AKP’nin On Yılının Ekonomik Resmi : On yılın envanteri

Dostlar,

AKP’nin On Yılının Ekonomik Resmi : On yılın envanteri

Eski Hazine Müsteşarlarından Sayın Dr.Mahfi Eğilmez‘in web sitesi son derece yararlı çalışmalar içeriyor.

Mahfi_Egilmez_portresi

Aşağıdaki derlemeyi oradan aldık :
(http://www.mahfiegilmez.com/2013/01/akpnin-on-ylnn-ekonomik-resmi.html)

Sayın Eğilmez’e nitelikli emeği için teşekkür ederiz.

Özenle okunmalı, çıkarımlar yapılmalı ve öneriler geliştirilmeli.

Ülkemiz hızla bir ekonomik bunalıma sürükleniyor.

Maliye bakanı Mr. Mehmet Simsek’in itirafı :

SATACAK DEVLET MALI KALMADI!

AKP’yi de böylesi bir ekonomik bunalım – çöküntü götürecek ama ülkemizin belini doğrultması hiç de kolay ve hızlı ol(a)mayacak korkarız..

Dr. Eğilmez şu önerileri sıralıyor makalesinde :

Bundan sonra neler yapılmalı?

(1)Enflasyon % 2–3 düzeyine indirilmeli. Bunu gerçekleştirebilmek için TCMB’nin para ve kur politikası uygulamasına, başta harcamalar politikası olmak üzere, maliye politikasıyla verilen desteğin artırılması gerekiyor.

(2)Reel faizler 1,5–2 puan arasında pozitif düzeyde olmalı. Bunun gerçekleşmesi enflasyondaki düşüşle otomatik olarak sağlanır. Faizleri fazla zorlamak ise olumlu gidişi tersine döndürmekle sonuçlanabilir.

(3)Büyümede iniş çıkışların yerini % 5–6 arasında istikrarlı bir gidiş almalı.
Gerekli önlemler alındıktan sonra büyümeyi biraz doğal haline bırakmakta yarar var. Aşırı zorlamalar cari açık gibi, bütçe açığı gibi alanlarda artışlara yol açabiliyor.

(4)İşsizlik % 8’in altına düşürülmeli. % 8, 2001 krizi öncesinde Türkiye’deki işsizlik için tavan orandı. Dolayısıyla öncelikle işsizliğin tekrar o düzeye gelmesine çalışmak gerekir.

(5)Bütçe dengesi geldiği düzeyde tutulmalı ama bu denge bir seferlik gelirlerle değil kalıcı gelirlerle ve harcamalarda kısıntı yapılmak suretiyle sağlanmalı.

(6)Cari açık yüzde 5’in altına çekilmeli. Bunun yolu ithal edilen malların bir bölümünün iç üretimle sağlanmasına çalışılmasından geçiyor. Uygulamaya konulan yeni teşvik sistemiyle ilgili beklentiler oldukça yüksek. Bu sistemin işleyişini sürekli denetleyerek zamanında yönlendirmeler yapılabilmeli.

*****

Sn. Dr. Eğilmez’in Söz konusu çalışmasınınun tümünü pdf olarak okumak ve indirmek için lütfen tıklayınız :

AKP’nin_On_Yilinin_Ekonomik_Resmi_Mahfi_Egilmez

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 25.8.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net