülen
sağlık hizmetlerinin de ihaleleri alan özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor.

Hekimler-sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan KHB ve
KÖO süreçlerinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı KHK’nın yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte oluşturduğumuz Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM] 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır.

Katılımınız, İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Tarih : 05 Ocak 2013, Saat : 10.00
Yer : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ne Çağrı


Dostlar
,

Bizim de üyesi olduğumuz Ankara Tabip Odası bir çağrıda bulunuyor :

  • Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ne Çağrı
  • 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da
    Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında

Kamu Hastane Birlikleri ve

Kamu Özel Ortaklığı

başlıca 2 tema..

Sitemizde her 2 konuda da epey yazımız var..

Toplantıya omuz verilmesi dileğiyle..
Sevgi ve saygı ile.
29.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=========================================

Değerli Meslektaşımız,

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesini bile beklemeden Kamu Hastane Birlikleri’ni (KHB) oluşturdu.

Süper yetkili KHB ve Hastane CEO’larının atanmasıyla birlikte kamu hastanelerinde bütün çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başladı.

Öte yandan, Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları tarafından görülen sağlık hizmetlerinin de ihaleleri alan özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor.

Hekimler-sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan KHB ve
KÖO süreçlerinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı KHK’nın yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte oluşturduğumuz Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM] 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır.

AÜTF Morfo gece

Katılımınız, İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

TTB_logosu