IMF’nin İtirafları

IMF’nin İtirafları

PORTRESİ

Güray ÖZ

Cumhuriyet,
05.06.2016

(AS: Bizim katkılarımız yazının altındadır…)

Korkut Boratav Hoca aktardı, yorumladı. Neoliberalizmin içeriden eleştirisi ile karşı karşıyayız. IMF, dayattığı ekonomik politikayı büyüme, gelir dağılımı açılarından başarısız buluyormuş. Peki, IMF bu programı neden dayattı? Yine Korkut Hoca’nın tanımıyla; sermayenin sınırsız tahakkümünü gerçekleştirmek için.” Ama bu politika “büyüme ve gelir dağılımında iyileşme” olarak sunuldu. Şimdiki itiraf da bu nedenle programın tümüne yönelmiyor; gerçekleşmediği söylenen amaçlarla ve araçlarla sınırlıdır.
***
IMF uzmanları kurumun dergisinde üç imzayla yayımlanan makalede “sermayenin sınırsız serbestliğinden, piyasanın özgürlüğünden, kamu maliyesinin sıkı denetiminden, yani sıkı para politikalarından” yola çıkan neoliberal politikaların tökezlediğini anlatıyorlar. Vardıkları sonuç;

 • Büyümenin umdukları gibi olmadığı, eşitsizliklerin arttığı, bunun da büyümeyi iyice frenlediği. Yine de işin sosyal politik boyutlarına değinmekten doğal olarak kaçınıyorlar.
  Bu politikaların yarattığı tahribat umurlarında değildir
  .

***
Aslında 90’lı yılların sonunda benzer bir itirafı uzun yıllar Dünya Bankası Başekonomistliği yapmış (AS : 3,5 yıl yaptı..), Nobel ödüllü Josepf Stiglitz de yapmıştı: 

 • “Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı” adlı kitabında “hükümetlerin ülkelerin büyümesini kolaylaştıran ancak aynı zamanda bu büyümenin daha adil bir şekilde bölüşülmesini de sağlayan politikalar benimsemesi gerekli ve mümkündür.” diye yazmıştı. Ama sistemin özü ile ilgili kaygılar taşımadığı için de araçların kullanımı ile ilgili bir eleştiriden öteye geçememişti.***
  Ama Stiglitz’in kitabındaki ilginç bir saptamayı burada yineleyelim. Şöyle diyordu Stiglitz:
 • İzlenecek politikalar konusunda tavsiyelerde bulunmaya başlayan akademisyenler
  politize oluyor ve kanıtlarını iktidardakilerin fikirlerine uyacak şekilde deforme etmeye başlıyorlar.”Bu bizim 12 Eylül öncesi 24 Ocak 1980 kararları, daha sonra Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminden iyi bildiğimiz durumdur. O yıllarda neoliberal politikalara
  destek çıkan akademisyenlerin ideolojik çerçevenin oluşturulmasındaki katkılarını unutmak olmaz.
  ***
  IMF’nin sınırlı itiraflarının büyük finans çevrelerini ürküttüğü anlaşılıyor.
  Korkut Hoca, mutlaka okunması gerekli makalesinde küresel finans kapitalin önemli gazetesinin IMF’yi uyardığına da dikkat çekiyor. Financial Times başyazısında, “IMF’nin bu saldırısı
  çok tehlikelidir..”
  diye adeta çığlık atılıyor. Gazete “Dünyanın çeşitli yörelerinde neoliberalizm karşıtı kampanyalara öncülük yapan baskıcı rejimlere destek sağlamakla” suçluyor IMF’yi.
  ***
  IMF uzmanlarının yazdıkları iflas etmiş bir politikanın itirafından ibaret değildir.
  Onlar konuyu genişletmiyorlar ama neoliberal politikalar salt teknik değil aynı zamanda
  büyük bir ideolojik saldırı eşliğinde uygulamaya konuldu.
 • Türkiye bu ideolojik, politik, ekonomik saldırıda büyük zarar gördü.

Konuyu tartışmak isteyen aydınlar çerçeveyi iyi çizmek, bu politikalara medyadan, akademiden gelen desteği iyi irdelemek, ayrıntıda, örneğin “yetmez ama evet”te takılıp kalmamak zorundadırlar.

Çünkü aymazlık ya da gönüllü destek daha kapsamlıdır.

===================================

Dostlar,

Gelişmeler umut verici..
Duvara dayanıldığını en fanatik sermaye yanlıları (hatta uşakları!) bile görüyor..
Biz de yıllardır yazıyoruz.. artık bu vahşi çelik kuşatmanın sürdürülemeyeceğini..

Umudu bırakmamak gerek..
Ama akılcı – bilimci – örgütlü savaşımı da..
20 yıldır Tıp Fakültesinde

– KüreselleşTİRme ve Halk(ın) Sağlığı
(http://ahmetsaltik.net/2016/02/11/autf-d5-dersi-kuresllestirme-ve-halkin-sagligi/)

– Sağlık Ekonomisi
(http://ahmetsaltik.net/2016/02/11/saglik-ekonomisi/)

derslerini sabırla, iğne ile kuyu kazarcasına bunun için veriyoruz..

Her 2 ders yansılarına sitemizde erişmek olanaklı..

İnsanlık onuru emperyalist – kapitalizmi de yenecek..

Bu daha başlangıç, savaşıma devam..
Bu bağlamda, Sn. Osman Ulagay’ın Cumhuriyet’te 3.6.16 günü yayımladığı makalenin de okunmasını öneriyoruz..
(http://ahmetsaltik.net/2016/06/05/7-hazirandaki-soku-zafere-cevirmeyi-basardi/)
*****

Bu gün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü..

Yabanıl (Vahşi) kapitalizm çevreyi de kâr hırsına kurban etti..
Hala dönüşümsüz aşamada değiliz..
Onu da durdurmalıyız..

3-5 çocuk yapın, Müslüman aile aile planlaması yapmaz.. gibi

– insanlık düşmanı
– çağdışı
– akıl dışı
– bilim dışı
– ve de DİN DIŞI

saçmalıklara gülüp geçerek;

– HER AİLEYE 1 ÇOCUK
EN ÜST TASARRUFLA ÇAEVREYE SAYGILI YAŞAM 
ATALARIMIZDAN MİRAS DEĞİL EMANET ÇEVRE...
– Doğaya hükmetme değil, yasalarını öğrenerek barış içinde birlikte yaşama!
   (peacefull co-existence, co-existence pacifiqué)
…..

temel ilkeleriyle güzelim dünyada insanca yaşamı sürdüreceğiz..

Bizi var eden ÇEVREMİZE şükranla…

Sevgi ve saygı ile.
05 Haziran 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Çevre ve İnsan Sağlığı / Environment and Human Health


Sevgili öğrencilerimiz,
Sevgili www.ahmetsaltik.net konuklarımız

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Dönem 2’de verdiğimiz 2’şer saat süreli
(223’er kişilik 2 alt kümeye)ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI başlıklı dersimizin güncellenmiş yansılarını izlemek için lütfen erişkeyi (linki) tıklar mısınız ??

Cevre_ve_Insan_Sagligi_Ahmet_Saltik

Cevre_ve_Insan_Sagligi_kapak_yansisi

Bundan önce
“5 Haziran Dünya Çevre Günü-2015′
e de bir armağanımız olsun..”
demiştik..
Yine güncelledik.

21. İklim Doruğu‘ndan (COP-21, Paris) olumlu sonuçlar ve uzlaşma çıkması umuduyla..
Toplantı 11 Aralık 2015’te bitecek..

HER AİLEYE 1 ÇOCUK; Başka çare yok!

Bir de tasarruflu ve çevreye saygılı yaşamı mutlaka uygulamak..

Sevgi ve saygı ile.
06.12.2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD

www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

5 Haziran Dünya ÇEVRE GÜNÜ…


5 Haziran Dünya ÇEVRE GÜNÜ…

Tüm canlıların sağlıklı yaşamları için temiz ve sağlıklı bir çevreye gereksinimi var.
Bunun için TEK TIP – TEK SAĞLIK (ONE MEDICINE – ONE HEALTH) gerekli.
science

1982 Anayasası   :
VIII. Sağlık, çevre ve konut

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

Madde 56Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir…..

B. Konut hakkı

Madde 57 – Devlet, kentlerin özelliklerini ve çevre koşullarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut gereksinimini karşılayacak önlemleri alır, ayrıca toplu konut girişimlerini destekler.

Çevre Yasası (RG: 11/8/1983   Sayı : 18132)                  :

Amaç:
Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.)

“Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda
korunmasını sağlamaktır.”

Atlas

Aradık,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın http://www.csb.gov.tr/ adresli web stesinde,
Dünya Çevre Günü hakkında herhangi bir etkinliğe rastlamadık..

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
http://www.csb.gov.tr/

Site, Bakan İdris Güllüce‘nin kişsel reklam sitesi gibi..
Site, ana temayı ele veriyor..
Sözde “Kentsel dönüşüm” masalı (retoriği) ile TOKİ saltanatı – tiranlığı üzerinden gecekonduluların kent dışına sürülmesi..
Birkaç kuşak ve birkaç onyıldır çekilen çileler ile yaratılan ranta, büyük sermayenin iktidar aracılığıyla el koyması ve kent rantlarının yandaşlara aktarılması..
TOKİ’nin 1 milyona varan konut fazlalığına karın balonlaştırdığı inşaat sektörünün sürüklemeye çalıştığı imalat sanayisi, istihdam, yan sanayi vb. zinciri..

*****

BM UNEP ise web sitesine aşağıdaki logoyu koydu…

Bir de aşağıdaki tema var…

*****

Dünyanın ve Türkiye’nin çevre sağlığı sorunları  mı??

Ne çok uzun bir liste olurdu..

Hiç girmesek ??

Zaten Türkiye 7 Haziran 2015 seçimlerine kilitli…
Kim okur ki??
İlgili Bakanlık bile unutmuş..

Samsun’dan bir iyi haber…
Samsun’da katı atık depolama alanında oluşan Metan gazı (CH4) uygun biçimde toplanıp yakılarak, çevreye sakıncalı bir gaz temiz enerjiye dönüştürülüyor.. Ne güzel…

Prof. Nurettin Sözen’in İstanbul Belediye başkanı olduğu yıllarda, 28 Nisan 1993’te
Ümraniye Çöplüğü patlaması ve yangınında 27 kişi öldü, 12 kişi kayboldu;
bu 12 kişinin cesedi bulunamadı.

Ümraniye çöplüğünde Metan kaynaklı patlama ve yangın çıkmış, 39 gariban yanarak
yok olmuştu.. Türkiye’de bu facianın da yasal hesabı sorulamadı..

Çevresel yıkımlar da saymakla bitecek gibi değil…

İyisi mi biz, 5-16 Haziran 1972 arasında Birleşmiş Milletler tarafından Stockholm’de düzenlenen Çevre Konferansını selamlayarak yazımızı tamamlayalım..

113 ülke (Türkiye dahil) ve 1200 temsilci ile yapılan bu uluslararası Konferans,
Çevre ile ilgili yapılmış ilk uluslararası konferanstır. Kalkınma uğruna çevrenin
gözardı edilmemesi gerektiği ve çevre konusunda tüm dünyanın ortak tutum sergilemesi gerekliliği konuları, konferansın ana çerçevesini oluşturmustu.

43 yıl geçti aradan..

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA… masalıyla duvara dayandık.

Bu politika sürdürülebilir değil artık…

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM…

Başka çare yok..

Sevgi ve saygı ile.
05 Haziran 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Güzel Dünyamız.. nefis görüntüler.. / Our Marvellous World, Fantastic frames..

Guzel_Dunyamiz

5 Haziran 2012 Dünya Çevre Gününe Armağan.. / A Gift to World Environment Day 5th June, 2012

5_Haziran_2012’ye_armagan